Tim hirurga iz kantonaln bolnice izveo naprednu proceduru detekcije sentinel limfnog čvora kod malignog melanoma i karcinoma dojke

U kantonalnoj bolnici “prim. dr. Irfan Ljubijankić” tim plastično-rekonstruktivnih hirurga, predvođeni prim. dr. Alagićem, i dr. A. Derviševićem i dr. Š. Porčićem, uspješno je izveo detekciju sentinel limfnog čvora kod malignog melanoma i karcinoma dojke. Procedura je obavljena koristeći savremeni aparat Sentimag, razvijen na Scveučilištu u Cembridgeu, koji ne koristi radioaktivnost.

Sentinel limfni čvor poznat kao “stražar” limfni čvor prvi je limfni čvor koji prima limfu iz primarnog sijela tumora. Detekcija ovog čvora je ključna, za određivanje stadija bolesti, te predstavlja jedan od glavnih faktora pri donošenju odluka o vrsti i trajanju tereapije.

Zahvaljujući stručnom timu patologa bolnice, predvođen dr. M. Zornićem, analiza limfnog čvora je urađena dok je jos pacijent bio na operacionom stolu, čime se izbjegava potreba za dodatnim operacijama. Kod karcinoma dojke istovremeno je urađena rekunstrukcija dojke ugradnjom ekspender iplantanta, dok j kod melanoma izvedena ekscizija sa kožnim transplatantom. Anesteziološki tim je predvodila dr. A. Duraković.

Ovo je značajan korak za zdravstvo u Unsko sanskom kantonu, posebno imajući u vidu da su se pacijenti ranije morali slati u kliničk centre van kantona. Ovaj napredak predstavlja poboljšanje kvaliteta medicinskih usluga i omogućava pacijentima da dobiju vrhunsku njegu unutar svog kantona.

Izvor: Bišćani.net

SVA PRAVA ZADŽANA