Da su vatrogasci braća i da suradnja među njima ne poznaje granice to je već od ranije poznato i u praksi se pokazalo više puta od velikih poplava na području BiH tokom maja mjeseca 2014 godine, zatim velikih požara na području Hrvatske i BiH 2017. godine. U vrijeme tih velikih elementarnih nepogoda pomoć vatrogascima na području BiH su pružale kolege iz više zemalja.

A da vatrogasci u BiH ne zavise samo od podrške i pomoći kolega iz inostranstva ovih dana su pokazali i članovi „Dobrovoljnog vatrogasnog društva mladi vatrogasci“ iz Tuzle. Tokom proteklog perioda vatrogasci iz Tuzle su putem društveni mreža pratili rad svojih kolega iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Bosanska Krupa te su uvažavajući njihov rad i zalaganje odlučili ih pomoći poklonom u opremi i sredstvima koja bi im mogla pomoći u njihovom radu.

Nakon uspostavljenog kontakta i dogovora oko tehničkih pitanja primopredaje i transporta donirana oprema je dopremljena u Bosansku Krupu i stavljena na raspolaganje članovima DVD Bosanska Krupa.

Donirana oprema se sastoji od vatrogasni crijeva i mlaznica za gašenje požara, radnih uniformi, odijela za tehničke intervencije i gašenje požara otvorenih prostora, odijela za sanaciju hemijskih incidenta, opreme za uvježbavanje pružanja prve pomoći.

Za realizaciji ovih aktivnosti su posebnu ulogu imali sekretar DVD-a Mladi vatrogasci Adnan Muharemagić i član Edin Jusić. Takođe ove aktivnosti je podržala firma Odiseja“97” iz Međugorja-Čitluk koja je obezbjedila motorno vozilo za prevoz opreme iz Tuzle.

 

RadioBK

Dvadeset mjesta u kombi-vozilu biće dovoljno da se tokom školske godine školarci prevoze iz Zalina,Dubovika i drugih mjesta do njihove Prve osnovne škole u Bos.Krupi.

Kombi 1

Kombi 2

U maloj ali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je održan prvi Info-dan za građane, potencijalne učesnike besplatne obuke za zanimanje zavarivač, u okviru projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”, finansiranog od strane Europske unije.

Projekt je to u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).Implementator projekta je Općina Bosanska Krupa sa partnerima, sa ciljem jačanja konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa,te kreiranja potrebnog stručnog kadra i njegovog zapošljavanja ,prvenstveno zbog potreba poslodavaca sa područja bosanskokrupske općine i smanjenja broja lica koja se nalaze na listi nezaposlenih lica u Službi za zazapošljavanje.Pored ovog u utorak u Bosanskoj Krupi ,na području bosanskokrupske općine će biti održana još dva Info-dana,jedan u četvrtak,četrnaestog u Jezerskom i drugi u Bosanskoj Otoci u petak,petnaestog decembra,od trinaest sati.

Partneri općine Bosanska Krupa kao implementatora projekta su Centar za promociju lokalnog razvoja-Plod –centar iz Bihaća,Javna ustanova Mješovita srednja škola „Safet Krupić“,Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona putem Biroa u Bosanskoj Krupi,te pet privrednih subjekata iz oblasti metalske struke:“Krupa –kabine“,“Bosnacar“,“Acma grupa“,“Novi Most“ i „Zah“.

A da bi općina Bosanska Krupa bila birana za implementatora ovog značajnog projekta prethodilo je niz predhodnih projekata i rezultata koji su opredjelili europske finansijere da značajna sredstva,ali i još značajniji iskorak sa osposobljenom stručnom snagom na tržište rada ,načine sa nezaposlenim licinma sa područja općine Bosanska Krupa,kako bi oni bili konkurentna radna snaga lokalno,ali i na ukupnom europskom tržištu.

Uz priznanje za povoljno poslovno okruženje,niz olakšica za investitore,uz zasnivanje poslovnih zona,uz uspješna privatna poduzeća u metalnoj industriji koja su orijentirana većinom na izvoz,u svakom slučaju bio je projekat koji je u saradnji sa PLOD Centrom – Centrom za promociju lokanog razvoja i privrednicima Općina Bosanska Krupa krajem 2016. godine uspješno završila „Unapređenje Poslovne zone Pilana“ koji su finansirali Švicarska vlada, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. U okviru projekta je obučeno i certificirano 30 zavarivača, shodno potrebama koje su zajednički definisala poduzeća, Općina i PLOD, unapređena je postojeća saradnja sa privatnim sektorom, kao i mehanizmi komunikacije između javnog, privatnog i NVO sektora.

Zbog svega toga Općina Bosanska Krupa je odabrana da bude nosilac projekta kroz koji bi se trebalo obučiti i certificirati osamdeset budućih zavarivača.

Što ovaj projekat nudi nezaposlenim licima,dovoljne su dvije rečenice za sve one koji žele da se posvete zanimanju zavarivača.Jedna je da je obuka potpuno besplatna, uz nekoliko povlastica,a druga da se za posao mogu prijaviti svi nezaposleni ,ili uopće građani koji imaju završenu osnovnu ili srednju školu,uz obavezu da su stariji od osamnaest godina.

Postupak prijave je pojednostavljen do krajnosti.Uz opredjeljenje budućih polaznika dovoljno je da se popuni prijavni obrazac,prilože kopije svjedočanstava o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,kopija lične karte,a u slučajevima da se radi o kandidatima koji su korisnici socijalne pomoći odgovarajuća potvrda Centra za socijalni rad,ili za invalidna lica odgovarajući dokument koji će biti uvjerenje da lice sa određenim stepenom invalidnosti, može raditi posao zavarivača.

Pogodnosti koje nudi ovaj program obuke još su da je primarni cilj da obučeni i certificirani zavarivači pronađu mjesto u bosanskokrupskim preduzećima metalske struke,ali i tu nema uslovljanja pa tako budući zavarivači ,bez bilo kakvih ličnih troškova za obuku mogu,ukoliko to žele, posao tražiti u susjdnim zemljama ili bilo kojoj zemlji Europske unije.Također,tokom obuke kandidata oni će imati obezbjeđen po jedan obrok za svaki dan obuke,a svi oni koji na obuku,od mjesta stanovanja dolaze sa veće udaljenosti od pet kilometara i nadoknadu troškova za putovanje.Za cijelo vrijeme obuke ,svi polaznici će imati i osiguranje u slučaju bilo kakve povrede.

Sa svim ovim pogodnostima danas su bili upoznati svi oni koji su došli na prvi Info-dan,razriješene su mnoge dileme,pa i one koje su se ticale vezanosti za siguran posao koji sve zavarivače čeka u privatnim poduzećima.Jasno je istaknuto,kako je kazala projekt-menadžerica ovog projekta ispred Općine Bosanska Krupa Esma Hergić da je cilj da se što više budućih osposobljenih zavarivača osposobi na području lokalne zajednice ,u pet partnerskih poduzeća,ali isto tako značajno je da se smanji broj nezaposlenih lica,osobito onih koji dugo čekaju posao i nalaze se na evidenciji nezaposlenih,pa tako je ovaj projekat dao kandidatima mogućnost da posao traže i u drugim zemljama,bez bilo kakvih finasijskih obaveza prema ovom projektu.Jer jedan od krajnjih ciljeva projekta je i poboljšanje životnog standarda i uvjeta življenja,uz poštivanje svih europskih normi,pa i želje da ljudi žive i rade tamo gdje žele.

A posla za zvarivače ima u cijeloj Europi,sa primanjima koje opet prati standard svake zemlje u kojoj se radi.Na današnjem Info-danu je bilo riječi i o visini plaća,pa su kod samih kandidata bila različita mišljenja.Bajrić Muhamed je kazao da će se sa svoje 43 godine rado prijaviti i ostati raditi u lokalnom poduzeću jer želi da živi sa svojom porodicom uz poljoprivredu i za platu od petstotina konvertibilnih maraka,koliko je nekad imao dok je bio zaposlen.Drugi su bili mišljenja da primanja u Sloveniji su tek nešto viša ako se uzme u obzir plaćanje stanarine,radna dozvola i putovanja.Treći su pak izrazili želju da kao obučeni za traženo zanimanje, potraže posao u zemlji u kojoj je najbolje plaćen.

Ono što treba još kazati da certifikat koji poslije obuke dobiju svi koji uspješno završe obrazovanje za odrasle,a koji će poslije obuke polagati pred javno biranom certifikacijskom kućom, je validan u cijeloj Europi,jer su sve predradnje koje je u ovom projektu, kao zadatak, imala Mješovita srednja škola „Safet Krupić“,čiji će profesori vršiti obuku,od saglasnosti ministrastva,do izrade nastavnih planova - je onaj obrazovni nastavni certifikat koji se već dokazao u brojnim projektima, koji su već dugo godina projekti u ovoj srednjoj školi u kojima su primjenjeni najsavremeniji europski standardi.

Profesor Hikmet Todorovac jedan od promotora na Info-danu u srijedu u Bosanskoj Krupi i koordinator teoretsko-praktičnog dijela obuke u Mješovitoj srednjoj školi „Safet Krupić“ je kazao da je kroz ovaj projekat došla i najsavremenija oprema koja se može okarakteristiti kao posljednji „krik „tehnike u Europi,da će akcent biti na teoretsko-praktičnoj nastavi za koje su već educirani profesori metaklske struke,da će nastava većinom izvoditi u poslijepodnevnim satima,i da će sve to nadgledati i stručno osposobljena lica iz bosanskokrupskih poduzeća.Za šest mjeseci,naglasio je,svi budući zavarivači će ,uz osobno obrazovanje, imati validni certifikat koji će im otvoriti mogućnosti da mjesto nezaposlenog lica postanu lice koje ,bez obzira na godine, zarađuje svoju platu.

Oglas za prijavu ostaje otvoren do 25.decembra.Ukoliko ne bude dovoljan broj kandidata,postoji mogućnost produženja prijave za još mjesec dana,a svi oni koji u srijedu nisu uspjeli po informaciju više doći na Info-dan u Bosanskoj Krupi,mogu to učiniti u četvrtak u Osnovnoj školi u Jezerskom ili u petak u Bosanskoj Otoci.

Dovoljno vremena da se nezaposleni konsultuju sobom,dođu na Info-dan ili potraže informaciju u Centru za pružanje usluga Općine Bosanska Krupa,Birou za zapošljavanje u Bosanskoj Krupi - odluče,popune prijavnicu,prilože tražene dokumente i za šest mjeseci,kroz program obuke odraslih, dobiju certifikat zavarivača,potpuno besplatno.

Posebna emisija u kojoj će gosti Radio Bosanska Krupa biti projekt-menadžerica Esma Hergić i kordinator teoretsko-praktične obuke profesor Hikmet Todorovac emitovaće se u petak od 15,15.

Dževada Štancl

Nepostojanje logopeda u Bosanskoj Krupi dugi niz godina predstavlja ogroman problem za djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove roditelje. Besplatnu pomoć ovog karaktera pružaju centri oformljeni u Bihaću i Cazinu, ali to mnogim Krupljanima, zbog prevoza odnosno nedostatka finansijskih sredstava, ne znači mnogo.

 

Na ovu problematiku još jednom su ukazali direktori osnovnih škola i pokrenuli inicijativu da se u Bosanskoj Krupi zaposli logoped i ovaj put dobili podršku Općine i načelnika Armina Halitovića. Tim povodom je organiziran i sastanak na kojem su o načinu zapošljavanja i radu stručnog lica razgovarali načelnik, direktori škola i Centra za socijalni rad.

 

Odlučeno je da će Općina Bosanska Krupa u budžetu za narednu godinu predvidjeti sredstva za upošljavanje logopeda u JU Centar za socijalni rad koji će raditi sa djecom. O tome gdje će i na koji način servisirati trebaju se dogovoriti direktori.

 

„Postoji ogromna potreba za logopedom i mi ćemo ne čekajući nikoga pomoći svojoj djeci. Mislim da ovu ideju trebamo svi podržati i zaposliti osobu edukacijsko rehabilitacijskog profila koja će se baviti prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom s djecom“, kaže načelnik Armin Halitović.

 

Osnovne škole u Bosanskoj Krupi već godinama ukazuju na prijeku potrebu za logopedom pravdajući je činjenicom da u njihovim ustanovama nastavu pohađa više od sto učenika sa poteškoćama u razvoju.

 

„Obraćali smo se više puta nadležnim institucijama pozivajući se na pedagoške standarde za osnovno obrazovanje koji kažu da jedna općina sa četiri osnovne škole treba imati jednog logopeda, međutim nije urodilo plodom, do sada nismo dobili povratnu informaciju. U međuvremenu smo improvizirali timove koji uključuju pedagoge i nastavnike ali pomoć koju pružaju nije dovoljna i adekvatna. Neke škole čak nemaju ni logopedski set. Moramo se pripremiti, urediti i osposobiti prostor da bi rad bio učinkovitiji, gdje bi roditelji mogli doći. Svemu tome ćemo se posvetiti u narednom periodu“, kaže Daira Zjakić, direktorica Druge osnovne škole koja je u ovoj „borbi“ zajedno sa ostalim direktorima Azrom Suljić, Almirom Hodžićem i Amirom Velićem.

 

Centar za socijalni rad Općini treba uputiti zahtjev za povećanje granta, što priprema načelnik i Općinskom vijeću dostavlja na usvajanje. Očekuje se i podrška predstavničkog organa građana, nakog čega će se krenuti u proceduru upošljavanja. Pretpostavka je da bi logoped u Bosanskoj Krupi trebao početi raditi u prvoj polovini naredne godine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

1

2

4

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona sa Mehmedom Mahmićem, zastupnikom iz Bosanske Krupe organizovali su juče u Bihaću prijem za Armina Marića, učenika iz Bosanske Krupe koji je prvi mladi Bosanac nominovan za Međunarodnu dječiju mirovnu nagradu, koju zovu i dječijim Nobelom.

Armin i njegova porodica prezentirali su njegov rad i zalaganje za prava djece zbog kojih je i nominovan sa 151 kandidatom iz cijelog svijeta za ovu nagradu .
Premijer Rošić istaknuo je da su mladi ljudi, koji postižu vrhunske rezultate najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine i ponos Unsko-sanskog kantona.

Tako su i Armin Marić i gimnazijalka Hana Galijašević iz Velike Kladuše, koja je nedavno na takmičenju iz općeg znanja “The World Scholar's Cup” osam zlatnih i šest srebrenih medalja, izuzetan primjer svojim vršnjacima.

 

Izvor:Vlada USK

Armin1

Kao dio šireg programa UNICEF-A za podršku roditeljstvu stvoren je program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ koji se od 2008. godine implementira u Hrvatskoj, a polako se proširio i na susjedne zemlje Balkana pa je tako i u bosanskokrupskom vrtiću završen peti ciklus radionica „Rastimo zajedno“.

Radionica

 

Amar Pašalić- Princ (19) .Klub borilačkih vještina  ''Borac''  Bosanska Krupa.Profesionalni meč u KICKBOXINGU  PO K 1 pravilima do 64 kg.

''SPARTAN FIGHT NIGHT 2 ''- Banja Luka  15. decembar  od 19 oo dvorana ''Borik''.14 profesionalnih borbi.Učesnici iz 10 zemalja.

 

Emir Sedić

- Policijska stanica  Bos.Krupa  obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

 U 00,35 sati sati Bos.Krupa ul.511 Slavne bbr narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica .Jedno lice lišeno slobode i zadržano.Prekršajni nalog na 1 lice.

- Vatrogasna jedinica  izvještava da  nije imala intervenciju i dojavu o požaru.  

- Hitna  služba  Doma  zdravlja  Bos.Krupa  saopštava  da  je  u proteklom periodu  pregledala  22   pacijenata, za  KB “Dr.I.Ljubijankić” je  upućeno  1  lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

- JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopštava  da  je  isporuka vode  u  proteklom periodu  na području općine zadovoljavajuća.Danas od 09,00 do 12,00 sati  prekid u isporuci vode u zgradama SP 40 C,SP 20 C i SP 38 D.Radovi na mreži .

- Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu  zadovoljavajuća. Danas povremeni zastoja u isporuci električne energije trafopodručja Jezerski,Ljusina,Vučkovac,Bos.Otoka,Vranjska,Radić,Benakovac i Šarići-Ćojluk. .Otklanjanje kvarova na mreži.

-Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija  po redu vožnje.

- Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po  mokrim   kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 4 C , vlažnost zraka 88% , dok je vodostaj rijeke Une iznosio 168 cm (NV).

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 499 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda