Greška
  • JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 58
Printaj ovu stranu

BOLJE SPRIJEČITI ,NEGO LIJEČITI !

компьютерная помощь Сызрань
новости Винница
BOLJE SPRIJEČITI ,NEGO LIJEČITI !

Visoke temperature i jaka suša pored brojnih problema donose i povećan rizik od izbijanja požara.Tako je u posljednje vrijeme ponovo primjetan povećan broj požara gdje najčešće gore poljoprivredna dobra i šume.Od početka godine pa do sredine jula prema podacima Službe za civilnu i protivpožarnu zaštitu na području općine Bosanska Krupa desilo se 97 požara.Gotovo u svim slučajevima uzrok požara je ljudski nemar kada paleći vatru i ostavljajući je bez nadzora požar zahvati velike površine i nanese ogromne štete.Tako je prema podacima ŠPD“Unsko-sanske šume“ na šumama nad kojima gazduje ovo preduzeće do sada bilo oko 2 000 000 KM štete na površini većoj od 1800 ha,od toga samo u općini Bosanska Krupa oko 460 000 KM.Ovo je šteta izražena u novcu no ako tome dodamo štetu koja je nastala u biljnom i životinjskom svijetu šteta je daleko veća. Alija Salkić,zamjenik rukovodioca Službe za zaštitu zaposlenika i imovine te protivpožarnu zaštitu ŠPD“Unsko-sanske šume“ uputio je apel ne samo poljoprivrednicima na njivama ,već i izletnicima u šume da povedu računa kada pale vatru ne ostave vatru bez nadzora i kada napuštaju mjesto da tek kada budu sasvim sigurni da su ugasili vatru i da nije ostala niti jedna iskra da se tek onda napuste mjesto.Ovih dana redakciji radija „Bosanska Krupa pored preduzeća „Unsko-sanske šume“ obratili su se i Policijska stanica Bosanska Krupa kao i Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Bosanska Krupa kako bi kroz apele upućene gradjanima skrenuli na ovaj problem koji je posebno izražen u ljetnim mjesecima.Da podsjetimo : -zabranjeno je loženje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume osim na za to predvidjenim mjestima ili mjestima odobrenim od strane šumsko-privrednog društva koje gospodari šumama; -upotreba otvorenog plamena loženja vatre uz poljoprivredno zemljište za vrijeme sazrijevanja usjeva pa sve do njihovog uklanjanja sa poljoprivrednih zemljišta; -loženje vatre u zaštitnom pojasu koji iznosi 10 metara od saobraćanice; -ukoliko se vrše radovi kao što su :spaljivanje granja,korova,niskog raslinja isl spaljivanje vršiti tokom dana za mirnog vremena bez vjetra i povišenog pritiska; -osigurati da suha trava,žbunje,ostaci usjeva i drugi otpad bude udaljen od objekata ili površina sa zapaljivim tvarima; -oko mjesta spaljivanja izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje pet metara; -NADZIRATI spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre; -improvizirane roštilje ložiti na mjestima koja su očišćena od svih gorivih tvari u krugu od metar i pol od ruba roštilja i uz uvjet da ste pripremili odgovarajuću količinu vode za gašenje ostatka loženja vatre; OBAVLJANJE NAVEDENIH RADOVA NA POVRŠINAMA VEĆIM OD 500 METARA KVADRATNIH MOŽE SE VRŠITI SAMO UZ PRETHODNU NAJAVU VATROGASNOJ JEDINICI BOSANSKA KRUPA! Od ukupne površine kopna na planeti Zemlji koja iznosi oko 159 miliona km2, na šume otpada 27%, na neplodne površine 43%, na travnjake 20% i na poljoprivredne površine svega 10%. Prema podacima iz 1990. godine površine šuma i šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini iznose oko 2 miliona i 710 hiljada hektara, što iznosi 53% ukupne teritorije. Ako se, pak, šumovitost iskaže po stanovniku, ona kod nas iznosi 0,62 hektara i veća je od prosjeka Evrope čak za 2,1 puta . Bosna i Hercegovina je po šumovitosti na trećem mjestu u Evropi, odmah poslije Švedske i Finske. Naše su šume 95% prirodne i samo 5% vještačke. Šume nisu samo zeleni ukras jednog grada ili područja, ili sirovina za drvnu industriju, nego isto tako vrlo važan regulator klime i prvenstveno nenadoknadiv regulator režima voda,zato se moramo majčinski odnositi prema prirodnim dobrima i možda zvuči isprano,ali je zaista tako moramo brinuti o šumama jer su ona pluća čovječanstva. Renata Sedić

Zadnji put promjenjen utorak, 11 Septembar 2012 05:55
Ocijeni
(0 glasova)
новости Battlefiel4
портал недвижимости