Marš 511. SBB Osmača 2024

Bosna i Hercegovina 5. jula 1995. godine počela je informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 29 godina, 4. i 5.jula 1995.godine borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne bbr. izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj Otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2.i 3.bataljona 511.slavne, na tom mjestu je podignuto spomen-obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljan, a na spomen-ploči su imena, u ovoj bitci, poginulih boraca i starješina 511.slavne brdske brigade.

Povodom 29. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanjskog puta, Brezika i Panjka, organizuje se Marš stazama 511. Slavne Osmača 2024 u subotu, 6.jula. Polazak je u 08,00 sati sa Ivanjskog puta a za sve učesnike Marša „Osmača 2024“ bit će obezbijeđena hrana i osvježenje.

-OKUPLJANJE 7:30

BOSANSKA OTOKA

ISPRED TRGOVINE “ELPOS”

-PODJELA MAJICA

-POLAZAK:8:00

-Obilazak mjesta pogibije Mehmeda Suljkanovića

-Odlazak na spomen obilježje na Osmaču (Omerćehajić Ibrahim, Ćehajić Juso, Pajalić Rasim)

-Obilazak mjesta pogibije Nevzeta Nanića

-Obilazak mjesta pogibije Mirsada Dizdarevića

SVA PRAVA ZADŽANA