U Bosanskoj Krupi je održana sjednica Kolegija Općinskog vijeća na kojoj se osim zakazivanja 34 redovne sjednice OV  razgovaralo i o Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu. Ovaj izvještaj po Poslovniku Općinskog vijeća utvrdjuje Kolegiji OV a usvaja ga Općinsko vijeće.Prema onom što se moglo čuti vjeće je realizovalo najveći broj planiranih  zadataka ali je bilo i onih pitanja koja su planirana a nisu došla na red barem u proišloj godini. Pošto se  uvijek i ne može baš sve planirati tako je na dnevni red došao i veliki broj tačaka koje je jednostavno tražio trenutak, dogadjaji i aktivnosti koje su se realizovale u  općini Bosanska Krupa tokom 2014. godine . O pripremljenom Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu nije bilo rasprave već je jednoglasno upućen u dalju proceduru i naći će se na dnevnom redu 34.redovne sjednice Općinskog vijeća. Inače kolegij je odlučio da se slijedeća sjednica općinskog vijeća održi u petak 13.februara a na dnevnom redu naći će se 13 tačaka. Svakako najbitnije tačke su Budžet općine Bosanska Krupa za 2015. dodinu i Odluka o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015.godinu. Pored ova dva najznačajnija akta koje Općinsko vijeće donosi u  toku jedne godine  prema prijedlogu kolegija trebalo bi se raspravljati i o Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa poslije okončane konkursne procedure a na dnevnom redu će se naći i Prijedlog Odluke o namjeni korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa za 2014.godinu a odnosi se na dodjelu odredjenih sredstava Drugoj osnovnoj školi za troškove koji su nastali prilikom rješavanja problema  grijanja . Prijedlog Odluke o dopuni odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području Općine Bosanska Krupa trebao bi se samo uskladiti sa trenutno važećom legilativom  a posebnu pažnju će sigurno izazvati rasprava o Prijedlog zaključka vezanog za šumarstvo a koji se  iskristalisao nakon sastanka koji je održan sa drvopreradjivačima bosanskokrupske općine koji zahtjevaju da se veći procenat sirovine koja se usječe na području bosanskokrupske općine rasporedjuje drvopreradjivačima iz Bosanske Krupe. Tokom prošle  redovne sjednice usvojen je zaključak vezan za komunalne naknade koji nije bio u skladu sa do tada donešenim aktima pa će se ovaj zaključak staviti van snage a predložen je novi  zaključak vezan za  komunalne  naknade kojim ćei u naredne dvije godine biti stavljen moratorij na naplatu komunalne takse za stambeni prostor.

Općinskom vijeću biće ponudjen i Plan implementacije Strategije razvoja Općine Bosanska Krupa 2015-2017.godine a na dnevnom redu su i programi rada i finansijski planovi za JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, JU“ Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bos.Krupa i JP “ Radio Bosanska Krupa“d.o.o.Bosanska Krupa

Poslije ovih planova  po metodologiji rada Opčinskog vijeća na red dolaze izvještaji a ovaj put će se raspravljati o Izvještaj o radu Općinskog načelnika u 2014.godini  i Izvještaju  o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu. Kao i svake sjednice na kraju će se k znanju primiti Informacija Policijske Uprave o stanju sigurnosti za mjesec decembar 2014.

Kao što je već kazano 34.sjednica OV Bosasnska Krupa održat će se u petak 13. Februara sa početkom u 10 sati.

Ademir Mesić

Bosanskokrupska priča o kanarincima
U Bosanskoj krupi,gotovo u najuužem cetru grada ptice žive i vole se pjevajući bosanskorupski zrak,obljubljene nesagledivom i dugogodišnjom ljubavlju cijele porodice Alidžanović ,koju je nekada davno u šeher Banjaluci započeo najstariji član,otac Enver,a onda se u sve to zaljubio i sin Elvir.Slijedom života, Banjaluka kao mjesta nastanka ljubavi prema pticama je zamijenjena sa mjestom življenja u Bosanskoj Krupi,odakle porijeklo inače i vodi ova obitelj.
Ujedinjeni u ljubavi,otac i sin, danas su ponosni prvaci u uzgajanju i takmičenju posebnih i raznolikih kanarinaca,sa pedigreom.Rasporedili su se na BiH i Republiku Hrvatsku,a zavodljivi crkut njihovih ljubimaca već je oborio s nogu ljubitelje ptica i kanarinaca diljem ove dvije zemlje,ali i susjedne Srbije,pa onda sve do Belgije i Holandije gdje je uzgoj kanarinaca vjekovima stvar kulture i prestiža.
Premalo je riječi da se napravi uvod u priču o pticama koje znače ljubav,mada kada se upita za vrijednost kanarinaca može se pomisliti i na unosan biznis.Ali samo u trenutku dok se posjetilac i znatiželjnik ne upozna koliko je brige,truda,vremena i novaca potrebno da bi se uzgojili kanarinci koji imaju svoju rodoslovnicu i koje,na svim takmičenjima,osobito onim svjetskim, mjere po sjaju dlake,vedrini oka,urednosti,kristalnosti boje perja.Visoka im vrijednost, ali i mnogo koštaju.
Rado bosanskokrupski građani prošetaju ulicom i rado osluškuju kako se zavode i životu raduju kanarinci i kanarinke na porodičnom imanju Alidžanović,a posebnost novinarske posjete malom ptičijem blagu je bila, nešto ranija nego obično, radost rođenja pet mladih kanarinaca koje nam je Elvir ponosno pokazao.
Iznenađenje je je bila prostorija samo sa muškim,odnosno kanarincima u punom pjevu,prostorija strojem za pranje ptičijeg suđa i posuda,opremljena klima-uređajem na propisanoj temperaturi i modernim ptičijim kavezima, sa isto takvim, potrebnim osvjetljenjem.U toplini su samo kanarinci,dok su ženke,u posebnoj zajedničkoj prostoriji na hladnom ili kako nam je Elvir kazao na procesu hlađenja.
Razgovor sa zaljubljenikom u kanarince vodili smo u raspjevanoj i toloj prostoriji sa kanarincima.
O sadržaju razgovora slijedi posebna priča,a za uvod ovaj zapis uz fotografije.
Ostati duže ili postaviti pitanje više bila je novinarska želja,koliko zbog znatiželje za spoznavanje svijeta prekrasnih ptica,toliko što je tek nekoliko trenutaka bilo potrebno, da se njihov pjev prihvati kao lijek za snaženje duše.
Sasvim mirno, i kameru i razgovor, su prihvatile i razdvojene kanarinke, prekrasnih boja, nanizane na šipke u svom dijelu životnog prostora u domu Alidžanovića.Možda im nismo ni bili važni,jer su čekali onaj trenutak kada će dobiti piliku da se sastave sa kanarincima i prošeću svojim prelijepim perjem po kavezu i utječu na ljepotu i visinu zavodničke melodije svojih kanrainaca.Poslije hlađenja krenut će u slaganje gnijezda gdje će u novi život iz položenih jaja krenuti njihovi potomci koji će ,kad porastu krenuti sa vlasnikom po nova priznanja.
Do tada Elvir će morati napraviti nove vitrine jer je sadašnja već popunjen sa brojnim priznanjima i diplomama iz raznih gradova,sa raznih takmičenja koje vlasnik sa ponosom pokazuje svojim gostima u ćevabdžinici, koji se rado zaslade i sa proizvodima tradicionalnih banjalučkih ćevapa koji su obiteljski posao ove porodice ,započet također , prvo u Banjaluci, pa sada u Bosanskoj Krupi.
Ljubav prema pticama po svemu zarobila je cijelu obitelj,a nema brige da ovaj posao neće imati tko naslijediti.I treća generacija Alidžanovića ljubomorno čuva svoje kanarince.Prepisano od ptica kojima se bave i raduju,na muškarcima da pjevaju svoj životni hobi,a na ženama da i tu ljubav prihvate i razumiju strast,hobi i zadovoljstvo, sa kojim moraju dijeliti ljubav oca ,sina i unuka.
Uz sve ono što se može vidjeti i osjetiti u ovom domu,praćeni cvrkutom ptica,mislima i peru novinarskom ostaje zaista sasvim realna želja i mogućnost da Bosanska Krupa jednoga dana bude mjesto gdje će se na nekom velikom takmičenju i manifestaciji predstaviti građanima i ljubiteljima ptica i kanarinaca svu raskoš i ljepotu ovih kanarinaca i njihovih istorodnika iz raznih gradova i zemalja,te možda dobiti nove zaljubljenike i uzgajivače ptica koje će Enver i Elvir Alidžanović uvesti u zanimljivi,lijepi i relaksirajući svijet ptica ,koji će provjereno liječiti njihovu svakodnevnicu .
Dževada Štancl

Planirano 28,realizirano 43 u protekloj .
Cilj-isto toliko projekata i u ovoj godini.
Potpuno zadovljni- ne.
Zadovoljni-da.

Dvadestosmog dana januara u Domu kulture u Bosanskoj Krupi održan je redovni sasatanak Općinskog razvojnog tima općine Bosanska Krupa sa partnerskim grupama iz ekonomskog, društvenog i ekološkog sektora, koje su po medotologiji korektori i kreatori predloženih i osmišljenih projekta koji bi se trebali realizirati u tekućoj i narednoj godini,a koji bi, uz prijedloge građana,institucija i organizacija, trebali biti dio dokumenta naslovljenog na Plan implementacije i indikativni finasijski okvir za period od 2015-2017.godine,a koji će samim tim korespodinirati sa prijedlogom Budžeta za ovu godinu, koji će razmatrati i u konačnom obliku usvojiti članovi Općinskog vijeća Bosanska Krupa na jednoj od narednih sjednica.
Bez obzira što je samo strateško planiranje razvoja neminovan način savremenog funkcioniranja lokalne zajednice i što je to proces u kojem je svih godina bilo zaista teško kao partnere dobiti građane iz svih oblasti oko kojih se fokusira budući razvoj,puna sala Doma kulture članova parterskih grupa, je potvrda narasle svijesti građana da se pitaju,da se uvažavaju i informiraju o radu i Općinskog razvojnog tima i nadležnih općinskih službi koje su najčešće,uz javne ustanove i poduzeća i nosioci relaizacije planiranih razvojnih projekata.
Najodgovorniji za realizaciju i pripremanje planova razvoja ,općinski načelnik Armin Halitović je januarski sastanak otvorio sa rezultatima koji su zabilježeni u prošloj,2014-toj godini.
„Strategija razvoja općine Bosanska Krupa podrazumijeva tu komunikaciju izmedju organa uprave općine Bosanska Krupa,institucije koja sprovodi strategiju i građana,gdje mi razgovaramo šta smo uradili u predhodnoj godini i šta planiramo u trogodišnjem periodu ili u tekućoj godini.Danas smo to uradili.Planirali smo uraditi 28 projekata,uradili smo 43 projekta u vrijednosti od oko 2,5 miliona maraka ,od čega sa 300 000 KM ili 12 odsto vlastitih sredstava iz budžeta,ostalo su donatori ili finasijeri.Plan za ovu godinu nam je isto ambiciozan,vjerujem da žemo ga realizirati i u većem procentu nego što smo planirali.Neću izdvajati ni jedan projekta,svi su nam važni i potrebni,samo mogu reći kako smo radili u 2014-toj,tako žemo nastaviti i u 2015-toj.“
Općinski razvojni tim je u Planu implementacije naveo oko četrdestak projekata koji bi trebali u ovoj i narednoj godini trebali pospješiti razvoj općine Bosanska Krupa.Ukupna vrijednost započetih i planiranih projekata do njihovog završetka je oko 33 miliona i 200 hilljada konvertibilnih maraka,a predviđena sredstva do njihovog završetka procjenjuju se na oko 13 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka.U planu je takođe prikazano ulaganje u projekte po godinama,kao i finasijski izvori koji su podijeljeni na ulaganje iz Budžeta općine i drugih izvora,misleći na sredstva iz drugih nivoa vlasti,sredstva iz javnih poziva međunarodnih organizacija i nosilaca realizacije i implementacije projekta,koji su takođe pobrojani u Planu.Tako je za sve projekte u indikativni finasijski okvir ubilježeno općinsko budžetsko planirano izdvajanje u visini od oko 2 miliona 375 hiljada i finasiranje iz drugih izvora u visini od 11 miliona 452 hiljada konvertibilnih maraka u naredne dvije godine.
Koordinatorica Općinskog razvojnog tima Asima Mušić je u svom izlaganju predočila članovima partnerskih grupa stepen realizacije svakog projekta i uvjete i vremenski okvir za njegov završetak.
„Današnji sastanak je jedan od koraka za izradu,odnosno usvajanje plana implementacije za 205-tu godinu sa indikativnom projekcijom finasiranja projekata 2015-2017 godini pokazao se da je prihvatljiv za realizaciju.Naš zadatak je danas poznat.Održavamo sastanak sa partnerskim grupama.Naši parrtneri po Mipro metodologiji,znači naši partneri koje smo mi izabrali,odnosno koji su nas se pridružili pri izradi stretgije, nastavljaju sa nama raditi na njenoj implementaciji .Ovo je sasatanak sa partnerskim grupama koji se održava svake godine prije usvajanja budžeta da se partneri upoznaju sa planom implementacije koji je pripremio općinski razvojni tim,a koji mora biti usaglašen sa projekcijom budžeta.Znači, naš zadatak današnji je da prođemo sa našim partnerima kroz sve projekte koji se predviđaju realizirati u 2015-toj i kroz analizu damo svoje zaključke ,mišljenja i primjedbe, prije samog usvajanja na Općinskom vijeću.Znači nakon prikupljanja mišljenja,plan se na osnovu njih dorađuje i dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje,naravno usaglašen sa prijedlogom Budžeta Općine Bosanska Krupa.“
U planu implementacije za ovu godinu je najviše projekta iz ekološkog sektora što je i logično kada se znaju osnovne smjernice i okosnice razvoja općine Bosanska Krupa.Gotovo svi razvojni projekti su zasnovani u cjelini ili djelom na ekologiji.Tu je još uvijek posljednja faza uređenja infrastrukture u Poslovnoj zoni „Pilana“,odnosno uređenje putne komunikacije kroz poslovnu zonu,tu su projekti puteva i posebno puta do Arapuše,projekt inovacija i privlačenja investicija-BINOVA,uspostave Centra za razvoj poduzetništva,BFC certificiranja,izgradnje društvenih domova,izrade studije o potrebnim strukovnim zanimanjima i provođenje kampanje za promjenu strukture zanimanja,a tu su i pojekti internacionalizacije Književnih susreta,likovne kolonije „Krušnica,projekti na unaprijeđenju zdravstva i uvjeta rada u školama,sanacija deponije „Krivodol“,dovršetak vodovoda na nekoliko lokacija,projekat izgradnje zgrade za romsko stanovništvo,sanacije romskih domova,ali i podrška razvoju poljoprivrednih gazdinstava i izgradnji skladišnih i prerađivačkih kapaciteta.
Adem Šahinović je član partnerske grupe iz ekonomskog sektora i kompetentan je za oblast poljoprivrednog razvoja.
„Ovo je normalan jedan slijed stvari koje treba da se dešavaju u razvoju ,planiranju i objedinjavanju svih resursa,svih potencijala ljudskih i svih drugih da bi se stvari mijenjale nabolje:vidimo da je kriza opasala sa svih strana,da su ljudi nezaposleni i da nemaju od čega živjeti i ako svi,kao pojedinci,kao jedinke,ako poduzetnici ne damo doprinos,teško ćemo iz ove situacije uopće izlaziti i biće sve teće.Ja samtram da samo zajedničkim snagama svih naših ljudi,gražana,firmi i institucija možemo izdobriti nešto bolje.
Poljoprivreda je jedan ogroman resurs koji zapošljava i najveći broj ljudi,a u budučnosti može omogućiti još veće zapošljavanje,posebno ovi projekti maline,krastavaca.Smatram da na taj način možemo stvoriti novi novac koji nam nedostaje.Zato što prodajemo na strano tržište i imamo sigurna otkup,ja bi apelirao na naše poljoprivrednike,građane , da što više rade na tim poljoprivednim projektima jer mogu se poljoprivredi proizvodi sigurno prodati,mogu se sigurno unovčiti,mogućnost je i zaposliti svoju djecu i bolje živjeti.“
Razvojem poljoprivrede,odnosno brojnim neiskorištenim kapacitetima, nezadovoljni su i sami poljoprivrednici i lokalna uprava.Nedovoljni i neredovni poticaji su prepreka razvoju poljoprivrede.Uz puno razumijevanje ekonomske situacije,mogućnosti budžeta općine Bosanska Krupa ipak smatraju da bi u segmentu ulaganja u poljoprivredu trebalo više pažnje,ponajviše države i federacije i kantona,ali i lokalne uprave:
„Izdvajanja za poljoprivredu su mala,nedovoljna,mada znamo da lokalna zajednica nema sredstatva za to.Ne zamjeramo mi puno općinskom načelniku,znamo mi,ali može se učiniti više,pokazati da nas poljoprivrednike pazi,prvenstveno kada se vide izdvajanja u općini Bihać i Cazin,onda poljoprivrednici se osjećaju zapostavljani.Zznamo da ne može mnogo,ali možda zbog osjećaja da se nas više misli ,da se više izdvaja za poljoprivredu.“ (Adem Šahinović)
Poslije, takoreći, plenarne sjednice,sektorski su, vaganje projekta, nastavili članovi partnerskih grupa.Uz nezaobilaznu podršku svim projektima su istakli i druge prijedloge.U ekonomskom sektoru predložen je projekat koji je nazvan „Put meda“,a lociran je na prostor izletišta Šujnovac kojem treba novih sadržaja,kao i i sajmovima iz projekta „Bosanska Krupa-grad malih sajmova“,kako obogaćivanjem postojećih novim sadržajima,tako i uspostavljenjem novih,kao naprimjer „Vrtićkog sajma“.Posebno je naglašena prijeka potreba za Gradskom zelenom pijacom,a kao model je istaknuta mogućnost realizacije putem, još uvijek nezastupljenim modelom u razvoju- putem javno-privatnog partnerstva.Potvrđena je neophodnost izgradnje kapaciteta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda obzirom da je u punom zamahu razvoj malinarstva i proizvodnje krastavaca,ali i izgradnja proizvođačkih kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda.
Kada je u pitanju društveni sektor naglašena je potreba otvaranja brojnih manifestacija prema novim učesnicima,prema brojnijim posjetiteljima,prema suradnji sa drugim sredinama, što bi se moglo povezati sa vraćanjem nekadašnje važnosti tradicijskih manifestacija ili naprimjer, sa vraćanjem internacionalizacije književnih susreta ili likovne kolonije koje su ranije bile već brendirane na adresu bosanskokrupske općine.Takođe je naglašena potreba iznalaženja načina finasijske samodrživosti ovih i sličnih manifestacija,kao i nastavak izdvajanja dijela sredstva koji bi služili kao sufinsiranje projekat u školstvu ,a u raspravi se razgovaralo o „Danima bosanskokrupskih velikana“,kao i potrebi mnogo ozbiljnije,iskrenije i stručnije suradnje u oblasti kulture svih onih koji čine društveni sektor razvoja općine Bosanska Krupa.
Iako je ekološki sektor, i finasijski i brojem projekata,“ najteži“ u Planu implemantacije i indikativnom finansijskom okviru,ipak u ovom sektoru bilo je i novih konkretnih prijedloga.Jedan od njih je ribogojilište uz rijeku Krušnicu koje ne radi, sa ciljem ili njegove rehabilatacije u izgradbenoj namjeni,ili kroz privođenjem nekoj drugoj namjeni,ali u svrhu razvoja.Ni u ovom sektoru nije zaobiđena Gradska zelena pijaca,kao ni projekt kampanje na boljoj zaštiti Krušnice,ali i rijek Une i drugih vodotokova,kao ni projekat kojim bi se već uređeni prostori stavili u fukciju razvoja turizma.Istaknut je problem neadekvatnog broja smještajnih kapaciteta za turiste,kao i nedostatak turističkih promotivnih materijala.Potaknut je, jednim projektom i proces zaštite autohtonih proizvoda koji bi morali se označiti kao bosanskokrupski. 
Ono što je na kraju rasprave konstatovano, jeste činjenica da treba iznalaziti nove puteve kako bi se aktivirala ili unaprijedila suradnja sa poduzetnicima,odnosno istakla se na ovom sastanku činjenica da se strateški plan u potpunosti neće nikad realizirati bez sinergije sa poduzetnicima.
Sve primjedbe koje su istaknute na sastanku Općinskog razvojnog tima sa članovima partnerskih grupa ipak su u mnogo drugih segmenta potvrdile da steteško planiranje postaje tablica množenja u razvojnom obrazovanju svih aktera bosanskokrupskog razvoja.Sve nelagode u prihvatanju takvog načina rada su prevaziđene,ali sve mogućnosti nisu iskorištene i obuhvaćene.
„Mi smo u sklopu Misije OSCE-a započeli projekat strateškog planiranja sa strategijom koja je ranije bila usvojena iz 2004.godine.U tom procesu ,kao lokalna zajednica bili smo prepoznati kao općina koja zna,ima sposobnosti i mogućnosti ,ima dovoljno sposobne,educirane ljude, da može nositi ovaj proce.Zahvaljuči tome smo bili uključeni u izradu strategije po MIPRO metodoliji i rezultat toga je bila revidirana strategija koja je usvojena 2011-te godine ,za period od 2011-2020 godine .Sad je aktuelna ta strategija,mi smo negdje na pola puta.“(Asima Mušić,koordinatorica ORT-a)
Ima li mjesta zadovoljstvu u realizaciji planiranog,mišljenje koordinatorice:
„ Nismo realizacijom potpuno zadovoljni,ali smo zadovljni ,prvenstveno iz razloga što je provodimo u vrijeme svjetske,europske ekonomske krize koja nije zaobišla ni naš region,ni BiH,ni općinu Bosanska Krupa.Ekonomska kriza je puno utjecala na realizaciju svih onih projekata koje smo željeli da implementiramo.Ali ,mi smo i dalje opredjeljeni da ih pokušamo realizirati do kraja provedbe ove strategije.“
Sve rečeno na sastanku Općinskog razvojnog tima sa članovima partnrskih grupa, na dvadesetosmojanuarskom sastanku, članovi općinskog razvojnog tima općine Bosanska Krupa će sublimirati i u uvrstiti u ovogodišnji ili naredne planove implementacije razvojnih projekta.
Dževada Štancl

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 617 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Maj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda