Članak je filtriran: April 2023

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 07,20 sati ul.511 Slavne bbr saobraćajna nezgoda - sudar put.motorna vozila i mopeda. Vozač mopeda zadobilo LTP. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala intervencija i dojava o požaru u 13,53 sati Vrletnica požar šume. Na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Požar ugašen u 15,00 sati. U 22,10 sati ul.Gazijska požar niskog rastinja. Na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Požar ugašen u 22,30 sati.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 27 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća . Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 15,00 sati planski prekidi u isporuci električne energije na dalekovodu Podmračaj i od 09,00 do 15,00 sati na TS Kajtezi. Radovi na mreži.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 0°C , vlažnost zraka 79 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 80 cm, u Bosanskoj Otoci 123 cm, a rijeke Krušnice 116,1 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

U Sudu BiH danas je sudsko Vijeće kojim je predsjedavao Branko Perić izreklo presudu u aferi "Respiratori".

 

Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić su proglašeni krivima. Kako je obrazložio Perić koji je izdvojio mišljenje tokom izricanja presude, Fadil Novalić osuđen je na četiri, Fahrudin Solak na šest a Fikret Hodžić na pet godina zatvora. Krivim je proglašena i Hodžićeva "Srebrena malina", kompanija preko koje je nabavljeno 100 respiratora. "Srebrena malina" mora platiti 200.000KM kazne.

Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji pravo žalbe. Premijer FBiH Novalić se danas nije pojavio na izricanju presude. 

Podsjećamo, optuženima se na teret stavljalo pranje novca, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsifikovanje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje, dok je Miličević optužena za nesavjestan rad u službi.

(AVAZ)

Objavljeno u VIJESTI

Vlada Federacije BiH održala je danas hitnu telefonsku sjednicu o konačnom usklađivanju penzija kojim se penzije u Federaciji BiH povećavaju za još 5,15 posto u odnosu na ranije akontativno usklađivanje, a što je ukupno povećanje od 16,25 u ovoj godini. 

Ovo usklađivanje primjenjivat će se retroaktivno od 1. januara ove godine.

"Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je zadužila Federalni zavod PIO da izvrši dodatno usklađivanje penzija za 2023. godinu u iznosu od 5,15 posto počev od 1. januara 2023. godine, a što sa akontativnim usklađivanjem od 11,1 posto ukupno iznosi 16,25 posto", kazali su iz Vlade FBiH.

Ovo je najveći pojedinačan rast penzija u Federaciji BiH do sada.

Riječ je o petom povećanju penzija u posljednih godinu dana u Federaciji BiH.

"Najniža penzija krajem 2021. godine iznosila je 382 KM, a nakon ovog povećanja od 5,15 posto, odnosno redovnog usklađivanja za 16,25 posto, ona bi trebala biti 517,3 KM. To je rast od 135,3 KM ili 35,42 posto. Također, na kraju 2021. godine zagarantovana penzija je iznosila 478,91 KM. Nakon svih usklađivanja, trebala bi da iznosi 618,3 KM, što je u odnosu na decembar 2021. povećanje od 139,4 KM, odnosno 29,11 posto", saopćeno je iz Vlade FBiH.

Razlika današnjeg povećanja od 5,15 posto u odnosu na akontativno, penzionerima će biti isplaćena retroaktivno, računajući od 1. januara ove godine.

(KLIX)

Objavljeno u EKONOMIJA

Gradonačelnik Armin Halitović i predstavnik UN Women u BiH David Saunders potpisali su jučer Memorandum o razumijevanju između Grada Bosanska Krupa i UN Women u BiH.
Potpisivanjem Memoranduma, Grad Bosanska Krupa krenuo je u proces provođenja rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou koje obuhvata prije svega primjenu rodne perspektive i razvoj rodno specifičnih mjera u programima i strategijama grada, jačanje kapaciteta službenika i službenica, kao i članova i članica komisija za razvoj spolova, budžet i ekonomsko-finansijska pitanja, te jačanje kapaciteta i razumijevanja uposlenika i uposlenica glede integrisanja principa rodne ravnopravnosti i rodno odgovornog budžetiranja.
Aktivnosti predviđene ovim Memorandumom će biti izvršene u okviru Strateške note UN Women u Bosni i Hercegovini za period 2021-2025 kao i svake naredne, i regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu“ (2020.-2024.) kojeg finansira Švedska.

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 29 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .Danas od 07,30 do 12,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Ćevanuše,Radnička i Čaršija.Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 0 C , vlažnost zraka 62 % , dok je vodostaj rijeke Une 87 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Da vam je neko rekao prije deset ili petnaest godina da će Bosna i Hercegovina uvoziti radnu snagu, vjerovatno bi s čuđenjem reagovali. Kako i ne bi, poznavajući tadašnji poslovni ambijent. No, posljednje informacije nam govore da je to nova realnost. 

Da ne bude zabune, u našoj zemlji imamo veliki broj nezaposlenih, ali imamo i situaciju da su radnici potrebni u dosta branši poput trgovaca, radnika u pekarama, konobara, kuhara, vozača, građevinskih radnika itd...

Iz Udruženja poslodavaca FBiH često smo imali priliku čuti žalbu da nemaju pretjeranu koristi od zavoda za zapošljavanje, te da u njihovim evidencijama nema radnika koji njima trebaju.

Zato se i dosta kompanija, pogotovo privatnih "okreće" u potrazi za novom radnom snagom.

Koliko je ljudi došlo u BiH

Iz Agencije za rad i zapošljavanje su nam kazali da je ukupno izdatih važećih radnih dozvola u Bosni i Hercegovini u 2022. godini 3.780 i to 1.645 radnih dozvola koje se računaju u kvotu i 2.135 radnih dozvola izdatih nezavisno od utvrđene kvote.

"Poredeći sa 2021. godinom izdato je ukupno 1.005 radnih dozvola više. Također, u 2022. godini izdato 690 radnih dozvola više koje se računaju u kvoti, te 315 dozvola više nezavisno od kvote. Od ukupno izdatih važećih radnih dozvola 409 radnih dozvole je izdato ženama, a 3.371 muškarcima", kazali su nam iz Agencije za rad.

 

U FBiH ukupno je izdato 2.076 važećih radnih dozvola od čega 782 koje se računaju u kvotu i 1.294 izdatih nezavisno od utvrđene kvote, a u RS-u ukupno je izdato 1.447 važećih radnih dozvola i to 829 koje se računaju u kvotu i 618 izdatih nezavisno od utvrđene kvote. U Brčko distriktu ukupno je izdato 257 važećih radnih dozvola, 34 koje se računaju u kvotu i 223 izdatih nezavisno od utvrđene kvote.

Iz kojih zemalja dolaze radnici

Ono što je bitno istaći jeste da, iako su poslodavci u 2022. godini tražili povećanje kvota za radne dozvole strancima, te iako je to povećanje odobreno, popunjenost kvote na nivou Bosne i Hercegovie iznosi tek 49 posto, na nivou entiteta FBiH popunjenost kvote je tek 42 posto, na nivou RS-a popunjenost kvote je 59 posto, dok na nivou Brčko distrikta iznosi tek 38 posto.

Što se tiče broja izdatih radnih dozvola prema državama, najviše radnih dozvola u Bosni i Hercegovini izdato je državljanima Turske (861), Srbije (660), Hrvatske (169), Kine (169), Kuvajta (137), Bangladeša (123), Indije (122) i Crne Gore (102).

"Već duži niz godina po broju izdatih radnih dozvola ove prve četiri države su na prva četiri mjesta, tako da je i sada ista situacija. Novina je povećanje broja radnika iz Bangladeša, te iz Nepala kojima je izdato 38 radnih dozvola dok ranijih godina taj broj je bio jedna ili dvije radne dozvole", rekli su nam.

Koje poslove rade

 

Kada je u pitanju broj radnih dozvola izdatih prema djelatnostima, najviše radnih dozvola u Bosni i Hercegovini je izdato za sljedeće djelatnosti: građevinarstvo (884), trgovina na veliko i malo (560), umjetnost, zabava, rekreacija (370), poslovanje nekretninama (356), prerađivačka industija (312) i ostale uslužne djelatnosti (236).

"U prethodnim godinama na prvom mjestu po djelatnostima uvijek je bila trgovina, a u 2022. godini to se promijenilo i na prvom mjestu je djelatnost građevinarstva. Ostale djelatnosti su iste kao i prethodnih godina", zaključili su.

Činjenica je da smo već odavno zemlja koja izvozi radnu snagu zbog niske cijene rada, a istovremeno možemo reći da ćemo postati zemlja u kojoj će se uskoro radnik tražiti na svaki mogući način.

Iz svega navedeno jasno se nameće zaključak da će se proces uvoženja radne snage etablirati kao normalna društvena pojava, čak i za zemlju koja je još u tranziciji i koja muku muči sa svojim građanstvom.

(KLIX)

Objavljeno u EKONOMIJA

Zbog intenzivnih sniježnih padavina i zaglavljenih teretnih vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Stupari-Kladanj.

Zbog novih sniježnih padavina koje su tokom noći i jutra zahvatile našu zemlju, na dionicama u višim predjelima ima snijega na kolovozu, dok je u nižim predjelima kolovoz mokar ili vlažan.

Skreće se pažnja i na zaleđen kolovoz preko prevoja, kao i na povremene sniježne vijavice koje smanjuju vidljivost.

Upozorava se na povećanu opasnost od odrona, a u jugozapadnim i zapadnim krajevima i na povremeno jak vjetar. Savjetuje se opreznija vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Vozačima koji se imaju namjeru kretati preko planinskih prevoja preporučuje se korištenje zimske opreme, bez obzira što to više nije zakonski obavezno. 

Zbog radova na sanaciji klizišta i dalje je zatvorena Zenička zaobilaznica na autoputu A-1 (oba smjera).

Na magistralnom putu Foča-Goražde, kod mjesta Filipovići, zbog većeg klizišta saobraća se otežano, jednom trakom.

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici za tvornicu željeza Stolac (Mostar-Stolac), danas od 08.00 do 17.00 sati vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom. 

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Jablanica-Mostar (u Donjoj Jablanici) i Semizovac-Olovo (Čevljanovići-Nišići), kao i na skretanju za Orahovicu na području Konjica, te na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu M-6 (Ljubinje-Trebinje) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473). Vozila mogu saobraćati preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će se svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina, kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu.

Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o opasnosti od mina i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni.

 

BiH je zemlja za izraženim problemom minske opasnosti

 

Bosna i Hercegovina je i nakon 28 godina od završetka ratnih dejstava (1992-1995. godine) zemlja sa izraženim problemom minske opasnosti što predstavlja opasnost za stanovništvo i uzrok su blokiranja brojnih resursa.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 869.64 km2 ili 1,69 % u odnosu na njenu ukupnu površinu. Prema prvoj procjeni Centra za uklanjanje mina u BiH iz 1998. godine,

sumnjiva opasna površina na mine u BiH je iznosila 4.200 km2 ili 8,2% od ukupne površine. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 0,4 km2. Prostor Federacije Bosne i Hercegovine je po pitanju ugroženosti od mina posebno pogođen, jer se oko 2/3 sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog bh. entiteta. U 2022. godini sumnjiva opasna površina je smanjena za 52,74 km2.

Iako se broj civilnih žrtava smanjuje, u 2022. godini dogodila se jedna minska nesreća. Na području Lukavca muškarac je prikupljajući ogrijev aktivirao PP minu PROM-1 i smrtno stradao. Utvrđeno je da je stradao u prostoru obilježenom minskim znakovima za upozoravanje na mine na udaljenosti od oko 20 m.

Inače, od posljedice minskih nereća u BiH su nakon rata do kraja 2022. godine smrtno stradala 622 lica, među kojima su i 53 deminera.

 

Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata nalazi se među tri osnovna strateška cilja FUCZ koji se provodi putem Sektora za organizaciju demininiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava. 

 

FUCZ je u programu deminiranja od 1998. godine

 

Još 1998. godine Program deminiranja u okviru FUCZ pokrenut je Memorandum o razumijevanju potpisanom između Delegacije Evropske komisije u BiH i Vlade Federacije BiH. Od 2007. godine finansiranje programa deminiranja potpuno snosi Vlada Federacije BiH, a od 2010. godine svi pripadnici programa deminiranja postaju stalni uposlenici FUCZ čime je formirana trajna i stabilna struktura za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Do kraja 2022. godine deminerski timovi FUCZ deminirali su površinu od 17.696.145 m2, uništeno je 3. 280 komada protivpješadijskih mina, 555 protivtenkovskih mina i 56.775 komada različitog NUS-a.

FUCZ je jedina organizacija akreditovana za provođenje protivminskih aktivnosti koja može vršiti spašavanje žrtava minskih nesreća, pa je raspored timova optimiziran zbog što bržeg dolaska najbližeg tima na lokaciju eventualne nesreće/incidenta. Od 2007. do 2022. godine timovi FUCZ realizovali su 134 operacije “brzog odgovora”.

 

Rezultati FUCZ u provođenju protivminskih aktivnosti u 2022. godini 

 

FUCZ je u cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2022. godinu na korištenje građanima, odnosno lokalnim zajednicama predala površinu od 1.622.055 m², od kojih je dio zadataka započet u 2021. godini.

Deminerski timovi FUCZ radili su na ukupno 16 deminerskih zadataka na području Federacije BiH, i to na sedam pojedinačnih zadataka čišćenja i tehničkog izviđanja, tri zadatka uklanjanja kasetne municije i šest zadataka minsko-sumnjivih područja – MSP, koji se rade metodom “land release” (vraćanje površine).

Od ukupnog broja deminerskih zadataka na kojima su angažovani deminerski kapaciteti FUCZ, 13 deminerskih zadataka su u funkciji održivog povratka i razvoja poljoprivrede, jedan u funkciji turizma i zaštite okoliša, dva deminerska zadatka se odnose na infrastrukturu (vodosnabdijevanje, trase puteva - magistralni put M14).

Na svim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 210 komada protivpješadijskih mina, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

 

Tokom 2022. godine FUCZ je realizovala operaciju “Brzi odgovor”, odnosno izvlačenje stradale osobe iz minskog polja. Postupajući po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, 30. 06. 2022. godine u jutarnjim satima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite realizovali su operaciju “Brzog odgovora” na lokalitetu Trepale u Općini Lukavac, radi izvlačenja stradalog lica iz minsko rizičnog područja.

Potpuno su završeni radovi na šest pojedinačnih deminerskih zadataka i 10 zadataka ciljane/sistematske istrage na zadacima MSP, koji su predati krajnjim korisnicima, odnosno lokalnim zajednicama na upotrebu i korištenje, dok će se na osam deminerskih zadataka deminerski radovi nastaviti i u 2023. godini.

Tokom 2022. godine FUCZ je ukupno pet pojedinačnih zadataka predala na korištenje lokalnoj zajednici, i to: “Lisača 1” (Kalesija), “Budisavina” (Stolac), “M 14.1 Dionica Grmuša - Mali Radić” (Bosanska Krupa), “Lepnica – Veprice” (Orašje) i “Put Dominkovići” (Orašje). 

U skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja BiH 2018-2025. značajno je povećano učešće deminerskih kapaciteta Federalne uprave civilne zaštite na zadacima “land release”(vraćanje površine), tako da je trenutno otvoreno šest zadataka minsko sumnjivih područja (MSP) što je rezultiralo pronalaskom znatno većeg broja mina, a pritom i oslobađanjem, odnosno omogućavanjem korištenja lokalnoj zajednici veće površine nego prethodnih godina. Zadaci realizirani na projektima minsko sumnjivih područja (MSP) sastoje se od većeg broja pojedinačnih zadataka (ciljanih ili sistematskih istraga).

Tokom 2022. godine deminerski timovi FUCZ izvodili su radove na sljedećim zadacima “land release“ (vraćanje površine): MSP Una (Bihać), MSP Kozlovac (Ilijaš), MSP Zebina šuma (Foča u FBiH), MSP Ularice – Bejići (Usora), MSP Dubica – Novi Grad (Odžak) i MSP Poplat (Stolac).

Na ovim deminerskim zadacima pronađeno je i uništeno 207 protivpješadijskih mina, tri protivtenkovske mine, 446 komada kasetne podmunicije i 95 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U okviru tehničkog izviđanja i čišćenja zaostale kasetne municije tokom 2022. godine završeni su radovi na zadatku “Staro Selo – Goranci” (Mostar) i zadatak “Prijani – Paripovac” (Glamoč). Tehničkim metodama na zadacima uklanjanja kasetne municije tretirana je površina od 87.365 m². U toku su aktivnosti definisanja daljnjih koraka, u saradnji sa BH MAC-om, vezano sa potrebu rekategorizacije površine u progresu.

Timovi za UES FUCZ tokom 2022. godine realizovali su 1462 zadataka, pri čemu je prikupljeno i uništeno ukupno 2.813 komada različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao i 519 protivpješadijskih i 133 komada protivtenkovskih mina, 309 komada upaljača i detonatora, 40,276 kg eksploziva, te 26.358 komada municije kalibra do 20 mm. Transportovana je i uništena jedna avio-bomba tipa 100 M na području Grada Mostara. Osam zadataka je obavljeno na nepristupačnom terenu (uklanjanje NUS-a iz speleo-objekata i pod vodom), a u 37 slučajeva timovi za UES su radili po naredbama tužilaštava, odnosno sudova i uz asistenciju organima unutrašnjih poslova. 

Plan FUCZ u provođenju protivminskih aktivnosti u 2023. godini 

U cilju implementacije strateškog cilja smanjenja zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata,FUCZ je nakon završene deminerske doobuke koja je održana početkom februara 2023. godine, nastavila realizaciju aktivnosti u izvođenju protivminskih akcija (PMA) koje za cilj imaju redukciju rizika i rješavanje problema uticaja mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, primarno na području Federacije BiH.

Planirano je da se u 2023. godini završe započeti zadaci iz 2022. godine, te da se realizuju značajni projekti iz oblasti humanitarnog deminiranja na osnovu godišnjeg plana kojeg usvaja Vlada Federacije BiH.

Tokom 2023. godine planirano je da se započnu radovi na sljedećim zadacima: Bučje – Bara (Čelić), Banovići – Kesten (Banovići), MZ Kralupi zaseok Čifluk 2 (Visoko), Kasarna Račić (Bihać), Kostrč Dusine – Ambarišta (Orašje), kao i zadaci vraćanja površine MSP Odžak - Zapad (Odžak) i MSP Slatina (Jablanica):

Jedan od prioriteta FUCZ je završetak radova na zadatku uklanjanja kasetne municije na lokalitetu Paljenica u Glamoču, inače posljednji zadatak koji je Uprava preuzela u cilju izvršavanja obaveza prema međunarodnoj Konvenciji o zabrani kasetne municije (produženi rok za ispunjavanje obaveza za Bosnu i Hercegovinu je septembar 2023.).

FUCZ i u 2023. godini nastavlja aktivnosti u izvršavanju svoje misije koja se odnosi na uspostavljanje sigurnog okruženja za normalan i prosperitetan život svih građana Bosne i Hercegovine.

(FUCZ)

 

 

Objavljeno u VIJESTI
utorak, 04 April 2023 06:33

Servisne informacije za dan 04.04.2023.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 21 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća . Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 14,00 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Baštra.Radovi na dalekovodu., i od 09,00 do 16,00 sati na niskonaponskoj mreži Baštra 4. Radovi na niskonaponskoj mreži.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne. , regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 0°C , vlažnost zraka 58 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 92 cm, u Bosanskoj Otoci 139 cm, a rijeke Krušnice 157,4 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Zimska oprema u automobilima nije obavezna od 1. aprila i vozači u BiH moraju mijenjati gume na ljetne. 

Prema važećem Zakonu u Bosni i Hercegovini, od 1. novembra pa sve do 1. aprila, zimska oprema je obavezna u svakom automobilu. 

To podrazumijeva zimske gume, koje se bolje ponašaju na niskim temperaturama i koje nam garantuju da će automobil bolje prijanjati uz cestu. 

Iako je proljeće zvanično došlo i po zakonu vozači nisu dužni imati zimske gume, iz BIHAMK-a je došlo važno upozorenje za sve vozače:

"Meteorolozi su za naredne dana najavili zahlađenje sa padavinama (snijeg u višim planinskim predjelima), pa vozače molimo da iako zimska oprema od jučer nije više zakonska obaveza, da još uvijek ne mijenjaju zimske gume."

Savjetuju se vozači da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Zbog radova na sanaciji klizišta i dalje je zatvorena Zenička zaobilaznica na autoputu A-1 (oba smjera).

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na putnim pravcima: Jablanica-Mostar (u Donjoj Jablanici), Čevljanovići-Nišići, na ulazu u Stolac (iz smjera Mostara), kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Promet putničkih vozila je pojačan na graničnim prelazima, posebno na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Izdvajamo granični prelaz Bosanska Gradiška gdje su duga zadržavanja na izlazu iz naše zemlje.

BIHAMK

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
Stranica 6 od 7

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1764 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa