Na osnovu člana 5.i 13. Odluke o općinskim priznanjima („Službeni glasnik općine Bosanska

Krupa broj: 5/11) Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

 

 

P O Z I V A

 

građane (pojedinačno ili grupno), boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja Općine Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i Općinskog   načelnika da podnesu inicijativu za dodjelu općinskih priznanja općine Bosanska Krupa, a koja Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa   dodjeljuje povodom obilježavanja Dana općine Bosanska Krupa – 17.septembar.

U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.

Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za odlikovanja i općinska priznanja Općine Bosanska Krupa koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prijedlog Rješenja o dodjeli općinskih priznanja

kandidata sa obrazloženjem, koje dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

Općinska priznanja za koja se mogu podnositi inicijative su:

-       Pasni građanin općine Bosanska Krupa

-       Plaketa 17. septembar“

-       Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe

-       Zahvalnica Općine Bosanska Krupa

 

Pasni građanin   općine Bosanska Krupa (u daljem tekstu: Počasni građanin) je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.

 

Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine:

-          koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju općine Bosanska Krupa;

-          unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu.

 

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin:

-          koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji općine Bosanska Krupa;

-          te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

 

Svake godine dodjeljuje se 1 (jedno) priznanje Počasni građanin općine Bosanska Krupa.

 

Plaketa 17. septembar“ je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos:

-   u jačanju i izgradnji Institucija lokalne zajednice u Općini i njenoj afirmaciji u zemlji i

inostranstvu;

-   u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno obrazovnog rada;

-   u uspješnoj i istaknutoj nanoj djelatnosti u svim oblastima;

-   na razvoju komunalne infrastrukture;

-      za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika;

-   u promovisanju i razvoju Općine kao turističke destinacije;

 

 

 

-   u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa,

-   razvoju socijalno-zdravstvene zaštite;

-   prostornom razvoju Općine;

-   u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline;

-   u oblastima kulture, fizke kulture i sporta i

-   drugim oblastima javnog i društvenog života.

Svake godine dodjeljuju se 2 (dvije) Plakete 17. septembar“.

 

Plaketa Oslobodilaca Bosanske Krupe kao općinsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u:

-   odbrani i oslobađanju općine Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije;

-   u razvoju Oružanih snaga, kao i za posebne zasluge u ratu;

-   angovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima.

 

Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe“ može se dodijeliti i posthumno poginulim esnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju Općine Bosanska Krupa, pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom.

Plaketa „Oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima Oružanih snaga BiH, koji nisu imali prebivalište u Općini Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju Oružanih snaga BiH, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju Općine Bosanska Krupa.

 

Svake godine dodjeljuju se 2 (dvije) Plakete Oslobodilaca Bosanske Krupe“.

 

Zahvalnica Općine Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i Institucijama Općine, i drugih nivoa vlasti u BiH, pojedincima i Institucijama prijateljskih Općina, kao i stranim državljanima i Institucijama koji su dali naročit doprinos:

-       u razvoju i promovisanju Općine u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja.

 

Svake godine dodjeljuju se 3 (tri) Zahvalnice.

 

Pohvala Općine Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje enicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa.

 

Svake godine dodjeljuju se 6 (šest) Pohvala.

 

 

Inicijativa za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Općinskom vijeću općine Bosanska Krupa- Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka, najkasnije do 22. augusta 2016. godine.

 

 

KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 538 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Januar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda