Članak je filtriran: četvrtak, 27 Februar 2014

„Otvoreni vrtić „ u Bosanskoj Krupi

(tromjesečni besplatan boravak)

Uporedo sa savremenim uredjenjem i rekonstrukcijom  objekta Javne ustanove „Dječiji vrtić i dom učenika“ u Bosanskoj Krupi ,kroz realizaciju brojnih projekata čija vrijednost prelazi dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka obezbjedjenih sredstava ,odvijaju se i druge aktivnost,i  kroz koje se pažnja poklanja ,ne samo djeci koja su svakodnevno uključena u vaspitno-odgojni proces,već i djeci koja se po mnogo parametara nalaze na margini društvenih zbivanja.

Uz stručnu edukaciju učiteljica i menadžmenta ove ustanove za unaprijedjenje njihovog rada,uspješno realiziran medjunarodni projekat „Rastimo zajedno“ kroz jedanest radionica sa roditeljima djece koja su upisana u vrtić,ali i kroz niz projekata  kojima su se ,u život vrtića ,uključivala djeca sa posebnim potrebama i djeca kojima se,najviše nebrigom društva, ne posvećuje dovoljno pažnje.Roditelji takve djece obično nemaju dovoljno  novaca ni za svakodnevne životne potrebe,pa odlazak njihove djece u vrtić predstavlja često nemoguću misiju.

Zbog toga su u „Dječijem vrtiću i domu učenika“u Bosanskoj Krupi  i osmisli projekat „Otvoreni vrtić“, prijavili se na javni poziv Federalnog ministrastva obrazovanja i obezbejdili pet hiljada maraka za njegovu realizaciju.Uz ta sredstva, dio aktivnosti ,partnerski će se finasirati  sredstvima općine Bosanska Krupa i same ove Ustanove.

Aktivosti na implementaciji ovoga projekta su započele,raspisan je javni poziv za sve zainteresirane koji žele da njihova djeca borave besplatno tri mjeseca  u Dječijem vrtiću i bar u tom vremenu,osjete što znači stručni rad sa predškolskom djecom.

Uvjet je da djeca dolaze iz romskih porodica ili nekih drugih nacionalnih manjina koja žive i rade na području općine Bosanska Krupa.

Do prvog marta ove godine ,svi koji još nisu, mogu upisati svoje dijete i tako im dati  priliku da imaju istu priliku za učenje,druženje,igru i kreativnost , kao i djeca koja redovno pohadjaju vrtićku nastavu.

Tromjesečni boravak djece iz romske zajednice ili iz drugih nacionalnih manjina je besplatan za roditelje, a obaveza roditelja i staratelja je samo da redovno dovode i odvode djecu u ovu ustanovu.

Koliko je vrijedno i koliko mogu obradovati rezultati ovakvih i sličnih projekta dobro znaju u bosanskokrupskom dječijem vrtiću, kroz brojne pojedinačne primjere uključivanje djece u predškolsko obrazovanje.Znaju  to i  roditelji djece koja su već ranije bila u prilici da se njihova djeca osjete potpuno ravnopravnim u svakodnevnom životu dok su boravili u nekom programu vrtića,uz puno pažnje i želje učiteljica da i ona iskažu svoje sposobnosti  i kreativnosti i uz to ,socijaliziraju sa onom djecom kojima je boravak u vrtiću svakodnevnica.

Direktorica „Dječijeg vrtića i doma učenika“,Almira Šertović je zajedno sa  uposlenim u ovoj  javnoj ustanovi, izrazila zahvalnost  Federalnom ministarstvu  obrazovanja, ali i lokalnoj upravi općine Bosanska Krupa kao neupitnom partneru, u ovom i svim projektima koji su već realizirani,koji su u toku implementacije i u onima koji su u pripremi za ovu godinu.

Dževada Štancl

Bosanskokrupski karatisti  osvojili  35 medalja

(Učinak na Petom karate-turniru „Bužim 2014“)

 

I u ovoj godini bosanskokrupski karataši iz dva kluba,“Una“ i „Feniks“ nastavljaju sa učešćem na turnirima i još uspješnije donose medalje za ostvarene rezultate.

U čast obilježavanja Dana općine Bužim proteklog vikenda je održan  peti po redu tradicionalni karate-turnir  u ovom gradu.

Na turniru je učešće uzelo jedanaest  klubova  sa područja Unsko-sanskog kantona .Karatisti i karatistkinje koji imaju od osam do petnaest godina  su  se takmičili u ukupno 227 disciplina. 

Karate Klub „Feniks“ je u ukupnom poretku bio visoko drugo mjesto ,osvojivši čak 25 medalja, svega 3 boda bio ispod prvoplasiranog KK "Saniteks-Regeneracija" iz Velike Kladuše.Inače,prošlu godinu,poslije sumiranja svih rezultata karataši „Feniksa“ su bili na drugom mjestu na Unsko-sanskom kantonu,poslije ovog karate kluba iz Velike Kladuše.

Feniksovci su katama osvojili dva zlata,tri srebra i pet bronzanih medalja.Zlatni su bili:Senaid Veladžić i Zana Ćosić.Srebro u katama pripalo je :Adnani Mesić,Mirzi Kadiću i Harunu Haliloviću.Bronzom su se okitili :Amar Halilović,Salem Grošić,Ali Aličević,Amin Dervišević i Emsud Grošić.

U bormama članovi karate kluba „Feniks“ iz Bosanske Krupe osvojili su petnaest medalja.Zlatni su bili:Sumeja Bešić,Iman Begić,Emsud Grošić,Adis Kulenović i Ali Aličević.Sa srebrom oko vrata iz Bužima su se vratili:Sarah Šertović,Amar Halilović,Mirza Kadić i Amin Dervišević.Još šest bronzanih medalja osvojeno je u borbama.Njih su zaslužili  Refik Mahić,Harun Halilović,Rejhana Didović,Džejlana Harbaš,Lejla Toromanović i Amina Demirović.

Karate klub „Una“  iz Bosanske Krupe je predstavljalo jedanaest takmičara .Po broju osvojenih odličja zauzeli su  u ukupnom  plasmanu- četvrto mjesto.U katama su osvojili jedno zlato kojim se okitio Dino Saradjan. Sa  jednom bronzom oko vrata   sa ovog takmičenja vratio se Hodžić Vahdet.

Osam medalja karatisti „Une“ su osvojili u borbama.Šest zlatnih medalja sa ovog turnira imaju :Dino Saradjan,Haris Mašić,Lejla Jusić,Tarik Mašić,Elmedina Bešić i Benjamin Rekić.Srebrenu medalju zaslužio je Vahdet Hodžić,a bronzu u borbama osvojila je Lejla Vukalić.

Ukupno trideset i pet medalja za bosanskokrupske karate klubobe koji,kao rasadnici zdravo odgojene i usmjere djece u toku ovih dana vrše upis novih članova.Drugo i četvrto mjesto na ovom turniru su dovoljan pokazatelj da se u ovim bosanskokrupskim sportskim klubovima radi ozbiljno,sa osnovnim motivima da djeca-karatisti, uz savladavanje vještina karatea, na najbolji,najkorisniji i najzdraviji način koriste svoje slobodno vrijeme,razvijajući svoje fizičke i duhovne sposobnosti,družeći se,upoznavajući nove prijatelje i naravno osvajajući brojne medalje kao rezultat njihovog zalaganja i stečenog znanja i vaspitanja koje im prenose njihovi treneri ,zajedno sa upravama ovih klubova ,uz suradnju sa roditeljima i podršku sponzora i ljubitelja karatea.

Dževada Štancl

Težak socijalni položaj penzionera, loša zdravstvena zaštita, a time i kvaliteta života ispod svake granice društveno prihvatljivog standarda  dovelo je  više od polovice   penzionera ove zemlje na prosijački štap u godinama  koje se u zemljama sa normalnim uslovima  života nazivaju zlatnim godinama.

Do sada rečeno  bi u najkraćem mogao biti  presjek netom održane Skupštine Udruženja penzionera općine Bosanska Krupa. Kakav je položaj penzionera  čija se visina penzije kreće od 50 KM- 310 KM, odnosno sada 325 KM, a takvih je najviše u ovoj populaciji,  najbolje se može vidjeti kroz konkretne pokazatelje.U Bosanskoj Krupi  od 2200 penzionera  1700 je onih  koji mjesečno dobiju od 50-310,od januara  ove godine 325 KM. Prema izračunu  ovih udruženja  kada penzioneri podmire svoje osnovne potrebe  za ishranu im ostanu 2 KM dnevno. Zbog toga je Skupština udruženja i ovaj put izmedju ostalih donijela zaključak kojim se traži smanjenje javne potrošnje u prvom redu : plata ,toplih obroka, paušala općinskim vijećnicima  koji  inače u općini Bos.Krupa iznose 450 KM te da se smanje naknade za rad u komisijama. Stvaranje boljeg poslovnog okruženja, kao i privatizacija firmi „Amrateks“, „Svinjogojska farma“  i  „ Krupatrans“  takodje su na listi zahtjeva udruženja. Kao problem je naveden i nepotpuna usluga stomatološke ordinacije JU „Dom zdravlja“ Bos.Krupa  gdje penzioneri za sada mogu dobiti jedino uslugu vadjenja zuba. Brojne kritike su se čule i na račun vrlo loše kvalitete ogrjevnog drveta kojeg penzioneri preko svog udruženja kupuju od ŠPD „Unsko-sanske šume“. Problem nije samo u kvaliteti već i u količini  zbog čega je upis ogrijeva od strane penzionera opao za 40 %.

Na kraju penzioneri  su izrazili svoje neslaganje sa nasiljem i uništavanjem imovine države u socijalnim protestima koji su krenuli početkom februara, ali su proteste u potpunosti podržali. Kako je kazano i ova populacija sama će krenuti u proteste  ukoliko se do 01.06.2014 ne počnu rješavati pomenuti zahtjevi.

Renata Sedić

Instalirana i grije nova peć na pelet u Dječijem vrtiću

(realiziran još jedan projekt iz ekološki naknada)

Još jedan realizirani projekat iz programa ekoloških naknada koje rasporedjuje Ministrastvo za gradjenje,prostorno uredjenje  i zaštitu okoliša po javnom pozivu ,na unsko-sanskom kantonu ,je unaprijedio uvjete u kojima se obavljaju redovne radne aktivnosti,a uz to će pridonositi i manjem zagadjenju okoliša.Medju devetnaest  odobrenih projekata javnih ustanova i poduzeća  unsko-sanskog kantona koji će se iz ovih namjenskih sredtava  finasirati  je i projekat zamjene načina zagrijavanja u ustanovi u kojoj borave najmladji stanovnici općine Bosanska Krupa-u „Dječijem vrtiću i domu učenika“.

Skupo i ekološki štetnije zagrijavanje prostorija, zamijenjeno je sa novom peći , a kao pogonsko gorivo ubuduće če se koristiti mnogo rentabilniji i zdraviji po okolinu-pelet.

...............................................................................

Javna ustanova „Dječiji vrtić i dom učenika „ iz Bosanske Krupe je uspješno implementirala finasijska sredstva iz ovog projekta i uz rekonstrukciju i ostalih dijelova sistema grijanja postigla željeni cilj da djeci bude toplije,ustanovi jeftinije,a prirodi zdravije.

Za projekat je obezbjedjeno 27 hiljada konvertibilnih maraka.

Oko osamdesetoro djece, koja u tri odgojne grupe borave u Dječijem vrtiću u Bosanskoj Krupi,zahvaljući kantonalnom Ministrastvu,menadžmentu ustanove ,Općini Bosanska Krupa ,ali i medjunarodnim organizacijama, imaće uskoro gotovo idealne uvjete u kojima će boraviti djeca, dok njihovi roditelji rade.

U ovoj ustanovi u zadnjih godinu i pol dana realizovano je i realizuje se sedam značajnih projekata kojima je  izvrsna nadopuna bio i ovaj projekat koji je implemetiran sredstvima  iz ekoloških naknada,a kojeg je izradio i kandidirao menadžment  ove ustanove,imajući za to punu podršku opčinskog načelnika Armina Halitovića.

Pored ovog projekta i nedavno postavljenih solarnih ploča za zagrijavanje tople vode u vrtiću,u ovoj Javnoj ustanovi u toku je zamjena dotrajale stare stolarije ,ali i aktivnosti oko utopljavanja  plafona i kvalitetnije zaštite krova i uredjenja i utopljenja  fasade.Sredstva za ove aktivnosti obezbjedjena su iz europskih fondova kroz projekte UNDP-a,uz podršku lokalne zajednice.Ta sredstva  udružena  sa sredstvima Ministarstva za gradjenje,prostorno uredjenje i zaštitu okoliša USK-a  iz namjenskih ekoloških naknada,tako su  su jedinstvena cijelina  sa kojom će se Dječiji vrtić i dom učenika u Bosanskoj Krupi potvrditi  kao jedna od uspješnih ustanova koja se opredjelila  na korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša,koja će zabilježiti poboljšanje energetske efikasnosti i  istovremeno unaprijediti  korištenja obnovljivih izvora energije.

I ostvariće se i ono najvažnije.Djeca će imati ugodiji boravak u Dječijem vrtiću,a ova javna ustanova  će sredstva koja je  najvećim dijelom  trošila za kupovinu skupog mazuta, moći usmjeriti na unapredjenje vaspitno-odgojnog  rada sa vrtićkom djecom općine Bosanska Krupa.

Dževada Štancl

Kantonalni Plan upravljanja otpadom  predstavljen u Bosanskoj Krupi

(dobro koncipiran i provediv ukoliko ga bude pratila  finansijska podrška)

 

Nacrt Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona u junu 2013. godine usvojen od strane Vlade Unsko-sanskog kantona dočekao je napokon  februar 2014. Godine kada je usvojen  i od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je zadužila Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da u roku od 40 dana provede javne rasprave u svim općinama Unsko-sanskog kantona.

Šesta po redu sa organiziranom javnom raspravom,po ovom zaključku,  je bila općina Boasanska Krupa.

O nacrtu Plana upravljanja otpadao u Domu kulture u Bosanskoj Krupi raspravljali su predstavnici  zakonodavne i izvršne vlasti,Komunalnog poduzeća,predstavnici nevladinog sektora i najbitnije,mada ne u željenom broju,gradjani općine Bosanska Krupa.

Predloženi plan upravljanja otpadom kojim se usmjeravaju ciljevi  u ovoj oblasti u skladu sa ukupnim privrednim ,društvenim i kulturnim razvojem na Unsko-sanskom kantonu ,ocijenjen je kao dobro kocipiran  planski dokument ,koji ,ako se bude realno provediv,odnosno ,ako bude imao i finasijsku osnovu za realizaciju,može biti preduvijet za savremeni integralni sistem upravljanja otpadom u narednih pet godina.

Sedam mjeseci napornog rada na prikupljanjun pokazatelja  o proizvedenim količinama otpada ,po svim općinama  unsko-sanskog kantona ,o vrstama i načinima proizvedenog otpada ,dalo je dobru osnovu  za ovaj Nacrt.Sve te poslove vodila je konsultanstka kuća „Una Consoulting“ čiji je predstavnik  Marijan Dujmović i predstavio ovaj dokument na javnoj raspravi u Bosanskoj Krupi.

Učesnici u raspravi su bili u dvojbi koliko ovaj dokument može biti realno provediv ukoliko se oslanja na trenutno dostignuti stepen svijesti gradjana,na postojeću finasijsku situaciju i organiziranost  onih koji su u lokalnim zajednicama direktno vezani za uklanjanje proizvedenog otpada.Istakli su i još uvijek nedefinisanu lokaciju za regionalnu deponiju na unsko-sanskom kantonu,kao i nedovoljno osposobljena komunalna poduzeća,kada je u pitanju stručni kadar koji bi trebao raditi direktno na realizaciji ovog plana.U tom pogledu ponudjeno je da se kantonalni poslanici izjasne o predloženoj odredbi koja bi bila sastavni dio plana i kojom se traži da se komunalna poduzeća obavežu na zapošljavanje stručnih osoba za ovu problematiku.

Naglašavajući brojne uspješne projekte koji su se realizirali na području općine oko zbrinjavanja otpada,najavljući i nove,uz zasnovano Reciklažno dvorište u Bosanskoj Krupi ,predstavnici lokalne uprave i Komunalnog poduzeća su istakli, da uz saradnju sa gradjanima žele krupnijim koracima ići u relaizaciji ovog plana,podcrtavajući veliki impuls koji je svima dalo zadnjih nekoliko godina Kantonalno ministarstvo gradjenja,prostornog uredjenja i zašite okoliša svojim odgovornijim radom na stvaranju uvjeta za zakonsko uredjenje ove oblasti.

Općina Bosanska Krupa je spremna da, odmah po usvajanju kantonalnog plana,  donijeti i obavezujući Općinski plan upravljanja otpadom-kazala Esma Hergić,šefica Službe za podršku upravi lokalnoj samoupravi u općini Bosanska Krupa.

Javnoj raspravi  u Bosanskoj Krupi ,uz predstavnike Ministrastva i konsultanske kuće koja je pripremala ovaj dokument, prisustvovao je i skupštinski poslanik Jusuf Bajrakatarević koji je podržao konstruktivne prijedloge učesnika javne rasprave koji su u planskom upravljanju otpadom vidjeli šansu da selektiranjem smanje količine neupotrebljivog otpada i tako ostvari mogućnost manjih računa za ovu vrstu komunalnih usluga,te tako doprinese čuvanju i zaštiti okoline,njenom odgovornijem iskorištavanju i u konačnici,ekonomskom dobiti za  domaćinstva,poduzeća, ali  i za lokalnu zajednicu.

Danijela Petković ,stručna saradnica u Ministrastvu gradjenja ,prostornog uredjenja  zaštite Unsko-sanskog kantonaje pozvala sve učesnike javne rasprave  i ostale zainteresirane  gradjane, da svoje prijedloge i ocjene Plana koji se nalazi na službenoj stranici , dostave i na e-mail Ministarstva i obavjestila da će Ministarstvo organizovati,  poslije rasprava u svim općinama i centralnu javnu raspravu za Unsko-sanski kanton,a o terminu će ,gradjani,lokalne uprave,komunalna poduzeća i nevladine oraganizacije biti blagovremeno obavješteni putem medija.

Dževada Štancl

RBK

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 532 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa