Isplata penzije za maj u srijedu, 5. juna

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u srijedu 5. juna 2024. godine.

Najniža penzija za maj iznosi 573,53 KM, zajamčena 684,48 KM, a najviša  2.867,65 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za maj 365.151, iznosi 722,56 KM.

Penziju za maj primit će 447.389 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu iznose oko 290 miliona Konvertibilnih maraka.

SVA PRAVA ZADŽANA