U Bosanskoj Krupi,uz prisustvo velikog broja građana i gostiju iz političkog i javnog života općine i kantona,na svečan način je otvoreno Reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća „10 juli „ iz Bosanske Krupe.

Konačni početak konkretnog rada, na davno osmišljenoj i započetoj praksi na selektivnom prikupljanju i odlaganju otpada, omugućen je sredstvima koje je Ministarstvo za građenje,prostorno planiranje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dodijelilo najboljim projektima iz općina ovog kantona, pristiglim na javni poziv za kandidiranje projekata koji će se finasirati iz ekoloških naknada.

Jedan od odabranih je bio i projekat Komunalnog poduzeća „10 juli“ iz Bosanske Krupe, pod nazivom „Selektiranje otpada- eko budućnost“.

................................................

Ispod bosanskokrupskog brda Hum,dva kilometra od centra grada, danas su uposlenici Komunalnog poduzeća „10 juli“pokazali što su napravili sa svojim dugodišnjim radom i, u ovoj fazi,dovršili, sredstvima iz kantonalnog Ministarstva u visini od 29 000 konvertibilnih maraka i tako omugućili, da se danas, upriliči, svečano otvorenje Reciklažnog dvorišta i otkupne stanice, kako bi od ponedjeljka, započeo otkup osam vrsta otpada, od građana općine Bosanska Krupa.Po najavama iz komšiluka,otkup i iz susjednih općina,jer, općina Bosanska Krupa je prva na Unsko-sanskom kantonu,a među nekoliko je općina, sa ovakvom praksom, u Bosni i Hercegovini.

Ministrica u Vladi unsko-sanskog kantona za poslove građenja,prostornog planiranja i zaštite okoliša,Sinha Kurbegović je ovaj događaj ocijenila još jednim velikim korakom na putu do evropskog načina zbrinjavanja otpada,njegove ponovne upotrebe i zaštite okoliša,najvažnijeg zadatka, kako za općinu Bosanska Krupa,tako i za cijeli Unsko-sanski kanton:

Ministrica u Vladi Unsko-sanskog kantona za poslove građenja,prostornog planiranja i zaštite okoliša Sinha Kurbegović:

Sreći građana općine Bosanska Krupa pridružujemo se svi mi iz Ministarstva i Vlade Unsko-sanskog kantona jer ovo je još jedan projekat koji je uspješno okončan iz namjenskih sredstava ekoloških naknada.Bosanska Krupa, ustvari ,nije ovim svojim projektom projektom samo doprinjela zaštiti životne okoline svojih građana,nego je ispoštovala i svoje zakonske obaveze,a to je,znači selektiranje otpada na mjestu nastanka,smanjenje količine ukupne količine otpada i smanjenje količine otpada koji završava na deponiji.Ovo se u potpunosti podudara sa projektima Vlade Unsko-sanskog kantona,sa projektima koje trenutno radimo,a tiču se pravilnog upravljanja otpadom i krutim otpadom,a u pripremi smo projekta u koji će građani općine Bosanska Krupa ,vrlo brzo biti uključeni,a tiče se kompostiranja bio-otpada na Unsko-sanskom kantonu.To je još jedan dio otpada kojeg možemo vrlo korisno iskoristiti,a koji se nastavlja i savršeno nastavlja na realizaciju ovog projekta koji je općina Bosanska Krupa veoma uspješno završila.Ja stvarno u ime Vlade unsko-sanskog kantona i svoje lično ime čestitam načelniku općine Bosanska Krupa,direktoru Komunalnog poduzeća,zaposlenim u Komunalnom poduzeću „10 juli“ iz Bosanske Krupe i svima onima koji su do sada dali svoj doprinos i koji će dati i ubuduće,da ovaj projekat bude i održiv“.

Podršku izvornim idejama i radu započetog puta na selekciji otpada u Komunalnom poduzeću „10 juli“ , u općini Bosanska Krupa, općini koja je ranijih godina,za početak ove prakse, svrstana u općine najboljih europskih praksi i koja je nosilac prestižnog Beacon-statusa,davao je ,a tako će i nastaviti i ubuduće,u zajedničkom projektu za razvoj općine,općinski načelnik Armin Halitović:

„Ja sam danas zaista srećan što se danas nalazimo danas na ovom mjestu,u novootvorenom Reciklažnom dvorištu Komunalnog poduzeća“10 juli“.Naše Komunalno poduzeće prvo je komunalno poduzeće koje otvorilo ovakvu Otkupnu stanicu.Ovo jedina Otkupna stanica,na užem i širem području i ja ovom prilikom čestitam direktoruTatareviću,menadžmentu i svim zaposlenim u Javnom komunalnom poduzeću „10 juli“.Ja vjerujem da će sve druge općine prepoznati ovakve projekte i da će krenuti u ovakvu praksu.Udružene općine bi značajniji faktor na tržištu,ostvarivaće bolje i kvalitetnije cijene.Koliko ovaj projekat znači za zaštitu životne okoline, ne treba trošiti riječi.Ja vjerujem i ubijeđen sam, da će moji sugrađani prepoznati ovaj projekat i da će se individualno i zajednički, uključiti u sakupljanje,selektiranje i prodaju otpada u Otkupnoj stanici Komunalnog poduzeća.Ovo je samo početak i početni korak jednog projekta,kojeg ćemo zajednički nadograđivati i još se jednom potvrditi kao općina koja svojim inovatnim projektima,i u složenim ekonomskim uvjetima, korača put savremenog razvoja svoje lokalne zajednice.“

Zasigurno najsretniji su danas bili uposlenici Komunalnog poduzeća „10 juli“, na čelu sa svojim direktorom Nijazom Tatarevićem,koji je ovu ideju započeo i istrajavao na njenom ostvarenju,dugi niz godina.Mukotrpni put danas je zaboravljen,jer je, zamišljeno Reciklažno dvorište sa otkupnom stanicom,svečano otvoreno i spremno da za nekoliko dana, primi sakupljeni,selektirani otpad, od svojih sugrađana:

Direktor Komunalnog poduzeća Bosanska Krupa,Nijaz Tatarević:

Ovo je srećan dan za zaposlene u Komunalnom poduzeću iz Bosanske Krupe,za mene,ali najviše, za građane naše općine.Ovo je jedinstvena prilika da se bosanskokrupski građani uključe u sakupljanje i odvajanje otpada, kako on cjelokupan, ne bi završio na deponiji.Otpadu se na ovaj način daje nova vrijednost ponovne upotrebe.Uz to,građani će i nešto da zarade.

Kroz ovakav pristup, želimo, da naš prostor bude ekološki čist,odnosno još čistiji za generacije koje dolaze,jer ovo prirodno bogatstvo koje imamo, nije samo naše,već i onih koji su se rodili ili će biti rođeni, poslije nas.Ovom pričom želimo dokazati da otpad nije smeće,već da on u velikom dijelu, može da bude i korist.U svijetu često čujemo da je otpad zlato,samo ga treba iskoristiti.Pružili smo ovim projektom, našim bosanskokrupskim građanima prvenstveno,ali i svim drugima koji žele,da imaju korist od selektiranog otpada,kako bi smanjili površinu deponije na kojoj se odlaže otpad.

Od prvog aprila starta otkup selektiranog otpada po cijenama koje smo formirali,a uporedo, mi ćemo,tražiti na tržištu kupce i za druge sirovine, proširivati asortiman za otkup,za još deset do petnaest vrsta izdvojenog otpada,kako bi kompletirali sve one vrste otpada iz kojih se može izvući korist.Sada smo okrenuti kompostiranju,proizvodnji rasada ukrasnog bilja iz bio-otpada.A moja najveća želja je da,u ovoj prvoj fazi,količinu otpada koji odlažemo na deponiju smanjimo za dvadeset od sto.“Krajnji cilj,koji očekujem u bližoj budućnosti, je da ponovno upotrijebimo,oko 70 % proizvedenog otpada“.

Uz prisustvo velikog broja učenika i nastavnika,osnovnih i srednjih škola,zvanica iz cijelog kantona,općinskih uposlenika i građana općine Bosanska Krupa,poslije zvaničnog otvaranja,direktor Tatarević je pokazao svima, što sve ima, u Reciklažnom dvorištu njegovog poduzeća, u Bosanskoj Krupi:od specijalnih vaga koji će mjeriti otpad,do boksova u koji će se spremati otkupljene sirovine i dvije prese, koje će omogućiti funkcionalnije spremanje i pripremu sirovinaza prodaju.

Pored toga,u krugu Reciklažnog dvorišta,pored kancelarijskog prostora,postavljeni su kontejneri u koje će građani moći donijeti i sirovine koje se u ovoj fazi otkupa ne otkupljuju,a u cilju obezbejeđenja prostora za njihovo kontrolirirano odlaganje.Tu ima mjesta za elektronički otpad,namještaj,obuću,odjeću,staklo,one sirovine za koje će Komunalno poduzeće tražiti tržište i čim ga nađe,počeće, i njega otkupljivati od građana, za simboličnu,ali vrijednu naknadu u novcu.

Važno je napomenuti da će Komunalno poduzeće „10 juli“, zajedno sa općinom Bosanska Krupa i kantonalnim Ministarstvom, nastaviti i edukaciju građana o potrebi selektiranja otpada,a da će u svemu tome,osvješćeni učenici, koji započnu ovu praksu, u svojim školama, imati i posebnu nagradu.Sve što prikupe, Komunalno poduzeće im platiti po cijeni kojom oni taj otpad prodaju poduzećima koji su specijalizovana za taj posao.

Pored toga, uz početak otkupa selektiranog otpada od građana ,od slijedećeg ponedjeljka,Komunalno poduzeće iz Bosanske Krupe, nastavlja razvijati ovaj projekat.

Slijedeći korak je instaliranje kompostane,a poslije nje i zasnivanje plastenika u kojima će se proizvoditi rasad za cvijeće koje će ,možda već slijedećeg proljeća,procvjetati u bosanskokrupskim parkovima,ali i na balkonima i dvorištima cijelog unsko-sanskog kantona.

Dževada Štancl

 

Vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa na svojoj 5.redovnoj sjednici u novom sazivu dali su saglasnost Javnom komunalnom preduzeću 10.juli na novi cjenovnik osbovnih komunalnih usluga distribucije vode i odvoza smeća. Ova tačka dnevnog reda poslije uvodnog obrazloženja direktora Javnog komunalnog preduzeća 10.Juli Nijaza Tatarevića izazvala je gotovo dvosatnu raspravu u kojoj su se ispreplitali argumenti za i protiv poskupljenja snabdjevanja vodom i odvoza smeća.Oni koji su bili za poskupljenje su to pravdali višestrukim povećanjem cjene električne energije i goriva od posljednjeg simboličnog poskupljenja komunalnih usluga koje je bilo 2008 tvrdeći da sadašnja cijena vode i odvoza smeća stvara velike probleme u poslovanju komunalnog preduzeća jer se gubitak koji se pravi odvozom smeća i isporukom vode mora pokrivati drugim djlatnostima preduzeća koja su često neizvjesna. Prema tvrdnjama direktora JKP“ 10.juli“ nivova cijena koja je za kubik vode više za 17 posto i a za mjesečni odvoz smeća 28 posto ni izdaleka nije ona komercijalna koja bi pokrivala sve troškove ali će uveliko olakšati poslovanje i garantovati uredno snabdjevanje vodom i redovan odvoz smeća.Ovakvo stajalište podržavali su klubovi vijećnika ASDA,SDP-a, Evropske ekološke stranke E5 i Saveza za bolju budućnost dok je tokom diskusije član kluba SDP-a Suljo Suljić izdvoji svoje mišljenje i usprotivio se povećanju cijena.

Suprotno stavovima većine članovi kluba SDA su bili mišljenja da prvo treba uraditi iscrpnu analizu i iznaći druge načine kako bi se nadoknadili ili smanjili troškovi proizvodnje vode i odvoza smeća te tek onda raditi na formiranju nove cijene komunalnih usluga . Njihovo mišljenje je da ovakvo povećanje cijene vode od 17 % i cijene odvoza smeća od 27 % neće unaprijediti poslovanje . Nezavina vijećnica ispred reda nacionalnih manjina Marija Krupić je bila aposlutno protiv ovog prijedloga i tražila je javnu raspravu po svim mjesnim zajednicama i konstatirala da je voda opšte dobro i treba biti besplatna te da se naplaćuju samo usluge te izrazila sumnju u sposobnost menadžmenta .Na kraju diskusije prisutnim se obratio i općinski načelnik Armin Halitović koji je pohvalio rad menadžmenta i samog direktora JKP 10.juli koji u datim uslovima izvlače maksimum i slove za najbolje komunalno preduzeće u Unsko sanskom kantonu i medju tri u Federaciji BiH.Nakon pauze koju je tražio klub SDA predsjednik ovog kluba Ćazim Kasić je obavjestio vijećnike da će Klub SDA biti suzdržan i tako su i glasali, protiv je bila Marija Krupić a 15 vijećnika je diglo svoju ruku za povećanje cijena vode i odvoza smeća i kako su rekli spas Javnog komunalnog preduzeća Bosanska Krupa tako da je sada kubik vode sa PDV-om je 1,17 KM a cijena odvoza smeća je 9 KM takodje sa uključenim PDV-om.

Prije ove tačke nakon više žučnih diskusija izmedju članova Kluba SDA koji su zbog načina imenovanja na funkciju predsjedavajućeg OV bili eksplicitno protiv i Kluba A SDA koji su zbog veće efikasnosti rada predsjedavajućeg Općinskog vijeća bili za profesionalizaciju funcije predsjedavajućeg glasovima 15 vijećnika je usvojn prijedlog da predsjedavajući OV Tahir Nuhić bude u profesionalnom radnom odnosu za vrijeme trajanja mandata .

Nakon ove dvije tačke koje su oduzele gotovo dvije trećine vremena na 5. sjednici OV Bosanska Krupa većina ostalih tačaka usvojena je bez dužih diskusija.Tako je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa koji je ostvaren sa više od 100% od planiranog i realizovan bez rebalansa tokom 2012.godine. Na kraju godine višak prihoda nad rashodima bio je veći za nešto više od 30 000 maraka što je u ovakvim uslovima izuzetno dobar pokazatelj.Usvojeni su i Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave i Plan rada ovog organa za 2013.godinu i Izvještaj o radu Općinskog vijeća u 2012.godini.

Posebno pohvalnljen je izvještaj općinskog pravobranioca koji je dobio 22 glasa za i samo jedan suzdržan glas . Iz ovog izvještaja se moglo vidjeti da je ovaj organ radio izvrsno i doprinio da općina Bosanska Krupa dobije veliku većinu sporova u kojim je bila tužena ili je tužila one koji nisu izvršili svoje obaveze prema oćini.

Usvojen je i prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, zatim   Program o korištenju poljoprivrednog zemljišta i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta te akti iz imovinsko pravne oblasti . Usvojen je i prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Bosanska Krupa.

Kompletan snimak 5.sjednice OV Bosanska Krupa možete slušati u programu Radija Bosanska Krupa u subotu od 15.15 sati.

Ademir Mesić

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 599 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Maj 2013 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda