U Bosanskoj Krupi u utorak  su predstavnici fondacije „Mozaik“ ,u ime projekta „PRO-Budućnost “,sa predstavnicima neformalnih grupa sa područja bosanskokrupske općine,potpisali ugovore za realizaciju četiri projekta koja su kroz Četvrti PRO-aktiv fonda zadovoljila kriterije i obezbjedila sredstva potrebna za njihovu implementaciju na podrućju bosanskokrupske općine.

Poslije objave javnog poziva Četvrtog PRO-aktiv fonda, u CRS-u i Fondaciji „Mozaik“ su zaprimili 79 projektnih prijedloga od neformalnih grupa mladih i poslije selekcije koju su uradili članovi i članice Odbora Mreže omladinskih banaka,odobrili 54 projektna prijedloga, u ukupnom iznosu od 96.432,89 KM.

 „Razvoj kajakaškog sporta“ u Bosanskoj Krupi,“Poen za bolje sutra“,“Nismo različiti,ali smo posebni“,“Zabava na obalama Une“ su nazivi četiri odobrena projekta neformalnih grupa iz Bosanske Krupe,a za njihovu provedbu je odobreno  7420 KM .

Kristina Šešlija ispred  fondacije „Mozaik“se zahvalila članovima neformalnih grupa na učešću u Četvrtom PRO-aktiv fondu,te urednom dolasku na potpisivanje ugovora.Upoznala ih je sa obavezama cijelog tima u provođenju projekta,naglasivši posebno vremenske rokove,redovne konsultacije sa Fondacijom “Mozaik”,kao i načine kako realizirati pojedine aktivnosti,kako oglašavati ili informirati medije o svojim koracima u realizaciji projekta.Posebno je istaknula četverogodišnju uspješnu suradnju sa Općinom Bosanska Krupa u realizaciji projekta PRO-Budućnost.

Četiri projekta u Bosanskoj Krupi sada imaju sve uvjete za realizaciju.Slijedi izrada preciziranog plana predviđenih aktivnosti,a potom i realizacija koja bi e trebala završiti do kraja juna mjeseca.

A što su planirale uraditi neformalne grupe?Dati još jedan impuls suradnji u razvoju kajakaškog sporta u Bosanskoj Krupi i Novom Gradu,obratiti više pažnje na suradnju djece koja imaju imaju probleme u rastu i razvoju ili kroz pomirenje i dijalog pokazati kako se korisno može organizirati zabava na Uni.Također,tu je i projekt kojim će jedna neformalna grupa to učiniti preko zajedničkog druženja u cilju pomirenja,boljeg razumijevanja i izgradnje bolje budućnosti, kroz odbojkaški sport.

Odobreni mirovni projekti mladih imaju jedan primarni cilj : potaknuti i promovirati procese pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama kroz obrazovanje, kulturu, sport i druge oblasti,a u njemu su pravo za učešće

Imale mlade osobe starosti od 15 do 30 godina koji su spremni da budu pokretači procesa izgradnje pomirenja i povjerenja u svojim zajednicama.

 

Kroz PRO-Budućnost, najjednostavnije rečeno, “zajedno stvaramo mehanizme da se bosanskohercegovački čovjek podsjeti da u pružanju ruke, u toleranciji, u prihvatanju drugog i drugačijeg, empatiji i ljudskosti nema ničeg lošeg. Da ne gubimo sebe razumijevajući” .

Cilj projekta PRO-Budućnost je izgradnja povjerenja među građankama i građanima svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, te podrška okruženju u kojem će građanke i građani BiH, podstaknuti od strane ključnih uticajnih aktera, zagovarati nove društvene promjene u cilju poboljšanja kvaliteta života.

PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je četverogodišnji USAID-ov projekt izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih skupina u BiH , koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Dževada Štancl

U Bosanskoj Krupi ,u srijedu,Emina Tabaković – Delalić je u Domu kulture Bosanska Krupa, promovirala svoju drugu knjigu koja je i svojevrsna autobiografska ispovijest  o Emininom putu do hidžaba.Promocija knjige se poklopila sa obilježavanjem Svjetskog dana hidžaba, pa je tako  iz promocije proistekla, i mala tribina u kojoj je autorica sa njenim gostima razvila zanimljiv razgovor,uz pitanja,odgovore i razmjenu mišljenja o hidžabu kao vjerskom propisu žena muslimanki,koji u velikom dijelu Europe,ali i svijeta, nosi kontraverze,neslaganja i koji se u nekim trenucima ne tretira kao lični odabir,vjersko određenje,ljudsko pravo,tradicija,nego put do problema koji su ,često umetnuti i u sferu politike.

Knjiga ima naziv „Moj put do hidžaba“i izdata je u izdavačkoj kući „Kalem“ u Sanskom Mostu.

Uvodničarka na promociji knjige bila je Sedija Fetić,profesorica bosanskog jezika i književnosti koja je istakla, da je najbolje priču o ovoj knjizi čuti od same autorice Tabaković,obzirom da je ona autobiografska,da donosi njena lična osjećanja,slaganje milimetar po milimetar svog duha,osobnog preispitivanja,građenja odluke i na kraju – o priklanjanju svom načinu budućeg života ,na putu do hidžaba.

Na promociji ove knjige,u vremenu između riječi uvodničarke,ispovijesti autorice,razgovora,sevdalinku i ilahije,u malu salu Doma kulture u Bosanskoj Krupi, donijela je Nadija Harbaš,članica ansamla Centra za kulturu ,obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa, koji je i priredio promociju novog djela Emine Tabaković- Delalić.

Ova zanimljiva promocija je bila i prilika da autorica, kroz pitanje jedne od gošći objasni šta je ustvari hidžab,te kroz još nekoliko pitanja objasni razliku između hidžaba koje su muslimanke oduvjek prakticirale u većini prošlog i ovog vijeka u Bosni i Hercegovini ,i to po svom izboru,i nikaba ili burke,koji, mada prisutan i na našem području u određenom historijskom periodu,te poznatiji kao „zar ili feredža u BiH,koja  opet,u vrijeme kada je bila u značajnoj mjeri prakticirana, bila slična,ali ne ista “.

Autorica je kazala da hidžab ne obuhvaća pokrivanje lica i ruku.U užem smislu on je sinonim za pokrivanje kose maramom, a u širem ,smislu kao poseban stil odijevanja koji je u skladu s islamskim normama koji je jedna od osnovnih vjerskih obaveza svake punoljetne žene muslimanke. Obzirom da je ispisan u kur'anskom tekstu hidžab je sastavni dio vjerskog obreda, a ne samo znak koji upućuje na privrženost islamu. Škole islama daju hidžabu širu simboliku i značenje predstavljajući ga kao simbol skromnosti,privatnosti i morala.

„Moj put do hidžaba“,napisao je recezent,književnik Amir Talić,“ je i autobiografska ispovijest u kojoj autorica prati samu sebe  od rođenja do danas i cijelim svojim bićem traga za spoznajom,često dječjom naivnošću razotkriva u sebi sve nejasnoće do istine i približavanja svemogućem.“Pominjući Platona koji je svoju spoznaju Boga tražio matematičkom logikom i elimiranjem nepoznanica do suštine i vjerovanja,Talić piše, da je Emina u ovoj knjizi, sebe ustvari „otkrila i pokrila“ i stigla do istine ,naglašavajući da je  „Hidžab simbolički dio duhovnog cilja zaokruženog u spoznaji o Pripadanju“.

Autorica Emina Tabaković je ispričala svoju priču.Vodila se „znakovima pored puta“koje je zapatila u svoje dvadesetčetiri godine, do svoje konačne odluke da ponese hidžab i krene stazom koju  je odabrala, duboko promišljajući, u „razgovorima sa samo sobom“, da li je spremna da se doživotno preda toj vjerskoj obavezi muslimanki.

„Moj put do hidžaba“,napisala je Emina Tabaković-Delalić,isprepleten je mnogobrojnim neprospavanim noćima,suzama,dovama.

“Uglavnom,kada se ljudi odluče na neka od putovanja,izaberu autoput..Ja na svoja puovanja volim ići makadamom,sporo ali sigurno..Volim da znam put kojim hodim..da zapamtim svaki detalj“.Taj put duboko je protkan sjećanjima iz djetinjstva,ratnih godina,školovanja,početka rada.Sve te situacije Emina je u svojoj knjizi vagala u sebi i zbog sebe,učeći se putu, koji je ,kako kaže,odabrala u noćima,sanjajući budna „a u kojima sam Ga molila da mi podari snagu i sabur da budem pokrivena Njemu za ljubav“.Shvatajući da „svaki grijeh briše dobro djelo“,znajući da i sama pogriješi,počela je mijenjati svoje navike:prestala je komentirati stvari koje se je ne tiču,suzdržavati od ružnih riječi i kajanja,prihvatala je stvari onakve kakve jesu, ako ih nije mogla promijeniti i stekla je dovoljno mira u sebi.Ispisujući svoje životne trenutke,prisjećajući se svoje porodice,ljudi koji su u njenoj duši ostavili dubok trag,uzimajući njihovu dobrotu,ljubav i plemenitost kao dio svog svijeta sreće i bola na svom putu „da se otkrije i pokrije“,Emina se zahvaljuje svom Gospodaru jer je postala „jača,postojanija,otpornija“ na nevolje. Emina ima osmijeh za svakoga,od ljudi ne traži,ali daje im što može.U nevolji se obraća jedino svom Gospodaru i iz njegovih punih riznica moli za puno ljubavi,nade i milosti za svakoga ko milost traži,pa tako moli i za sebe,da je sačuva „od ljudske zlobe i pokvarenih srca“,obraćajući mu se riječima :“Jer ja putnik sam samo.Ti si moj put i putujem od Tebe ,Tebi“.

Emina je novom knjigom usrećila prvo sebe.U njoj je svoju dušu otvorila ljudima za razumijevanje njene odluke i uopće životne odluke da živiš pod hidžabom.Psihoanalitički je analiziarala svoje dvojbe da li će biti dovoljno poklonjena odabranom načinu života pod maramom u svim obavezama vjernice.Činila je to kroz događaje koji ostali u njenoj duši,ljude kojima je živjela,sretala,radila,kroz pripadnost porodici,vraćaju se uvijek onom dijelu njene duše u kome je njoj nešto nedostajalo,često poslije sreće koju je doživjela,ali nerijetko i poslije tuge,gubitka dragih osoba.Osvjetljavajući drugima željnim spoznaje sebe pod hidžabom,Emina poručuje:“Uglavnom kad insan iskrenog srca i  nijeta,krene na putovanje sa željom da postigne Allahovo zadovoljstvo,ono prema čemu ide na tom Putovanju,dođe mu samo u susret“.Možda i sa željom da drugima olakša dilemu :da li ispuniti svoju želju,da li vizuelno biti drugačiji,a ustvari biti samo čovjek dobre i plemenite duše uopće,sa razlikom načina predavanja svom jedinom Gospodaru.

Svoje promišljanje u noćima na sedždi,zagledana kroz prozor u vanjski svijet,na „putu prema hidžabu“,Emina objašnjava u svojoj knjizi, da se  približavajući  tim putem  Allahu:“ spoznala sam sve vrijednosti Života i zašto postojim.Spoznala sam istinsku ljubav prema sebi,svakom i svemu što me okružuje,a najviše prema Njemu.Spoznala sam da se na uvredu ne uzvraća uvredom,već osmijehom,i da je svaka suza dova koja putuje do Allaha kad jezik ne može prevesti govor srca“.

Ne dijeleći se od ljudi koji imaju želju da svijet svojim djelima učine boljim i ljepšim,ljudi koji poštuju jednog Boga,a drukčije prakticiraju svoju vjeru u njega,ističući na promociji da su njenu odluku neki i u porodici i okolini, gdje i živi najviše bošnjačkog stanovništva,primili sa nevjericom,nerazumijevanjem,pa i odvajanjem od nje,sjećajući se dobro svojih misli prema odabranom „putu do hidžaba“- kazala je da im nije zamjerila.Ostavila im je vrata povratka do nje i mnogi su ponovo,shvatajući njenu ispunjenost tim odabirom,vratili  joj se kao još bolji prijatelji.

Za kraj ovog osvrta na promociju novog naslova u književnom stvaralaštvu Emine Tabaković – Delalić u Bosanskoj Krupi,uz preporuku za njegovo čitanje ,bili pod hidžabom ili ne,još jedan dio iz Eminine knjige „Moj put do hidžaba“:

„Kroz ovo putovanje spoznala sam istinsku Sreću i Mir u Sebi,kao i to da nema većeg rahatluka od onog,da su drugi od tebe rahat.Moj put do hidžaba je Put u kojem sam otkrila sve ono što mi je bilo skriveno.do trenutka kad sam Se (be) pokrila.Tad sam uspjela vidjeti ono,što sam prije samo gledala,i pročitati srcem,ono što sam jezikom čitala“.

Dževada Štancl

Danas je u Domu zdravlja izvršena primopredaja sanitetskog vozila koje je za potrebe ove javne ustanove kupila Općina Bosanska Krupa. Sredstva u iznosu od 60 hiljada KM su obezbijeđena kreditnim zaduženjem koje je u decembru prošle godine odobrilo Općinsko vijeće Bosanska Krupa. Ključeve je direktoru Muji Kekiću, uz prisustvo predsjedavajućeg OV Tahira Nuhića, njegovog zamjenika Mirsada Jusića i nekoliko vijećnika, uručio načelnik Općine Armin Halitović.

 

Dom zdravlja Bosanska Krupa raspolaže sa ukupno pet vozila koja poslužuju sve terene na području Bosanske Krupe, ali i voze pacijente u Bihać, Tuzlu i Sarajevo. To prema svim mogućim standardima nije dovoljno. Ako se u obzir uzme i njihovo stanje, starost i izdržljivost, problem dobija još veći značaj. Prepoznalo je to Općinsko vijeće i jednoglasno prihvatilo odluku da se Općina kreditno zaduži i Domu zdravlja kupi novo, moderno sanitetsko vozilo.

 

- Bez obzira što nije ingerencija Općinskog vijeća mi smo ipak prepoznali problem, definirali potrebu kao kod unutar budžeta, djelovali na vrijeme i kao što vidite vozilo je danas već spremno. Mi djelulujemo onoliko koliko možemo, u skladu s tim bit ćemo podrška i u budućnosti, ne samo Domu zdravlja nego i drugim ustanovama – kaže predsjedavajući OV Tahir Nuhić.

 

Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi se godinama suočava sa problemima. To je, kako kaže načelnik Općine Armin Halitović, općepoznata činjenica. Zbog toga se svake godine u budžetu planiraju određena sredstva.

 

- Nekad je to bilo za kupovinu goriva za grijanje, jedno vrijeme smo radili na projektu energetske efikasnosti zajedno sa Federalnim ministarstvom za zaštitu okoliša, kao i sa UNDP-em, evo sad smo se odlučili da u budžetu planiramo sredstva za kupovinu sanitetskog vozila što za Općinu nije neki veliki teret, a ljudima u Domu zdravlja i bolesnicima koji koriste njihove usluge zaista puno znači. Nadam se da ćemo ovako dobru saradnju ostvariti u narednom periodu, da ćemo te neke zajedničke resurse usmjeriti u pravcu stvaranja što boljih uslova – ističe načelnik Halitović.

 

Načelnik je izrazio nadu da će i kantonalne institucije, nadležni organi, u budućnosti povesti malo više računa o Domu zdravlja u Bosanskoj Krupi. Kaže da ovakva investicija nije problem ni za Zavod zdravstvenog osiguranja niti za Ministarstvo zdravstva USK ukoliko postoji volja, a mnogo znači ustanovi i njenim građanima.

 

Direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa Mujo Kekić zahvalio se svim vijećnicima koji su digli ruku za odluku o zaduženju kao i načelniku koji je promtno reagovao i kupio vozilo.

 

- Ako se po jutru dan poznaje, onda je 2017. godina vrlo sretna za nas. Naš zovni park je zaista dotrajao, najmlađe auto staro je 11 godina, auta su prešla preko 800 hiljada km. Dolaskom ovog auta riješit ćemo mnoge probleme. Moći ćemo daleko brže djelovati i na terenu i prema većim centrima gdje vozimo pacijente. Da bismo zadovoljili sve potrebe, treba nam još nekoliko vozila. Nadam se da ćemo ove godine ličnim sredstvima i donacijama kupiti barem još jedno – na kraju zaključuje direktor Kekić.

 

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Začuđeni postavljanjem saobraćajnih znakona, upozorenja o putovanju na vlastitu odgovornost kroz kanjon rijeke Une, na relaciji Bosanska Krupa – Cazin-Srbljani, ovim putem se koristeći sredstva javnog informisanja, obraćamo nadležnim organima i pitamo koji su pravi razlozi za to, u čemu leži opravdanost i šta se zapravo želi postići?

2

 

Obraćamo se i građanima Bosanske Krupe koji su postavljanje znakova prihvatili sa negodovanjem o čemu svjedoče lavine komentara, pitanja i sugestije da se isti uklone što prije, te ih molimo za razumijevanje.

 

Da bismo se ogradili i naravno bili posve jasni,  reći ćemo da relacija koju su nadležni, JP Ceste FBiH, danas sa znakovima okarakterisali kao nesigurnu, baš kao ni mnoge druge u našoj zemlji nikada nije bila potpuno bezazlena, ali se njome ipak saobraćalo i povezivalo sa središtem Unsko-sanskog kantona. U ovoj konstataciji donekle nalazimo opravdanje međutim zanima nas zašto baš sada i na ovakav način? Zar o svemu kao organ uprave nismo trebali biti barem upoznati?

 

Molimo sve one kojih se ovo tiče, stručne ljude i nadležne institucije da kažu je li se ovim činom Bosanska Krupa možda izoluje od središta kantona i granice sa Evropskom unijom kao što je izolovana od središta države? Da nam kažu na koga se postavljanjem znakova prebacuje odgovornost za sve eventualne posljedice putovanja kanjonom? Na putnike? Na Krupljane? Izvoznike?

 

Molimo nadležne da nam odgovore i na pitanje o shvatanju upozorenja „Putujete na vlastitu odgovornost u dužini ceste od 15 km“ od strane turista koji se ne služe jezicima bh. naroda, a kojih je na svu sreću u Bosanskoj Krupi svake godine sve više?

 

Mnogo je pitanja na koje trebamo i želimo odgovor, ali bit će dovoljno za početak da dobijemo na ova postavljena. Uz možda još ono na koje odgovor čekamo 20 godina: Kad počinje, a kad završava gradnja ceste Bosanska Krupa – Bihać preko Grmuškog platoa? Je li sad zaista pravo vrijeme za to kad već do Bihaća „moramo“ preko Cazina putem dugim oko 60 km?

 

Na kraju, naglašavamo da sa ovim reagovanjem nećemo stati. Općina Bosanska Krupa će iskoristiti sve mehanizme kako bi preispitala u najmanju ruku čudne radnje koje se dešavaju bez njene saglasnosti ili pak znanja. Radilo se o postavljanju znakova ili nečem posve drugom.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 378 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« August 2012 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda