Članak je filtriran: Decembar 2019

Općina Bosanska Krupa ,kroz svoja budžetska sredstva svake godine obezbijedi i Grant za mlade, te na taj način daje mogućnost mladima, da pored drugih projekata za koje imaju mogućnost kroz javne pozive drugih organizacija da realiziraju neke projekte kojima žele unaprijediti nastavni proces u svojim školama,urediti prostor na mjestima gdje se najviše druže,te organizirati razne kampanje,edukacije koje su jako bitne za poticanje značajnijeg učešća mladih u sveukupnom životu svoga grada.

Neformalna grupa mladih Srednje mješovite škole „Safet Krupić“ je svojim kandidiranim projektom pod nazivom „Korak dalje“uspjela se ugraditi u općinski Grant za mlade i dobila je sredstva u visini od 1500 konveribilnih maraka.Za ta sredstva uspjeli su kupiti laptop,projektor i printer.Svim tim uređajima su obogatili kabinet bosanskog jezika u svojoj školi ,u kom će zajedno sa svojom profesoricom i koordinatoricom projekta Melisom Rekić i svojim školskim drugovima, moći na kvalitetniji i savremeniji način usvajati znanje iz ovog predmeta.

U realizaciji ovog projekta pomogli su im i brojni prijatelji,a posebnu zahvalnost kažu da duguju općinskom načelniku,vjerujući da će priliku za nove projekte imati i kroz Grant za mlade i u novom budžetu.Jer oni ideja već imaju !

Dževada Štancl

Mjesovita

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine. Od tada se svake godine 5. Decembra obilježava Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

„Na Međunarodni dan volontera kao i svaki dan prepoznajemo sjajan posao koji naši volonteri rade na terenu.Volonteri su stub naše organizacije. I na ovaj dan kažemo: Hvala Volonteri !Volonteri igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja sa zajednicom. Slavimo tu ulogu .

Volonteri uključeni u lokalnim zajednicama su najznačajniji u ranoj fazi nakon prirodne ili druge nesreće posebno za prevenciju zdravstvenih i mentalnih stanja.Volonteri su prvi na frontu u odgovoru na prirodne i druge nesreće. Hvala Volonteri.“

Ovo je čestitka koju je u povodu ovogodišnjeg 5.decembra - Svjetskog dana volontera koji se obilježava danas , na volonterske adrese svojih članova ,ali i svih drugih koji su se tokom svog života ili njegovim djelom, posvetili volonterskom radu,uputio Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.

A to je naša najveća matična organizacija koja se u svom zasigurno najhumanijem poslu zasniva prvenstveno na radu volontera.Spisak onih koji ga čine na dobrovoljnoj osnovi je velik,osim još ponekog starog akcijaša s dobrovoljnih radnih akcija kojim su se gradili veliki udarnički infrastrukturni objekti poslije Drugog svjetskog rata ,tu su prvenstveno dobrovoljni darivatelji krvi,mladi osnovnoškolci,srednjoškolci,studenti,a li i veliki broj humanih građana,poduzetnika ,ljekara ,policajaca,vatrogasaca i mnogih drugih.

Općinski Crveni križ u Bosanskoj Krupi i pored nezavidne materijalne situacije, kao udruženje od posebnog društvenog značaja ima već izgrađenu dobru suradnju s lokalnom zajednicom,ali i sa mnogo građana,institucija i poduzeća koji su im u brojnim akcijama uvijek pri ruci.Ipak,najponosniji na više od 460 dobrovoljnih darivatelja krvi,na njihovim odaziv na oko 80 samostalno organiziranih akcija u periodu posljednjih dvadeset godina i posebno podmlatkom Crvenog križa koji se uključuje u sve akcije,te uopće mladima, školarcima i njihovim roditeljima i školama.Obzirom na veliki broj porodica u stanju socijalne potrebe ističu i onaj dio djelatnosti Općinskog Crvenog križa koji je vezan za obilazak,humanitarnu pomoć i brigu za one najugroženije stanovnike bosanskokrupske općine,kao i sudjelovanje u svim akcijama koje su organizirane u organizaciji kantonalnog i federalnog nivoa organizacije Crvenog križa,izdvajajući raniju akciju i ogromni doprinos Bosanske Krupe u sakupljanju pomoći poslije poplava u našoj zemlji i sada u angažmanu oko pomoći migrantima smještenim u Bihaću i na USK .

Takođe kada je u pitanju volonterski rad na ovaj dan u Bosanskoj Krupi potrebno je istaknuti i rad ,sad već tri vatrogasna dobrovoljna društva, na području općine Bosanska Krupa.Uz Profesionalnu vatrogasnu jedinicu su bili prvo dobrovoljci DVD Otoka,a onda je entuzijazam,želja za usavršavanjem dovela i do osnivanja DVD BOSK u Bosanskoj Krupi koji su uspješno već učestvovali u nekoliko međunarodnih takmičenja i edukacija,a odnedavno je u porodici vatrogasnih volontera i DVD Jezerski.

Volonterizau na području Općine Bosanska Krupa zamah su dala i druga važna udruženja,kao Kormoran koji je kroz svoje aktivnosti okupio veliki broj mladih koji su volonterski savladali vožnju kajacima,lađama i ronjenja, te tako postali suradnici veoma važne službe „Na vodi i pod vodom“,pa su tako često u prilici da pružaju neophodnu pomoć u incidentnim situacijama na našim rijekama.

Pisati o volonterizmu a ne pomenuti članice udruženja Mimoza bio bi grijeh.Same boreći se sa svojom bolešću,one su uvijek sa savjetima,posjetama ,pomoć onima koje je ova bolest pohodila.Tu su i planinari „Grmeča“ i „Pseta“koji su napravili i obilježili niz planinarskih staza,a uskoro ćemo imati i vještačku stijenu za penjanje.Uz njih su i odgovorni lovci volonteri koji redovno brinu o šumskim životinjama i redovnom hranjenu,ribari koji čuvaju obale i riblji fond naših rijeka,kao i brojne udruge koji brinu o čuvanju našeg okoliša,koje organiziraju brojne akcije ,te one udruge koje brinu o posebnim vrstama bolesti koje zatiču naše sugrađane,marginizilirane grupe,kao i one što sportom ispunjavaju vrijeme mladih i utiču na njihov pravilan razvoj.

Snažan zamah volonterizmu dali su brojni projekti pa ćemo istaknuti rad Vijeća učenika osnovnih i srednjih škola,zatim Asocijaciju srednjoškolaca Bosne i Hercegovine i bosanskokrupski tim,kao i projekte Omladinske banke Bosanska Krupa (Mozaik-Općina) i projekte Pro-budućnosti ,kao i programe  koji mladi naše općine realiziraju uz suradnju sa Institutom za razvoj mladih „Kult“.

Ne možemo zaobići ni dugogodišnju suradnju sa njemačkom organizacijom „Aktion,Leben und Lernen in Bosnien“ ,kao i brojne pojedince –humanitarce,naše sugrađane koji žive i rade u inozemstvu.Uz ovaj dan bilo bi nečuveno ne pomenuti i dvadeset dvije godine volonterizma koji su donijeli u Bosansku Krupu talijanski volonteri „IPSIA ACLI“ sa ljetnom školom,brojnim infrastrukturnim projektima i uopće na polju podizanja svijesti o značaju volonterskog rada,kao i organizaciju „Vagabundi di Pace-Skitnice mira“,kao i Roberta Limentu,kako zbog dugogodišnje ljetne škole ,tako i zbog devetogodišnjeg Memorijala koji s našom radijskom kućom organiziraju u znak sjećanja na našeg dragog kolegu Ibrahima Skenderovića.

Pobrojati sate koliko su volonteri dali svima nama u Bosanskoj Krupi,koliko su darivali dragocjene tečnosti,koliko su sakupili i darivali humanitarne pomoči,koliko su izgradili ,koliko su pomogli,koliko su očistili prostora i sami znate da je nemoguće.Ostaje samo da vas pozovemo da volontirate bilo gdje možete,onako od srca –bez nadoknade u novcu,jer ono što svaki volonter osjeti u srcu kada pomogne ,nema cijenu.Zato neka je sretan svima Svjetski dan volontera,a prenosimo i čestitke koje su svojim i svim drugim volonterima Crvenog križa,ali svim drugim odanim dobrovoljnom radu u zajednici , uputili iz Crvenog križa Općine Bosanska Krupa,ističući na prvom mjestu - dobrovoljne darivatelje krvi.

Dragi volonteri :

Hvala vam što pripadate grupi predanih ljudi koji mijenjaju svijet nabolje!
Čestitamo vam na dosadašnjem volonterskom angažmanu, čestitajte i vi sami sebi, zaslužili ste! Želimo vam da današnji dan proslavite u društvu volontera, korisnika vašeg volontiranja, vaših organizatora volontiranja i drugih vama dragih ljudi, i da nastavite raditi stvari od neprocjenjive važnosti za naše društvo!

Sretan vam još jednom Međunarodni dan volontera!

 

Dževada Štancl

Volonteri 2019 1

Volonteri 2019 2

Volonteri 2019 3

Volonteri 2019 4

Volonteri 2019 5

Bosanskokrupski Općinski Crveni Križ jučer je posjetila delegacija Međunarodnog Crvenog križa kako bi im zahvalila na svemu što čine kao veoma uspješna lokalna organizacija koja izvanredno u svim akcijama surađuje sa svim nivoima organizovanja ove velike svjetske organizacije,osobito na doprinosu pomoći u trenutnoj migrantskoj krizi,kriznim situacijama izazvanim prirodnim nepogodama,njihovoj velikoj brizi o socijalno-ugroženom stanovništvu,edukacijama o opasnosti od mina,te impozantnom broju dobrovoljnih darivatelja krvi i darivanih doza dragocjene tečnosti i velikoj ekipi mladih koje uključuju u svoje akcije.Čestitali su im današnji Svjetski Dan volontera,a zanimali su se i za potrebe koje ove organizacije koje bi unaprijedili njihov rad koje su im domaćini pobrojali,te kazali načine na koje misle restaurirati prostorije,te osposobiti vozilo koje im je potrebno za terenski rad.

Predstavnici Međunarodnog Crvenog križa su kazali da su voljni učiniti neku aktivnost za bolje uvjete rada u ovoj organizaciji,ali da će poslije razgovora u svojoj centralnoj organizaciji znati više ,te da će uskoro upriličiti novu posjetu Bosanskoj Krupi.

Dževada Štancl

Medjunarodni predstavnici CK 1

Medjunarodni predstavnici CK 3

Budžet općine Bos.Krupa u visini od oko 8 400 000 KM stavljen je na uvid gradjanima do 16.decembra kada će se održati javna rasprava o ovom, za općinu najvažnijem dokumentu.Ovako je odlučilo Općinsko vijeće Bos.Krupa na jučerašnjoj XXXVI po redu sjednici ,na čijem dnevnom redu se našlo ukupno 14 tačaka.Prema onom što se moglo čuti vijećnici će do kraja mjeseca održati još jednu sjednicu kada bi se budžet u formi prijedloga mogao naći pred vijećnicima i biti usvojen do kraja 2019.godine.Takodje vijećnici su juče prihvatili i rebalans ovogodišnjeg budžeta do kojeg je došlo izmedju ostalog i zbog prihoda od izvršenja općinske komunalne takse koji je duplo veći od planiranog što je bilo neophodno rasporediti. U pitanju je drugi rebalans,jer je prvi bio u septembru.Pored Budžeta u javnu raspravu upućeni su nacrti Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020.godinu i prednacrt odluke koja se tiče regulacionog plana Poslovna zona „Pilana“. U nacrtu u 2020.godini za potrebe komunalne potrošnje iz budžeta će biti potrebno izdvojiti oko 650 000 KM. Najveća stavka je javna rasvjeta za koju izdvajamo skoro 300 000 maraka.Jedan od prihoda za obezbjedjenje sredstava za komunalnu potrošnju je upravo komunalna naknada čiji je prijedlog odluke juče izazvao konkretniju diskusiju u odnosu na ostale tačke.Naime, podsjećamo javnost da komunalna naknada u općini Bos.Krupa nije plaćana iako je to nešto što je zakonom obavezno i prihod koji se u svim drugim općinama redovno ubirao. Prošle godine odluka o uvodjenju tj. naplati komunalne naknade je usvojena, ali ono što je izazvalo negodovanje u javnosti jesu iznosi koji su stizali na vrata, posebno pravnih lica i koji su bili, u uslovima krhke privrede,uglavnom visoki.Iako se tada tražila korekcija boda do toga nije došlo sve do nove odluke koja se sada odnosi na 2020.godinu.Prema onom što se juče moglo čuti bod za pravna lica je sa 0,009 korigovan na 0,008, dok je za fizička lica sa 0,007 korigovan na 0,006 KM po metru kvadratnom stambene, garažne ili površine pomoćnog objekta.Kao i prošle godine odluka tretira osjetljivije kategorije stanovništva pa će prema prijedlogu Kluba DF-a kojeg je kroz zaključak juče iznio Jasenko Šertović obaveze plaćanja naknade biti oslobodjeni korisnici socijalne pomoći,korisnici najniže penzije,ako je to jedini izvor prihoda i ne žive u zajedničkom domaćinstvu ,nezaposleni demobilisani borci, RVI,invalidi preko 70 % invalidnosti,porodice sa djecom sa posebnim potrebama,s tim da se odluka neće primjenjivati za garažne i pomoćne objekte.Takodje komunalna naknada za proizvodne objekte nakon izvršenog obračuna biće maksimalno 2500 KM,a za objekte koji se bave poljoprivrednom djelatnosti maksimalno 500 KM.

Visina bazne cijene za obračun naknade za uredjenje gradjevinskog zemljišta(70KM),kao i prosječne gradjevinske cijene po metru kvadratnom korisne stambene površine za 2020.godinu(600KM), ostaje nepromijenjena u odnosu na 2019.godinu.

Jedna od dvije tačke zbog koje prvi put (26.11.2019) sjednica nije održana, kada dnevni red nije dobio podršku je jedina tačka koja ni ovaj put nije prošla odnosi se na Prijedlog odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju, korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi. Najkraće objašnjenje koje je dato od strane vijećnika je da se nisu stekli uslovi na terenu što su i prošli put navodili iz Kluba ASDA. Ovom ćemo dodati da je općina Bos.Krupa od inspekcije već jednom upozorena, jer je ovo obaveza koju je trebalo ispuniti još prije tri godine na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima USK,na što je juče ponovno upozorio načelnik Armin Halitović.

U ovom izvještaju još ćemo kazati da je juče data saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP”10 Juli” da se na mjesto vd direktora ovog javnog preduzeća imenuje Zihad Jašaragić, umjesto Adisa Džafića koji je nakon vrlo kratkog vremena podnio neopozivu ostavku na ovo mjesto.Jašaragić će na mjestu vršioca dužnosti biti najdalje do početka marta iduće godine.Inače ova tačka je medju vijećnicima,posebno iz Kluba SDA otvorila raspravu u smislu traženja informacija o stanju u komunalnom preduzeću, ali i razlozima zašto je tek imenovani Džafić podnio neopozivu ostavku na poziciju direktora u JKP”10 juli” Bos.Krupa.

Tonski snimak XXXVI sjednice Općinskog vijeća Bos.Krupa poslušajte u nedjelju 08.decembra od 10 sati.

Renata S.

Juče su u Vladi u Vladi Unsko-sanskog kantona potpisani Ugovori o (su)financiranju projekata iz ekoloških naknada za 2019. godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i predstavnika gradova i općina Unsko-sanskog kantona. Ugovori u ukupnom iznosu od 680 000 KM potpisani su za implementaciju projekata lokalnih zajednica i NVO, javnih ustanova i preduzeća. Za lokalne zajednice ove godine izdvojeno je 285.000 KM ,a u projektu “Efikasno upravljanje otpadnim-fekalnim vodama” općina Bos.Krupa je prošla sa 28 251 KM što je dio sredstava koja će se iskoristiti za nabavku cisterne za zbrinjavanje otpadnih voda u kanalizacionom sistemu naše lokalne zajednice za koju je potrebno izdvojiti nešto više od 72 000 KM. Prema riječima načelnika općine Bos.Krupa Armina Halitovića ostatak sredstava osiguraće Općina- 11 949 KM i JKP”10 Juli” u iznosu od 32 340 KM. S obzirom da je i naše komunlano preduzeće juče potpisalo ugovor sa Ministarstvom i iz eko naknada za 2019.godinu dobilo sredstva u visini od 20 000 KM, biće neophodno da osiguraju oko 12 000 KM svojih saredstava za nabavku cisterne.

Potpisivanju Ugovora prethodila je procedura prijava gradova i općina shodno za dodjelu sredstava u 2019. godini od strane Ministarstva. U okviru navedenih sredstava i potpisanih Ugovora Grad Bihać nabavit će energijski efikasne pumpe za prepumpne stanice Klokot i Komarac, Grad Cazin izgradit će glavni kolektor na dionici Ćuprija - Havin most, općine Bosanski Petrovac i Sanski Most implementirat će kao i Bos.Krupa također projekte u oblasti zbrinjavanja otpadnih voda, općine Bužim i Ključ projekte u oblasti javne rasvjete, a općina Velika Kladuša izgradit će retenciju vezano za zaštitu od poplava u ovoj lokalnoj zajednici.

Nakon ovog potpisivanja ugovora sa predstavnicima lokalnih zajednica u popodnevnim satima Ministarstvo je potpisalo ugovore sa udruženjima,ustanovama i preduzećima. Ugovori sa ukupno 13 javnih preduzeća i ustanova kantonalnog i lokalnog nivoa, te sa dvije neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 262.946 KM potpisani su za implementaciju projekata kojima su navedeni aplicirali nakon što je u junu 2019. godine od strane Ministarstva objavljen javni poziv za kandidiranje projekata u 2019. godini.

Naredne, 2020. Godine, kako je najavljeno, fond sredstava koji će Ministarstvo staviti na raspolaganje lokalnim zajednicama, javnim, ustanovama, preduzećima i udruženjima za iste svrhe biće znatno veći.

Renata S.

1 1

1 3

1 4

- Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

29.11. u 13,03 sati Bos.Krupa ul.511.Sbbr narušavanje javnog reda i mira drskim ponašanjem i fizičkim napadom od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.

30.11. u 01,40 sati Jezerski saobraćajna nezgoda - slijetanje put.motornog vozila s kolovoza.1 lice zadobilo LTP.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Vozač pod dejstvom alkohola lišen slobode i zadržan do otrežnjenja.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 17,05 sati Bos.Krupa ul.Radnička saobraćajna nezgoda - sudar dva put.motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen. Vozač pod dejstvom alkohola lišen slobode i zadržan do otrežnjenja.Prekršajni nalog na 1 lice.

01.12.u 02,30 sati Bos.Krupa ul.Radnička saobraćajna nezgoda - slijetanje put.motornog vozila s kolovoza.Prekršajni nalog na 1 lice.

- Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

- Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 113 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 8 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

- JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u Ul.Prvomajska, rekonstrukcija vodovodne mreže.

- Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskhi prekida u isporuci električne energije.                                                                                                                        

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

- Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mjestimično vlažnim kolovozima.

Upozorenje na manje odrone kamena na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

- Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 8 C , vlažnost zraka 80 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 112 cm,u Bosanskoj Otoci 145 cm,a rijeke Krušnice 133 cm(NV).

Ove srijede,04.decembra trebala bi biti održana XXXVI sjednica Općinskog vijeća Bos.Krupa koja prošlog utorka nije održana, jer dnevni red nije dobio potrebnu podršku. Pored Nacrta Budžeta za 2020.godinu ovaj put vijećnici bi trebali razmatrati i rebalans budžeta za 2019.godinu kao i nekoliko odluka koje se donose na godišnjem nivou, a tiču se bazne cijene za obračun naknade za uredjenje gradjevinskog zemljišta, prosječne gradjevinske cijene po metru kvadratnom korisne stambene površine kao i vrijednosti boda za komunalnu naknadu.

Podsjećamo,sjednica prošlog utorka nije održana, jer je dnevni red pao. Sporne su bile dvije tačke koje su iz Kluba ASDA tražili da se povuku i da se o njima ne raspravlja.Jedna koja se odnosi na održavanje i upravljanje javnim bunarima i česmama koja je dva puta bila na javnoj raspravi,u januaru i septembru i za koje nije bilo zainteresiranih. Iz Kluba ASDA svoj zahtjev za povlačenjem objasnili su nepostojanjem uslova na terenu. Radi javnosti da kažemo i to da je rok za ispunjenje ove obaveze istekao prije tri godine, obaveze koja je proistekla iz Zakona o komunalnim djelatnostima USK i zbog čega je uslijedilo upozorenje inspekcije. Druga tačka koju je Klub ASDA tražio da se povuče je tačka koja tretira zaključak iz maja ove godine kojim su regulisana prava i obaveze tri komunalna preduzeća iz Bužima, Cazina i Bos.Krupe koja odlažu otpad na deponiji Meždre –Vlaški do i kojom su sredstva trebala biti preusmjeravana za održavanje same deponije. Sa ovim zahtjevima većina vijećnika se nije složila, posebno u Klubu DF-a koji su i tražili da se na dnevni red stavi pitanje uredjenosti i održavanja deponije, jer odluka donijeta u maju se, kako su naveli, ne provodi onako kako je predvidjeno. Nakon što su prijedlozi iz Kluba ASDA da se povuku pomenute dvije tačke odbijeni prešlo se na glasanje o dnevnom redu.Tražeći pojedinačno izjašnjavanje na kraju deset ruku iz klubova SDP i DF su bile “za” predloženi dnevni red, 11 iz klubova ASDA i SDA suzdržane ,dok protiv nije bilo. Nakon izjašnjavanja predsjedavajućoj Elviri Mehić nije preostalo ništa drugo nego da sjednicu otkaže.

Na sjednici ove srijede tako će se, izmedju ostalog naći, Nacrt Budžeta za 2020. kao i rebalans za ovu godinu. Pored budžeta u nacrtu su još i Odluka o izmjenama i dopunama RP ”Poslovna zona Pilana” kao i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020.godinu.U nacrtu u 2020.godini za potrebe komunalne potrošnje iz budžeta će biti potrebno izdvojiti oko 650 000 KM. Najveća stavka je javna rasvjeta za koju izdvajamo skoro 300 000 maraka.Sjednica je zakazana za 15 sati.

Renata S.

Stranica 7 od 7

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 314 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa