Općinsko vijeće Bosanska Krupa zasjedalo je po petnaesti put u ovom sastavu.Poslije vrlo konstruktivnih rasprava  u kojima su učestvovali gotovo svi vjećnici sve ponudjene tačke dobile su potrebnu većinu 

Sigurno najbitnija  tačka 15.sjednice OV Bosanska Krupa bio je Nacrt Budžeta općine  Bosanska Krupa.Njega je uradila Služba za finansije Općine Bosanska Krupa a obrazlagao ga je  općinski načelnik Armin Halitović .On je naglasio da je ono što je ponudjeno kao Nacrt  budžeta sigurno u mnogo stvari različito od dokumenta koji će biti predložen kao Budžet .Ponudjeni Nacrt manji je za više od 300.000 od Budžeta u 2013.godini  i prema rječima općinskog načelnika  suma od 6.170.000 se može  podjeliti da većina onih koji očekuju nešto od Budžeta budu barem djelimično  zadovoljni ali će sigurno biti i veliki broj onih koji neće biti zadovoljni . Nakon uvodnog izlaganja sa zamjerkama na Nacrt budžeta javio se veliki broj  vjećnika  koji su uglavom imali primjedbe na smanjenje  sredstava za boračka udruženja, smanjenje sredstava za stipendije i poljoprivredu  te povećanje sradstava za plate i druga primanja radnika.Poslije diskusija ponovo je govorio općinski načelnik i koji je konstatovao da je zadovoljan velikim brojem diskusuja   i vrlo kvalitetnih prijedloga koje će u najvećoj mjeri usvojiti.  Poslije još nekoliko diskusija i političkih nadmudrivanja ponudjeni Nacrt Budžeta je usvojen  i upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu .Sličan scenario bio je i sa Nacrtom odluke o izvršenju budžeta koja je takodje usvojena u ponudjenom obliku i o njoj će se govoriti na javnoj raspravi zajedno sa raznmatranjem Nacrta budžeta.Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje  za 2014.godinu usvojen je jednoglasno uz niz primjedbi i novih prijedloga koje će općinski načelnik uzeti u obzir prilikom izrade ovog akta u formi prijedloga. Usvojena je bazna cijena  kao osnovica za obračun   naknada za uredjenje  gradjevinskog   zemljišta  u visini od 70 KM po kvadratnom metru. Ova cijena  je na snazi već nekoliko godina a kroz diskusiju je bilo prijedloga i da se odrede raličite cijene za stare i nove objekte ali je na kraju ipak preovladalo mišljenje da je jedinstvena cijena najbolje rješenje. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne cijene  kvadratnog metra korisne površine stambenog prostora usvojen je u ponudjenom obliku i iznosi 600 konvertibilnih marak a ista je ostala i vrijednosti  boda  za komunalnu naknadu za 2014.godinu .Usvojen je i prijedlog odluke o pristupanju u članstvo Europskog pokreta u Bosni Hercegovini i Unije europskih gradova u jugoistočnoj Europi .nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen zaključak da se dodijele prostorije Udruženju „Ljuti krajišnici“  a zamjenim predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosanska Krupa Mehmed Mahmić je informisao vijećnike  i da je pokrenuta inicijativa da se jedna ulica u Bosanskoj Krupi nazove po  Hasibu  Mahmiću i Ljutim Krajišnicima.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru povučena je iz rasprave jer je u toku sjednice došao zahtjev od Policijske stanice Bosanska Krupa da se u ovoj odluci  tretira i neprimjereno izlaganje očima javnosti  ustrijeljene divljači,pa će se ova Odluka nći na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.Vjeće se pozitivno izjasnilo i o dodjeli koncesija za eksploataciju dolomita preduzećima Dizdarević mersc i „GP-Mahmić“.Nakon duže rasprave  oko davanja saglasnosti da općinski načelnik pokrene  proceduru izmjena  i dopuna odluke o preuzimanju  osnivačkih prava JU“Centar za kulturu ,obrazovanje i informisanje  od JU“Gradska biblioteka“ i „JU“Gradska galerija“ donešen je zaključak da se za slijedeću sjednicu pripremi informacija o svim prednostima i načinu na koji se namjerava izvršiti integracija Gradske biblioteke i Gradske galerije u budući Bosanski kulturni centar  Bosanska Krupa ,kako je predvidjeno da se preimenuje Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje. Na inicijativu  direktorice Dječijeg obdaništa i doma učenika Općinsko vijeće prihvatilo je Zaključak kojim se od kantonalnog ministarstva obrazovanja i sporta traži da odobri otvaranje još jedne vrtićke grupe jer na listama za čekanje na red u dječijem vrtiću ima više od 15 zainteresiranih.Zbog haotičnog stanja u Općinskoj izbornoj komisiji odlučeno je da se tumačenje zatraži od Centralne izborne komisije.Informacija o popisu stanovništva ponovo je ostavljena za slijedeću sjednicu zbog odsutnosti predsjednice komisije a k znanju je primljena informacija o poduzetim mjerama i radnjama PS Bosanska Krupa  tokom oktobra 2013.godine uz zaključak da prilikom  razmatranja ovakvih informacija ubuduće trebaju biti i predstavnici PS Bosanska Krupa.

 

Ademir Mesić

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 472 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda