(Sa izradom kantonalnog,općina Bosanska Krupa ima uvjete da uporedo uradi i obavezni općinski plan upravljanja otpadom)

 

Predstavnici Ministarstva za građenje,prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona,uz konsultante Resursnog centra za vode i okoliš „Una colsulting“iz Bihaća čiji su stručnjaci odabrani javnim tenderom da budu nosioci izrade Kantonalnog plana upravljanja otpadom, u ponedjeljak su u Bosanskoj Krupi prezentirali dosadašnje aktivnosti u ovom procesu,želeći da čuju mišljenja lokalnih aktera, koji će na bazi tog plana, izrađivati općinski plan upravljanja otpadom i biti direktni sprovoditelji zacrtanih ciljeva u ovoj oblasti u svojim općinama.Ovoj prezentaciji prisustvovali su općinski načelnik Armin Halitović i predsjedavajući Općinskog vijeća Bosanska Krupa Tahir Nuhić ,predstavnici općinskih službi čija se djelatnost poklapa sa upravljanjem otpadom i predstavnici Komunalnog poduzeća „10 juli“.

Skupština unsko-sanskog kantona je u februaru prošle godine usvojila Zakon o upravljanju otpadom i iz njega je proizišla obaveza Kantonalnog ministarstva da izradi plan upravljanja otpadom za unsko-sanski kanton.Vlada Kantona je za tu namjenu izdvojila oko 48 hiljada kantonalnih maraka.Poslije provedene zakonske procudere i izbora konsultantske kuće koja će raditi na izradi plana,u septembru mjesecu je potipsan ugovor sa Resursnim centrom za vode i okoliš „Una consulting“.Ministarstvo za građenje,prostorno uređenje i zaštitu okoliša je formiralo i Komisiju za izradu Plana upravljanja otpadom koju čine predstavnici ministarstava,skupštine kantona,općina i javnih komunalnih poduzeća,privatnih poduzetnika,nevladinih organizacija i medija.

Još mnogo aktivnosti u ovoj oblasti se poklopilo sa izradom ovog plana koje će svojim rezultatima doprinjeti da ovaj dokument bude što kvalitetnije urađen.Tu s u aktivnosti oko uspostavljanja regionalnog centra upravljanjem otpadom,anketiranja građana o ocvoj oblasti,praćenje i sumiranje količina i vrsta otpada koji se proizvodi na području općina i još mnogo aktivnsoti koje trebaju da podstaknu na zajednički rad sve one koji proizvode,sakupljaju i koji su nadležni i odgovorni za njegovo pravilno zbrinjavanje u skaldu za europskim zakonima i praksama.

Općinski načelnik Armin Halitović je u svom obraćanju istakao punu opredjeljenost svih građana općine Bosanska Krupa da se pitanja odlaganja otpada riješi,prvenstveno iz razloga što je općina na čijem je čelu u ranijem periodu,po nezakonskim postupcima dovedena pred svršen čin pa se tako na neuređenom odlagalištu i sada sabira smeće iz tri općine.Podcrtao je da je upravo on sa rukovoditeljem Resursnog centra pokrenuo aktivnosti na zajedničkom usaglašavanju stavova kada je u pitanju zbrinjavanje otpada u jednom Regionalnom centru za cijeli kanton,putem savremenih europskih praksi i da su sve dosadašnje aktivnosti trasirale pravi put u odabiru te lokacije.

Sastanku u Bosanskoj Krupi ispred Ministarstva,a u ime ministrice Simhe Kurbegović prisustvovala je gospođa Vildana Zulić koja je prisutne upoznala sa svim aktivnostima koje su učinjene doo sada da već imamo osnovne smjernice budućeg Plana upravljanja otpadom.

Buduće osnove plana upravljanja otpadom u Bosanskoj Krupi na ovom sastanku prisutnima je, ispred konsultantske kuće, predočio Marijan Dujmović iz Resursnog centra „Una consulting“.

Općina Bosanska Krupa je već svojim strateškim razvojnim dokumentom jasno definisala pravce upravljanaj otpadom,izuzetna je i suradnja sa Komunalnim poduzećem „10 juli“,tako da će se uskoro,uz izdradu Kantonalnog plana upravljanja otpadom voditi aktivnosti na izradi Općinskog plana upravljanja otpadom.

Na jučerašnjoj prezentaciji učešće u raspravi uzelo je mnogo onih, koji će i općinski i kantonalni plan otpada, nadgledati i provoditi.Dotaknuta su, tri od pet osnova na kojima se plan zasniva i mnoge sugestije biće ugrađene u konačni dokument, koji će se po definisanju u Nacrtu naći na javnoj raspravi u toku šestog mjeseca,da bi u formi Prijedloga bio ponuđen na usvajanje zastupnicima u Kantonalnoj skupštini.Ono što je važno da su prezentatori podvukli da općina Bosanska Krupa ima sve preduvjete da uporedo izrađuje i Općinski plan,tako da bi s jeseni,kada zakonodavna vlast na Kantonu i općini Bosanska Krupa usvoji izrađene planove, mogla početi i njihovo sprovođenje u praksu.

Kažimo i to,da je u okviru jučerašnjeg sastanka istaknuta još jedna aktivnost koju sprovodi Resursni centar „Una Consolting“ ,u velikom dijelu sredstvima SDC-Švicarske agencije za razvoj i suradnju (180 000 KM).Radi se o Kampanji uključivanja javnosti u prosec upravljanja otpadom u svih osam općina Unsko-sanskog kantona i općine Drvar, pod motom „NE OKOLIŠAJ“.

Plan upravljanja otpadom Unsko - sanskog kantona predstavljat će planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba sprovesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području Unsko - sanskog kantona u periodu od pet godina.

Upravljanje otpadom je problem zaštite okoliša koji zahtjeva prioritetno rješavanje i jedno je od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije. Rješavanje problema otpada i orijentacija prema savremenom upravljanju otpadom jedan je od preduslova za ulazak BiH u Europsku uniju.Za Unasko-sanski kanton izrada ovih planova je posebno značajna.Teče uporedo sa aktivnostima za uspostavljane Regionalnog centra za upravljanje otpadom kao jedinom mogućnošću da se još uvijek jedan od najočuvanijih dijelova BiH kada je u pitanju okoliš sačuva i iskoristi u za razvok cijele regije.I Plan upravljanja otpadom baziran je je uz uređenje zakonskih i institucionalnih okvira,socijalnih programa,uključivanja javnosti u njegovo sprovođenje i što je najbitnije treba da smanji količine otpada koji će se svrstavati u kategoriju neiskoristivog i koji će biti odlagan na deponiju,kako iz ekonomskih,više i čisto ekoloških razloga i očuvanja životne okoline.

Dževada Štancl

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 339 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda