Kraj ove godine privrednici Grada Bosanska Krupa iskoristili su kako bi se okupili na jednom mjestu, izanalizirali godinu iza nas, ali i definisali planove na polju zajedničke saradnje kroz jedno jedinstveno udruženje privrednika koje je upravo reaktivirano.

Iako Bosanska Krupa od poslije rata ima gotovo hronični problem sa radom udruženja ove vrste koje bi svojim nastupom artikulisalo probleme, zahtjeve i ideje prema, ne samo lokalnoj upravi, već uopšte prema sličnim ili istim udruženjima na višim nivoima i tako primjerice uticali i na zakone koji uređuju ovu oblast, zadnjih mjeseci reaktivirali su udruženje, izmijenjali upravljačke strukture unutar udruženja i na ovom skupu koje je održano ovog petka u ugostiteljsko-turističkom kompleksu „Zlatna nit“ upoznali sve prisutne sa nekim od prvih zadataka koje će ovo udruženje da realizira. Anel Pećanin, inače predsjednik reaktiviranog Udruženja privrednika Grada Bos.Krupa, kazao je da je sada prioritet da se svi ujedine u cilju zajedničkog nastupa kada su u pitanju prvenstveno prepreke u poslovanju, ali i stvaranje sinergije između samih privrednika po sistemu cirkularne ekonomije gdje bi se prvo koristili vlastiti resursi firmi koje egzistiraju na području našeg Grada , a tek u njihovom nedostatku išlo se van granica Grada. Dobar princip kojeg već dugo vremena koriste ne samo pojedini gradovi i općine na Kantonu , već i u ostatku države.