Servisne informacije izvještaj za 05.07.2024.godine

Izvještaj

– Policijska stanica  Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni  KD-a.

-Vatrogasna jedinica izvještava da  nije imala intervencija i dojava o požaru.

-Hitna  služba  Doma  zdravlja  Bos. Krupa  saopćava  da  je  u proteklom periodu  pregledala 44 pacijenata, za  KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 8 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli ”Bos. Krupa  saopćava  da  je  isporuka vode  u  proteklom periodu  na području grada zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Tećija, Dolovi i Prvomajska. Radovi na mreži.

-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

– Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 12 C , vlažnost zraka 84% , dok je vodostaj rijeke Une  46  cm  (NV).

SVA PRAVA ZADŽANA