Treći po redu Sajam knjiga u Bosanskoj Krupi svečano je danas otvoren na platou pješačke zone u užem centru grada.To je jedan od četiri Sajma koji se već treću godinu organiziraju u sklopu projekta „Bosanska Krupa-grad malih sajmova“ ,projekta koji je osmislilo udruženja „LAGUna-Sana“ i provodi pod generalnim pokroviteljstvom općine Bosanska Krupa ,uz sponzorstvo sa Komunalnim poduzećem „10 juli“ iz Bosanske Krupe. Sajmom knjige svake godine započinje serija sajmova koji svi u osnovi imaju zajednički cilj-da obogate turističku ponudu općine Bosanska Krupa . Organizator i ovogodišnjeg Sajma je Gradska biblioteka u Bosanskoj Krupi. Želja je da se kroz Sajam knjige građanima općine Bosanska Krupa,a posebno učenicima osnovnih i srednjih škola i na ovaj način približi pisana riječ,da im se pruži prilika da se upoznaju sa najnovijim izdanjima izdavačkih kuća i da po sajamskim cijenama kupe knjige i obogate svoje kućne biblioteke i zadovolje svoje interesovanje za ispisanu i objavljenu riječ. Na svečanom otvorenju Sajma,u ime načelnika koji je zbog ranije preuzetih obaveza bio spriječen da otvori ovogodišnji Sajam, obratila se šefica kabineta općinskog načelnika Elmedina Kavazović,poželjela uspješan rad Sajma i izrazila posebno zadovoljstvo činjenicom da je Bosanska Krupa,uz ovaj projekat postala i poželjan sajamski grad. Ispred organizatora Sajma ,Gradske biblioteke ,bibliotekarka Ajša Sivić nam je istakla da se na Sajmu nalazi pet izdavačkih kuća,između ostalih „Bosanska riječ „iz Tuzle,“Šahinpašić“ iz Sarajeva,“Nostalgije“ iz Prijedora i drugih.Naglasila je ,da je ove godine zbog ekonomske situacije , bilo teško organizirati Sajam,ali da se sve uspjelo realizirati zahvaljujući dobroj suradnji lokalne uprave,Gradske biblioteke,Komunalnog poduzeća,škola i udruženja sa područja bosanskokrupske općine. U kulturno -zabavnom programu na svečanom otvorenju,bogatim programom učestvovali su učenici Druge osnovne škole iz Bosanske Krupe i oduševili nekoliko stotina građana i učenika koji su pratili otvor Sajma knjiga u Bosanskoj Krupi. Sajam će za zainteresirane biti otvoren naredna tri dana.Pored ponude knjiga pet izdavača na deset štandova,u okviru Sajma biće upriličen susret sa mladim književnim stvaraocima općine Bosanska Krupa na Književnoj večeri u Turističkom centru u Bosanskoj Krupi.Planirane su i organizovane školske posjete učenika bosanskokrupskih škola,ali i nekih drugih škola iz našeg Kantona.U zabavnom dijelu ,na kraju Sajma biće organiziran i koncert grupe „Prolaznici“. Očekuje se da će brojka prošlogodišnjih posjetilaca Sajma knjiga u Bosanskoj Krupi,procijenjena na 1500, biti premašena već u prva dva dana ovogodišnje manifestacije. Dževada Štancl
Manje korupcije više radnih mjesta ,značaj gradjanskog aktivizma naziv je projekta u okviru kojeg je u Bosanskoj Krupi organiziran i okrugli sto u organizaciji PLOD centra Bihać kao jednog od implementatora projekta zajedno sa Nezavisnim biroom za razvoj (NBR) Gradačac i Modriča, Udruženjem za posao i poduzetništvo LiNK- Mostar.Uvodničar i moderator okruglog stola je dr.Genc Trnavci, profesor na Pravnom fakultetu u Bihaću,ali i čovjek koji je u kratkom vremenskom periodu skupio zavidno iskustvo čime je zaslužio pored ostalog i mjesto „ad hoc“ sudije u sudu za ljudska prava u Strazburu. Pitali smo kakvo je stanje u BiH uopšteno kada je u pitanju korupcija : Dr.Trnavci : „Stanje korupcije je kriminološko i u ekonomskom,pravnom i političkom smislu kao pojava u bh-a društvu je veoma loše,makar ako se uzmu u obzir brojni izvještaji vladinih i nevladinih organizacija ,domaćih i medjunarodnih koji govore o tome da percepcija korupcije,ako se može govoriti o takvim empirijskim istraživanjima je otprilike na nivou afričkih zemalja.“ Ako se pogleda na sve napore koje su učinile domaće institucije u suradnji sa Medjunarodnom zajednicom dolazi se do apsurda,jer svi napori koji su učinjeni trebali su dovesti do pomaka u smanjenju korupcije ,a toga na terenu nema,šta nam je onda činiti : Dr.Trnavci : „Zadatak bh-a reformatora je da što prije izvrše reformu ključnih institucija ,reformu policije koja nije do kraja provedena .Policija mora biti neovisna,samostalna u otkrivanju krivičnih djela koruptivnog ponašanja ,jer je to najbolji način da se suzbije korupcija.Nema zaprijećene kazne,tako da ona ne utiče na potencijalnog političara koji se sprema da izvrši koruptivno djelo,tako da on u svoju kalkulaciju ne uzima zaprijećenu kaznu ,već samo rizik da bi mogao biti otkriven.Tako da samo ako bi se povisio taj prag rizika korupcija bi mogla biti smanjena ,ne iskorijenjena ,to nikada nećemo postići,ali smanjena -da.“ Pod pretpostavkom da u vlasti ima korupcije koliko bi ista ta vlast uopće imala želje i interesa da se bori protiv korupcije : Dr.Trnavci : "Gledajte ta pretpostavka da u vlasti ima korupcije potvrdjena je brojnim istraživanjima i neposrednim iskustvom bh-a gradjana,znači korupcije sigurno ima .Ustvari ona je motiv za dovodjenje političkih elita na vlast,a političke elite u BiH se koriste nacionalizmom kao tehnologijom dolaženja na vlast i održavanja na vlasti.U tom jednom začaranom krugu,u tom jednom sistemu spojenih posuda etnokratskih,kleptokratskih elita koje uzajamno suradjuju mimo partijskih i entitetskih granica,mimo nacionalnih i vjerskih granica one suradjuju kako bi ovo stanje opstalo.Od njih očekivati da se aktivno uhvate u koštac u borbi protiv korupcije je ne moguće bez učešća Medjunarodne zajednice .“ Zbog svega recenog cilj projekta je ubrzati reforme ključnih vladinih institucija i poboljšati njihov rad, aktivnim uključivanjem i učešćem nevladinih organizacija. Brža reforma bi trebala dovesti do smanjenja korupcije. Projekt kojeg finansira Evropska unija implementira se od februara prošle pa do oktobra ove godine,a održavanje okruglog stola je samo dio aktivnosti koje se provode kroz pomenuti projekt. Cilj okruglog stola koji je već održan u Bihaću,sada i u Bosanskoj Krupi je predstavljanje rezultata dosadašnjih aktivnosti projekta, stvaranje dodatnog pritiska javnosti, educiranje građana i udruženja poslodavaca, privrednika i obrtnika, komora i drugih kako bi se svi što aktivnije uključili u proces zagovaranja. Okrugli sto bi trebalo da omogući lakše prepoznavanje mogućih izvora korupcije koji se pojavljuju u javnom sektoru,kroz javne fondove,ali i da ukaže na načine borbe protiv korupcije.Iako je korupcija pošast koja je rasprostranjena gotovo u svakom sektoru kroz ovaj projekt akcent je stavljen na malo i srednje poduzetništvo.Naredni okrugli sto održava se u općini Cazin. Renata Sedić / Enisa Bajrić
23.maja 1995.godine ,borci i starješine 511. Slavne brdske brigade su u nezaustavljivom jurišu,za samo nešto više od dva sata borbe oslobodili kotu Kobiljnjak,kotu 349 ,koju je agresor ,sedam mjeseci prije zauzeo i u tom reonu formirao mostobran. U akciji su su učestvovali najbolji i najizrasliji borci ,slavni junaci 511-te,u bici života za svoj grad,,dobro isplaniranom,vješto vođenom i besprijekorno izvedenom borbenom akcijom. Svečano obilježavanje je započelo okupljanjem učesnika pješačkog marša ispred Šehidskog centalnog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi.Pred duše šehida i poginulih boraca proučena je Fatiha i položeno cvijeće.U maršu pod nazivom „Stazama 511.Slavne-Kobiljnjak 2012.,sa svojim sugrađanima bio je i općinski načelnik Armin Halitović,i sam borac bosanskokrupske slavne brigade.U stroju sa njim krenulo je više od stotinu učesnika iz grada,a njima su se na stazi do vrha i platoa Kobiljnjaka pridružili brojni građani,pa je na svečanosti ,upriličenoj na mjestu odvijanja bitke, bilo više od četiri stotine učesnika. U stroju onih koji su ove godine sa srcem izvršili svoju dužnost i podsjetili na ovaj presudni dan kao osnovu sa kojeg je udaren temelj konačnoj slobodi voljenom gradu ,kao i svake godine bilo je mnogo mladih,mladih koji su rođeni poslije ove bitke,i to daje poseban značaj čuvanju tekovina naroslobodilačke borbe junaka 511. u proteklom ratu. Pješačenje nije pratilo dobro vrijeme,učesnike marša je ,u nekoliko navrata pokrio veliki pljusak,ali ih to nije spriječilo da stignu na vrh Kobiljnjaka i kao pobjednici u miru gledaju svoj slobodni grad. Svečanost na Kobiljnjaku je započela intoniranjem himne,podizanjem državne zastave i polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima Hodžinca.Uz općinskog načelnika ovaj dio protokala obavila su djeca iz šehidskih obitelji. Po sedamnaesti pu na ovom mjestu pročitan je izvorni tekst vojničkog izvještaja boraca i starješina 511.slavne poslije završene bitke za Kobiljnjak. Učesnicima marša se obratio općinski načelnik Armin Halitović,zahvaljući svima svojim sugrađanima što ih ni velika kiša nije omela ,da po zaista zahtjevnom i teškom terenu ,dođu i na ovaj način proslave značajnu pobjedu i na taj način odaju poštu svima onima koji su u borbi za povratak u grad izgubli živote,postali ratni vojni ivalidi.Posebna zahvalnost je odata članovima šehidski obitelji ,koje su život u oslobođenom gradu ,morale nastaviti bez svojih najmilijih.Općinski načelnik u svom obraćanju nije propustio da istakne dobre stratege 511. i vrhunske borce koji su tu strategiju realizirali kroz ovu bitku.Nijedan borac, u ovoj velikoj bici koja je trajala 140 minuta, nije izgubio život.Nekoliko ih je bilo ranjeno,a zapljena su znatna materijalno –tehnička sredstva koja su ,uz osokoljene borce, pomogla da 511.,Petom korpusi Armija R BiH Svoj počasni marš,nekoliko mjeseci kasnije izvede u slobodnoj Bosanskoj Krupi.U svom govoru je istaknuo da je u ovom akcijom oslobođeno i pet Muslimana –Bošnjaka koji su ,na ovom dijelu,kao živi štit ,kopali rovove u kojima su se skrivali i provodili svoj nemilosrdni plan agresorski vojnici novigradskog bataljona vojske Republike srpske. U kulturno-umjetničkom programu nastupili su članovi recitatorske,folklorne i vokalne grupe Kulturno umjetničkog društva „Una“.Ni njih nije spriječila kiša i raskvašeno,blatnjavo tlo da na ovom mjestu pjesmom i igrom daju pečat obilježavanju velike pobjede na Kobiljnjaku,sa srcem,onako kako to čine dugi niz godina, na ovaj dan. Za sve to vrijeme,u vojničkom kazanu kuhao se vojnički grah kojeg je učesnicima marša i svečanosti na Kobiljnjaku,po tradiciji koja se ne iznevjerava, darovala općina Bosanska Krupa. I ove godine,po sedamnaesti put,uz prisjećanje na borbenu akciju Kobiljnjak 2012.,sve njene odličnosti koje su obojili borci 511.,svima onima koji su imali priliku na dlanu vidjeti svoj slobodni grad,nepokoreni grad koji se svakim danom razvija i dobija sliku svoje suprostnosti od dana maja 1995. ,bilo je jasno jedno:kada je u pitanju čuvanje svoga grada,širokog za sve dobre ljude nema drugog puta,nema podjele po bilo kom osnovu.Sveta je borba boraca oslobodioca kao je i sveta oobaveza da svakim danom,svojim radom ,uz čuvanje slobodarskih tekovina,svi zajedno,prema svojim sposobnostima,ono najbolje u svima nama založimo za sveukupni razvoj našeg grada,za budućnost naše mladosti,koja je svojim marširanjem stazama 511. i maja 23.maj 2012. pokazala da se proživljeno ne zaboravlja,osobito ova bitka koja je ,u svom kratkom trajanju oslobodila tri kilometra svoga grada i svoje domovine. Dževada Štancl

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 651 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Maj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda