Članak je filtriran: April 2020

Sutra će se održati elektronska, treća vanredna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se Prijedlog Odluke o subvencioniranju kojom se utvrđuju korisnici prava na subvenciju, uslovi, način, postupak za ostvarivanje prava, sredstava za finansiranje, nadležni organ kao i druga pitanja od značaja za pravo na privremeno subvencioniranje plaćanja komunalnih naknada, naknada za privremeno korištenje javnih površina i troškova komunalnih usluga-odvoza otpada. Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o subvenciji iznosa redovne kamate poslovnim subjektima. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak dodjele subvencija iz budžeta Općine Bosanska Krupa za iznos redovne kamate na kredite poslovnim subjektima, koji su u uslovima prirodne nesreće, odnosno stanja usljed epidemije korona virusa „covid-19“ naročito pogođeni . Ukupan iznoz sredstava za dodjelu subvencija je u prijedlogu do 50 000 KM.Prijedlog odluke se odnosi na pravna lica i samostalne preduzetnike. Prema prijedlogu odluke korisnik subvencije može biti poslovni subjekt čije je sjedište na teritoriji općine, kojem je zabranjeno ili otežano obavljanje djelatnosti aktima Federalnog i/ili Općinskog štaba civilne zaštite, u skladu sa osnovnom djelatnošću poslovnog subjekta, koji ima pad prometa 20 % i više u periodu 1.1.-30.4.2020. godine u odnosu na 1.1.- 30.4.2019. godine i koji na dan 29.02.2020. godine nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Općini po bilo kojem osnovu.

Sjednica počinje od 16 sati.

Renata S.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

Bos.Krupa krivično djelo - krivotvorenje isprave.Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

U  16,30 sati Veliki Badić narušavanje javnog reda mira naročito drskim ponašanjem od strane 2 lica.Prekršajni nalog na 2 lica.

U  20,25 sati ul.511 Slavne narušavanje javnog reda i mira napostupanjem po naredbi državnog organa od strane 2 lica.Prekršajni nalog na 2 lica.

U  21,00 sati ul.503 Slavne narušavanje javnog reda i mira napostupanjem po naredbi državnog organa od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 21,15 sati ul.Sokak narušavanje javnog reda i mira napostupanjem po naredbi državnog organa od strane 6 lica.Prekršajni nalog na 6 lica.

U 23,20 sati Bos.Otoka ul.Čaršija narušavanje javnog reda i mira napostupanjem po naredbi državnog organa od strane 2 lica.Prekršajni nalog na 2 lica.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 14 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode naseljima Ljusina,Redak i Hasanagića selo.Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj pridržava naredbi vezano za naredbe institucija Corona virus u lokalnim i među - gradskim linijama.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 4 C , vlažnost zraka 100% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 46 cm,u Bosanskoj Otoci 88 cm,a rijeke Krušnice 58,50 cm (NV).

Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na Centralnom šehidskom spomen obilježju malobrojna delegacija predvodjena općinskim načelnikom Arminom Halitovićem i predsjedavajućom Općinskog vijeća Elvirom Mehić sa predstavnicima boračkih organizacija kao i vijećnika i zastupnika sa viših nivoa vlasti obilježila je 28 godina od početka agresije na Bos.Krupu.

Dan agresije na BK 2020

S obzirom da trenutno živimo u vrijeme epidemije korona virusa i da smo život morali prilagoditi propisanim mjerama sadržaji kojima se svake godine skreće pažnja na ovaj datum su morali biti otkazani što su potvrdili i u udruženju “Patriotska liga” Bos.Krupa.Upravo pripadnici Patriotske lige odnosno teritorijalne odbrane bili su ti koji su prvi stali na bedem odbrane domovine, ali i kao živi štit kako bi se stanovništvo moglo izvući na lijevu obalu Une i time spasiti goli život. U prva dva dana agresije na Bos.Krupu živote je izgubilo 11 pripadnika Patriotske lige.Nakon povlačenja nesrpskog stanovništva na lijevu obalu Une i rušenja željeznog mosta, krenula su paljenja Pazadžika,Ustikoline,Sokaka,Mahale itd.U izvlačenju stanovništva kao ispomoć priskočili su i pripadnici TO iz Bužima,Cazina, V.Kladuše. Svjedok tog vremena kao pripadnica 511 Sbbr. je i Azra Jezerkić-Kurtović.I danas, 28 godina kasnije emocije su toliko jake da na pitanje kakav je osjećaj sad nakon toliko godina sjetiti se dana kada smo protjerani sa svojih ognjišta ona kaže:

Iskreno da vam kažem ne znam.Miješaju se emocije tuge,bola i sreće nakon 28 godina slobode.još nisu izbrisane slike tih tužnih kolona žena,djece,ljudi....plača...Bježači smo , a nismo znali gdje.Iskreno da vam kažem pokušavam da zaboravim te slike,medjutim to je teško.“

Dan agresije na BK 2020 4

Teret odbrane svoje porodice i borbe za svoj kućni prag morali su preuzeti i mladići koji su svoju budućnost vidjeli zasigurno drugačije.Medju njima tada je bio i čovjek koji danas govori sa pozicije načelnika grada i općine koju je nekoć branio upravo iz jedinica bosanskokrupske brigade :

Dvadesetprvi april je svima nama urezan u sjećanju i ostaće sigurno još dugo,dugo vremena.Taj dan izvršena je brutalna agresija na Bos.krupu.Taj dan iako nismo bili naoružani organizovali smo se i suprostavili daleko organizovanijem i naoružanijem neprijatelju i uspjeli smo ono najbitnije,a to je sačuvati većinu ljudskih života.Sa ove vremenske distance može se reći da je taj otpor agresiji bio presudan da nam se ne desi Prijedor,Sanski Most isl.“ - kaže načelnik Halitović.

Dan agresije na BK 2020 3

 

Dan agresije na BK 2020 1

Otpor je organizovan, na žalost ne bez žrtava. U tri i po godine agresije na Bosansku Krupu poginula su 503 pripadnika 511.Sbbr koja je formirana 1.septembra 1992.godine, Krupljana uopšteno i više, jer su se neki borci nalazili u brojnim jedinicama tadašnjih brigada 5.Korpusa, ranjenih i onih koji će kasnije umrijeti od posljedice ranjavanja broja nemamo.Danas ,28 godina kasnije, u jeku borbe protiv epidemije korona virusa cvijećem i fatihom sjećamo se tog tragičnog 21.aprila 1992.godine.

Renata S.

Prema podacima dobijenim iz Doma zdravlja Bosanska Krupa trenutno se na našoj općini vodi četvero gradjana kod kojih je potvrdjen korona virus.

Od pomenutih četvero dvoje, a riječ je o dvije starije ženske osobe smještene su u KB »Dr.Irfan Ljubijankić », jedna teže kliničke slike. Druge dvije osobe su dobro i nalaze se u kućnoj izolaciji.Inače do sada od COVID-19 oporavila se jedna osoba dok se jedan smrtni slučaj na našoj općini povezuje sa korona virusom.U samoizolaciji od ukupno 680 osoba koliko je do danas evidentirano 648 je izišlo iz samoizolacije dok je 32 trenutno pod posebnim mjerama i ova brojka se kontinuirano smanjuje. Od jutros 15 je uzoraka poslano na analizu i rezultati se očekuju.

Renata S.

Kako je i najavljeno, prvo je počelo preuzimanje i transport migranata koji borave u napuštenim objektima i na ulicama grada na Uni.

Migranti Lipa

Policijski službenici u ovim trenucima izmještaju više od stotinu osoba koje su u prethodnom periodu boravile na stadionu Nogometnog kluba Jedinstvo i u obližnjoj Gradskoj aleji u Bihaću.

Potvrđeno je i da će angažovani ljekarski timovi prilikom ulaska u kamp na Lipi vršiti trijažu.

Trenutni kapacitet novootvorenog prihvatnog kampa na lokalitetu Lipa omogućava smještaj oko 1.000 ljudi, dok bi akcija izmještanja mogla potrajati nekoliko dana zbog detaljnih ljekarskih pregleda.

 

Izvor:FENA

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala intervenciju i dojavu o požaru u 17,15 sati Voloder požar dimnjaka.Na požar izašla 2 vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.Požar ugašen u 18,20 sati.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 13 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 08,00 do 11,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Prvomajska i Branilaca grada.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj pridržava naredbi Vezano za naredbe institucija Corona virus u lokalnim i među - gradskim linijama.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 7 C , vlažnost zraka 53% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 47 cm,u Bosanskoj Otoci 89 cm a rijeke Krušnice 58,50 cm (NV).

Dvadesetosam godina je od dana agresije na općinu Bos.Krupa, dvadesetosam godina od agresije na BiH.

Prema dokumentaciji u koju se tek kasnije imalo uvida, u planovima srpskog agresora bilo je predvidjeno da se te 1992-e godine prvo napadne Krajina, odnosno Bos.Krupa i Otoka o čemu je na godišnjici osnivanja Patriotske lige u Bosanskoj Krupi govorio Avdo Hebib,tadašnji ministar unutarnjih poslova BiH. Razlog, kako je kazao Hebib leži u činjenici da se Bosna u ovom dijelu uvijek branila srcem, moralom, čestitošću i hrabrošću Krajišnika,a ako slomiš najjači moralni bastion sve ostalo će ići lakše....Mislili su...

Ali krenimo redom....

Bosanska Krupa je uvijek bila sredina u kojoj su svi bili dobro došli, sredina u kojoj se lijepo živjelo, u kojoj se stvaralo, radilo i gradilo i iz koje se nije odlazilo.Živjelo je zajedno 58 320 stanovnika od kojih je prema popisu iz 1991.godine bilo 43104 Bošnjaka ili 73,91%,Srba 13 841 ili 23,73 %, Hrvata 139 ili 0,24 % i ostalih 1236 ili 2,12%.

Medjutim, već 1991 godine,kada je JNA izvršila agresiju na Sloveniju tada je gotovo sigurno bilo da se Bosni i Hercegovini sprema stradanje naroda kakvo na tlu Evrope nije zapamćeno od Drugog svjetskog rata.

Stoljećima su se na ovim prostorima crtale karte BiH.Tako je karta srpskog agresora uz pomoć JNA iscrtana i za Bosansku Krupu. Granica je bila rijeka Una.

20.april....  

Ponedjeljak, pijačni dan, zapisao je general Fadil Hasanagić u svojoj knjizi „Put do povratka“.Prividan mir,a svi slute rat. Svi u Bosanskoj Krupi idu na posao, a u srcu nose tešku slutnju dogadjaja koji će se desiti narednih dana. Nešto djece je došlo u svoje školske klupe, ali im je ubrzo rečeno da nastave neće biti i da će biti obaviješteni kada će se nastaviti. Na pijaci u Bosanskoj Krupi mnogo svijeta. Kupuje se, ali pretežno krave, konji, ovce i koze. Većinom srpsko stanovništvo kupuje....mirisalo je na nekakav belaj – kazaće kasnije svjedoci....

p1cbhf8r3guo4q0s16hnk4p1fan7

 Jutro 21.april....

Na ulicama Bosanske Krupe nema ranoranioca, poluprazni autobusi, mnoge prodavnice zatvorene...

Dom zdravlja Bos.Krupa -13,00 sati. Naoružani pripadnici TO opkoljavaju bolnicu i sprečavaju odlazak kamiona natovarenih opremom, lijekovima i sanitetskim materijalom. Nakon negodovanja zdravstveni radnici srpske nacionalnosti napuštaju kamione i odlaze.Teritorijalna odbrana izvlači neophodnu medicinsku opremu, ali tako nije bilo npr. sa radio-stanicom i mnogim drugim preduzećima i ustanovama.Čak štaviše neorganizovan narod za bijeg nije uspio iznijeti iz svojih kuća , ne samo stvari, već pojedini ni živu glavu. A onda je u 17,50 počeo žestok napad...zvuci odjekuju u ušima i dan danas svima onima koji su tog trenutka bili u gradu, Krčani, Tećiji, Hodžincu....pa i prva detonacija ispaljena sa brda Alen.

Prva žrtva je pala...26-ogodišnji taksista Irfan Kadić ubijen je nadomak svoje kuće. Potom vijesti o ranjenim i poginulim se nižu...Procjene su da je oko hiljadu muslimana ostalo u gradu,onih koji nisu mogli ili nisu htjeli izići...Oni koji nisu likvidirani odvedeni su prema S.Mostu, Prijedoru, Banja Luci, B.Petrovcu...Stižu vijesti o zarobljenicima i torturama u tadašnjoj školi Petar Kočić,Jasenici...Srpska akademija nauka izradila je plan zacrtan svojim memorandumom.Desna obala je bila očišćena-etnički,riječi čije značenje ćemo upoznavati tek u godinama koje su od tog trenutka bile pred nama....

Pružanje otpora....

Patriotska liga je pružala otpor,zadržavala agresora kako bi se narod mogao izvući na lijevu obalu Une. U prva dva dana agresije na Bos.Krupu živote je izgubilo 11 pripadnika Patriotske lige.

Nakon povlačenja nesrpskog stanovništva na lijevu obalu Une i rušenja željeznog mosta, krenula su paljenja...Pazadžik,Ustikolina,Sokak,Zanatski centar,Mahala....

U izvlačenju stanovništva kao ispomoć priskočili su pripadnici TO iz Bužima,Cazina, V.Kladuše. Polako,ali sigurno taj protjerani narod zajedno sa stanovništvom slobodne teritorije tadašnjeg bihaćkog okruga krenuće u organizovano pružanje otpora.Cilj je bio samo jedan spas golog života.U Hrvatskoj su bitke već uveliko vodjene ,formirana tzv. srpska autonomna oblast Krajina u Hrvatskoj sprečavala je ovom dijelu BiH alternativni prolaz...Doživjeli smo sudbinu Šekspirovog Hamleta: Biti ili ne biti !

 p1cbhf8r3g1uemq8o1nh1offkin9

 Egzodus stanovništva...

Preko mosta ili ladjama narod ,ko je mogao i htio prelazio je na lijevu obalu Une.Pod snajperskom i artiljerijskom vatrom egzodus naroda je trajao danima.Ljusina,Pištaline,Jezerski,Mahmić selo, Stijena, Cazin... kolona traktora, kamiona, auta, pješice. U rukama zavežljaji, mali, jer smo se svi nadali da je to samo par dana.Brzo ćemo se mi vratiti kući....

U medjuvremenu počeli su pregovori o izvlačenju oko 4500 Bošnjaka iz sela Veliki i Mali Badić, Ostružnica,Muislimanska Jasenica, Dubovik, Arapuša, itd..

Narod slobodne teritorije bihaćkog džepa od općina Cazin, Bužim , V.Kladuše organizovao je pomoć i podršku izbjeglom stanovništvu.Jedni su radili na prihvatu izbjeglica,drugi su prikupljali odjeću i obuću, treći hranu i lijekove.Mjesne zajednice ovih općina su bile izuzetno organizovane i treba naglasiti da su te porodice u svojim domovima , posebno prvih dana primali i po 50-ero žena i djece i sa njima dijelili što su imali. Crveni križ Cazina je oformio brojne komisije koje su tražile smještaj ,prikupljale potrebne stvari, ali vršile i popis, jer se dešavalo da jedan član porodice ne zna za drugog.Tu su se i porodice uvezivale.

Narod je bio izbjeglički,a i njegova brigada tada 111. BKpbr koja je i zvanično formirana 1.septembra 1992.godine, praktično na ledini. Otpor je organizovan, na žalost ne bez žrtava. U tri i po godine agresije na Bosansku Krupu poginula su 503 pripadnika 511.Sbbr,Krupljana uopšteno i više, jer su se neki borci nalazili u brojnim jedinicama tadašnjih brigada 5.Korpusa, ranjenih i onih koji će kasnije umrijeti od posljedice ranjavanja broja nemamo.Razorene i raseljene porodice. Uspjeli smo, zahvaljujući odlučnosti i kako je Avdo Hebib s početka ove priče rekao čestitošću, moralnošću i hrabrošću Krajišnika odbraniti narod,odbraniti kućni prag ,jer u Bosansku Krupu smo se vratili. Na žalost kao što je poznato ne svi, a medju njima u nijemom stroju na Šehitlucima Soline u Jezerskom i komandant 511. Sbbr Mirsad Crnkić. Jedan komandant započeo,drugi završio vojnički zadatak, jer borci i starješine 511. Sbbr i danas pamte riječi, tada komandanta Mirsada Crnkić : Hoćemo li preko Une,hoćemo li u Bosansku Krupu?

Odgovor je bio samo jedan...

Renata S.

Trenutno stanje po pitanju epidemije korona virusa u općini Bosanska Krupa je zadovoljavajuće.

Ocjena je ovo Štaba Civilne zaštite Bosanska Krupa koji je danas zasjedao nešto iza podne. U svojim izvještajima iz Doma zdravlja su rekli da svi koji su testirani i koji su bili pod sumnjom na korona virus su negativni. Oni kod kojih je potvrdjen, a riječ je trenutno o tri slučaja, su dobre zdravstvene slike i ti naši sugradjani su u samoizolaciji pod nadzorom medicinara Doma zdravlja Bos.Krupa. Inače dobra vijest je da u kontinuitetu opada i broj osoba u samoizolaciji, današnji podatak govori o njih 37.Obzirom na kontakt uposlenika Doma zdravlja sa testiranim osobama 59 radnika ove zdravstvene ustanove je podvrgnuto testiranju i svi su negativni. Prema onom što se čulo od pripadnika Policijske stanice Bosanska Krupa od uvodjenja vanrednih mjera, dakle od sredine marta do danas prekršajni nalozi su uručeni za petnaestak naših sugradjana zbog kršenja mjera zabrane kretanja osobama do 18 i iznad 65 godina starosti.Trenutno još uvijek problem predstavlja nepoštivanje socijalne distance posebno ispred pojedinih banaka gdje se usljed velike gužve distanca od dva metra nepoštuje, a primjećeno je i nenošenje maski koje su obavezne. Zbog toga je policija izdala više upozorenja, nakon čega će uslijediti novčane kazne. Tokom vikenda na terenu Općine Federalna uprava Civilne zaštite izvršila je dezinfekciju glavnih putnih komunikacija. Općinski Štab danas je usvojio i tri odluke o utrošku sredstava za suzbijanje širenja epidemije korona virusa. Ukupno, za sada, kako se moglo čuti tokom sjednice za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno 45 000 KM.

Renata S.

Sutra, 21.aprila, obilježavamo dvadesetosmu godišnjicu od dana agresije na općinu Bos.Krupa, dvadesetosam godina od agresije na BiH.

Prema dokumentaciji u koju se tek kasnije imalo uvida, u planovima srpskog agresora bilo je predvidjeno da se te 1992-e godine prvo napadne Krajina, odnosno Bos.Krupa i Bos.Otoka. Svake godine boračka udruženja zajedno sa Patriotskom ligom na prigodan način obilježavali su 21.april, dan kada je počela agresija i istovremeno dan kada je počeo otpor toj agresiji, sjećanjima i obilaskom šehidskih spomen-obilježja i šehitluka na području općine Bosanska Krupa kao i akademijom. Ove godine, pandemija koronavirusa i mjere koje su promijenile našu svakodnevnicu, a kojima su zabranjena javna okupljanja, uticale su na to da Udruženje boraca “Patriotska liga” Bosanska Krupa odgodi sve aktivnosti planirane za utorak, 21.aprila izuzev polaganja cvijeća na Centralno šehidsko spomen obilježje gdje će malobrojna općinska delegacija i predstavnici boračkih udruženja proučiti fatihu i na taj način sjetiti se svih poginulih u odbrani domovine.

RadioBK

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez izjavio je danas u obraćanju javnosti da je toku treći mjesec borbe s koronavirusom i da je FBiH zasad uspjela staviti pod kontrolu epidemiju.

Dodao je da je razmatrano popuštanje mjera koje su uvedene za suzbijanje širenja zaraze, ali da to ne bi podrazumijevalo potpunu normalizaciju života.

- Još dugo ćemo nositi i maske i rukavice, držati socijalnu distancu i više voditi računa o ličnoj higijeni, ali će popuštanje dijela uvedenih mjera olakšati život građana - rekao je Čerkez.

Pojasnio je da je razmatrano omogućavanje izlaska osobama treće životne dobi i mlađim od 18 godina iz njihovih domova po nekoliko puta sedmično.

Čerkez je istakao da će svako popuštanje mjera biti uvođeno na period od 15 dana kako bi pratili efekte i bili spremni reagovati na eventualne neželjene situacije.

- Epidemija nije ni blizu kraja i moramo kontinuirano pratiti situaciju da bi mogli adekvatno reagovati - naveo je Čerkez.

Naglasio je da je razmatrano i omogućavanje nastavka rada za male trgovce i obrtnike u određenim djelatnostima.

- Ukidanje određenih restrikcija mogli bismo predložiti već naredne sedmice - poručio je Čerkez.

Izvor:FENA

Stranica 5 od 17

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1469 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa