Mauris tincidunt euismod

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović jučer je, kada je od strane Općine i objavljeno saopćenje o arheološkom istraživanju italijanskih stručnjaka na Starogradskoj tvrđavi u Bosanskoj Krupi i višegodišnjem problemu u komunikaciji i saradnji s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, poslao obavijest o otpočinjanju uređenja premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kao i i svim ostalim relevantnim, nadležnim organima u državi. To su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Zavod za zaštitu spomenika FBiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i JU „Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa“ Bihać. U obavijesti je detaljno i hronološki opisan kompletan tok dešavanja, počevši od 2008. godine kada je pomenuta tvrđava i proglašena nacionalnim spomenikom pa sve do danas.

 

Isti se obavještavaju da će se uređenju tvrđave, zbog sigurnosti građana, uskoro pristupiti bez obzira na nepostojanje saglasnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Kako bi se o svemu detaljno javnost informisala, poslanu Obavijest objavljujemo u cjelosti.

 

Poštovani,

 

            Općina Bosanska Krupa se susreće sa nizom problema vezanih za Tvrđavu u Bosanskoj Krupi koja je 2008. godine Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenikom.

            2009. godine smo izradili Idejni projekt rekonstrukcije, sanacije, konzervacije i revitalizacije i isti smo u skladu sa Odlukom o proglašenju tvrđave nacionalnim spomenikom uputili nadležnoj Komisiji radi davanja saglasnosti i mišljenja. Kako u dogledno vrijeme nismo dobili nikakav odgovor upućivali smo i pismene i usmene urgencije, međutim ostalo je na tome.

            U mjesecu novembru 2010. godine došlo do obrušavanja Starogradske tvrđave. Urbanističko-građevinski i komunalni inspektor Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa su obavili inspekcijski pregled stanja na Starogradskoj tvrđavi i utvrdili da je došlo do urušavanja zida s južne strane tvrđave u širini 3,5-4,0 m, kompletne visine od podnožja do platoa tabije, kada smo proslijedili akt nadležnim tijelima o stanju tvrđave, te je izvršena hitna sanacija. U martu mjesecu 2011. godine smo izradili novi Idejni projekt rekonstrukcije, sanacije, konzervacije i revitalizacije i dana 29.03.2011. godine smo ponovno uputili zahtjev za davanje mišljenja i saglasnosti na isti na koji do danas nismo dobili odgovor.

            Dana 03.11.2011. godine zaprimili smo Rješenje federalnog građevinskog inspektora broj: UP1-10-23-11019/2011-1001-2-P od 25.10.2011. godine kojim se Općini Bosanska Krupa, kao vlasniku-korisniku građevine Povijesno područje - Tvrđava u Bosanskoj Krupi, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, naređuje da otkloni uočene nedostatke na građevini koji ugrožavaju stabilnost građevina, susjednih građevina, život i zdravlje ljudi. Tačkom 1. pomenutog Rješenja određeno je da se poduzmu hitne mjere za otklanjanje opasnosti od obrušavanja dijelova zidova koji vode do kula, a do otklanjanja opasnosti građevinu označiti opasnom. Tačkom 2. istog Rješenja je određen rok od 90 dana za otklanjanje uočenih nedostataka, a na temelju stručnog mišljenja i uz stručni nadzor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.  S obzirom da se u novembru mjesecu 2010. godine dio zida obrušio i da je izvršena sanacija istog, tražili smo stručno mišljenje da li možemo raznizati sanirani zid, te da li da se izvrši konzervacija istog i na koji način, na koji nismo dobili odgovor.

            S obzirom na prednje obavještavamo Vas da ćemo pristupiti uređenju, kultivaciji i sanaciji dijela tvrđave koji zbog svoje hitnosti i bezbijednosti života građana ne dozvoljavaju daljnja odlaganja.

(Srce Bosanske Krupe krasi veliko srednjovjekovno bogatstvo,na ponos njenim građanima, ali i svima koji ga posjete)

 

„Bosanska Krupa,njeni građani,njeni razvojni planovi trebaju ovakve projekte i ovakve prijatelje.Zahvaljujem vam se što ste, u svoja istraživanja, uključili i bosanskokrupsku starogradsku tvđavu koja je, pored kulturno-historijskog i nacionalnog spomenika BiH, zaštitni znak našeg grada i dio duše mojih građana.Ovom prilikom, sa punom odgovornoću kažem, da smo juče uputili pismo nadležnim institucijama u oblasti spomeničke baštine, da se očituju o idejnom riješenju za revitalizaciju Starog grada u Bosanskoj Krupi, jer više ne možemo tolerisati višegodišnje čekanje.Na proljeće krećemo sa uređenjem tvrđave,u skladu sa finasijskim mogućnostima,a vaše prijedloge, uvaženi arheolozi,  ćemo ugraditi u naše programe tog uređenja“.

Ovo su riječi koje je općinski načelnik Armin Halitović pozdravio organizatore januarske prezentacije pod nazivom „Arheološko izviđanje i analiza zidanih dijelova tri utvrde unskosanskog kantona-Sokoca,Ostrožca i Starog grada u Bosanskoj Krupi“,organizirane u Domu kulture u Bosanskoj Krupi ,kao drugog dijela projekta arheoloških ispitivanja koje su radili italijanski arheolozi, u sklopu projekta „Prepored doline Une-Una valle rinasche“,a koji, sredstvima italijanske Vlade, implementira konzorcij nevladinih organizacija IPSIA i ICEI, čije je sjedište za BIH, u Bihaću.

Silvia Maraone,direktorica konzorcija IPSIA-ICEI i rukovodilac ovog projekta:

„Arheološka istraživanja na tri stara grada su dio velikog projekta konzorcija IPSIA i ICEI pod nazivom „Una Valle Rinasce“ili „Preporod doline Une“u kojem su sadržane integrirane akcije organske poljoprivrede,održivog turizma i socio-ekonomske inkluzije u dolini rijeke Une, kao podrške, prvenstveno mladim ljudima,  uz maksimalno čuvanje okoliša.Kada smo odabirali mjesta gdje istraživati,nismo mogli zaobići Krupu,ne zato što sa Bosanskom Krupom imamo dugogodišnju suradnju i prijateljstvo,od 1998-e,što jeste jedan razlog-već zato što jedino Bosanska Krupa ima starogradsku tvrđavu u samom srcu grada.Naša aktivnost u ovom projektu nije završena,mi idemo dalje i nadamo se da će turisti ubrzo imati priliku bolje razgledati Stari grad,a da će građani Bosanske Krupe,kao i mi,biti još ponosniji na njega.Mi sada razmišljamo kako valorizirati sve što su arheolozi predložili za ova tri stara grada.Bosanska Krupa je u svemu tu posebna priča,kao i napori koji lokalna uprava i ljudi žele kada je u pitanju uređenje i oživljavanje kamenog spomenika i to je naša odluka“.

Početkom augusta prošle godine na području Unsko-sanskog kantona ,pod pokroviteljstvom italijanskog ministarstva vanjskih poslova ,a u sklopu projekta „Preporod doline Une“ ,boravili su arhelozi iz Italije.Povod ,da dođu u Bosnu i Hercegovinu,tačnije njen sjeverozapadni dio, bila je izuzetno bogata  kulturno-historijska baština na koj bi mnoge mnoge zemlje pozavidjele,a koja je, po mišljenju internacionalne struke, nedovoljno predstavljena, a time i neiskorištena,osobito, u u oblasti razvoja turizma.Dvoje arheologa su u Unsko-sanski kanton došli kao članovi italijanske arheološke zadruge „COOPERA“ .Njena djelatnost su  arheološka iskopavanja ali i arhiktektura  određenog područja.Za istraživanje su odabrali tri kamene zidine,Sokolac,Ostrožac i Stari grad u Bosanskoj Krupi.Po planu projekta,svoj fokus su usmjerili na arhitekturu ovih kulturno-historijskih spomenika.

Maria Francesca Paris i Giuseppe Fichera,arheolozi koji su boravili u Bosanskoj Krupi u augustu , su naglasili da je zaista grijeh što veliko kulturno-historijsko bogatstvo ovoga kraja ostaje nepoznanica za turiste,istoričare,arhitekte.Bio je to razlog što su na  ove tri kamene zidine došli proučavati arhitekturu kroz vrijeme, kako bi pokušali doprinjeti revitalizaciji Starog grada u Bosanskoj Krupi.

Na prezentaciji svojih istraživanja u Bosanskoj Krupi su kazali:

Giuseppe Fichera,arheolog:

„Ovom prezentacijom,ovaj projekt nije završen.On je tek počeo.Naš cilj je da kažemo kako bi se moglo intervenirati i kako bi to moglo postati korisno i kako bi se moglo nastaviti.Prvi dio posla je onaj najzabavniji i najinteresantniji.To su istraživanja ,otkrića,a onda dolazi drugi dio koji je stresan, jer zahtijeva razmišljanja kako urediti to,da bude društveno korisno i kako najlakše obezbejditi intervenciju.Mi smo bili jako dirnuti kako ste vi nama predstavili svoj grad i koliko vi u  Bosanskoj Krupi volite svoj Stari grad.Nama je bilo bitno da za vas uradimo nešto,mislim da smo uspjeli pokazti vam koliko je bitno valorizirati jedan lokalitet za širu društvenu zajednicu a ne da to samo ostane naučno istraživanje o kojem se priča na susretima arheologa.Mi to činimo,pričamo kolegama,ali naš cilj je bio da predložimo neka od lakoostvarivih riješenja.“

Maria Francesca Paris,arheologinja:

„Grad Bosanska Krupa je tako lijep i odmah dok dođeš odmah ga uočiš.Uz to nas je jako dodirnulo jeste ljubav koju prema svom gradu imaju građani Krupe i njeguju to.Ono što bi smo mi željeli i što je cilj našeg rada,to su bili prijedlozi kako da se sa vrlo malim intervencima i vrlo jeftinim zahvatima,Stari grad približi svojim građanima,odnosno ako da postane dio njihovih svakodnevnih života.Pošto se nalazi u samom centru grada,što je nemjeljivo blago,on treba da bude mjesto gdje se domaći druže sa svojim Starim gradom,a gdje oni koji dođu imaju priliku vidjeti i spoznati vrijednost ovog velikog kulturno-historijskog spomenika.Vrlo često se kreće od onih vrlo komplikovanih zahvata na ovakvim građevinama,što je pogrešno, jer to zahtijeva mnogo vremena i još više finasijskih sredstava,odnosno na taj način se,obično, odlaže početak restauracije.A za početak su potrebni jednostavni zahvati i rad na odnosu građana prema toj građevini.Bosanskokrupski građani taj osjećaj imaju.Imaju i dosta dobro očuvanu građevinu,obzirom na njenu starost i zahvate koji su činjeni.Trebaju jednostavni zahvati,koji će spomenik,ne uokviriti u ram,već dati ga na uživanje građanima i turistima.On ima svoju svrhu,ako je živ.Uz par zahvata koje smo predložili,uz table koje će pričati o gradu,ovaj spomenik bi vrlo brzo mogao biti stavljen u funciju turističkog razvoja.Drago nam je da i lokalna uprava i građani razmišljaju tako i nadamo se da ćemo još biti u ovom projektu i zajednički učiniti da oživimo ovaj prekresni kameni dvorac“

Prezentatori i implementatori projekta su naglasili da je ovo samo početak projekta ,da on ima svoj nastavak,a predstavnici općine su istaknuli da se svi nalazi poklapaju sa onim čime lokalna uprava želi započeti,samostalno,ukoliko nadležne institucije budu šutale,uređenje Starog grada.S proljećem započeće generalno čišćenje zidina ,sanacija oštećenih dijelova i njihovo obezjeđenje da ne budu uzrok mogućeg remećenja bezbjednosti onih koji posjećuju Stari grad.Uz to,Stari grad bi se osvijetlio.To su planovi lokalne zajednice.Oni su i dio preporuka italijanskih arheologa.Zasigurno i drugi prijedlozi koje su Italijani prezentirali biće dio prvih zahvata.Oni su jako zanimljivi,tiču se čišćenja unutrašnjosti kule,izgradnje drvene platforme i stepenica sa ogradom, kako bi se sa najviših dijelova tvrđave mogla promatrati panorama grada.Stari grad treba imati i svoju priču,na tablama sa kojih će oni koji dođu moći osjetiti život bosanskokrupske tvrđave kroz vrijeme.

Osnovni cilj,ovih dana  prezentirane studije ispunjen.Istraživanjem i promocijom studije dat je veliki doprinos dokumentarističkoj baštini tri stara grada na unskosanskom kantonu,odnosno data je jedna nepristrasna vizija, kako sa malim sredstvima,jednostavnim zahvatima, otvoriti ova kulturno-historijska dobra za turiste,kako ona ne bi bila samo dio baštine i ponosa građana, već i  turistička  atrakcija koja živi,doprinosi i svjedoči o historiji,bogatstvu i mogućnostima lokalnih zajednica,a osobito Bosanske Krupe koja ima srednjovjekovni Stari grad - u srcu grada.

 

Dževada Štancl

 

Posljednja vijest je da je voda još uvijek na razini od pola metra,a pumpe,praktično spriječavaju da nivo vode dođe do stropa suterenskih prostorija.Reakcije nadležnih nema.U ponedjeljak bi trebala početi nastava i u ovoj školi.

U bosanskokrupskoj Drugoj osnovnoj školi ,područnoj školi Pilana ,vremenske neprilike tokom ove sedmice,pruzročile su alarmantno stanje.Voda je naprosto osvojila sutren područne objekta ove škole na Pilani.Kotlovnica je o potopljena i praktički neupotrebljiva,a to znači-ukoliko se problem ne bude riješio, neće se moći odvijati nastava za oko 300 učenika od prvog do devetog razreda koji dolaze sa lijeve obale rijeke Une.Podizanje vodostaja rijeke Une uslovilo je potapanje ovih prostorija,izjavio je direktor ove škole,a dodatno  ga je uslovio velik priliv oborinskih voda na neadekvatno sagrađenom odvodu  koji  je poplavio veći dio i dvorišta škole.

Priča o poplavi u ovoj školi tekla je ovako:

U područnoj školi Druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi,u naselju Pilana,drugi dan po početku topljenja snijega, je domar ove škole,obzirom da je raspust,došao u redovni obilazak školskog objekta Ulazeći u kotlovnicu, upao do koljena u vodu.Iako se znalo dešavati da u toku vlažnog perioda voda ovlaži zidove i podrum ove škole,nikada do sada nije, praktično cijeli suteren škole bio preplavljen vodom.Domar  je o tome je obavjestio direktora  Huseina Kadića,koji je pokušao odmah animirati sve oni koji bi mogli pomoći u urgentno,ali  i dugoročno riješavanje ovog problema.

U školu na pilani nastavu pohađa više od tristotine učenika,a uči ih dvadesetosam nastavnika.U njoj znanja stiču učenici koji žive sa lijeve obale rijeke Une.Ova škola se dugo vremena borila da joj se vrati staus škole u koju idu svi razredi iz devetogodišnjeg programa.Uspjeli su i zahvaljući angažmanu svih,uspjevali,osobito u zimskom periodu posebnu brigu voditi da izbjegnu zamrzavanje instalacija za vodu u školi,pa čak i noćnim dežurstvima.I samu unutrašnjost škole su nastojali što bolje urediti kako bi učenicima bilo ugodnije.Problem za kojeg su znali,ali nisu našli načina riješiti bile su poplave u suterenu škole.Do ove godine ipak to su bile situacije sa kojima su se sami nekako nosili.Ove godine,podzemne vode i veliki priliv oborinskih voda,zahvatima iz Željeznice Federacije direktno provedenih u dvorište škole,uvjetovali su da moraju zatražiti pomoć.

Suteren područne škole Druge osnovne na Pilani i dalje  je  potopljen visinom vode i do pola metra.Djelomično zbog  vodostaja rijeke Une, koji je na ovom lokalitetu čest uzrok vlažnih podrumskih prostorija i u domaćinstvima,ali i  velikim dijelom zbog vode koja se sa Tećije neadekvatnim građevinskim radovima, „dovela“ u dvorište škole.

Inače, pri dolasku pred ovu školu novinarsku ekipu je praktično dočekao potok koji je izvirao iz ogradnog nasipa ove škole,u kom se ,po riječima direktora, sabira oborinska voda sa brda Tećija.Naime, pomenuti odvod je davno napravila Željeznica kako bi, od nadiranja vode, zaštitila prugu, koja je od škole udaljena dvadestak metara.Posao Željeznica započela,sebe obezbjedila, a stvorila dodatni ,dugogodišnji problem ovoj školskoj ustanovi.

„Uz ovakve novonastale uvjete,potopljene dvije peći centralnog grijanja i praktički potok oko škole,ukoliko se hitno situacija ne sanira,po riječima direktora ,usloviće jedino moguće rješenje-a to je odgoda početka škole-riječi su direktora škole Huseina Kadića.

Prvi su u pomoć pritekli pripadnici Vatrogasne službe iz Općinske civilne zaštite i dok se ne nađe neko riješenje , dvije pumpe ovih dana izbacivati vodu iz suterenskih prostora.Biće to posao koji će samo spriječiti ,obzirom na padavine i  rast vodostaja rijeke Une,da  peći iz kotlovnice i ogrijev za loženje,  ne budu, totalno potopljeni.Inače u ovoj školi već duže vrijeme se razmišljalo od dislociranju ovih peći zbog vlage i spremanja ogrijeva na višu etažu, jer zato prostor postoji,ali nedostaju finasijska sredstva za taj zahvat.To bi bio,po riječima direktora, onaj najjeftiniji način,a da se, u drugoj fazi ,riješava voda i vlaga u podrumskimprostorijama škole.

Prva pomoć iz općinske civilne zaštite jeste i jedina pomoć ovoj školi do sada.Trenutno vodostaj rijeke Une pada,ali nivo vode u suterenu škole ostaje na visini od pola metra.Uz to rade pumpe i prouzrokuju nove trškove školi.Iz nadležne institucije za oblast obrazovanja, do sada, nema nikakvog odgovora,iako su mediji, u nekoliko navrata, tokom proteklih dana, istakli ovaj problem.

Što će biti sa početkom nastave znaće se poslije sutrašnje sjednice Nastavničkog vijeća Druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi.Jedan od prijedloga je da se odgodi početak nastave,a drugi je da se nastava organizuje u dvije smjene,a da se u funkciju vrate stare peći u učionice i na taj način se obezbejdi zagrijavanje.Od prvog riješenja nastavnici žele što više pobjeći,pa je izvjesni je ovo drugo riješenje,koji bi za ovu školu značio i mogućnost da se takvo riješenje prihvati kao „normalno“ i da se odgovorni, ne osjećaju potrebnim ,bilo šta učiniti na dugoročnom riješenju ovog problema.

Zanimljivo je da stari stanovnici ovog područja,kada je riječ o vodi koja dolazi i plavi dvorište škole ne negiraju da se djelomično radi o oborinskim vodama,ali smatraju da je riječ o raznim ljudkim neprimjernim zahvatima i ugušenom ,jednom od prirodnih izvora, na brdu Tećija.Smatraju da je tim neprirodnim potezom, taj izvor našao svoj put do školskog dvorišta.Obzirom da je voda na tom mjestu prozirna i čista i laik može znati da u tom ima istine.

Na osnovu svega viđenog,problem Druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi,područne škole na Pilani , jedino združeno mogu riješiti ,zajedničkom akcijom svi-od Ministrastva obrazovanja,lokalne zajednice i menadžmennta škole,uključujući i Željeznice Federacije,jer put vode se mora dislocirati od ove škole,kako onaj koji potiče od rijeke Une , tako i onaj od oborinskih voda ili prirodnog izvora.I ova novinarska zabilješka je u svrhu tog i traži brzi angažman, jer već naredne sedmice u školske klupe bi trebali doći đaci.Vjerujemo da i hoće,ali sa korakom unazad kada je u pitanju zagrijavanje škole.Toplinu će im pružati stare peći koje su davno odslužile svoj vijek i koje,pored neekonomičnosti, predstavljaju i opasnost i mogućnost zagađenja zraka koji djeca udišu.Za to vrijeme,voda i vlaga stanovaće sa dvije velike peći za centralno grijanje u zajedničkom domaćinstvu, u suterenu ove škole.

Dževada Štancl

 

 

 

Operativni centar civilne zaštite za period od 23.01.2013.god od 07,00h, do 24.01.2013.god do 07,00h. je prikupio i obradio informacije o pojavama i događajima u Općini Bosanska Krupa.

 

     Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu obavljane samo redovne aktivnosti i zadaci. Nije bilo narušavanja JRiM, saobraćajnih nezgoda niti krivičnih djela.

 

   Vatrogasna jedinica Bos.Krupa izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru u proteklom periodu na području općine Bos.Krupa. Obavljane su samo redovne aktivnosti.    

 

   Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u protekla 24 sata pregledala 1 8 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

    JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka pitke vode u proteklom periodu na području općine dobra. Za danas nema planskih prekida isporuke vode na području općine.  

 

   Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je dobra. Za danas nema planskih prekida električne energije na području općine.  

 

   Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među- gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri bez zastoja, te se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Ekipe putne operative po potrebi vrše posipanje kolovoza abrezivnim materijalom. Upozorenje na osipe i odrone kamena na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa, kanjon rijeke Une, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja, te obavezno posjedovanje zimske opreme.

                   Vodostaj rijeke Une izmeren jutros u 06,00 sati na mjernom mjestu u Bos.Krupi iznosi 218.0 cm (NV) i u znatnom je opadanju.

 

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 284 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Januar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda