U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je bilo posebno svečano.Stotinudevedeset i četiri studenata i studentice , potpisali su ugovore o stipendiranju za ovu školsku godinu.I pored svih ekonomskih poteškoća, nastavljena je praksa da svi studenti općine Bosanska Krupa koji su uspješno završili predhodnu studentsku godinu imaju općinsku stipendiju.Uz njih i studenti iz posebnih kategorija koji su tek započeli studiranje.Studenti će na ime stipendije za ovu godinu primiti po 750 konvertibilnih maraka.Svi studenti ,osim studentice Ismete Šertović koja studira na drugom ciklusu na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.Za ostvareni prosjek deset,u ovoj školskoj godini Ismeta će imati deset mjeseci stipendiju od 200 konvertibilnih maraka mjesečno.

Na svečanosti upriličenoj na potpisu ugovora ,studentima i studenticama se obratio općinski načelnik Armin Halitović koji je istakao da je općina posebno senzibilna prema mladima koji se žele školovati,poželio im uspjeh u studiranju i najavio da će se ovakva praksa nastaviti i narednih godina i sa značajnim sredstvima.

Malo je općina u Bosni i Hercegovini koji su prihvatili ovakav model stipendiranja studenata,prvenstveno iz razloga što takvo opredjeljenje zahtijeva izdvajanja više budžetskih sredstava, u ovom vremenu kada se moraju zadovoljiti obaveze i potreba mnogih kategorija građana.

U općini Bosanska Krupa mladu,obrazovanu generaciju u lokalnoj vlasti prihvataju kao najvažniji segment društva koji može nositi započeti prosec razvoja općine i zato je obezbjeđenje sredstava svake godine,po vakvom modelu za stipendije ,neupitno.Stipendiju kao podršku obrazovanju imaju svi studenti i studentice koji žele studirati, a pripadaju porodicama boračkih populacija i oni koji se školuju za zanimanja koja su u bosanskokrupskoj lokalnoj zajednici određena kao deficitarna,kao i svi studenti i studentice, koji uspješno upisuju narednu godinu studija.U budžeti općine Bosanska Krupa je za stipendiranje izdvojeno 152 hiljade konvertibilnih maraka.

U vremenu u kojem je svaka konvertibilna marka u porodičnom budžetu studenata veoma važna,ovakva praksa je pozdravljena od mladih i njihovih roditelja koji su danas potpisali ugovore o stipendiranju u općini Bosanska Krupa.

Među 195 studenata stipendiju Općine Bosanska Krupa ostvarilo je i pedeset brucoša,onih koji su tek započeli studiranja,od toga njih 38 kao pripadnici boračkih porodica,deset studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i dva učenika generacije.

Većina studenata koji su danas potipsali ugovore školuju se na nekom od fakulteta bihaćkog Univerziteta.Uz njih je i dvadesetsedam studenata sa fakulteta u Sarajevu,jedanaest sa tuzlanskog ,te tri studenta na studiju u Banjaluci i dva u Mostaru.

Dževada Štancl

U Prvoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi jučer je održana peta ekološka radionica u sklopu projekta „Preprod doline Une“(Una valle rinasce),kojeg,sredstvima italijanske vlade, implementira konzorcij nevladinih organizacija ICEI-IPSIA ,u šest škola, iz četiri općine Unsko-sanskog kantona.I ova radionica za učenike Vijeća učenika Prve osnovne škole u Bosanskoj Krupi, bila je posvećena pravilnom načinu zbrinjavanja otpada u nekoliko faza,počevši od izbjegavanja otpada,njegove ponovne upotrebe i reciklaže.Tek poslije ovakvog slijeda aktivnosti, učili su juče osnovci,dolazi faza spaljivanja i tek na kraju odlaganje preostalog otpada ,na deponiju.Nakon učenja i obrade svakog od materijala koji se može reciklirati danas su učenici učili o staklenoj i metalnoj ambaži i stečena znanja utvrđivali kroz nekoliko ekoloških igara i kvizova.I ovaj put radionicu je ispred Centra za energiju i okoliš Tuzla vodila magistrica ekologije Vanja Rizvić.

Do završetka projekta ostala je još jedna radionica,a učenici su izrazili zadovoljstvo što su stekli nova znanja jer namjeravaju uključiti u sakupljanje sekundarnih sirovina i prodavati ih od prvog aprila u Reciklažnom dvorištvu Komunalnog poduzeća „10 juli“ iz Bosanska Krupa,i na taj način sebi obezbjediti džeparac i biti dio onih koji na koristan način žele čuvati i zaštiti prirodu.

..............................................................

Projekat „Preporod doline Une“ zadnje tri godine zajednički provodi konzorcij nevladinih organizacija ICEI i IPSIA u suradnji sa lokalnim partnerima u nekoliko segmenata:integriranoj akciji organske poljoprivrede,održivog turizma i socio-ekomske inkluzije u dolini rijeke Une kojeg finasira Generalna direkcija kooperacije za razvoj Ministarstva vanjskih poslova.Unutar različitih oblasti,ovaj projekat nastoji doprinjeti održivom razvoju područja Unsko-sanskog kantona preko ruralnog razvoja,turizma,podrške mladim ljudima,te senzibiliranjem mlade generacije za teme iz oblasti ekologije,održivog razvoja,razvoja poljoprivrede uz strogo poštivanje zaštite okoliša.

Prva osnovna škola u Bosanskoj Krupi,kao partner uključena je u više oblasti:pored uređenja školskog okoliša,učenici ove škole imaju i malinjak u školskom prostoru područne škole Arapuša.Pored toga,već pet mjeseci su projektu edukacije na temu pravilnog zbrinjavanja otpada,njegovog selektiranja,ponovne upotrebe,reciklaže us vrhu čuvanja okoliša,ali i mogućnosti da iz onog što zovemo otpad načine za sebe i svoju školu i zajednicu novu korist.Slično rade i uče njihovi drugari iz škola u Čavi,Crvarevcu,KulenVakufu,Kamenici i Sanici.

Italijanske partnere je do učenika škola vodila ideja da oni žive u još uvijek u očuvanoj životnoj okolini sa mnogo čistih rijeka,zdravih šuma,bogatoj flori i fauni koja mnoge ljude koji dođu ostavi bez daha.

Naša želja je da u djelokrugu svojih aktivnosti afirmiramo ekološki pristup u svim segmentima života s posebnim naglaskom na rad sa najmlađom populacijom.Ekološka svijest i pristup ekologiji usvaja se od najmlađeg uzrasta“-kažu u konzorciju ICEI-IPSIA.

Željeli su na mlade prenijeti svoj slogan“Osjeti ritam zelenog srca“.Uspjeli su,jer mladi su u svim školama pokazali da žele učiti kako najbolje mogu sačuvati blagodati prirode u kojoj rastu,uče i žive.

Dževada Štancl

 

 

Javna rasprava o Nacrtu Programa zajedničke komnalne potoršnje za 2013 godinu održana je juče u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa kojoj su prisustvovali predsjednici nekoliko mjesnih zajednica, gradjani, ali i trećina vijećnika Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Za ovakav odziv kažemo da je vrlo dobar s obzirom da kada se razgovaralo i o budžetu znao je biti daleko manji broj učesnika javne rasprave. Upravo iz tog razloga na raspravi su se mogli čuti različiti problemi i različita mišljenja.

Kažimo na samom početku da Program zajedničke komunalne potrošnje za 2013 godinu podrazumjeva djelatnosti od održavanja čistoće ulica, parkova i drugih javnih površina ljeti preko čišćenja puteva zimi, održavanja javne rasvjete do zbrinjavanja uginulih životinja i dekorisanja grada u vrijeme praznika. Prema pomenutom nacrtu dokumenta za ove namjene bi trebalo biti izdvojeno 575. 677,00 KM.

Prijedlozi, sugestije i kritike nisu bile izrečene toliko na visinu troškova koliko su učesnici iskazali nezadovoljstvo kvalitetom uradjenog. Ulice se loše čiste, bilo u zimskom ili ljetnom periodu, šahtovi u koje se slijevaju oborinske vode se često začepljaju zbog pijeska koji se posipa u zimskom periodu, sistematski se ništa ne čini po pitanju pasa lutalica. Iako su političke partije odmah poslije izbora bile u obavezi da poskidaju svoj propagandni materijal pojedini kandidati nam se i dalje smješkaju sa bandera što je ruglo Općine –kazano je tom prilikom. No najviše je prozivana komunalna inspekcija gdje je, šta radi i gdje su njihove prijave. Za poslove koji se urade nema kontrole kvalitete i ne vide se sankcije za neuradjeno.

Većina gradjana, učesnika javne rasprave ima iste ili slične probleme izuzev onog kojeg je iznio predsjednik Savjeta MZ-e Veliki Dubovik Hašim Grošić, a tiče se zimskog održavanja 16 km puta na kojeg se naslanja čak sedam mjesnih zajednica: Zalin,Veliki Dubovik, Hašani, Jasenica, Pučenik, Petrovići i Arapuša.U zimskom periodu mještani mjesne zajednice V.Dubovik gube komunikaciju sa centrom, stari i bolesni teško dolaze do doktora, djeca su rekorderi po broju izostanaka iz škole, a s obzirom da većina nema posao izuzev proizvodnje mlijeka cisterna ne može doći po mlijeko. Pisali su, kažu, obraćali se nadležnima kako bi se problem riješio, ali ništa. Inače ovo je povratnički kraj i predsjednik ove mjesne zajednice se pita zbog čega maćehinski odnos prema ovom dijelu Općine. Istina, moglo se čuti i to da su pojedine mjesne zajednice dobijale gorivo, a svojom mehanizacijom čistile tamo gdje profesionalne mašine ne mogu doći pa se kroz raspravu došlo do ideje da se prema Općinskom vijeću ide sa prijedlogom kojim bi se onim mjesnim zajednicama do kojih mašine ne mogu doći dodjeli potrebna količina goriva kako bi mještani sami sebi očistili putnu komunikaciju i na taj način u zimskom periodu ostali u vezi sa centrom Općine. Inače nacrt Programa komunalne potrošnje u javnu raspravu je upućen na mjesec dana odnosno do četvrtog aprila ove godine.

Renata Sedić

Uvijek zanimljivo pitanje kako se u budžetu troše novci naših poreskih obveznika ovih dana je posebno aktuerlizirao Centar za zastupanje gradjanskih interesa. Centar je naime provodio jedno istraživanje o transparentnosti budžeta svih nivoa vlasti izuzev općinskog. Prema pomenutom istraživanju državni nivo je dobio ocjenu 50 od mogućih 100. Unsko-sanski kanton od mogućih 100 dobio je ocjenu 27, lošiji je Srednjebosanski kanton sa 26 i Zapadnohercegovački kanton sa 21 bodom i svrstava se u red nekih afričkih zemalja.

Poredjenja radi Bosanskopodrinjski kanton je dobio 45 bodova, Kanton Sarajevo 42, Hercegovačkoneretvanski kanton 41,koliko ima i distrikt Brčko, Fedearcija 40, Tuzlanski kanton 39 kao i Zeničkodobojski, Republika Srpska 36, Kanton 10 - 35, Posavski kanton 34 boda.

Procjena je vršena na osnovu osam ključnih dokumenata u budžetskom procesu : dokument okvirnog budžeta, prijedlog budžeta sa pratećom dokumentacijom, usvojeni budžet, gradjanski budžet, kvartalni izvještaj o izvršenju budžeta, polugodišnji budžet, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta te revizorski izvještaj.

Veliki napredak je učinjen na državnom nivou uvedeno je programsko budžetiranje, ali svejedno ima niz nedostataka. Strateški operativni ciljevi nisu dovoljno jasni, nisu dobro uradjeni,ne postoje mjere učinka podredjenim programima,nisu imenovana odgovorna lica za provedbu odredjenih programa itd.

Razlozi ovako loše ocjene za USK, kako je kazala Aleksandra Banović istraživač Centra za zastupanje gradjanskih interesa leže u činjenici da Centar nije uspio dobiti podatke tj. nije dobio obrazloženje prijedloga budžeta koji sam po sebi nosi veliki broj informacija. Nigdje se jasno ne navodi ukupni javni dug.Mogu se naći samo fragmentirani podaci o dugu. Nedostaju podaci pod kojim uslovima su odredjeni krediti dizani, po kojim kamatnim stopama i koji je rok otplate, što u svijetu obično podrazumijeva dobru praksu i poželjno je da stoji u dokumentima.

„Toga u našim dokumentima nećete naći,kao što nećete naći ni makroekonomske pretpostavke i analize,studije osjetljivosti. Zapravo danas se ozbiljne studije osjetljivosti ne izradjuju.Vi ne znate ,ukoliko se uspostavi da su makroekonomske pretpostavke i prognoze pogrešne kakva će biti projekcija budžeta i kako će se ona mijenjati“-kaže naš sagovornik.

Najveći nedostaci u prijedlozima budžeta su ti da se sredstva dijele na osnovu grube procjene sredstava po ekonomskim kategorijama, odnosno sredstva se ne dodjeljuju na osnovu programa i rezultata.

Kada se budžeti obrazlažu onda se uglavnom ističe kako su to razvojno-socijalni budžeti medjutim kako ističe istraživač Centra za zastupanje gradjanskih interesa podaci su pokazali da su razvojni budžeti danas samo misaone imenice:

„Budžeti definitivno danas nisu razvojni,a to pokazuju i podaci do kojih smo došli,a oni kažu da su politike i prioriteti u tekućoj budžetskoj godini jako loše definisani.Vi nemate ni jasno naznačenu razliku izmedju politika iz prethodnih godina i politika za tekuću godinu te kako će se te politike i ti prioriteti odraziti na smanjenje rashoda i izdataka tj. na povišenje prihoda i primitaka“

Da li će budžeti biti više otvoreni, da li će biti više gradjanski ovisi o znanju i volji političara, a kolika je volja najbolje pokazuju rezultati provedenog istraživanja i niske ocjene koje su kantoni dobili za transparentnost budžeta.

Renata Sedić

 

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 596 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Maj 2013 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda