Danas sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa

Za danas  je zakazana 24.sjednica Gradskog vijeća Grada Bosanska Krupa.Vijećnice i vijećnići će donijeti svoj sud Odluci o pristupanju i izradi Regulacionog plana „Vranjska“ i odluci o formiranju poslovne zone Halkići. Na dnevnom redu sjednice su i dvije Odluke o utvrđivanju javnog interesa, jedne za igradnju kablovskog dalekovoda za trafo-stanicu „Podgrmeč 2“ u ulici Dana nezavisnosti, druge za izgradnju podzemnog kablovskog dalekovoda u Mahmić selu. Vijećnici i vijećnice će razmatrati i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na pravila Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Bosanska Krupa, te razmatrati Izvještaje o radu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ i JP“Radio Bosanska Krupa, te kao i na kraju svake sjednice upoznati se sa informacijom koju najvišem zakonodavnom organu svaki mjesec dostavlja Policijska stanica o stanju javne sigurnosti na području Grada, ovaj put za mjesec april. Dvadeset četvrta sjednica Gradskog vijeća zakazana je za danas u 15,30 minuta.

SVA PRAVA ZADŽANA