Šerbula se neće zaboraviti jer su tu oni koji cijene svaku žrtvu za slobodu

Dana 30.06.1992.godine, na brdu Šerbula u širem rejonu Banjana, u ranim jutarnjim satima, malobrojna jedinica od 18 pripadnika Teritorijalne Odbrane Republike Bosne i Hercegovine, odreda Jezerski i grupa pripadnika Odreda Mahmić Selo, sukobila se sa mnogobrojnijom i bolje naoružanom jedinicom srbo-četničkog agresora. Tokom sukoba svoje mlade živote za odbranu domovine Bosne i Hercegovine su položili slijedeći pripadnici:

1. Crnkić Senad

2. Duraković Refik

3. Hajdarević Senad

4. Hadžić Hajro

5. Harčević Samir

6. Nesimović Nermin

7. Mehić Muhamed

8. Velić Hamdija

Ista ova osmorica su sa svojim saborcima 06.06.1992.godine na igralištu ispred osnovne škole dala zavjet – položila Zakletvu TO R BiH u kojoj jedan dio glasi „ …. i u toj borbi dati i svoj život… „ i već nekoliko dana poslije zavjet svoj su i ispunili. Njihova žrtva ne smije nikad biti zaboravljena i nama je ostavljeno u emanet da pamtimo i prisjećamo ih se svakom prigodom, a posebno u ove dane . Neka im je za to Vječni Rahmet i Veliko Hvala.

Tekst i fotografije preuzete sa današnjg obilježvanja, od vijećnice Gradskog vijeća Bosanska Krupa, Elvire Mehić

SVA PRAVA ZADŽANA