Elektrodistribucija Bihać obavještava građane o planskim prekidima u isporuci električne energije

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

BOSANSKA KRUPA

Dana 01.06.2024. godine

·         od 10:00 do 11:30 sati kupci trafopodručja: 4.Juli – izlaz prema ulici Rasima Redžića,

Dana 01.06.2024. godine

·         od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Baštra 2 i 3,

BIHAĆ

Dana 04.06.2024. godine

·         od 10:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Brekovica Dedići, Repetitorska stanica Dedići, Bajrići, Bajrići 2, Kućni, Dubrave, Zabukovac, Kolonija, Kostela, Pumpna stanica Kostela, Jezero, Jezero 3, Srbljani 1 i 2, Spahići, Majanovići i Brkići,

Dana 05. i 06.06.2024. godine         ¸           ¸          

·         od 06:00 do 06:30 sati kupci trafopodručja: Brekovica Dedići, Repetitorska stanica Dedići, Bajrići, Bajrići 2, Kućni, Dubrave, Zabukovac, Kolonija, Kostela, Pumpna stanica Kostela, Jezero, Jezero 3, Srbljani 1 i 2, Spahići, Majanovići i Brkići,

VELIKA KLADUŠA

Dana 03.06.2024. godine

·         od 09:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Golubovići 2 – izlaz za Čuturiće,

CAZIN

Dana 03.06.2024. godine

·         od 10:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Đogići, Abdići, Šarići, Miskići, Liskovac 2, Šturlićka Platnica 3, Liskovac 1, Liskovac 3, Liskovac 4, Šturlićka Platnica 6, Skakići, Liskovac 5, Šturlićka Platnica 2, Kudići 2 Vodovod, Sabljakovići, Kudići 1,

·         od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Ponjevići 1 izlaz prema školi,

·         od 12:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Donja Koprivna 1 izlaz prema Horozovićima – Junuzovo brdo

Dana 05.06.2024. godine

·         od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Stijena 6,

BOSANSKI PETROVAC

Dana 02.06.2024. godine

·         od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Kartal, Eko-sistem, Husetići-pilana, Revenik 1, Revenik 2, Šepe, Jakšić, Medeno polje, Bujadnice, Bujadnice 3, Kolunić 3, Kolunić 4, Kolunić 1, Kolunić 2 I Bosnaplast pilana,

SANSKI MOST

Dana 03.06.2024. godine

·         od 13:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja: Čaplje, Lužani, Kijevo, Tomina, Vrhpolje, Hrustovo, Begići, Begići, Kenjari i Ilidža,

KLJUČ

Dana 04.06.2024. godine

·         od 10:00 do 13:00 sati kupci trafopodručja: Donji Kamičak,

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca ED Bihać

SVA PRAVA ZADŽANA