Izgradnja lječilišta Gata

Nijaz Hušić, premijer USK potpisao je Memorandum o saradnji sa direktoricom ZU lječilište Gata Aidom Ibrahimpašić, o zajedničkom djelovanju na realizaciji programa “Poboljšanje uslova za dodatni razvoj zdravstvenih usluga kroz jačanje kapaciteta i resursa Lječilišta Gata”.

Projekat je u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina, obzirom da je naveden kao jedan od ključnih strateških projekata, a realizira se u sklopu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Unsko-sanskog kantona o implementaciji programa provođenja okvira SDG u Bosni i Hercegovini u održiv i inkluzivan rast (SDG2BIH).

Kroz projekat “Poboljšanje uslova za dodatni razvoj zdravstvenih usluga kroz jačanje kapaciteta i resursa Lječilišta Gata” će se izgraditi nova sala za kineziterapiju površine 102,65 m2 i hodnik površine 33,25

m2 koji će spajati postojeći objekat sa novom salom te će se nabaviti nova oprema i educirati uposlenici.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 274.072,45 KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona sufinansira projekat u iznosu od 129.975,95 KM, dok će Razvojni program UN doznačiti 142.400 KM za navedeni projekat. Gata finansira aktivnosti u iznosu od 1.696,50 KM.

Izvor: Vlada USK

SVA PRAVA ZADŽANA