Servisne informacije za period 09.07.2024.godine

– Policijska stanica  Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 09,10 sati ul.511 Slavne bbr. SN-udar put.motornog vozila u pješaka. Pješak zadobio LTP. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

-Vatrogasna jedinica izvještava da  nije imala intervencija i dojava o požaru.

-Hitna  služba  Doma  zdravlja  Bos. Krupa  saopćava  da  je  u proteklom periodu  pregledala 58 pacijenata, za  KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 9 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli ”Bos. Krupa  saopćava  da  je  isporuka vode  u  proteklom periodu  na području grada zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati  planski prekid u isporuci vode u naselju Vranjska prema vrelu. Sanacija kvara na  mreži.

-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.  

– Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 18 C , vlažnost zraka 83% , dok je vodostaj rijeke Une  41  cm  (NV).

SVA PRAVA ZADŽANA