FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA OBJAVIO JE SOCIOEKONOMSKE POKAZATELJE PO OPĆINAMA FBIH ZA 2022.GODINU

Prema podacima o socioekonomskim pokazateljima po gradovima/općinama FBiH za 2022. godinu, Bosanska Krupa se nalazi u IV grupi i zauzima 58. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na nivou USK-a, najbolje je rangiran Grad Bihać (17), a zatim slijedi Grad Bosanska Krupa (58), Grad Cazin (59), Velika Kladuša (61), Bosanski Petrovac (64), Sanski Most (66), Ključ (71) i Bužim (73).

Ne treba zaboraviti da je grad Bosanska Krupa nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata bio među tri najviše razrušene lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Krupljani su po povratku u svoj grad zatekli popaljene i devastirane kuće, stanove, javne ustanove, historijska, kulturna i vjerska obilježja. Skoro 10.000 stambenih objekata bilo je potrebno obnoviti da bi se stvorio prihvatljiv životni ambijent.

Danas, 28 godina nakon rata, Bosanska Krupa zauzima 2. mjesto po stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na Unsko-sanskom kantonu.

(FB Grad Bosanska Krupa)

Tabela1
Tabela2

SLUŠAJ UŽIVO

Vijesti

Tagovi