Članak je filtriran: Maj 2020

Općinsko vijeće Bosanska Krupa usvojilo je juče rebalans budžeta za 2020.godinu u visini od 10 364 000 KM što je uvećanje za više od 400 000 KM.

Rebalansiranim budžetom će se tako za pomoć privredi uključujući i poljoprivredu izdvojiti blizu million maraka.Zbunjujuća, na početku ove IV vanredne sjednice Općinskog vijeća bila je činjenica da se rebalansom zapravo došlo do povećanja iznosa u budžetu u momentu kada se zna da je zbog posljedica epidemije korona virusom punjenje dosta slabije i da se rebalans radio upravo zbog pada prihoda i potrebe da se pomogne privrednom sektoru Općine.Nedavno iznešen je podatak da je samo u periodu od mjesec i po u budžetu bilo manje 250 000 KM u odnosu na isti period prošle godine te oko 95 000 KM pada prihoda od PDV u odnosu na period iz 2019.godine. U svom obrazloženju načelnik Općine Armin Halitović je izmedju ostalog kazao da je do povećanja došlo zbog tekućih potpora koje su obezbjedjene u ovom proteklom periodu.Iako je rebalans najavljivan dosta dugo sa njim se čekalo ne bi li se sa nivoa Federacije BiH ili Kantona dobio odgovor u kom pravcu će ovi nivoi vlasti pomagati privredu kako bi onda lokalni nivo znao u kom pravcu djelovati.Kako vrijeme prolazi ,a nema konkretnog odgovora prema lokalnim zajednicama, odlučeno je da se ide sa rebalansom, dok je istovremeno najavljena mogućnost novog rebalansa za dva do tri mjeseca.Zapravo,kako se moglo čuti juče, rebalansom je izvršeno prestruktuiranje unutar kojeg će za potrebe saniranja negativnih posljedica u privredi usljed korona virusa biti izdvojeno oko 650 000 KM,a za podršku poljoprivredi 310 000 KM. U suštini smanjena su izdvajanja za odredjene manifestacije,smanjen kod za finansiranje političkih stranaka kao i odredjene investicije.Takodje i namjenska sredstva poput sredstava za skloništa preusmjerena su za pomoć sanaciji posljedica u privredi nastalih usljed epidemije. Iako je opozicija reagovala na način kako je izvršeno prestruktuiranje budžeta ,smatrajući da sredstva nisu dobro rasporedjena i da nisu otišla tamo gdje su najpotrebnija na kraju ipak od prisutna 23 vijećnika 21 je glasao « za », dva su bila suzdržana. Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o subvencioniranju. Ovom odlukom dopunjen je spisak djelatnosti koja zbog otežanog rada u vrijeme pandemije uzrokovanog korona virusom mogu ostvariti pravo na subvenciju.Kao što je poznato riječ je o subvencijama kada su u pitanju komunalne naknade,odvoz smeća i zakup javnih površina.

Renata S.

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bosanska Krupa obaviještava kupce da će zbog planskih radova Elektroprijenosa BiH-TJ Bihać na elektroenergetskim objektima, doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom prema slijedećem raspordu:

Dana 02.06. i 03.06.2020. godine

Od 06:00 do 06:30 sati za kupce trafopodručja: ZAH, GP Podgrmeč, Kolodvorska, Luke, BTS Vodovod, Terzića, Bihaćka, Šarići, Bužimkići.

Dana 02.06.2020. godine

Od 10:00 do 12:00 sati za kupce trafopodručja: BC Gradnja 1 i 2, Gornja Krčana, Farma Junadi, Mehići, Smrča – Perna, Pištaline Vodovod, Pištaline Centar, Pištaline Škola, Oraščani 1 i 2, Hadžići, Begići, Sušilovići, Baltići, GSM Pištaline, Kosa, Gornji Ramići, Mašinovići, Jezerski-Centar, Jezerski Grad, Jezerski Centar. Crnkići, Kubeti, Kubeti 2, Vučkovac, Velići, Pecka, Trnovac, Dijelovi, Muzaferovići, Durakovići, Mehića Ploča i Donja Krčana.

Između načelnika Armina Halitovića i predstavnika nevladinih organizacija i neformalnih grupa mladih danas su potpisani ugovori o su/finansiranju projekata koji su pristigli putem javnih poziva.

Zahvaljujući sredstvima Općine Bosanska Krupa, mladi i nevladin sektor ove će godine u lokalnoj zajednici realizirati četrdeset projekata čija je vrijednost više od pedeset pet hiljada konvertibilnih maraka. Nakon prvog kruga poziva u martu je potpisano devetnaest ugovora, a danas još dvadeset jedan.

Održat će se tradicionalne manifestacije, planinarske aktivnosti i kreativne radionice za djecu i mlade, organizirati sportska takmičenja, poticati zdrav način života, opremit će se nevladine organizacije, ukazivati na važnost obrazovanja i edukacije.

„Projektom želimo animirati što veći broj mladih sa područja naše općine, da kroz fizičke aktivnosti povrate kondiciju koju su izgubili u prethodnom periodu izolacije, da se naš život vrati u normalu. Pažnju ćemo posvetiti edukaciji pravilnog vježbanja i disanja, kao i fizičkoj pripremi mladih osoba. Sada planiramo animirati oko 50 mladih, a nastojat ćemo održati projekt pa možda postane i tradicionalan“, kaže predstavnik neformalne grupe mladih Sanjin Fajić

Među udruženjima koja su dobila sredstva je i Kulturno-umjetničko društvo „Grmeč“ koje okuplja sedamdeset sedam članova, a teži očuvanju kulturne tradicije i umjetnosti, te unapređenju kvalitete života svih generacija.

„Svrha projekta „Prostor bez ograničenja“ je sanacija objekta koji nam je dodijelila lokalna zajednica, a sa projektom „Može i drugačije“ želimo približiti i mladima i starijima situaciju, pokazati da se može živjeti drugačije, bez mobitela, da se može nositi maska, da kompjutere možemo i trebamo koristiti u korisne svrhe“, ističe predsjednik KUD „Grmeč“ Dževad Grošić.

Ekologija, kultura, sport, društveni život, obrazovanje, socijalna zaštita, infrastruktura, samo su neke oblasti u kojima su podržani projekti. Općina Bosanska Krupa prve javne pozive je raspisala početkom godine. Veliki broj aplikacija potaknuo je načelnika Armina Halitovića da poveća sredstva za ovu namjenu u budžetu i pruži još jednu priliku mladima i nevladinim organizacijama.

„Možemo reći da imamo dobru i kvalitetnu godinu, veliki broj projekata, najviše do sada, što znači i najveći iznos sredstava. Civilni sektor, neformalne grupe građana, mladih, izradili su i aplicirali sa ukupno četrdeset projekata vrijednosti od oko pedeset pet hiljada maraka. Dobra je to i poruka prema mladima koji žele da se bave ovim poslom, aktivnostima, a nama pokazatelj da možemo računati na mlade ljude koji na ovaj način i uče pisati projekte, za budućnost prave kapital koji se u svakom slučaju može znatno proširiti“, naglašava načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Pravo predlaganja projekata imale su sve registrovane nevladine organizacije, udruženja mladih, kao i neformalne grupe mladih sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2020. godini. Aplikanti po objavljenom javnom pozivu mogli su prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje jednog projekta za sve kategorije iznosio je 1.500,00 KM, dok je maksimalan iznos za nevladinu organizaciju 2.000,00 KM, a udruženja mladih i neformalne grupe mladih 2.500,00 KM.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

 

 

 

Nakon ukidanja stanja nesreće u Federaciji BiH, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je Naredbu i određene preporuke koje su obavezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.
Kako je navedeno na stranici Federalnog ministarstva zdravstva ova Naredba će se početi primjenjivati od 31. maja, a u njoj je također posebno istaknuto i to kada i na kojim mjestima je obavezno nošenje zaštitnih maski.
 
"Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, ali i na otvorenom ukoliko ne postoji mogućnost održavanja fizičke distance od dva metra između osoba", naveli su iz Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Spomenuto je i to koliko ljudi će se moći okupljati u zatvorenim i otvorenim prostorima.
 
"Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, ali pod uslovima da nema više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru, kao ni više od 300 na otvorenom. Sva okupljanja unutar ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba, ali to se ne odnosi na članove istog domaćinstva", navedeno je na stranici Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Naglašeno je i to da je za vrijeme okupljanja neophodno da se ljudi pridržavaju svih preporuka koje je donio Zavod za javno zdravstvo FBiH, a koje se odnose na higijensko-epidemiološke mjere i to sve kako bi se smanjio rizik od zaraze koronavirusom i zaštitilo lično, ali i zdravlje drugih.
 
Između ostalog, navedeno je i to da se dozvoljavaju posjete i izlazak štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim zavodima.
 
"Posjete u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, odvijaju se u vanjskom prostoru, maksimalno dvije osobe u posjeti, uz obavezno održavanje fizičke distance i nošenje maski. Osim toga, dozvoljeno je i prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uslov da su prethodno proveli 14 dana u izolaciji i testirani na koronavirus koji je potrebno da bude negativan. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite da osigura prostor za samoizolaciju", naglašeno je.
 
Preporučili su i svim državljanima BiH, kao i stranim koji ulaze u našu državu pogotovo iz zemalja u kojima je zabilježen veliki broj zaraženih, da se pridržavaju svih izdatih higijensko-epidemioloških mjera.
 
Naredba se donosi s rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe koji je 31. maj.
 
Nakon isteka navedenog roka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju koronavirusa u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.
 
Izvor: klix.ba

Tokom minulih godina veći dio populacije u našoj zemlji uspio se izboriti za status u okvirima zakona. Jedino su bivši logoraši kategorija čija prava još uvijek nisu definirana jer Zakon o zaštiti žrtava torture u BiH godinama čeka na usvajanje.
Prema podacima udruženja logoraša, u BiH je tokom egzistiralo oko 657 logora kroz koje je prošlo oko 200.000 građana BiH, većinom civila.

Upravo su bivši logoraši kategorija čija prava još uvijek nisu definirana jer Zakon o zaštiti žrtava torture u BiH godinama čeka na usvajanje. Kao razlog za zastoj članovi udruženja navode politička neslaganja i najavljuju da će u narednih mjesec dana odlučiti o načinu pritiska na vlast od koje zahtijevaju da zakon uputi u parlamentarnu proceduru.

S druge strane državni zastupnik Damir Arnaut nije optimističan. Smatra da se ne može očekivati da će ovaj zakon do 2022. godine doći pred zastupnike, a što se prema njegovom mišljenju trebalo završiti tokom mandata ranije resorne ministrice. Pored zastupnika Arnauta, kada je u pitanju ova tema, Hilmija Suljić predsjednik Saveza udruženja logoraša USK smatra da skoro već tri decenije žrtve nisu dobile nikakva prava a sve tužbe koje su išle protiv vlasti entiteta RS-a završile su sa odbijanjem zbog navodne zastare.

 

Izvor: rtvusk

Stanje prirodne nesreće ukinuto je nakon više od dva mjeseca. Ova odluka je stigla nakon ublažavanja niza mjera, među kojima su i ukidanje samoizolacije i otvaranje granica.

Vlasti u Republici Srpskoj prošle sedmice su ukinule vanredno stanje u ovom entitetu.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 16. marta donijela odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Dan kasnije, 17. marta, Vijeće ministara BiH je, na poziv Predsjedništva BiH, proglasilo je vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće.

Također, Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH.

Nadležni i dalje apeluju na građane da se pridržavaju osnovnih preporuka, a to je držanje socijalne distance, nošenje zaštitnih maski i često pranje ruku.

 

Izvor: KLIX

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 20,30 sati Bos.Krupa ul.101.Muslimanske brigade narušavanje JRiM-a naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica.Lice lišeno slobode i zadržano.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 21 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Gazijska.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 15,30 sati planski prekid u isporuci električne energije na NN mreži Crno vrelo ul.Unska NN izlaz Popovac.Radovi na NN mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu ne odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 10 C , vlažnost zraka 93 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 49 cm, u Bosanskoj Otoci 102 cm,a rijeke Krušnice 109 cm (NV).

 

Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo u posljednja 24 sata u Federaciji BiH testiran je 551 uzoraka i potvrđeno je 19 novih slučajeva COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u Zeničko-dobojskom kantonu i u Kantonu Sarajevo.

Na području Federacije BiH do sada je ukupno testiran 36.071 uzorak, a COVID-19 potvrđen je kod 1.060 osoba. Zaključno s današnjim danom oporavila su se 932 pacijenata, pet pacijenata oporavilo se u protekla 24 sata. Trenutno je aktivnih 89 slučajeva - oboljelih od COVID-19 u FBiH. Do sada je zabilježeno ukupno 39 smrtnih slučajeva.

"U toku je treća faza popuštanja mjera u cilju normalizacije života, ali kao i ranije, napominjemo da se radi o ‘novoj normalnosti’ u kojoj ćemo dok traje stalna opasnost od virusa živjeti pridržavajući se mjera lična/osobne zaštite kako bismo spriječili njegovo širenje - fizička distanca, učestalo pranje i dezinfekcija ruku, nošenje maski, dezinfekcija površina i predmeta koji se često koriste. Izbjegavati gužve i veća okupljanja, a s obzirom na novo ublažavanje mjera kojima je većina djelatnosti dozvoljena, posebno je važno da se poslodavci pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima, sve kako bismo smanjili rizik od ponovnog porasta broja slučajeva”, poručuju iz Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, napominjujući da je Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite koje se mogu naći na stranici Zavoda i na Koronavirus (COVID-19) informativnom portalu Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Izvor: N1 BiH

Sutra u Maloj sali Doma kulture održaće se četvrta vanredna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj će se, prema predloženom dnevnom redu, razmatrati rebalans ovogodišnjeg budžeta.

Potreba za rebalansom ukazala se zbog novonastale situacije oko epidemije koronavirusa, koja je dovela do smanjenja prihoda, a istovremeno povećanja rashoda u odredjenim segmentima, posebno po pitanju provodjenja mjera i saniranja posljedica od proglašenja vanrednog stanja. Govoreći o stanju u budžetu i posljedicama po budžet usljed epidemije, prilikom gostovanja u programu RadioBK, načelnik Općine Armin Halitović kazao je da je samo u periodu od sredine marta do kraja aprila u budžetu bilo manje oko 250 000 KM, ako se uporedi isti period prošle godine. Kada je u pitanju PDV, u odnosu na isti period prošle godine on je manji za 35% odnosno za oko 95 000 KM. Prateći ove pokazatelje projekcija je da će u budžetu doći do pada prihoda za 15 %. Iako se sa rebalansom čekalo kako bi se vidjelo u kom pravcu će djelovati Vlada Federacije BiH pa i kantoni i kako bi se onda lokalne zajednice mogle odrediti u svom djelovanju, očigledno je da se gubi previše vremena, a nije poznato ni da li će od još uvijek blokiranih 330 miliona eura na računu Centralne banke išta biti spušteno prema općinama. Na dnevnom redu sutrašnje sjednice nalazi se i Odluka o dopuni odluke o subvencioniranju. Naime, na prošloj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća donešena je Odluka o subvencioniranju, a čiji sastavni dio je i spisak djelatnosti. Kako je navedeni spisak trebalo dopuniti sa djelatnostima kojima je rad bio otežan pripremljena je dopuna Odluke. Sjednica počinje u 15 sati.

Renata S.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 14 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 10,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Gazijska.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,30 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na NN mreži Crno vrelo ul.Unska NN izlaz Popovac.Radovi na NN mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu ne odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 11 C , vlažnost zraka 81 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 49 cm,u Bosanskoj Otoci 102 cm, a rijeke Krušnice 104 cm (NV).

Stranica 1 od 15

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 654 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa