Članak je filtriran: Septembar 2021

srijeda, 22 Septembar 2021 08:00

SERVISNE INFORMACIJE za dan 22.09.2021.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

 

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

 

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 22 pacijenata, za  KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

-Danas ima planski prekid u isporuci vode:

-07.00 -15.00 sati, Bosanska Krupa Ul. Hodžinac, sanacija kvara.

 

Elektro-distribucijaizvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

-Danas nema predviđenih planskih prekida u isporuci električne energije:

 

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 4C , vlažnost zraka 98% , dok je vodostaj rijeke Une14 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Ovog četvrtka 23.septembra Predsjedavajući Općinskog vijeće Bosanska Krupa Djemal Elezović zajedno sa vijećnicima zakazao je press konferenciju na lokalitetu odlagališta otpada Meždre – Vlaški do s ciljem, kako su istakli, skretanja pažnje na ekološku katastrofu i opasnost koja prijeti stanovnicima općine Bosanske Krupe.

Pitanje deponije Meždre-Vlaški do aktualizirano je od strane općinskih vijećnika (SDA- Pokret za Bos.Krupu-Pomak) posebno zadnjih par mjeseci. Nakon što je Općinsko vijeće zakazalo u augustu mjesecu tematsku sjednicu na koju su bili pozvani svi nadležni i oni kojihbi setrebala doticati ova problematika iz tri općine Bužima,Cazina i Bos.Krupe,a medju njima načenici i gradonačelnik, vijećnici, direktori komunalnih preduzeća kao i predstavnici resornog kantonalnog ministarstva i inspektorata i na koju se odazvalo njih toliko da su se mogli prebrojati „na prste jedne ruke“, vijećnici su donijeli odluku o stavljanju van snage prethodno donesenih odluka ovog tijela o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu općine Bosanska Krupa, a koje se odnose na davanje saglasnosti na lokaciju Meždre-Vlaški do za deponiju dvije općine Bosanska Krupa i Bužim te grad Cazin. To znači da po isteku zakonskog roka od 60 dana općina Bužim i grad Cazin više ne mogu svoj otpad odlagati na lokaciji Meždre – Vlaški do. Ovom odlukom takodje van snage stavljaju se odluke i sporazumi o regulisanju medjusobnih prava i obaveza   kada je u pitanju održavanje pomenute deponije.

Kako ni nakon ovakve odluke nije bilo reakcija u pravcu dijaloga kako bi se za dobrobit svih nas sjelo za sto i tražilo kvalitetno rješenje Općinsko vijeće Bosanska Krupa je odlučilo da održi press konferenciju na lokalitetu Meždre i pokaže javnosti, kako su sami kazali, razmjere ekološke i zdravstvene katastrofe. Press konferencija je zakazana za četvrtak 23.septembar od 16 sati.

Renata S.

Objavljeno u VIJESTI

Agencija za vodno područje rijeke Save, po osnovu projekta kada je u pitanju odbrana od poplava, odobrila je 300 000 KM kako bi se dvije najkritičnije tačke u općini Bosanska Krupa zaštitile od dugogodišnjeg plavljenja.Riječ je o području u ulici Bihaćka i ul.Otočkih heroja(Redžići).Prema informacijama koje smo dobili u općini Bosanska Krupa tender za izvodjenje radova je juče raspisan, a od nivoa Une ovisi kada će se krenuti sa radovima. Rezultat je ovo zajedničkih napora općinskog načelnika Armina Halitovića i zastupnika u Skupštini USK Mehmeda Mahmića. Podsjećamo da je svojom odlukom Vlada FBiH nedavno odobrila i 500 000 KM za projekt uredjenja Trga Alije Izetbegovića i ulice 511 Sbbr kao i 125 000 KM jednokratne finansijske pomoći koje je općina dobila u okviru paketa „teškog“ trideset miliona maraka kao pomoć općinama i kantonima za sanaciju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

Renata S.

Objavljeno u VIJESTI

Juče je u Kabinetu općine Bosanska Krupa potpisan ugovor o nabavci plastenika za 13 naših poljoprivrednih proizvodjača. Ugovor su potpisali Medjunarodni fond za razvoj poljoprivrede(IFAD), dobavljač firma Agrisan iz Sanskog Mosta i općina Bosanska Krupa. Riječ je o plastenicima veličine 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje, a sredstva u visini od skoro 42 000 KM sufinansira se u omjeru 40-40-20 %, odnosno po 16 774 KM IFAD i Općina, dok će 8 372 KM biti sredstva koja će uplatiti pomenutih 13 farmera.

„Ukupna vrijednost ovog projekta koji se implementira u šest lokalnih zajednica negdje oko 109 000 grant sredstava IFAD-a, a ukupna vrijednost kompletnog projekta je oko 277 000 KM.“

Uskoro bi , kako se juče čulo prilikom potpisivanja ugovora, trebalo pristupiti potpisivanju ugovora sa samim poljoprivrednim proizvodjačima. Inače prema riječima Toromanovića, poljoprivrednici kroz prijavljene projekte, najviše iskazuju interese za uzgoj krastavca kornišona zatim kestena, a na trećem mjestu je uzgoj malina.

Renata S.

Objavljeno u VIJESTI
utorak, 21 Septembar 2021 05:31

SERVISNE INFORMACIJE za dan 21.09.2021

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu zabilježila slijedeće:

-Dana,20.09. u 22.00 sati disilo se narušavanje JRiM u Bosanskoj Krupi, Ul. 1BKB naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica, prekršajni nalog na 1 lice.

 

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

 

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 23 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

-Danas ima planski prekid u isporuci vode:

-09.00 -12.00 sati, Bosanska Krupa Ul. Hodžinac, sanacija kvara.

 

Elektro-distribucijaizvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

-Danas nema predviđenih planskih prekida u isporuci električne energije:

 

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično mokrim kolovozima.Upozorenje na jutarnju maglu i odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 8C , vlažnost zraka 100% , dok je vodostaj rijeke Une16 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini pa tako i na području općine Bosanska Krupa je pogoršana.
Prema podacima Doma zdravlja Bosanska Krupa trenutno su aktivna 22 slučaja koronavirusa, zabilježeno je 46 bliskih kontakata tako da je u izolaciji ukupno 68 osoba.

U Bosni i Hercegovini registrovano je još 324 novoobljelih od koronavirusa od 1.557 testiranih. Preminulo je 39 osoba. U Republici Srpskoj zabilježeno je 76 novih infekcija i 18 smrtnih ishoda a u Federaciji BiH 243 novih zaraženih i 18 preminulih. U Brčko distriktu BiH pet je novih slučajeva zaraze virusom korona, a preminule su tri osobe.
Izvor: bhrt/RadioBK

Objavljeno u KORONAVIRUS

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu zabilježila slijedeće:

-Dana,17.09. u 12.00 sati disila se SN u Bosanskoj Krupi, regionalni put R 404A Orasi, 2 učesnika, materijalna šteta, prekršajni nalog na 1 vozača..

-Dana,17.09. u 23.30 sati disila se SN, Ljusina, regionalni put R 402 lokacija Krivodol, 1 učesnik, slijetanje s puta, vozač pod dejstvom alkohola, lišen slobode, materijalna šteta, prekršajni nalog na 1 vozača..

-Dana,18.09. u 20.10 sati disila se SN na lokalnom putu Ivanjska, 1 učesnik, materijalna šteta, prekršajni nalog na vozača..

-Dana,18.09. u 01.28 sati disila se SN, Ljusina, regionalni put R 402, 1 učesnik, materijalna šteta, udar vozilom u ugostiteljski objektat ¨Ibrahimović¨, prekršajni nalog na 1 vozača..

-Dana,19.09. u 22.10 sati disilo se narušavanje JRiM u Bosanskoj Otoci, UL Čaršija objekat UG ¨Sloga¨, fizički napad 1 lica na drugo, lice lišeno slobode i zadržano, šrelršajni nalog na 1 lice.

 

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

 

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 119 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.

-Danas ima planski prekid u isporuci vode:

-07.00 -15.00 sati, Bosanska Krupa Ul. Pazardžik i Hatidže Mustedanagić, sanacija kvara.

 

Elektro-distribucijaizvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

-Danas nema predviđenih planskih prekida u isporuci električne energije:

 

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 12C , vlažnost zraka 95% , dok je vodostaj rijeke Une13 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
nedjelja, 19 Septembar 2021 19:35

Održan turnir u malom nogometu ‘Mom gradu’

U sklopu septembarskih dana slobode, u nedjelju je održan malonogometni turnir ‘Mom gradu’ na SRC Ade, u organizaciji nogometne škole "Feniks". Kako ističu iz ove omladinske škole nogometa, ovo je poklon Bosanskoj Krupi na njen rođendan, ali i afirmacija fudbala na USK, jer su ucestvovali najmlađi fudbaleri, godište 2014/15.

Mališana je bilo preko stotinu, koji su u punoj spremi i opremi, kao mali profesionalci, igrali fudbal, zabavljali se i družili, jeli i pili i svi odnijeli kući medalje, a neki i pehare i pobjednička priznanja.

Čitava nedjelja je bila rezervirana samo za fudbal, a Avdo Mahić, koordinator nogometne škole Feniks, kaže da su učesnici ovog puta bili iz Cazina, Sanskog Mosta, Bihaća i Bosanske Krupe te da je ovaj turnir specifično organiziran za ovaj uzrast budući da su ovo najmlađi uzrasti i da nemaju mnogo prilike da se takmiče. Tako se, kaže, vrši i promocija i afirmacija fudbala na našem kantonu, ali i pripremaju naredne generacije za sve ono što dolazi.

Osvajači ovog turnira su mali nogometaši iz OFK Bihać 1, drugi su OFK Bihać 2, treći je domaćin, NS Feniks dok su četvrti SF Dream team iz Sanskog Mosta. Samo visinom mali, ovi su fudbaleri zaista budućnost sporta i osvježenje za gledati, a iako tek 6 ili 7 godina, svojim karakterom su pokazali da se mogu nositi i s pobjedama i porazima, ali i s velikim takmičenjima kao što je ovo.

Ukratko, malonogometni turnir "Mom gradu" na SRC Ade u nedjelju, bio je prava mala karavana sporta, djetinjstva, ljepote fudbala I dobrog druženja.

Elma V.

Objavljeno u SPORT
nedjelja, 19 Septembar 2021 18:39

Obilježen Dan veterana policije 91-95

Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na Centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi te kratkim osvrtom na ratna dešavanja, pripadnici rezervnog sastava policije, članovi udruženja veterana kao i predstavnici organa uprave i Općinskog vijeća, obilježili su 19. septembar, Dan Veterana policije 91-95, jedan od značajnijih datuma kad je odbrana RBiH započeta.

Jadranko Šaran,ratni komandant SJB Bosanska Krupa posebno je danas istakao važnost ovog okupljanja i samog Dana veterana ratne policije, kao okosnicu svega onoga što su predstavljali u ratu, ali i onoga što je zaboravljeno u miru. Razočarani su, ističe, jer se ne tretiraju jednako kao ostale jedinice te se skoro i ne spominju pri obilježavanjima značajnih datuma, a bili su prva i najorganiziranija ratna formacija na početku rata.

Jedinica ratne policije je prošla kroz većinu ratišta na terenu bihaćkog okruga, bila sastavni dio odbrane BiH, prva formacija koja je stala u odbranu. Iz udruženja smatraju da su zapostavljeni u svim navodima i obilježavanjima, od dana brigade do značajnih datuma odbrane Bosanske Krupe.

Jasmin Hasanović, predsjednik Udruženja veterana ratne policije kaže da su uspjeli, zajedničkim naporima, kroz ovo udruženje, da riješe neke osnovne probleme, pa i učestvuju u pojedinim zakonima koji se tiču boraca i invalida proteklog rata, ali da je nezadovoljstvo prisutno zbog zapostavljenosti ove jedinice, no da odredjeni pomak postoji.

Načelnik Armin Halitović je naglasio bitnost i veličinu ove ratne jedinice, prisjećajući se tih prvih godina rata, kao i hrabrosti i organiziranosti stanice javne bezbjednosti Bosanska Krupa. On je čestitao Dan veterana ratne policije, kazavši da su oni bili, kako prva formacija organizirana na početku rata, tako i pomoć gdje god i kad je trebalo, pored borbenih zadataka koje su I sami imali.

Poslije Centralnog spomen obilježja uslijedilo je druženje pripadnika rezervnog sastava policije, gdje su uglavnom evocirali uspomene, sjećanja na doživljaje i događaje, a ponajviše na ljude, koje su izgubili u raznim dejtstvima, ali i sve one koje vrijeme polako odnosi. Ističu, svjesni su da ih je sve manje, ali da ne smiju biti ni zaboravljeni ni zapostavljeni i to je glavni cilj ovog druženja.

Elma V.

Objavljeno u VIJESTI

Na sam rođendan općine Bosanska Krupa, načelnik općine Armin Halitović, direktoru JU „Direkcija regionalnih cesta USK-a“ Bihać Amiru Osmančeviću, uručio Rješenje o odobrenju za izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju regionalne ceste R-404a, dionica od prilaza za ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa do mosta preko rijeke Krušnice. Radovi počinju odmah i nadaju se, kako iz direkcije tako i iz općinskog organa, da će što prije biti završeni i da će poboljšati sigurnost pješaka, ali i saobraćaja u tom predjelu.
‘’Danas smo povodom dana općine Bosanska Krupa poklonili Krupljanima vrijednost radova od 850 hiljada maraka , a to je potez izrade pjeskaških staza pored Doma zdravlja i završetak regionalnog puta prema Arapuši. S tim radovima okončavamo jedan dugi proces radova koji su trajali. Danas smo dobili dozvolu, otpočinemo s radovima i nadamo se da ćemo završiti u toku ove građevinske godine’’ - ističe Amir Osmančević, direktor JU ‘’Direkcija regionalnih cesta USK’’.
Ova regionalna saobraćajnica istaknuta je kao problem već prije par godina, kada se aludiralo na nesigurnost i loše uvjete, a lobiranjem u skupštini kantona USK, skupštinska zastupnica Ifeta Kadić se posebno založila te će u ove radove biti utrošeno 850.000KM.
‘’Započeli su radovi na saobraćajnici kod Doma zdravlja, a sredstva su obezbijeđena na inicijativu kantonalne zastupnice Ifete Kadić. Radi se o važnom projektu koji će sigurno osigurati bezbjednost pješaka na ovog dijelu regionalnog puta. Ono što očekujemo je da se radovi završe u dogovorenom roku. Takođe očekujemo da će se riješiti imovinsko-pravni odnosi kada je u pitanju regionalni put u Arapuši i da ćemo i taj dio puta spojiti’’ – kaže Midhat Arnautović, predsjednik NES-a Bosanska Krupa.
Pored rekonstrukcije ove dionice, dogovoreno i uređenje mosta preko rijeke Krušnice te postavljanje novih rasvjetnih tijela, a govorilo se i o asfaltiranju ostatka puta prema Arapusi, dio od tri kilometra, koji je podigao velike tenzije proteklih mjeseci. Kako navode nasi govornici i to će biti riješeno uskoro, uz pomoć Vlade USK.
‘’Meni je posebna čast što smo u Bosanskoj Krupi, na Dan oslobođenja i Dan općine počeli ovaj projekt sanacije puta Arapuša i ovih trotoara kraj doma zdravlja s podrškom od 850 000KM, otvaranjem gimnazije, zatim najavom sredstava za Kobiljnjak i Ćojluk sa još 100 000KM od Vlade, program nižim nivoima vlasti, koji smo isplatili za protekle godine i Bosanska Krupa i u tom može očekivati oko 300.000 KM’’ – navodi premijer USK, Mustafa Ruznic.

E.V

Objavljeno u VIJESTI
Stranica 4 od 13

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1232 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa