Donesena trećestepena presuda u predmetu Alisa Ramić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine radi interesa javnosti nalazi za shodno izdati zvanično saopćenje u vezi s predmetom koji se vodi protiv optuženih u predmetu Alisa Ramić i drugi. Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je donijelo trećestepenu presudu u predmetu Alisa Ramić i drugi kojom su kao neosnovane odbijene žalbe braniteljice optužene Alise Ramić i Tužilaštva BiH te je potvrđena drugostepena presuda.

Drugostepenom presudom optužena Alisa Ramić oglašena je krivom i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 348. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nasuprot tome, žalbe optuženog Hasana Dupovca i brantelja optuženog su  uvažene, te je drugostepena presuda Suda preinačena, na način da je optuženi Hasan Dupovac oslobođen od optužbe za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

SVA PRAVA ZADŽANA