Pištaljanski osnovci:za drugo polugodište  alternativni prostor,u septembru u novu školu !

 

Da li je vjetar,da li je snijeg,da li je odlučan stav roditelja u bosanskokrupskoj mjesnoj zajednici Pištaline napokon, na najbolji način, postavio gorući problem školovanja djece  u decenijama neuslovnom objektu,ili se po prvi put ovaj problem počeo riješavati zajednički i isključivo u interesu školske djece, manje je bitno od činjenice da je od ponedjeljka  na vidiku pravo riješenje.

 Vjetar je u petak odnio ne tako davno postavljen krov na područnoj školi u Pištalinama, samo nekoliko minuta poslije nego što su učenici sa dobijenim ocjenama za prvo polugodište, napustili školsko dvorište.Prelilo je to čašu strpljivih roditelja koji su svoju djecu, s brigom, svaki dan slali u školu.Više ih nije zanimao ni zakon,ni  kazne  i suglasili su se da djeci ,u staru školu ,više ne daju na nastavu.

Najvažnije - oko problema su se u Pištalinama okupili svi u mjesnoj i lokalnoj zajednici uz  podršku roditeljima i s opredjeljenjem da na dugodišnji  problem odgovore riješenjem poslije kojeg će  djeca, na nastavu, ulaziti na nova vrata,nove škole.

Za istaknuti je  da je prvi dan poslije proteklog vikenda, postignut zajednički dogovor da se u toku sedmice pronađe i dogovori najbolje riješenje za odvijanje nastave u drugom polugodištu  u Pištalinama i da u novoj 2017/2018 –toj  školskoj godini,  s jeseni, Pištaljani -školarci nastavu počnu slušati u učionicama nove škole čija  je gradnja započeta prije ravo deset godina.

U Pištalinama je u ponedjeljak zbog izvanrednog problema, u inače vanrednoj situaciji odvijanja nastave u ovoj školi već više od decenije,poslije devastacije krova koji je prouzročio vjetar,a potom i kiša i snijeg, bio premijer Vlade Unsko-sanskog kantona Husein Rošić sa ministrom za obrazovanje Adisom Muharemovićem.Premijer je je bio upoznat sa novonastalim problemom u Pištalinama i pismom koje su preko Vijeća roditelja i škole uputili roditelji djece koja se školuju u Pištalinama.

Pred staru  školu,delegacija Vlade je   stigla sa namjerom da  djeluje interventno,sanira problem i da se obezbijede što prije uvjeti da se može odvijati nastava u drugom polugodištu.Takav stav  su imali  dok se nisu suočili sa praznim,memljivim učionicama.Krov se mogao i popraviti,ali sumorna stvarnost u unutrašnjosti  škole,interventnom sanacijom,baš nikao ne.

Premijera Rošića su  Pištalinama,zajedno sa vršiteljem dužnosti direktora Prve osnovne škole Amirom Velićem,roditeljima i osobljem škole, dočekali predsjednik mjesne zajednice Asmir Oraščanin i predstavnici političkih stranaka ,odnosno predsjednik SDA Mehmed Mahmić koji je i poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Federacije BiH,predsjednik Općinske organizacije Demokratske fronte Bosanska Krupa i poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona Sanil Hasić, zajedno sa zamjenikom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosanska Krupa Mirsadom Jusićem i vijećnikom u Općinskom vijeću Bosanska Krupa Šemsom Hadžipašićem.Oni su bili inicijatori da se novonastali problem, izazvan prirodnom nepogodom riješi istovremeno  i dugoročno, kako on ne bi ponovo,za neko vrijeme ,proizveo nova nadmudrivanja oko neadekvatnog rješavanja problema pohađanja nastav,prisutan  cijeli poslijeratni period,a kako bi,prvenstveno u čistom interesu djece-školaraca, bio riješen na način da se, nekim novim problemom u odvijanju nastave, ponovo ne nametne , kao još jedan gorući problem.

Priča o školi u Pištalinama,kroz sve godine,kroz sve slike,neprilike je imala obilježja nedovoljne ili neadekvatne volje, ili čak nesposobnosti da se ovaj problem riješi na način da se učenicima obezbijede primjereni uvjeti za školovanje u dvadesetprvom  stoljeću.Žalbe roditelja,briga za sigurnost i zdravlje učenika ,dugo su bili adresirani samo na Prvu osnovnu školu,kasnije na lokalnu zajednicu,pa je tako,poslije brojnih aktivnosti ,poslije dugo godina, započela aktivnost na gradnji nove škole.Sanacije koje su rađene na starom objektu odnijele su mnogo novaca i prije gradnje nove škole,a nastavljene su i tokom gradnje novog objekta.Tako je, na jednoj strani  presporo nicao  novi objekat,a istovremeno,kada „voda dođe do grla“ ,na drugoj strani ,novac za sanaciju je ugrađivan u stari objekat, koji je,vjerovali ili ne, izgrađen prije devedeset godina.

Iposlije svih tih godina, sve vidljivo okom  da je nešto činjeno u staroj školi  je jedna uređena učionica za prvačiće  i sanitarni čvor u jednom dijelu škole.Sve ostalo je bilo i pored ulaganja –nepopravljivo.

Strpljenje roditelja je bilo često na kušnji,a zadnim vjetrom,kišom i snijegom i nestalo.Odlučno su oni kazali i pismom poručili nadležnima, da djeci više neće dozvoliti da pohađaju nastavu u starom objektu u koji se davno uvukla „neizliječiva“ vlaga.Klimave stepenice,derutni i nestabilni stropovi,i cijeli vijek stara stolarija,loše instalacije, uz stolice i stolove koji su stari i više od sedamdeset godina,stavrnost je , koju su ,uz učenje i nastavu, svakodnevno živjele sve poslijeratne generacije pištaljanskih osnovaca.

Vršitelj dužnosti direktora Prve osnovne škole Bosanska Krupa, pod čijim je rukovođenjem i područna škola u Pištalinama,Amir Velić, je kazao da je problem pohađanja nastave u Pištalinama već dugo problem o kojem se svakodnevno brine,prije svega zbog odgovornosti prema sigurnosti i zdravlju djece,pa i nastavnika.Naglasio je da se trenutno  u Pištalinama obrazuje 186 učenika, 54 od petog do osmog,a 132 od prvog do petog razreda.To  je i najbrojnija područna škola na cijeloj bosanskokrupskoj općini.On je naglasio da vjeruje da će napokon doći vrijeme da se ovaj problem riješi onako kako je trebao davno,a to je ,po njegovom mišljenju,mišljenju nastavnog osoblja i roditelja,jači angažman na konačnom završetku nove škole.Izrazio je zadovoljstvo što su premijer i resorni ministar već prvi radni dan,odmah po saznanju, došli u Pištaline gdje su mogli najbolje,na licu mjesta, vidjeti u kakvim uvjetima se odvija nastava.

Općinski vijećnik u Općinskom vijeću Bosanska Krupa ,i ujedno roditelj čije dijete pohađa nastavu u područnoj školi Pištaline ,Šemso Hadžipašić, je kazao da roditelji nemaju više strpljenja,nemaju više načina da bilo koga opravdaju u politici koja se, svjesno ili nesvjesno, vodila dugih niz godina oko škole.Oni su ,kao posljednji čin „duranja i čekanja“ jednostavno poručili da više neće dati svojoj  djeci da idu na nastavu u staru školu.Mjestimično „gašenje požara“,krpljenje dugo godina krpljenog,friziranje pojedinih dijelova škole,za roditelje,kako je kazao, je ulaganje novaca u „ rupu bez dna“,odnosno „bacanje  novca“ umjesto da se,značajnijim sredstvima  ulaže u novi objekt.Izrazio je je uvjerenje da će nadležno ministarstvo napokon izdvojiti više sredstava,po njegovom mišljenu oko 120 hiljada konvertibilnih maraka,te sa sigurnošću kazao da će i lokalna zajednica,kao i u nekoliko navrata ranije ,i pored nenadležnosti, ,dio sredstava sigurno  izdvojiti iz općinskog budžeta.

Svi koji su se okupili oko problema u područnoj školi u Pištalinama,poslije obilska svih prostora u kojima se do kraja prvog polugodišta odvijala nastava,su posjetili i novu pištaljansku školu u izgradnji.Škola je u toku protekle godine dobila krov,ali i pored očekivanja,pa i obećanja od mnogih ,poslije pokrivanja nove škole , u nastavak gradnje nije došla ni konvertibilna marka.

Sanil Hasić,predsjednik Demokratske fronte Bosanska Krupa je u jednoj od nedovršenih učionica nove škole kazao:

„Demokratska fronta i njeni zastupnici su se  i do sada  borili svim dozvoljenim političkim sredstvima da se ovaj objekt stavi u funkciju,nažalost,iz razloga tih nekih političkih igara,ovaj objekat,vjerovatno do sada nije stavljen u funkciju.I zato smo postigli koncenzus politički i ljudski i smatram i vjerujem da će ova Vlada na čelu s premijerom Rošićem naći riješenje,jer ono što smo do sada dogovorili. je bilo i ispoštovano.“

Predsjednik Općinske organizacije SDA Bosanska Krupa,obnašatelj zakonodavne vlasti na kantonalnom i federalnom nivou, Mehmed Mahmić  je zahvalio premijeru Vlade Unsko-sanskog kantona Huseinu Rošiću  i ministru obrazovanja Adisu Muharemoviću na izdvojenom vremenu  i  posjeti Pištalinama:

„Zahvaljujem se premijeru Rošiću i ministru Muharemoviću koji sudanas,na ovakvom vremenu našli vremena da dođu u Pištaline,skeniraju stanje stare i nove škole i ono što je u svemu tome pozitivno i što raduje,što je vrijedno pozdraviti je to da su  ova Vlada,premijer i resorni ministar zajedno s nama spremni da iznađu riješenje za uspostavljanje nastave u novom objektu.Mi smo već konceptirali strategiju kako ćemo to učiniti i već slijedeće sedmice učinićemo prvi korak .“

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić je ,naglašavajući da u potpunosti razumije roditelje djece u njihovoj odluci da više neće dopustiti da djeca idu u staru školu, kazao:

„Danas su sa mnom ovdje u Pištalinama zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona ,ministar Muharemović iz resornog ministarstva, predstavnici mjesne zajednice i građana.Imamo jedan školski objekt koji je neuslovan za nastavu u ovoj školskoj godini.Zahvaljujem se ljudima koji su nas pozvali da se suočimo sa činjenicama.Mi smo sebi danas odredili dinamiku donošenja određenih odluka,donošenje finansijskih instrukcija,kako bi pomogli mjesnoj zajednici Pištaline,naravno našoj djeci da mogu u drugom polugodištu krenuti na nastavu sa što normalnijim uvjetima za odvijanje naučno-nastavnog procesa.Mi smo se dogovorili,a održaćemo još neke sastanke po pitanju novog školskog objekta,da obezbijedimo dostatna sredstva da završimo nekoliko školskih učionica u kojima bi djeca krenula nastavu pohađala u narednoj školskoj godini od septembra.Vidjeli ste da smo već naznačili i neke mogućnosti za iznalaženje alternativnog smještaja za odvijanje nastave,jer sadašnja,stara škoala je neuslovna za bilo kakva ulaganja od kojih bi bilo koristi i ona više ne može biti mjesto u kojem bi mogli boravaiti djeca i njihovi nastavnici.Vidite kako se problem može lako riješiti kada se svi zajedno dogovorimo oko nekog problema. Roditelji su u pravu:moje dijete ne bi učilo u ovakvoj školi !“

Predstoji sedmica u kojoj će uz dogovor sa roditeljima odgovorni za odvijanje nastave iznaći najbolje riješenje, kako osnovci iz područne škole Pištaline, u drugom polugodištu ne bi prekidali nastavni proces.Da li će najefikasnije riješenje biti prilagodba prostora mjesne zajednice za nastavu,organizovanje prijevoza učenika u bližu jezersku školu ili u učionicama centralne Prve osnovne škole,saznaće se do kraja ove ili početkom naredne sedmice.Dio sredstava koja se već nalaze na računu Prve osnovne škole,a koja su i planirana za školu u Pištalinama, će se zakonski odlukama kanalisati u svrhu pripreme alternativnog prostora za odvijanje nastave ili pak prijevoz  u slučaju drugačijeg riješenja od onog iza kojeg ,u prepostavci ,trenutno stoje roditelji učenika.Istovremeno će se u okviru Vlade,resornog ministarstva i predstavnika lokalne zajednice općine Bosanska Krupa  pripremiti projektni zadatak kroz koji bi se četiri učionice prizemlja nove škole završile i i u kojim bi se od slijedeće školske godine mogla početi odvijati nastava.Za konačan završetak cjelokupne školske zgrade sredstva će se kasnije pokušati iznaći i sa viših nivoa vlasti.

Nada ,nikad izvjesnija, da će novo zvono,nove škole  označiti kraj udisanja memele iz zidova,lamperije i podova stare škole i polazak najmlađih Pištaljana u novi školski objekt,po svim opredjeljenjima, neće biti samo put do nove nade.Novac će se iznaći i škola završiti ,odlučeno je u ponedjeljak u Pištalinama.Jer stotinuosamdesetšest  budućih obrazovanih mladih, po završetku školovanja, biće nova snaga našeg društva .Stotinu osamdesetšestoro djece su mnogostruko vrijedniji od potrebnih  stotinupedeset  hiljada konvertibilnih maraka.Oni su neprocjenjiva i nezamjenjiva  valuta naše budućnosti.

Dževada Štancl

Ovim putem obavještavamao naše kosrisnike da zbog neprohodnosti puteva usljed snježnog pokrivača,prikupljanje i odvoz kumunalnog otpada je otežan i gotovo nemoguć i zbog toga nismo u mogućnosti odvoziti otpad prema predviđenom rasporedu.

Molimo građane da ne iznose svoje posude sa komunalnim otpadom u ulicama koje nisu očišćene i prohodne.Odvoz komunalnog otpada ćemo izvršiti u narednim danima čim se obezbijedi prohodnost na cestama i prohodnost glavnog puta do deponije Vlaški Do.

Obzirom na vremenske uvjete, a s ciljem smanjenja poteškoća u odvozu kumunalnog otpada,molimo građane da počiste snijeg do svojih posuda za odlaganje kumunalnog otpada te prilaze kontejnerime u kolektivnom stanovanju.

Molimo građane za razumijevanje i strpljenje.

 

 

Obavještavaju se pravna i fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u objektima koji se nalaze uz javnu saobraćajnu površinu kao i vlasnici ili korisnici stambenih objekata, da su u skladu sa članom 74. i 75. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj 3/12) dužni javnu površinu, trotoare-pješačke staze, odnosno dio ulice gdje staze ne postoje, svakodnevno dovesti u čisto i uredno stanje od snijega i snježnih nanosa.

 

Ovim putem apelujemo na sve građane općine Bosanska Krupa da savjesno pristupe čišćenju neophodnih površina od snijega, odnosno da snijeg sa svojih površina ne odlažu na putnu komunikaciju, jer na taj način mogu ugroziti saobraćaj ali i otežati kretanje pješaka.

 

U slučaju nepostupanja po navedenim odredbama Odluke o komunalnom redu, predviđene su sankcije.

 

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

- Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

16.01. u 12.10 sati  desila se SN u MZ BosanskaOtoka Ul. Novo naselje od strane 2 putnička vozila, uzrok nezgode vožnja unazad, 1 vozaču uručen prekršajni nalog.

 

- Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervenicija niti dojava o požaru.  

 

- Hitna  služba  Doma  zdravlja  Bos.Krupa  saopštava  da  je  u proteklom periodu  pregledala  19      pacijenata, za  KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

- JKP  “10. Juli”  Bos. Krupa  saopštava  da nema planiranih radova i da  je danas redovno  snabdjevanje vodom.

 

- Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

 

- Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija  po redu vožnje.

 

- Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne su prohodne i čiste se od  snijega koji konstantno pada (u nizinama 10-15 cm, na visinama snježni nanosi od 50-70 cm), saobraćaj na lokalnim cestama na području općine je otežan ili onemogućen zbog snijega posebno za putnička vozila ,   saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po snježnim  i klizavim  kolovozima. Upozorenje na moguće manje osipe snjijega i kamenja na kolovoz duž desne kolovozne trake (uz brinu)mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja, kao i obavezno posjedovanje zimske opreme.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka -3 C , vlažnost zraka 94 % , oborine snijega u porastu 92%, dok je vodostaj rijeke Une iznosio 74 cm (NV).

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 536 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Septembar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda