U Bosanskoj Krupi  je održana 22.sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj se raspravlja o ukupno 16 tačaka . Za razliku od predhodnih sjednica svi prijedlozi za proširenje dnevnog reda  ili preformulaciju pojedinih tačaka su odbačeni  a općinski načelnik je tokom rasprave sa dnevnog reda povukao više tačaka . Poslije usvajanja zapisnika sa predhodne dvije sjednice  koji su usvojeni u ponudjenom obliku i vjećničkih pitanja upućenih predsjedavajućem OV Bosanska Krupa, općinskom načelniku, predsjedavajućem Skupštine Unsko sanskog kantona  i Komesaru policije Unsko sanskog kantona prešlo se na raspravbu o najbitnijoj tačci dnevnog reda ove sjednice a to je svajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta za 2013.godinu. Uz nekoliko primjedbi koje općinski načelnik obrazložio vjećnicima  , ovaj izvještaj je usvojen većinom glasova. Po računu prihoda i rashoda ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 552.115,00 KM . Ostvareni prihodi iznose 6.174.780,00 KM, a ostvareni rashodi 5.622.665,00KM što u konačnici daje  višak prihoda kojim su izmirene nastale obaveze iz predhodne godine. Tekuća budžetska rezerva u 2013. godini iznosila je 45.000,00 KM, od čega je utrošeno 33.114.20,00 KM ili 73,59 %. Usvojena je i Odluka o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave kojom se smanjuje broj službi u Općini Bosanska Krupa . Službi za finansije pridružit će se služba za poljoprivredu, ukinut će se Služba za stambene, komunalne poslove poslove i infrastrukturu.Formirana je  služba čiji će rad biti fokusiran na razvoj poduzetništva i lokalni razvoj. Svi poslovi iz ukinute službe će se i dalje obavljati kao i do sada, samo u okviru drugih organizacionih jedinica. Svrha ove reorganizacije bolja organizacija, veća fleksibilnost i uštede. Tačka u kojoj se tražila saglasnost za prodaju dva vozila iz voznog parka Općine Bosanska Krupa i kupnja novog vozila po sistemu staro za novo nakon kraće diskusije je povučena sa dnevnog reda jer je u medjuvremenu interes za kupnju jednog od dva ponudjena vozila interes pokazala  Osnovna škola iz Otoke pa će se do slijedeće sjednice naći način na koji se može izići u susret OŠ Otoka a da se ispoštuje sva zakonom predvidjena procedura.

Prijedlogu Odluke o dodjeli i prodaji stanova, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izdavanje garancije općine Bosanska Krupa zakreditno zaduženje JP „Radio Bosanska Krupa“d.o.o. Bosanska Krupa  su poslije kraće rasprave povučeni sa dnevnog reda  a usvojen je Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena i načinu naplate usluga p rofesionalne vatrogasne jedinice.  Usvojen je i Prijedlog odluke o davanu na privremenoa korištenje poslovne zgrade u Bosanskoj Krupi za potrebe Razvojne agencije Unsko sanskog kantona na period od tri godine .Radi se o zgradi u Poslovnoj zoni pilana gdje će biti smješten Resursni biznis centar Bosanska Krupa. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje sportskog terena betonsko igralište na SRC ADA NK Željezničar 1973. je povučen sa dnevnog reda jer je u medjuvremenu prošao projekat  grupe mladih ljudi kod Omladinske banke za osavremenjavanje ovog sportskog terena. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta na korištenju na području Općine Bosanska Krupa je poslije kraće rasprave i duže pauze za usaglašavanje stavova usvojen u ponudjenom tekstu.

Vjećnici su raspravljali i usvojili  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja za izgradnju vodovoda „Pivnica“ za općinu Bužim na zemljištu u vlasništvu Općine Bosanska Krupa. Na prijedlog općinskog načelnika korištenje ovog zemljišta za prolaz cjevovoda općini Bužim ustupljeno je besplatno. Prijedlogu godišnjeg plana o utrošku sredstava od naknade za korištenje državnih šuma 2014.godinu je dobio potreban broj glasova a isto se desilo i sa , Prijedlogom  Odluke o namjeni korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa koje su rasporedjene za nastavak radova na potoku Kalender , uredjenje prostorija Općinskog vijeća Bosanska Krupa te istražne radove na pronalasku novih iskoristivih resursa na području Općine Bosanska Krupa.

Vrlo kvalitetna diskusija se vodila o   Prijedlogu pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstva u visini od 100.000 KM  iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2014.godinu. Ovaj pravilnik je poslije dogovora  svih predsjednika klubova povučen  na doradu a formirana je komisija od zainteresiranih vjećnika koji će zajednoi sa Poljoprivrednom službom unaprijediti ponudjeni prijedlog. Usvojen je i Prijedlogu  Odluke o visini naknade za rad biračkih odbora u provođenju Izbora za članove savjeta mjesnih zajednica a Informaciji o zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih lica u 2013.godinu i IInformacija o preduzetim mjerama i radnjama PS Bosanska Krupa za mjesec mart 2014. su primljene k znanju.

Ademir Mesić

Danas je potpisan kupoprodajni ugovor između Općine Bosanska Krupa i firme „RENI INŽINJERING BH“. To praktično znači da će pomenuta firma, koja se inače bavi industrijskim inžinjeringom, od oktobra ove godine raditi u Poslovnoj zoni „Pilana“ u Bosanskoj Krupi. Naravno, ovo znači i nova radna mjesta, što je zapravo i glavni cilj poslovne zone pokrenute prije otprilike tri godine.

 

Potpisivanju kupoprodajnog ugovora prethodilo je usvajanje Prijedloga Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta radi gradnje od strane bosanskokrupskih vijećnika prošle godine. To je bila garancija za dolazak još jedne firme, četrnaeste po redu, u Poslovnu zonu „Pilana“. Ugovor danas potpisan uslov je bio za početak gradnje objekta koji će sa pokretanjem pogovna vjerovatno već u oktobru ove godine početi s radom.

 

Dolazak još jedne firme u Bosansku Krupu znači i novo zapošljavanje građana. To je zapravo ono čemu Općina Bosanska Krupa kroz razvoj „Pilane“ teži sve vrijeme. U prilog tome govore i podaci da su u protekle dvije godine ulaganja privatnog sektora u poslovne i proizvodne objekte iznosila oko 25.000.000 KM, te da je izgrađeno preko 20.000 m² poslovnih i proizvodnih objekata. Izgradnja novih kapaciteta je rezultirala konstantnim iskazivanjem interesa privrednika za dodjelu i kupovinu preostalog građevinskog zemljišta. O tome svjedoči upravo i dolazak firme "RENI INŽINJERING BH".

 

Radi se o firmi koja se bavi industrijskim inžinjeringom, izrađuje opremu i sisteme, prije svega za prehrambenu, farmaceutsku i hemijsku industriju. Pokriva cjelovito područje izrade određenog proizvodnog sistema od faze projektiranja do izvođenja i probnog puštanja u rad. Svi sistemi se izvode uz visok stepen automatizacije prema najsavremenijim kriterijima praćenja i dokumentiranja procesa.

 

Otvaranjem pomenute firme smanjit će se broj nezaposlenih u Bosanskoj Krupi, a u nekom budućem razdoblju očekuje se otvaranje dodatnog broja novih radnih mjesta u firmama koje počinju gradnju ili završavaju objekte i u rad puštaju svoje pogone.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

U vremenu od prvog do četvrtoga maja u Finskoj,gradu Tampera,  održaće se 49. Europsko prvenstvo u karateu za seniore i seniorke.

U reprezentaciji BiH za nastup na ovom takmičenju je i Krupljanka Tanja Umićević koja je članica Univerziteskog karate kluba Bosna iz Sarajeva-SD Bjelave.

Tanja je i ove godine,poslije 21.državnog prvenstva BiH, državna prvakinja BiH u kategoriji seniorki do 68 kilograma.

Ova godina je još jedna godina njene usješnosti na svim takmičenjima ,pa  tako i u reprezentaciji,u klubi,ali u Bosanskoj Krupi sa razlogom očekuju novi Tanjin uspjeh u Finskoj.

Dževada Štancl

Direktor jedinice za koordinaciju IFAD-ovih projekata u Bosni i Hercegovini pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halil Omanović i delegat u Parlamentarnoj skupštini BiH Senad Šepić u Bosanskoj Krupi razgovarali su protekle sedmice sa općinskim načelnikom Arminom Halitovićem i njegovim suradnicima o novom programu podrške poljoprivrednicima, od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), bosanskokrupskim poljoprivrednicima.

Minimalno milion maraka po jednoj općini počeće se implementirati već od juna mjeseca,kada kreće šesti projekat IFADA u BiH.Odabrano je 27 općina iz BiH,a sa unsko-sanskog kantona, pored općine Bosanska Krupa, sredstva će, putem projekata, moći zahvatiti još općina Bužim i Bosanski Petrovac.

Cilj ovoga projekta je pomoć smanjenju siromaštva i razvitku ruralnih zajednica. Kroz taj sveobuhvatni cilj osigurat će se mogućnost za zapošljavanje na projektnom području, te bolje povezivanje ruralnih zajednica s prerađivačkim kapacitetima i središtima potrošnje,a poseban naglasak šestog projekta IFAD-a u BiH je na uvezivanju poljoprivrednih proizvođača i onih koji poljoprivredne proizvode plasiraju na tržištu.

"Oko 1,8 milion maraka uspješno je u ranijim ciklusima uloženo u bosanskokrupsku poljoprivredu,u veoma važne poljoprivredne projekte,kako na unapređenju poljoprivredne proizvodnje,tako i na polju razvoja infrastrukture i edukacije poljoprivednih proizvođača"-kazao je direktor IFADA za BiH,Halil Omanović.

Ovo sada  je već šesti po redu projekt koji IFAD implementira u Bosne i Hercegovini. IFAD-ovi projekti su doista po svim mjerilima stranih donatora pokazali praktičnu uspješnost na terenu i mislim da će te  i ovom  projektu biti jako uspješni. Naša ruralna područja, uglavnom su zapostavljena jer država nema dovoljno novca za pokretanje i implementiranje većih infrastrukturnih projekata. Kroz ovaj projekt sredstva se mogu iskoristiti upravo za obnovu infrastrukture  koja će poljoprivrednicima olakšati pristup tržištu. Sa druge strane, financijski dio kroz kreditne organizacije s nešto nižim kamatama, našim poljoprivrednicima će jednostavnije omogućiti pristup do sredstava za investiranje. Uz pomoć zadruga,  edukativnog dijela, poljoprivrednici će također imati bolji pristup tržištu.Poljoprivrednici ovakvim projektima mogu poboljšati svoju egzistenciju i egzistenciju svojih obitelji. Također, građani koji žive u ruralnim sredinama imaju priliku izravno utjecati na smanjenje ogromne nezaposlenosti u našoj zemlji“-izjavio je Omanović.

 

 

Delegat u najvišem zakonodavnom tijelu naše zemlje i podpredsjednik SDA BiH, Senad Šepić, izrazio je zadovoljstvo što je proces ratifikacije novog IFAD projekta završen u rekordnom roku i što je u tom procesu i sam, poticajn,o da se ovaj proces ubrza, učestvovao .

"Projekti su spremni,učešće općine je uplanirano,čekamo samo početak promocije projekta i nadamo se, da ćemo odgovornom realizacijom ovog projekta, već od septembra mjeseca,  početi ga implementirati,a nadam se i  dobiti ,kao i ranije, i dodatna sredstva ,tako važna poljoprivrednicima naše općine. Unaprijeđenje ukupnih uslova za razvoj poljoprivrede i poboljšanje životnog standarda  bosanskokrupskih građana u ruralnim područjima,visoko su na listi prioriteta budućih aktivnosti lokalne uprave,tako da je ovaj projekta veoma važan i zaslužuje veliku zahvalu svima onima koji su ga osmislili i usmjerili i prema bosanskokrupskoj općini"-rekao je općinski načelnik općine Bosanska Krupa, Armin Halitović.

Uspješnost koju je u realizaciji  IFAD-projekata  imala  Bosanska Krupa do sada, očekuje se  i u šestom njegovom nastavku,i to, sa obe strane:bosanskokrupskih općinskih vlasti i onih koji su formirali i i koji upravaljau IFAD projektima.

Potencijalni dobitnici su bosanskokrupski poljoprivrednici  koji su ozbiljno i odgovorno na svojim imanjima,  u prethodnim ciklusima, realizirali IFAD projekte.

Krajem maja  ili početkom juna već,poljoprivrednicima  će se predstaviti ovaj projekt u Bosanskoj Krupi.Odmah potom će se krenuti u proceduru njegove implementacije.

 

 Dževada ŠtanclPedesetdvije žene na mamografskm pregledu u Bosanskoj Otoci

Oko stotinu gimnazijalaca na predavanju o karcinomu dojke

 

Dvadesetdrugi april na području općine Bosanska Krupa obilježen  je značajnom manifestacijom pod nazivom „Dan zdravlja“ u bosanskokrupskoj općini u organizaciji kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma  „Behar“iz Bihaća.

Aktivnosti su se realizirale  na području Bosanske Otoke i u Općoj gimnaziji Bosanska Krupa.

U Bosanskoj Otoci,udruženje „Behar“ sasvojim ogrankom u Bosanskoj Krupi kojeg vodi Fatma Kadić,a u suradnji sa“Aktivom žena Otoka“ organiziralo je  kontrolu  za pedeset žena sa bosanskootočkog područja, kako bi se napravio test na oboljenja od karcinoma dojki ,koji je i na našem kantonu ,a i u cijeloj zemlji ,vodeći po broju oboljelih,ali i po broju smrtnosti.Za tu priliku u Bosansku Otoku je doša pokretni mamograf.

To je prvi put da mamograf dolazi na područje bosanskokrupske općine.Prošle godine, kontrolu kroz isti ovaj projekat obavile su žene iz Vrnograča i Bosanskog Petrovca.Pokretni mamograf inače je aktivnost , koju uz Veliku šetnju oboljelih od karcinoma koja se organizira svake jeseni u Sarajevu ,Dan narcisa svakog proljeća,podržava američka nevladina organizacija  „Susan  G. Komen“ ,u čijoj se mreži, među 27 bosanskohercegovačkih udruženja ,nalazi i udruženje“Behar“ iz Bihaća.

Iz krovne organizacije iz  Sarajeva ,uz voditelju ovog projekta Nelu Hasić, u Bosansku  Otoku je e došao  pokretni mamograf.Gospođa Hasić  je kazala da je opći naziv ovog projekta „Projekat osnaživanja žena“ koji podržavaju dvije američke organizacije : JDC,velika jevrejska američka organizacija koja ima aktivnosti u sedamdeset zemalja svijeta i „Susan G. Komen“ koja je najveća svjetska organizacija koja se bavi isključivo karcinom dojke.

„Deset godna radimo sa ovom drugom organizaciju i naša mreža ima 27 nevladine organizaciije.Ovo je sedmi tradicionalni put pokretnog mamografa u našoj organizaciji kroz BiH.Pregledane su u Bosanskoj Otoci 52 žene.Juče smo bili i u Ljubijankićima kod Cazina,a pored Otoke ove godine putujući mamograf dovest ćemo u ruralna područja kod Banjaluke,Gradiške,Jajca,odnosno u ukupno 13 prethodno identificiranih mjesta.Sve sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke,jer tad je mogućnost njegovog izliječenje viša od 95 %“-kazala je Nela Hasić voditeljica mreže organizacija koje su dio ovog projekta u BiH.

Uz preglede na mamografu,bosanskootočke žene su moći kontrolirale šećer,a  ovoj akciji pridružilo i udruženje oboljelih od šećerne bolesti iz Bosanske Krupe,kao i kontrolu krvnog tlaka, koju je proveo još jedan partner  akcije “ Dan zdravlja“ : Dom zdravlja iz Bosanske Krupe .

U sklopu „Dana zdravlja“,u Općij gimnaziji u Bosanskoj Krupi,za učenike trećeg i četvrtog razreda, organizirano  je predavanje na temu ranog otkrivanuja oboljenih od karcinoma dojki.Predavač je bio bihaćki internista i onkolog dr.Mustafa Hamami.

Oko stotinu gimnazijalca sa zanimamnjem je slušalo predavanje koje je imalo za cilj da se unaprijedi zdravstvena kultura učenika ove dobi  i animira ih da od ranih godina počnu  redovno kontrolirati dojke.

Svrha organizacije akcije „Dan zdravlja“ na području našeg kantona,a ove godine je za to priliku dobila Bosanska Otoka, jeste animiranje ženske populacije da u svoju svakodnevnicu uključi redovnu kontrolu, prvenstveno dojki,ali i svih drugih organa koji obolijevaju od karcinoma.

Prošlogodišnji podaci  Pokretnog mamografa, koji je  u šest godina obišao cijelu BiH i sa kojim je obavljeno svake godine oko  sedam stotina pregleda, pokazao je,da je,po broju lociranih oboljenja, unsko-sanski kanton  u 2013-toj bio vodeći.

Kroz prošlogodišnje  preglede otkriveno je pet karcinoma dojki u BiH.Od toga, dva na području unsko-sanskog kantona-jedan u Bosanskom Petrovcu i jedan u Vrnograču.Zahvaljujući njihovoj ranoj fazi ,žene kod kojih su otkriveni uspješno su ih zaliječile.

Drugi cilj  „Dana zdravlja“ je da se potakne akcija na kupovinu mamograga kako bi on bio dio lociran u gradovima  unsko-sanskog kantona ili  nekoj od  osam općina,odnosno  da se krene u akciju prikupljanja sredstava za kupovinu pokretnog mamografa samo za ovaj dio BiH.Na taj način mnogo više žena bi se odlučilo na redovnu kontrolu,uštedjelo bi se mnogo novaca,kako za samu kontrolu,tako i za liječenje rano otkrivenih  oboljenja.Sam zdravstveni zavod bi profitirao jer bi se karcinom liječio u fazi kada je njegovo liječenje mnogo jeftinije nego kada se mora koristiti mnogo skupih postupaka do izliječenja.

U obe ove aktivnosti,i na snimanju na pokretnom mamografu i na predavanju istaknut j eprimjer susjedne Hrvatske gdje je zakonom propisana redovan mamografska kontrola još 1995.godine.Rezultati izliječenih od karcinoma su tom odlukom umanjeni do nevjerovatnosti.

Preduvjet je bio nabavka velikog broja mamografa,kao i to da da se ovakvi pregledi smatraju osnovnom medicinskom uslugom bez dodatnih plaćanja.U hrvatskom zdrvstvu smatraju da su ustvari time ostvarili ogromne uštede.

Udruženje „Behar“ smatra da bi obzirom na stanje u zdravstvu,  na unsko-sanskom kantonu aktivnost na prikupljanju sredtava  trebaju,ili bi bilo najbolje,da  povedu lokalne zajednice i Domovi zdravlja, kako bi se toj aktivnosti dala odgovornost,važnost i kao bi se mogla voditi najbolja kontrola prikupljenih sredstava koja bi omogućila kupovinu mamografa kao najboljeg saveznika u ranom otkrivanju karcinoma dojke.To je bila i završna poruka „Dana zdravlja“.

Članice udruženja „ Aktiv žena Otoka“ su  za ovu prigodu pripremile ručak i posluženje za sve učesnice na mamografskom  kontrolnom pregledu i još jednom pokazale da, ako se unaprijed želi  govoriti o dobro organiziranom poslu,onda ga treba  raditi  u partnerstvu sa udruženjem žena iz Bosanske Otoke.I članice „Behara“ su iz Bihaća došle sa svojim kolačima,pa je tako poslije završenog pregleda priređeno i druženje žena U Bosanskoj Otoci.

 Dan zdravlja u Bosanskoj Krupi je ispunio očekivanja organizatorica iz „Behara“,na njihovo  zadovoljstvo,zadovoljstvo donatora i posebno žena koje su se ovaj dan pregledane na mamografu.Žene iz „Behara“ vjeruju da će ova aktivnost biti potica da bosanskokrupske žene jače progovore o svojoj bolesti,podijele iskustva i budu dio onih koji će educirati mlade i sve žene da im redovna kontrola,počev od samokontrole i promatranja dojki,pa  do mamografskog snimanja ,budu redovan godišnja obaveza u njihovoj zdravstvenoj kontroli,kao i da će se naći dobar tim žena koje će u dogledno vrijeme osnovati i bosanskokrupsko udruženje za brigu o oboljelim od karcinoma.!

Dževada Štancl

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 371 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Januar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda