Učenici i učenici Mješovite srednje škole „Safet Krupić“,uporedo sa pohađanjem redovne nastave,kreatori su,implementatori i partneri u brojnim projektima i aktivnostima koji se organiziraju na području općine Bosanska Krupa.Uz svoje profesore i znanje koje stječu u odabranim strukama, često svoje projekte realiziraju i u drugim općinama unsko-sanskog kantona.Juče su,zajedno sa uposlenicima šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ ,u povodu Dana planete Zemlje,učenici trećeg razreda šumarsko-tehničke struke bosanskokrupske strukovne škole. učestvovali u akciji pošumljavanja.

U toku prošle sedmice,učenici drvoprerađivačke struke,tačnije budući stolari, sa svojim profesorima, uspješno su završli gradnju šadrvana u dvorištu Osnovne škole „Čavnik“ iz Čave,u općini Bužim.Prošlogodišnji rad učenika ove struke na izgradnji Dječijeg igrališta u Malim adama u Bosanskoj Krupi motivirali su predstavnike konzorcija italijanskih nevladinih organizacija ICEEI i IPSIA da ih angažiraju kao partnere u okviru projekta „Una valle rinasce-Preporod doline Une“,u dijelu koji se odnosi na angažman mladih i suradnju sa školama na polju ekologije.Projekat je uspješno završen,a za znalački i besprijekorno urađen šadrvan,učenici će biti od strane italijanskih partnera nagrađeni opremom koja će im pomoći u daljem školovanju.

Dževada Štancl

Vijeće učenika JU“Druga osnovna škola“ je organizovalo disko za učenike od VI do IX razreda, koji se održao u petak, 19.aprila. Inicijatori su bili Adna Jusić, Hana Šahinović, Nađa Hasić i Hana Ibrahimpašić. Sva novčana sredstva prikupljena prodajom ulaznica za disko su namijenjena davanju podrške za izvođenje ekskurzije IX razreda. U toku druženja su se učenici zabavili uz muziku po njihovoj želji i uz razna takmičenja.

Na takmičenju u što bržem jedenju šampita okušalo se nekoliko učenika, a Haris Hukanović proglašen je pobjednikom i dodijeljena mu je nagrada.

Drugo takmičenje nosilo je naziv „Deset zagonetnih minuta“ gdje je 5 učenika moralo riješiti zadane zagonetke. U ovoj kategoriji najboljom se pokazala učenica Almina Halilović, također nagrađena za svoj trud i učešće u programu.Učenici su se za vrijeme trajanja diska lijepo zabavili.


Učenici 2.OŠ Bosanska Krupa

Pripadnici Policijske stanice Bosanska Krupa radeći na rasvjetljavanju krivičnih dijela počinjenih na području općine Bosanska Krupa u samo dvadesetak dana tekućeg mjeseca ostvarili su izuzetne rezultate i zaplijenili sredstva kojima su vršena krivična djela te veću količinu naoružanja.Sve to danas su predstavili novinarima.

Policijska stanica Bosanska Krupa koja važi za jednu od najoperativnijih unutar Policije Unsko sanskog kantona postiže izvrsne rezultate na suzbijanju svih vrsta kriminaliteta,rješavanju krivičnih djela i pronalasku počinioca .U proteklom periodu poznati su po značajnim zapljenama narkotičkih sredstava i zeljastih biljaka koje svojim izgledom podsjećaju na Indijsku konoplju a u p roteklih dana u niz kordiniranih akcija te uz izvrsnu suradnju gradjana, koji su svojim informacijama doprinjeli da se olakša posao plicajcima, rasvjetljeno je 11 krivičnih dijela od čega četiri kradje, četiri teške kradje i tri nedozvoljena držanja oružja ,municije i minsko eksplozivnih sredstava.

Pored više od 2 500 komada razne municije zapljenjeno je 7 pušaka , tri pištolja , jedan dvogled, više bajoneta i drugog hladnog oružja a posebno zanimljiva je zapljena jednog „šmajsera“proizvedenog odmah poslije drugog svjetskog rata i orginalne stare američke puške „Tomson“ koje imaju i svoju historisku vrijednost. Pripadnici Policijske stanice Bosanska Krupa su operativnim radom došli i do vrlo korsnih podataka koji su im koristiti u rasvjetljavanju i drugih krivičnih dijela pa je tako rješeno više kradja i teških kradja  radnih mašina, raznih vrsta alata, audio uredjaja iz vozila a pronadjeni su i provalnici u više objekata koji su počinili teška krivična djela. Prilikom susreta sa novinarima pripadnici ove Policijske stanice su istakli da je suradnja sa zajednicom u kojoj djeluju jedan od osnovnih razloga za njihove uspješne akcije i još jednom iskoristili priliku da se zahvale gradjanima ali i da pozovu i ohrabre sve one koji imaju bilo kakva saznanja o počinjenim krivičnim djelima ili pripremi takvih djela da svoja saznanja podijele sa policijom bilo da to urade anonimno ili dodju u Policijsku stanicu.

Ademir Mesić/

Uz Dan planete Zemlje-općinsko takmičenje iz ekologije

U sklopu obilježavanja Dana planete zemlje,u Prvoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi, danas je održano i općinsko takmičenje iz ekologije po programu EKO-BIS-a.Na takmičenju su bile ekipe sve četiri osnovne škole sa područja bosanskokrupske općine:Prve i Druge osnovne iz Bosanske Krupe,te škola iz Bosanske Otoke i Jereskog.Najbolja ekipa poslije današnjeg takmičenja će nastaviti takmičenje sa najboljim ekipa iz svih osam općina unsko-sanskog kantona.Po programu EKO-BIS-a,najbolja ekipa na kantonalnom takmičenju biće predstavljena i nagrađena na međunarodnom sajmu EKO-BIS koji se svakog septembra održava u Bihaću.

Dževada Štancl

Dan planete Zemlje u Bosanskoj Krupi

(„Najljepši poklon za planetu Zemlju je da je čuvamo,pazimo i njegujemo“)

Dan planete Zemlje na području bosanskokrupske općine obilježen je sa više prigodnih manifestacija uvaspitno-obrazovni ustanovama.Centralni događaj posvećen čuvanju i brizi za čist okoliš kao dobrinos boljem životu na planeti kao zajedničkom domu organiziran je u Domu kulture u Bosanskoj Krupa.Priredili su ga najmlađi stanovnici bosanskokrupske općine koji vrijeme, dok su im roditelji na poslu, provode sa svojim tetatma u Javnoj ustanovi „Dječije obdanište i dom učenika“.

I ovaj put,kao mnogo puta do sada kada su u pitanju aktivnosti koje govore o ekologiji i učenju kako od malih nogu iskazivati poštovanje prema svemu onome što nas okružuje, u sredini u kojoj živimo,dječaci i djevojčice iz Dječijeg obdaništa u Bosanskoj Krupi,obogatili su prigodnim programom posvećenom Danu planete Zemlje,a u cilju poticanja odraslih da joj ne čine loše stavri ,koje bi njima malima, pokvarili ljepotu življenja u jednom od najočuvanijih i najčistijih dijelova BiH.

Obilježavanje Dana planete Zemlje na ovoj svečanosti bilo je i prilika da najmlađa dječija ustanova, javno predstavi svoj veliki uspjeh.

U okviru projekta „Jačanje lokalne demokratije“LOD III, koji zajednički provode općina Bosanska Krupa i UNDP BiH,kojeg finasira Europska unija sa sredstvima iz Instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) ,ova ustanova zajedno sa „PLOD centrom“ iz Bihaća,sa projektom „I mi smo tu“ uspjela je obezbjediti 55 hiljada konvertibilnih maraka za aktivnosti koje će implementirati u narednih sedam mjeseci.

Na svečanosti u povodu Dana planete Zemlje gostima i najmlađim se ispred općine Bosanska Krupa obratila Esma Hergić,službenica koja vodi poslove zaštite okoliša u bosanskokrupskom općinskom organu i čestitajući im ovaj Dan, pozvala na još odgovorniji odnos prema prirodnim blagodetima.

Svoje zadovoljstvo što će zajedno sa uposlenim i najmlađim u Dječijem obdaništu u Bosanskoj Krupi, realizirati projekt „I mi smo tu“, izrazila je i Mersha Felić iz „PLOD Centra“ Bihać.

Direktorica JU „Dječije obdanište i dom učenika“ je zahvalila općini Bosanska Krupa i UNDP BiH na pruženoj prilici da u njihovim projektima pronađu sredstva sa kojima će unaprijediti rad u njenoj ustanovi i stvoriti kvalitetnije uvjete boravkanajmlađih i posebno što će moći u ovaj projekta uključiti djecu koja ne pohađaju vrtić,a koja imaju posebne potrebe i koja se svrstavaju u marginilizovane grupe, kojima društvo nije do sada poklanjalo dovoljno pažnje.

„Ja se zahvaljujem UNDP BiH i općini Bosanska Krupa što su nam omogućili da u partnerstvu sa „PLOD Centrom“ iz Bihaća dobijemo sredstva kojim ćemo realizirati naš projekt „I mi smo tu“,koji smo danas prigodno,na Dan planete Zemlje, svečano otvorili.On je veoma značajan jer će nama u Dječijem vrtiću stvoriti optimalne uvjete da vodimo više računa o djeci koja po više osnova se svrstavaju u grupe kojima društvo,do sada,nije poklanjalo dovoljno pažnje.Drago mi je da ćemo unaprijediti inkluziju u školstvu,da ćemo imati priliku za angažman stručnjaka,kao što su logoped,psiholog u radu sa djecom kojima je to neophodno. To su djeca sa poteškoćama u razvoju i romska djeca.U cjelokupni projekat biće uključeni i roditelji djece,a u velikoj mjeri ćemo njime unaprijediti suradnju sa nevladinim organizacijama na području općine Bosanska Krupa“.

Najljepši dio današnje svečanosti bio je kulturno-zabavni program kojeg su pripremmili najmlađi sa svojim tetama.Puno recitacija,pjesama,igrokaza kojim su pokazali kako se voli i čuva planeta Zemlja oduševili su goste i roditelje najmlađih iz vrtića.

„Naš zajednički dom –planeta Zemlja ima svoj rođendan.To je rođendan koji treba da slave sva djeca svijeta ,u istom danu.Zapamtite ga kao što pamtite svoj rođendan.Najljepši poklon za planetu Zemlju je da je čuvamo,pazimo i njegujemo“-poruka je bosanskokrupskih dječaka i djevojčica iz Dječijeg vrtića,za Dan planete Zemlje.

Poslije svečanosti u Domu kulture u Bosanskoj Krupi,obilježavanje Dana planete Zemlje nastavljeno je u Dječijem vrtiću.Istovremeno odvijale su se tri radionice najmlađih.U prvoj nazvanoj Eko-kutak bio je program reciklirajmo zajedno,u drugoj su na temu „mali likovni umjetnici za planetu zemlju“ najmlađi crtali i slikali,dok su njihovi drugari iz treće grupe postavljali izložbu najuspješnijih radova iz Dječijeg vrtića na teme iz zaštite čovjekove okoline.

Dževada Štancl

Akademija povodom Dana otpora agresiji i Dana Patriotslke lige Bosanska Krupa

U Domu kulture Bosanska Krupa u subotu je održana  akademija u povodu dva značajna datuma iz novije historije općine Bosanska Krupa.Obilježena je dvadesetdruga godišnjica formiranja Patriotske lige BiH u općini Bosanska Krupa i 21.godišnjica Dana otpora agresiji na općinu Bosanska Krupa.

Poslije intoniranja državne himne,Fatihu pred duše šehida općine Bosanska Krupa i BiH, proučio je Mujo efendija Ćehić.

O nastanku,formiranju i putu Patriotske lige kao kolijevke odbrambenih snaga općine Bosanska Krupa i Armije, R BiH govorio je major u penziji Edin Pašalić.

Na svečanoj akademiji obratio se i Besim Dizdarić,predsjednik Kantonalnog udruženja Patriotske lige unsko-sanskog kantona,a aposlije njega i općinski načelnik Armin Halitović.U svojim govorima oni su istaknuli važnost postojanja Patriotske lige u odbrani BiH,našeg kantona i općine Bosanska Krupa.Na svečanoj akademiji govorio je i Almir Tutić,predsjednik Federalnog saveza demobilisanih boraca i general Armije BiH u penziji Fadil Hasanagić.

Važnost obilježavanja značajnih datuma,a i učešća članova Patriotske lige u mirnodopskoj borbi za jedinstvenu BiH istakao je predsjednik Kantonalnog udruženja Patriotske lige,Besim Dizdarić

U okviru svečane akademije priređen je poseban tematski dio posvećen predstojećem popisu stanovništva u BiH.Koliko je „Bitno biti Bošnjak“,na sinoćnjoj akademiji govorili su profesor dr.Nevzet Veladžić,dekan Parvnog fakulteta u Bihaću,Suad ef.Mahmutović,profesor i rukovoditelj medrese „Reis Džemaludin Čaušević“ iz Cazina i Avdo Hebib,predsjednik Patriotske lige BiH.

Na kraju svečane akademije dodijeljene su plakete borcima Patriotske lige za njihov doprinos odbarni zemlje kroz Patriotsku ligu,Štab teritorijalne odbrane,511.slavnu brdsku i druge brigade Petog korpusa.Posthumno, četiri plakete primili su članovi porodice u ime poginulih članova Patriotske lige.Još petnaest boraca Patriotske lige BiH za Bosansku Krupu, primilo je plakete,a u ime svih zahvalio se jedan dobitnika-efendija Mujo Ćehić.

Poslije svečane akademije u Gradskoj galeriji je otvorena izložba umjetničkih slika boraca i patriota bosanskokrupske 511.slavne brdske brigade,Ibrahima Bajrića i pokojnog Stanislava Tajića-Cileta.Izložbu je otvorio Avdo Hebib ,predsjednik Patriotske lige BiH,a prisustvovao joj je i profesor,akademski slikar Boris Čistopljski,jedan od najznačajnijih, dugogodišnjih učesnika Likovne kolonije „Krušnica“.

Dževada Štancl

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 297 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda