Održano Gradsko takmičenje u streljaštvu i pikadu

 U četvrtak je u organizacija Saveza za sport i rekreaciju invalidnih lica “511” Bos.Krupa održano Gradsko takmičenje u streljaštvu i pikadu. 

U streljaštvu poredak je sledeći:

1. Amir Hasic 

2.Remzo Bešić

3. Ibrahim Bajcin Hadzipasic 

U pikadu poredak je sledeći:

1.Ezić Sejad

2. Izet Redzic 

3.Amir Spinks Hadžipašić 

U ženskoj konkurenciji poredak je sledeci:

1.Azra Jezerkic Kurtovic

2.Ena Kurtovic

SVA PRAVA ZADŽANA