Načelnik Armin Halitović: „S pravom mnogo očekujemo od ove godine!“

Uoči nove godine,kako je to već praksa, razgovarali smo sa načelnikom općine Bos.Krupa Arminom Halitovićem o godini iza nas. Koliko je uradjeno,gdje je moglo bolje, zašto nije, ali i kakva su očekivanja u novoj 2019.godini.

RadioBK: Kraj godine svi uvijek koristimo kako bi smo sumirali rezultate, podvukli crtu i pogledali šta smo uradili u godini iza nas. U generalnoj ocjeni po čemu ćete pamtiti ovu 2018.godinu,naravno iz domena života i rada općine Bos.Krupa?

Načelnik Halitović: Iz ove perspektive, s obzirom na generalnu situaciju , u Kantonu, FBiH i državi BiH možemo reći da smo mi u Bos.Krupi imali jednu poprilično uspješnu godinu u smislu projekata, u smislu stabilnosti budžeta, zadržan je dobar nivo saradnje izmedju općinskog načelnika i općinskog vijeća.

RadioBK: Ako govorimo o konkretnim projektima,konkretnim pomacima koji su učinjeni u 2018.godini šta bi ste izdvojili:

Načelnik Halitović: Gledajte, prvo u 2018.godini u općini Bosanska Krupa smo imali 3 795 000 KM investicija.Od tog iznosa samo u rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva je uloženo 1 850 000 KM, izgradnju vodovodnog sistema skoro 300 000 KM, u 12 i 13 fazi izgradnje potoka Kalender u ul.Dana nezavisnosti 112 000, u školske objekte oko 55 000, sanaciju klizišta oko 100 000 maraka, za razvoj i unapredjenje poslovne zone „Pilana“ 203 000 KM, a onda u cilju nastavka razvoja poslovne zone i kupovina Krupatransa u visini od 380 000 maraka...Jedan po jedan projekt bi bilo teško nabrajati, ali radilo se na projektima...Neki su završavani,neki uveliko traju, a neki su pripremljeni i njihova realizacija će se odvijati u 2019.godini.

RadioBK: Uvijek ljestvicu treba dizati više i stremiti ka višem, zato često i sami kažemo uvijek može bolje. Gdje je Bosanska Krupa mogla više i bolje i zašto nije?

Načelnik Halitović: Tačno,uvijek se može bolje. Bosanska Krupa jeste mogla i više i bolje da je bilo koliko toliko svijesti u kantonalnim i federalnim institucijama kada su u pitanju potrebe općine Bos.Krupa. Uzmete li u obzir da od kantonalne Vlade u skoro četiri godine nismo imali skoro nikakvu podršku mi smo dobro i napravili.

Reći ću vam podatak da privrednici Općine u Kanton, po osnovu poreza na dobit,za godinu dana uplate blizu tri miliona maraka.Od tih sredstava vrlo malo se vrati u Bos.Krupu.

RadioBK: Gotovo sami kraj godine donio je odluku o kupovini Krupatransa za potrebe širenja i unapredjenja PZ „Pilana“. Na jednoj od tih sjednica Općinskog vijeća ste kazali da ima potencijalnih investitora i da su možda najozbiljniji oni iz Njemačke.

Načelnik Halitović: Mi smo kupovinom ŠIPAD-a i pokretanjem PZ“Pilana“,što nas je koštalo 1 250 000 KM, htio to ko priznati ili ne, ostvarili velike benefite i velike prihode. Meni vole reći kako sam rasprodao sve. Jesmo, prodali smo parcele koje su kupili privrednici, zaposlili naše sugradjane, uredili tu jednu ružnu sliku koja vas je čekala pri ulazu u grad.Zapravo, sve priče koje pričaju zlonamjerni jezici padaju u vodu onog momenta kada prodjete kroz PZ“Pilana“ i kada vidite koliko ljudi u toku dana udje i izidje iz poslovne zone. Poučeni ovom, dobrom praksom mi nastavljamo raditi na proširenju PZ“Pilana“ kupovinom Krupatransa i kupovinom „Una-om“. Evo nakon dvije i po godine rješavanja imovinsko-pravnih poslova okončali smo proceduru i petog decembra kupili Krupatrans.Tačno je da smo imali posjetu jedne renomirane njemačke firme, jake u metalnoj industriji. Medjutim oni se nisu zanimali samo za Krupatrans, razgovarali smo mi i o PZ“Vatreni mlin“. Još uvijek ne znam pa vam mnogo detalja i ne mogu reći, ali zainteresovani jesu. Ja se iskreno nadam da bi sa proljećem već mogli imati i prve objekte u izgradnji u području Krupatransa. Što se tiče PZ “Vatreni mlin“ u toku je izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu, dakle za saobraćajnice, kanalizaciju, struju i sve ono što je neophodno da ima uredjena poslovna zona prije no što bude ponudjena potencijalnim investitorima.Očekujem da bi dokumentacija do februara mogla biti pripremljena, sredstva imaju spremna.Tako da ćemo onda ići sa raspisivanje javnog poziva za izvodjača radova na infrastrukturi u obuhvatu PZ“Vatreni mlin“. Najvjerovatnije da će nam partner biti UNDP i MEG projekt.

RadioBK: Jedan dio kreditnih sredstava kojeg je Općina podigla odvojen je za putnu infrastrukturu, jedan dio osiguran je putem IFAD-a, jedan dio općinska sredstva, ali učešće su imali i gradjani.Koliko ste zadovoljni onim što je uradjeno kada je u pitanju putna infrastruktura i kada će se krenuti sa realizacijom plana treće trake za Krčanu kao i kružnog toka na križanju S.Most-Bihać-Bos.Krupa.

Načelnik Halitović: Mislim da ovih 1 850 000 KM dovoljno govori koliko je uradjeno u 2018.godini.U ovom iznosu vjerujte da ima sigurno oko pola miliona maraka sredstava koje su gradjani prikupili i koja su ugradjena u lokalne puteve. Što se tiče nekih drugih projekata poput treće trake za Krčanu ili kružnog toka moram reći da ja vrlo često kritikujem vlast sa viših nivoa, ali naravno da ima i svijetlih primjera kroz koje smo sa našim prijateljima u federalnoj Vladi i direkciji za ceste u Sarajevu uspjeli dogovoriti realizaciju nekoliko projekata. Tender vezan za treću traku za Krčanu mislim da je zatvoren, uradjen je i trotoar od Ljusine do Ćevanuša.U 2019.godini radiće se trotoar od, kako je mi zovemo fičunove okuke do kapetanovog jezera i izgradnja kružnog toka kojeg ste upravo pomenuli.

RadioBK: Kako ste i rekli neki projekti su u fazi realizacije ili pri kraju, medjutim neki su započeti i ostali su kao na stand-by sistemu. Mislimo tu prvenstveno na zgradu Gimnazije, a onda i drveni most koji je već odavno trebao biti završen. Sad smo ušli u zimu i loše vremenske prilike,tako da će vjerovatno se morati sačekati proljeće.Zašto je to tako?

Načelnik Halitović: Moram vam reći da smo mi imali problema sa bivšom upravom Unsko-sanskih šuma, jer nam nije dozvolila hrastovinu. Sad kad je došla nova uprava, došlo je i ružno vrijeme tako da jednostavno radovi se nisu mogli nastaviti. Što se zgrade Gimnazije tiče situacija je takva kakvu je vidimo.Općina Bos.Krupa je iscrpila sve svoje mogućnosti kada je u pitanju izgradnja ove zgrade. Svi znamo da općina nije nadležna za obrazovanje, u projekt smo ušli i razumom i srcem vjerujući da ako i Općina udje u tu priču biće podrške sa kantonalnog nivoa, ministra, premijera...Medjutim vidjeli ste da su svi ostali nijemi...Pričekaćemo pa ćemo vidjeti kako će se nova Vlada odnositi prema ovakvim projektima.

RadioBK: Jedan projekt koji je razgranat kroz više oblasti ,a u kojem naša općina učestvuje je MEG projekt(UNDP).To je projekt putem kojeg se radi na unapredjenju efikasnosti administracije, uskladjivanja tržišta rada i obrazovanja, uključeni su u poboljšanje vodovodnog odnosno kanalizacionog sistema...

 

Načelnik Halitović: To je odličan projekt,borili smo se da udjemo u njega i jedna smo od boljih općina u ovom klasteru SZ BIH. Ljudi na MEG gledaju kroz uradjeno konkretno,asfaltiranje puta,prespajanje vodovodnih cijevi, i to je uredu,medjutim MEG projekt ima tu jednu tzv.soft komponentu.MEG mnogo radi na ustrojstvu organa uprave i JKP“10 juli“ u cilju transparentnosti našeg rada.

RadioBK: Na predzadnjoj sjednici(XXVI) donesena je odluka o komunalnim naknadama.Ova odluka od strane pojedinih vijećnika,konkretno opozicije, izazvala je reakcije u smislu da Općina uvodi nove namete gradjanima.Odluku su vijećnici prihvatili uz dodatni zaključak kojim se oslobadjaju plaćanja odredjene kategorije stanovništva,od socijalno ugroženih, RVI, porodica Šehida ili primjerice penzionera sa najnižom penzijom te roditelji djece sa posebnim potrebama.

Načelnik Halitović: Da se razumijemo, ti nameti su uvijek bili u obavezi Općine da ih naplaćuje, medjutim mi to nismo radili. Mi imamo zakonsku obavezu da ih naplaćujemo. Skupština USK je još 2011.godine donijela Zakon o komunalnim naknadama.Mi smo samo pravnim licima naplaćivali te naknade,od ove godine naknadu će biti u obavezi plaćati i fizička lica.I ti iznosi ,ovisno u kojoj ste zoni nisu veliki, a tek nisu ako se uporedimo sa drugim općinama.Sredstva koja se prikupe su sredstva koja se moraju utrošiti u okviru zajedničke komunalne potrošnje,dakle namjenska sredstva.

RadioBK: U 2019.godinu ulazimo sa donesenim budžetom.Spomenuli ste na sjednici kada je budžet usvajan da je njegov veći dio razvojnog karaktera.

Načelnik Halitović: Da, u Općinskom vijeću imamo 25 vijećnika,koji dolaze iz različitih dijelova naše lokalne zajednice i svako zastupa odredjene interese, zato je u suštini svaki budžet prvo budžet kompromisa. I mislim da smo napravili odličan budžet, dugo se na njemu radilo. Budžet jeste nešto malo preko devet miliona (9 200 000 KM) ,ali nije to preambiciozan budžet, ostvariv je, medjutim moramo se svi potruditi da budemo odgovorniji, ozbiljniji i da bolje radimo kako bi smo privukli što više sredstava u Bos.Krupu. Kad kažem da je razvojni kažem iz razloga što je značajan dio sredstava zaista predvidjen za razvojne projekte, od proširenja PZ“Pilana“ i PZ“Vatreni mlin“ do svih onih ostalih projekata čija je reaalizacija u planu u narednom periodu.

RadioBK: Ponovo se zavrtila priča oko izgradnje sportske dvorane.Na prošloj sjednici Općinskog vijeća spominjao se i iznos koji bi se izdvojio za potrebe izgradnje.Koliko je to sada ozbiljna priča?

Načelnik Halitović: Gradnja sportske dvorane u godinama kada sam ja došao za načelnika i nije bila baš najpametnija ideja, ekonomski gledano.Tada smo ,nakon analize stanja u općini shvatili da treba ići ka razvoju privrede,a onda kada se steknu uslovi da se pokrene priča o gradnji sportske dvorane.Mislim da je sada došlo vrijeme da krenemo i u takav jedan projekt.Mi smo prije nekih šest-sedam godina uradili projekt i imamo gradjevinsku dozvolu tako da je možemo početi graditi.Od svih varijanti o kojima smo razgovarali kao najrealnija nam je ona koja se odnosi na proširenje fiskulturne sale Druge osnovne škole i njeno pretvaranje u sportsku dvoranu. Što se sredstava tiče, profit kojeg ostvarimo kroz PZ“Pilana“ preusmjerićemo na izgradnju sportske dvorane.

RadioBK: Mnoge je možda zbunilo, ali i iznenadilo usvajanje odluke o proglašenju B.Krupe gradom.Otkud ovakva odluka i šta ona u budućnosti može donijeti?

Načelnik Halitović: Mi odavno razmišljamo o tome i evo sad smo odlučili da idemo sa tom odlukom.Na ovu odluku saglasnot treba da da federalni parlament. Mislim da to možemo dobiti i na kraju krajeva imamo i federalne zastupnike koji bi trebali da se bore za to. Vjerujem da nećemo imati problema. Da bi jedna općina postala grad mora ispunjavati odredjene kriterije i mi ispunjavamo minimum tih kriterija.

RadioBK: Kakva su vaša očekivanja u novoj 2019.godini?

Načelnik Halitović: Mi imamo velika očekivanja, a imamo i razloga za to.Već negdje do marta imaćemo dva nova investitora, Nijemce i Talijane, oba u metalnoj industriji. Ono što nas raduje jesu svakodnevni upiti što nam daje za pravo da vjerujemo da to neće biti i jedini investitori u oblasti privrede ovoj godini. Imaćemo uredjenije i proširenije poslovne zone, projekte imamo spremne, radili smo i radićemo na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radne snage putem projekata podržanih od strane Medjunarodne organizacije rada(ILO).Za sada je to brojka od 60-tak naših sugradjana koji će dobiti certifikate za zavarivače.Ono što je najbitnije je da ovdje u Bos.Krupi odmah mogu da dobiju posao.

Gradjanima općine Bosanska Krupa za kraj načelnik Halitović je poželio mnogo dobroga zdravlja, sreće i boljeg života , stabilnosti u državi, više nego što je to bilo u 2018.godini, jer „samo tako možemo očekivati neki napredak“.

Svima želim svako dobro u novoj 2019.godini!

 

Renata S.

Ocijeni
(0 glasova)
Čitano 84 puta

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 569 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda