Članak je filtriran: Juni 2022

Cijenjeni sugradjani, slušaoci Radija Bosanska Krupa objavljujemo ovo saopćenje za javnost kako bi smo vas informisali da je Radio Bosanska Krupa ponovno na udaru političkih pritisaka i po ovo javno preduzeće štetnih odluka.

Iako je saopćenje prekratka forma da bi smo objasnili čemu smo sve izloženi u posljednje vrijeme, izdvojićemo samo ono što je goruće i za medij, kao preduzeće od društvenog značaja, pogubno za društvo i našu lokalnu zajednicu.

Kao i sve firme u ovoj zemlji i mi dijelimo teret nedostatka radnika,posebno jer imamo radnika pred penzijom.Zbog toga je Uprava Radija odlučila da raspiše konkurs kako bi smo zaposlili još jednog radnika u proizvodnji programa (novinara).

Obzirom da smo Javno preduzeće i odluke ovakve vrste u skladu sa Statutom donosi Uprava, direktor JP „Radio Bosanska Krupa“ Berzad Ezić je 14.06.2022.godine raspisao Javni oglas.

Medjutim ono što želimo da javnost zna je da je Javni oglas objavljen uz višesedmična prethodna osporavanja Skupštine Radijakoju je imenovala aktualna većina u Gradskom vijeću odnosno SDP-NES. Iako Skupština nema nadležnost kada je u pitanju raspisivanje konkursa i zapošljavanje radnika oni se ipak odlučuju i donose zaključak da Radio ne može raspisati konkurs bez njihove saglasnosti. Od tog momenta kreću i naši pokušaji da se ova situacija prevazidje kroz razgovor i argumente temeljene na zakonima po kojima posluje javno preduzeće. Kada smo   iscrpili sve moguće kanale komunikacije Radio Bosanska Krupa je donio odluku o raspisivanju Javnog oglasa koji je, kako to nalaže Statut, objavljen u dnevnom listu „Oslobodjenje“ od 14.06.2022.godine, a radi potpune transparentnosti i u programu Radija Bosanska Krupa te na našoj web stranici.

Odmah po saznanju da je Radio postupio suprotno „uputama“ Skupštine u kojoj sjede predstavnici NES-a i SDP-a, Skupština se sastaje u srijedu 15.06. i na sjednicu donosi pripremljenu, otkucanu odluku o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora. Do tada možda ništa ne bi ni bilo sporno, jer je dotadašnjem Nadzornom odboru mandat istekao 20.05.2022.godine, medjutim taj je imenovani Nadzorni odbor, u kojem su ljudi sa, ni izbliza, dovoljnim kvalifikacijama, pogotovo stručnom spremom za rad u Nadzornom odboru jednog preduzeća u petak,17.06.2022.g održao Konstituirajuću, a za njom i radnu sjednicu na koju su donijeli otkucane i pripremljene odluku o razrješenju direktora Berzada Ezića(što nam je sam Ezić rekao) kao i odluku o imenovanju vd direktora Dževade Štancl. Odluka sa stupanjem na snagu od ponedjeljka,20.06.2022.g

Nakon toga, iako nije izvršena primopredaja i vd direktorica nije imala pravo potpisa (jer nije zavedena u sudskom registru kao ovlašteno lice), dan poslije imenovanja, u utorak 21.06.2022.godine donosi Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem novinara, potpisuje se na taj dokument i udara pečat firme kojim u tom momentu nije niti mogla niti smjela raspolagati, jer primopredaja nije bila izvršena.

Nadalje, isti dokument, vd direktorica Dževada Štancl šalje u Službu za zapošljavanje, kojeg Služba i objavljuje.

Ni ovakvi protuzakoniti akti vd direktorici Štancl nisu bili dovoljni pa je u petak,24.06.2022.godine, potkraj radnog vremena, na oglasnu tablu izvjesila Odluku kojom raspušta Komisiju za provodjenje javnog oglasa koju je potpisala i pečatom JP“Radio Bosanska Krupa“ ovjerila.

OVOM PRILIKOM POZIVAMO ČLANOVE PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA U SASTAVU :

1.HASAN KOMIĆ(PREDSJEDNIK)

2.HUSE DEDIĆ (ČLAN)

3.ARIJANA PORIĆ(ČLAN)

ZATIM, ČLANOVE SKUPŠTINE RADIJA BOSANSKA KRUPA U SASTAVU :

  1. 1.ELVIS ALIBEGIĆ (PREDSJEDNIK)
  2. 2.HASAN MUZAFEROVIĆ (ČLAN)
  3. 3.NEDŽAD KOMIĆ (ČLAN)

da u utorak, 28.06.2022.godine u 17 sati dodju u prostorije Radija Bos.Krupa i radnicima našeg preduzeća objasne razloge ovakvih odluka, a ujedno na sastanak pozivamo :

PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA BOS. KRUPA ALENA LIPOVAČU I GRADONAČELNIKA GRADA BOS.KRUPA ARMINA HALITOVIĆA KAO ČELNE LJUDE ISPRED NAŠEG OSNIVAČA (GRADSKOG VIJEĆA I GRADA BOSANSKA KRUPA).

Pozive lično na adrese nismo mogli isporučiti, jer adrese , kako nam je rečeno, administracija nema, s toga, osim ovim javnim pozivom, članove obavještavamo putem telefona, dok će predsjedavajućem i gradonačelniku pozivi biti upućeni lično na pisarnicu odnosno u prostorije Gradske uprave i Gradskog vijeća.

KOLEKTIV RADIJA BOSANSKA KRUPA

Objavljeno u VIJESTI
ponedjeljak, 27 Juni 2022 06:48

Servisne informacije za dan 27.06.2022.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

Dana, 24.06. u 09.15 sati , desila se saobraćajna nezgoda, Lok.put Jezerski, učestvovalo 1 putničko vozilo, 1 učesnik (suvozač) zadobio lakše tjelesne povrede, materijalna šteta, uručen prekršajni nalog na vozača.

Dana, 26.06. u 15.10 sati , desila se saobraćajna nezgoda, Bosanska Otoka na lokaciji Ćevanuše , učestvovala 2 vozila, materijalna šteta, uručen prekršajni nalog vozaču koji je prouzrokovao nezgodu.

Dana, 26.06. u 23.50 sati , desilo se narušavanje javnog reda i mira u Bos.Otoci od strane 1 lica pod utjecajem alkohola, lice lišeno slobode i zadržano do otriježnjenja istom uručen prekršajni nalog.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 94 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 7 lica. 

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

Danas planski prekid u isporuci vode i to:

-08.00 – 10.00 sati, Jezerski stari grad, radovi na mreži .

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas planski prekidi u isporuci električne energije i to:

-od 08.30 – 14.00 sati TS Robna kuća – dio Ul. Šehidske, radovi na NN mreži i

-od 09.00 – 16.00 sati TS Baltići, radovi na NN mreži.                                              

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po trenutno suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području ograda Bosanska Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 23°C , vlažnost zraka 65% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 32 cm, u Bosanskoj Otoci 80 cm (NV).

 

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Europska središnja banka (ESB) objavila je da će sljedeći mjesec podići ključne kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju zbog čega mnogi građani strahuju od viših kamatnih stopa i viših rata kredita. Iz Agencije za bankarstvo FBiH kažu kako je promjena kamatne stope i izmjena plana plaćanja moguća samo za ranije ugovorene kreditne aranžmane koji uključuju mogućnost promjene kamatne stope.

- Na našem tržištu, promjene možemo očekivati putem međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore s promjenljivom stopom, najčešće Euribor. Promjena kamatne stope i izmjena plana plaćanja je moguća samo za ranije ugovorene kreditne aranžmane koji uključuju mogućnost promjene kamatne stope - ističu iz Agencije.

Prije zasnivanja ugovornog odnosa, objašnjavaju, banka je dužna upoznati klijenta s detaljima mogućih promjena.

Također, kreditor je dužan dati sve potrebne informacije o promjenama razine kamatne stope tijekom trajanja aranžmana.

Uvažavajući dostupne informacije i očekivanja u vezi s kamatnim stopama, navode dalje iz Agencije, kao i činjenicu da je mogućnost promjene kamatne stope predviđena i prilikom zasnivanja ugovora, promjene razine referentnih kamatnih stopa ne bi trebale ugroziti platežnu sposobnost većine klijenata.

Po njima, ključni rizici za građane i privredu dalje su vezani za inflaciju.

Što će biti s kreditima koji su ugovoreni s fiksnim kamatnim stopama?

 Vezano za bojazan građana o mogućem rastu rata kredita, iz Agencije za bankarstvo FBiH napominju kako krediti ranije ugovoreni s 'fiksnom' kamatnom stopom neće biti izloženi riziku promjena referentnih kamatnih stopa.

Nadalje pojašnjavaju kako u uobičajenoj praksi kreditiranja 'fiksne' stope već uključuju komponente očekivanih promjena (kamatnog rizika) i po pravilu su više od stopa koje predstavljaju osnovu za izračun promjenjive kamatne stope.

Mogućnost ublažavanja efekata promjena kamatnih stopa u nastavku godine

- Zadržavanje stabilnosti i likvidnosti našeg bankarskog sustava upućuje na mogućnost ublažavanja efekata promjena kamatnih stopa u nastavku godine. Prema trenutnim saznanjima, rast razine referentnih kamatnih stopa u EU i eurozoni treba se održati na prihvatljivoj razini koja neće ugroziti rast ekonomija Unije ili dovesti do recesije - napominju iz Agencije i dodaju kako pouzdani rasponi ili prognoze efekata mjera ESB nisu dostupne.

Usto naglašavaju kako se za potrebe procjene može uzeti kao relevantno iskustvo ranijih perioda i praćenje dinamike rasta stopa koje propisuje ESB, s efektima koji će se djelomično prenositi na međubankarske referentne stope i naše tržište.

Najave ESB za tekuću godinu upućuju na promjenu od 25 do 75 baznih poena, odnosno, korekcije stopa od 0,25 do 0,75 posto.

Pritom konačne kamatne stope na međubankarskim tržištima ovise i o drugim faktorima, a naročito o stanju ponude i tražnje za novcem, kao i ostalim makroekonomskim kretanjima.

 Upitani što će biti s postojećim kreditima, onim s valutnom klauzulom u eurima i nacionalnoj valuti, u Agenciji kažu kako se u uvjetima 'valutnog odbora' razine kamatnih stopa ne vežu za valutu kredita, ako se radi o eurima i markama.  

Komentirajući odluku ESB-a o podizanju ključnih kamatnih stopa, iz Agencije za bankarstvo FBiH napominju da će izmjena kreditno-monetarnog pristupa Europske središnje banke (ESB) imati efekte na razine kamatnih stopa na međubankarskom tržištu EU.

- I dalje se smatra da ESB ima ograničen prostor za provedbu mjera i povećanje razina kamatnih stopa do razine koja neće uvesti vodeće ekonomije EU u recesiju, ili dovesti do efekta fragmentacije razine kamatnih stopa po članicama EU i eurozone. Osim što se u ovom trenutku ESB fokusira na rizike koji su vezani za inflaciju, zaustavljanje ekspanzivne monetarne politike i poticanja niskih referentnih stopa je najavljeno u periodu prije pandemije – naglašavaju iz spomenute agencije. S druge strane, osim u srpnju, najavljena je mogućnost povećanja kamata i na jesen.

(FENA)

 

Objavljeno u EKONOMIJA

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

Danas se zbog radova na asfaltiranju obustavlja saobraćaj na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka, na dionici Tunjice-Šargovac. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac (Omarska-Bronzani Majdan-Banja Luka ili Prijedor-Bos.Dubica-Bos.Gradiška-Banja Luka).

Zbog održavanja manifestacije „512 Dani Ajvatovice“ od 17.30 do 18.30 sati doći će do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 u Donjem Vakufu. Do večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnih tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko i Bosanski Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik).

Na putu Rudo-granični prijelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Doljani.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 32 °C.

Jutros je u BiH pretežno vedro.

Temperatura zraka u 08.00 sati iznosila je (°C): Bjelašnica 12; Sokolac 13; Srebrenica 15; Bugojno, Livno, Sarajevo, Zenica 18; Bihać 19; Banja Luka, Sanski Most, Trebinje, Tuzla 20; Grude, Prijedor 21; Bijeljina, Mostar 22; Gradačac 23 i Neum 24.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste - navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Općinski sud u Bihaću je svojim rješenjem od 23.06.2022. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv Razima Halkića zbog krivičnog djela Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. stav 2. Krivičnog zakona FBiH.

Optuženom Halkiću se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je koristeći svoj službeni položaj kao predsjedavajući Skupštine USK i poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini USK kao dio vladajuće većine u Skupštini USK koju je činio kao poslanik SDP-a, posredovao spram Zikrije Durakovića kao poslanika u Skupštini USK na način da je, protivno općim i osnivačkim aktima JU Direkcije regionalnih cesta USK, Zikriji Durakoviću usmeno ponudio i obećao poziciju direktora JU Direkcije za ceste USK, kako bi isti kao poslanik u Skupštini USK glasao za Odluku o budžetu USK za 2021. godinu i kako bi dalje kroz vršenje službene funkcije poslanika u Skupštini USK i kroz službene radnje glasao na način da podržava odluke postojeće skupštinske većine.

Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću,saopćeno je iz Tužilaštva USK.

 

Izvor: USKinfo

Objavljeno u POLITIKA

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nisu zabilježili narušavanje javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni počinjenje krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 37 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lica. 

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas planski prekid u isporuci električne energije i to:

-od 09.00 – 14.00 sati TS Robna kuća-dio Ul. Generala Izeta Nanića,   radovi na NN mreži i

-od 09.00 – 14.00 sati TS Kosa- Jezerski, radovi na NN mreži.                                              

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po trenutno suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 21°C , vlažnost zraka 81% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 35 cm, u Bosanskoj Otoci 83 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Jutros je Bosni umjereno do preteženo oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 14; Ivan-sedlo 18; Bugojno 19; Bihać, Drvar, Livno, Tuzla 20; Gradačac, Jajce, Sarajevo 21; Grude, Sanski Most 22; Zenica 23; Mostar 24; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u Bosni sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje na istoku su moguće intenzivnije padavine, rijetko praćene gradom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 34 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Opšta slika povremeno će biti nešto lošija, izraženije u dijelu Bosne, pretežno zbog kratkotrajnih nestabilnih perioda. Ove promjene bi kod osjetljivih osoba mogle dovesti do umjerenih reakcija u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti. Neophodno je i dalje izbjegavati duže boravke na suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u najtoplijem dijelu dana, uz praćenje i pridržavanje uputa savjetodavnih službi.

Objavljena je prognoza do petka:

četvrtak, 23.06.2022., u Bosni djelomično vedro uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Sunčanije u Hercegovini gdje je poslije podne moguć pljusak na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.

U petak, 24.06.2022., u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nisu zabilježili narušavanje javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni počinjenih krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 25 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 5 lica. 

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas planski prekidi u isporuci električne energije i to:

-od 10.00 – 11.00 sati TS Halkići Ul.Unska, radovi na NN mreži i

-od 13.00 – 14.00 sati TS Hadžići Pištaline, radovi na NN mreži.                                              

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po trenutno suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 20°C , vlažnost zraka 85% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 37 cm, u Bosanskoj Otoci 85 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Danas je u Kabinetu gradonačelnika Armina Halitovića održana ceremonija potpisivanja Ugovora za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa. Kao i u prethodnim godinama, i ove godine sve pristigle poslovne ideje mladih dobile su podršku Grada.

Tako je u ovoj godini 5 mladih osoba dobilo podršku Grada pri realizaciji svojih poslovnih ideja u koju je svrhu iz Budžeta izdvojeno ukupno 21.482,13 KM.

Tako su ove godine podršku dobile poslovne ideje „Unako d.o.o.“ Jasmina Šabića, „Physiomed“ Emine Hasanagić, „SVF studio“ Sedina Begića, „New city studio“ Ahmeta Šabića i „Nešto slatko“ Melise Okić Palić.

„Moja poslovna ideja je prošla na ovom projektu pod nazivom Physiomed – centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, a nalazi se u Zanatskom centru u Bosanskoj Krupi. Sama ideja je počela od toga da Bosanskoj Krupi takvo nešto i fali, tako da sam se odlučila da se prijavim. Nudit ćemo usluge elektroterapije, kineziterapije, masaže - relax i medicinske, te hidžame za početak. Podrška grada u mom slučaju bila je ustvari vjetar u leđa i poziv da osnujem nešto svoje i da to ako Bog da zaživi i bude moje osnovno zanimanje“ istakla je ovom prilikom Emina Hasanagić.

Podrškom omladinskih start-up biznisa želi se probuditi poduzetnički duh među mladima, motivisati mladi kreativni pojedinci sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području grada Bosanska Krupa, te omogući mladima pokretanje vlastitog biznisa.

„Jedna dobra i fina praksa Grada Bosanska Krupa u podršci mladim ljudima. Danas smo potpisali 5 ugovora vrijednosti nešto više od 21 hiljade KM za 5 mladih ljudi koji pokreću svoje biznise ili će ih pokrenuti i sigurno kako sami kažu jedan vjetar u leđa da ono za šta su se školovali i što žele da rade lakše mogu pokrenuti. Mi već nekoliko godina radimo ovakve projekte i do sada su svi mladi ljudi koji su krenuli uglavnom i uspjeli i nadam se da će to biti slučaj i sa mladim ljudima iz ove godine. Naravno, u narednom periodu ćemo taj grant povećavati kako bismo dali priliku mladim ljudima da mogu otvoriti svoje biznise ovdje u Bosanskoj Krupi“, naglasio je gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović

Cilj programa kojeg Grad Bosanska Krupa provodi već godinama je poboljšanje i jačanje mehanizma podrške omladinskom preduzetništvu u lokalnoj zajednici, otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem finansijskih sredstava i pružanjem podrške mladim preduzetnicima.

 

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe

Stranica 1 od 10

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 3048 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa