JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POSMATRAČA 

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International u Bosni i Hercegovini“ objavljuje:

Javni poziv za prijavu posmatrača za monitoring izborne kampanje 2024.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) provodi praćenje predizbornih aktivnosti, što uključuje monitoring potencijalnih zloupotreba javnih sredstava u izbornim kampanjama, aktivnosti političkih subjekata, javnih funkcionera, te praćenje troškova predizborne kampanje.

Opis poslova posmatrača

S ciljem praćenja predizbornih aktivnosti TI BiH želi angažovati 50 terenskih posmatrača na period od tri mjeseca prije održavanja Lokalnih izbora 2024.

Posmatrači će vršiti praćenje institucija i obrazaca ponašanja političkih kandidata i zvaničnika prije i tokom izborne kampanje, sa ciljem da uoče i dokumentuju korišćenje javnih sredstava i pozicija na vlasti u svrhu izborne promocije, ali i ostale vidove zloupotreba i kršenja izbornog zakonodavstva. Posmatrači će rad obavljati na terenu širom BiH i potom dostavljati informacije koordinatorima, u skladu sa prethodnim instrukcijama.

Posmatrači moraju da budu odgovorni, nepristrasni i profesionalni pojedinci, što podrazumijeva dostavljanje egzaktnih i pravovremenih informacija, kao i objektivnost u izvještavanju. U obavljanju zadataka, od posmatrača se očekuje maksimalna posvećenost i koncetracija, kao i izražena želja za davanjem doprinosa u borbi protiv korupcije i zloupotrebe javnih sredstava.

Posmatrači će prikupljanje podataka vršiti u skladu sa posebno izrađenom metodologijom za monitoring predizbornih aktivnosti, a ovo podrazumijeva dostavljanje, u unaprijed definisanom formatu i putem obezbijeđen obrazaca, informacija o:

 • javnim događajima institucija i organizacija,
 • aktivnostima nosilaca javnih funkcija/kandidata (nastupi na javnim događajima, posjete, organizovana okupljanja, sastanci),
 • aktivnostima institucija usmjerenih na obezbjeđenje izborne podrške,
 • predizbornim aktivnostima i skupovima političkih stranaka,
 • predizbornim bilbordima i ostalim oblicima vanjskog oglašavanja,
 • javnim radovima u predizbornom periodu.

Pomenute informacije će posmatrači, osim kroz terenski rad i posjete javnim događajima, prikupljati kroz praćenje medija, društvenih mreža, te najave aktivnosti.

Izabrani posmatrač/ica će biti zadužen/a za jednu ili više susjednih opština, zbog čega je potrebno da imaju mogućnost prevoza.

Vremenski okvir monitoringa

Posmatrači će navedene aktivnosti vršiti u trajanju od tri mjeseca prije izbora. Izbori su zakazani za 6. oktobar 2024.

Prije početka izvođenja aktivnosti, svi posmatrači će proći dvodnevnu obuku tokom mjeseca juna, u okviru koje će dobiti sve potrebne informacije o načinu vršenja monitoringa, te ciljevima istog. Nakon ove obuke će biti dogovorena dinamika, način izvještavanja, kao i komunikacija u radu.

Uslovi za prijavu

 • Lica koja se prijavljuju moraju da budu punoljetna,
 • Minimalno završena srednja škola u trajanju od 4 godine, uz poželjno više obrazovanje,
 • Da nisu aktivisti političkih partija, kandidati, niti angažovani u organima za sprovođenje izbora,
 • Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije i mobilnost u smislu mogućnosti pokrivanja teritorije za koju su zaduženi (prisustva događajima na različitim lokacijama),
 • Poznavanje izbornog procesa i načina funkcionisanja političkih subjekata
 • Prethodno iskustvo u posmatranju izbora ili drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva je poželjno, ali ne i obavezno,

Svi posmatrači će za svoj rad i angažman dobijati mjesečnu naknadu i naknadu za prevoz.

Rok za prijavu posmatrača je 7. jun 2024. godine.

Način prijave

Zainteresovani pojedinci treba da dostave kompletno popunjen prijavni obrazac na sljedećem linku:

https://forms.gle/VMkKMvjgbMpTGQMU9

Dodatne informacije možete dobiti putem email adrese: izbori@ti-bih.org

Izabrani kandidati biće obaviješteni o izboru, daljim koracima i obavezama najkasnije do 15. juna 2024. godine.

TI BiH zadržava pravo da, prilikom izbora kandidata, da prednost onim kandidatima čije prethodno iskustvo više odgovara prirodi traženog posla.

Javni poziv za prijavu posmatrača za monitoring izborne kampanje 2024

SVA PRAVA ZADŽANA