Uz fotografiju: Iz udruženja “Generacije” Bosanska Krupa

Imate mogućnost da vaše dijete provede sat vremena u zanimljivim aktivnostima zajedno sa drugom djecom. Na taj način razvija svoj govor, socijalne vještine i intelektualne kapacitete, a uz to se i zabavlja.

 Četvrtkom od 17:30 do 18:30!

Svaka radionica je neovisna i učešće djece je moguće u pojedinačnim radionicama!

Na raspustu je fino!

SVA PRAVA ZADŽANA