Mauris tincidunt euismod

 

 

 PREDSTAVLJANJE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA ZA  08.Septembar 2012.god

 

Rb

POLITIČKI SUBJEKT

PREDSTAVNIK

TERMIN

1.   

Štrbac Goran kandidat na listi nacionalnih manjina SDP

Štrbac Goran

15.30

2.   

Krupić Marija Nezavisni kandidat na listi nacionalnih manjina

 

Krupić Marija

15.45

3.   

Čolić Atif

kandidat na listi nacionalnih manjina ES E5 -Zeleni

Čolić Atif

16.00

4.   

SBB BIH

 

 

16.15

5.   

ES E5 ZELENI

 

16.30

6.   

Hadžipašić Jasmin

kandidat na listi nacionalnih manjina -SDA

 

16.45

7.   

S BiH

 

17.00

 

 

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA ZA  10.Septembar 2012.god

 

 

Rb

POLITIČKI SUBJEKT

PREDSTAVNIK

TERMIN

1.   

NsRzB

 

15.30

2.   

SDP BiH

 

15.45

3.   

Naša stranka

 

16.00

4.   

A SDA

 

16.15

5.   

DNZ

 

16.30

6.   

SNSD

 

16.45

7.   

SDA

 

17.00

 

 

PREDSTAVLJANJE  KANDIDATA  ZA  OPĆINSKO NAČELNIKA RASPORED PREDSTAVLJANJA ZA  11.Septembar 2012.god

rb

ime i  prezime kandidata/kandidatkinje

      stranka

termin

1.   

Bratić Dubravka

SBB BiH

15.30

2.   

Sulejmanović Izet

SDA

15.45

3.   

Halitović Armin

SDP BiH

16.00

4.   

Halilović Hajrudin

A SDA

16.15

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

12.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

 1. termin
  Alidžić Muhamed A-SDA 15.30
  Marić Zlatko SBB BIH 15.3
 1.  
 1. Kadić Alma
 1. SDP BIH
 1. 15.40
 1.  
 1. Dizdarević Ahmet
 1. SBB BIH
 1. 15.45
 1.  
 1. Ičanović Maida
 1. A-SDA
 1. 15.50
 1.  
 1. Adamović Jovo
 1. SDP BIH
 1. 15.55
 1.  
 1. Šertović Arijana
 1. ES E5- Zeleni
 1. 16.00
 1.  
 1. Jogić Sabina
 1. SBB BIH
 1. 16.05
 1.  
 1. Balkić Izet
 1. ES E5- Zeleni
 1. 16.10
 1.  
 1. Hadžipašić Mirsad
 1. A-SDA
 1. 16.15
 1.  
 1. Salkić Anel
 1. SBB BIH
 1. 16.20
 1.  
 1. Begić Sedin
 1. A-SDA
 1. 16.25
 1.  
 1. Delalić Asim
 1. SDP BIH
 1. 16.30
 1.  
 1. Ćemalović Mirela
 1. ES E5 -Zeleni
 1. 16.35
 1.  
 1. Kasić Ćazim
 1. SDA
 1. 16.40
 1.  
 1. Suljanović Faruk
 1. SDP BIH
 1. 16.45
 1.  
 1. Hasić Selmir
 1. ES E5 - Zeleni
 1. 16.50
 1.  
 1. Sivić Šeherzada
 1. ES E5 - Zeleni
 1. 16.55
 1.  
 1. Komić Edina
 1. SBB BIH
 1. 17.00
 1.  
 1. Hadžipašić Šerif
 1. NsRzB
 1. 17.05
 1.  
 1. Dizdarević Esma
 1. SDA
 1. 17.10
 1.  
 1. Hadžipašić Edin
 1. SBB BIH
 1. 17.15
 1.  
 1. Jusić Mirsad
 1. SDA
 1. 17.20
 1.  
 1. Hadžipašić Emira
 1. A-SDA
 1. 17.25

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

13.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Hadžić Mirsad

A SDA

15.30

 1.  

Oraščanin Asmir

ES E5 Zeleni

15.35

 1.  

Hasanović Jasmin

SDA

15.40

 1.  

Kovačević Fikret

S BiH

15.45

 1.  

Gerzić Sandra

SDA

15.50

 1.  

Nuhić Tahir

A SDA

15.55

 1.  

Kabiljagić Edin

SBB BiH

16.00

 1.  

Ćehajić Hamdija

SDP BiH

16.05

 1.  

Grošić Hamdija

SDA

16.10

 1.  

Suljić Suljo

SDP BiH

16.15

 1.  

Komić Hasan

A SDA

16.20

 1.  

Milojević Saradjan Silvana

SDA

16.25

 1.  

Ičić Asim

Naša stranka

16.30

 1.  

Mahmić Almir

NsRzB

16.35

 1.  

Hadžiosmanagić Tadžić Azra

ES E5 Zeleni

16.40

 1.  

Velić Šemsudin

SBB BiH

16.45

 1.  

Karaibrahimović Almedina

DNZ

16.50

 1.  

Aličević Adam

DNZ

16.55

 1.  

Aličević Husein

DNZ

17.00

 1.  

Tahirović Mirela

NsRzB

17.05

 1.  

Kovačić Suada

SBB BiH

17.10

 1.  

Bužimkić Himzo

Naša stranka

17.15

 1.  

Bahtić Nedin

SBB BiH

17.20

 1.  

Šarić Sanela

ES E5 Zeleni

17.25

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

14.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Džafić Adis

SDP BIH

15.30

 1.  

Mujagić Mensud

SDA

15.35

 1.  

Bišćević Derviša

ES E5- Zeleni

15.40

 1.  

Harbaš Eda

SBB BIH

15.45

 1.  

Hasić Medina

ES E5- Zeleni

15.50

 1.  

Harbaš Almir

SBB BIH

15.55

 1.  

Kovačević Slavica

DNZ

16.00

 1.  

Nahić Rasema

S BIH

16.05

 1.  

Gerzić Samir

A-SDA

16.10

 1.  

Kekić Šefik

SDP BIH

16.15

 1.  

Komić Edita

A-SDA

16.20

 1.  

Ičanović Indira

Naša stranka

16.25

 1.  

Duraković Indira

Naša stranka

16.30

 1.  

Mušić Hidajet

S BIH

16.35

 1.  

Brkić Sanela

SDA

16.40

 1.  

Ibrahimović Samir

A-SDA

16.45

 1.  

Samardžić Amra

A-SDA

16.50

 1.  

Murtić Adis

SDA

16.55

 1.  

Ičanović Elvis

SDA

17.00

 1.  

Abazović Nermin

SDA

17.05

 1.  

Mujić Armin

Naša stranka

17.10

 1.  

Šabić Mustafa

Naša stranka

17.15

 1.  

Mašinović Armina

SDA

17.20

 1.  

Nesimović Hasan

SDA

17.25

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

15.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Arnautović Julijana

SDP BiH

15.30

 1.  

Kadić Ifeta

SBB BiH

15.35

 1.  

Fetić Sedija

SDA

15.40

 1.  

Taći Adneta

S BiH

15.45

 1.  

Čaušević Zejnil

Naša stranka

15.50

 1.  

Badnjević Emira

ES E5 Zeleni

15.55

 1.  

Mehić Admir

A SDA

16.00

 1.  

Bešić Djemal

SDP BiH

16.05

 1.  

ŠertovićMuhidin

SDP BiH

16.10

 1.  

Patković Edin

SBB BiH

16.15

 1.  

Mujić Armina

Naša stranka

16.20

 1.  

Bratić Hasega

ES E5 Zeleni

16.25

 1.  

Hasić Hilda

SBB BiH

16.30

 1.  

Padjen Gojko

SNSD

16.35

 1.  

Šabić Muhamed

SBB BiH

16.40

 1.  

Dupanović Adnan

SDP BiH

16.45

 1.  

Kajtezović Šemso

DNZ

16.50

 1.  

Arnautović Izet

Naša stranka

16.55

 1.  

Šabić salih

SDA

17.00

 1.  

Aleksić Mirjana

S BiH

17.05

 1.  

Omerćehajić Šeherzada

S BiH

17.10

 1.  

Karaibrahimović Esad

S BiH

17.15

 1.  

Fajić Amina

A SDA

17.20

 1.  

Šabić Mirsad

Naša stranka

17.25

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

18.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Šabić Rasim

Naša stranka

15.30

 1.  

Bećirević Zlatka

SDP BIH

15.35

 1.  

Bakija Razija

A-SDA

15.40

 1.  

Sedić Samir

SDA

15.45

 1.  

Emrić Šefik

A-SDA

15.50

 1.  

Memić Mirsada

SDP BIH

15.55

 1.  

Draganović Majda

NsRzB

16.00

 1.  

Erdić Ismet

SDP BIH

16.05

 1.  

Arnautović Mithad

A-SDA

16.10

 1.  

Mahmić Mehmed

SDA

16.15

 1.  

Srdić Dragoljub

SDP BIH

16.20

 1.  

Šutković Adnan

SBB BIH

16.25

 1.  

Dervišagić Amna

SDA

16.30

 1.  

Kurtović Nurija

ES E5- Zeleni

16.35

 1.  

Hasić Sanil

ES E5 - Zeleni

16.40

 1.  

Mahmić Selma

SDA

16.45

 1.  

Velić Izudin

S BIH

16.50

 1.  

Štrbac Aleksandar

DNZ

16.55

 1.  

Dedić Ajka

Naša stranka

17.00

 1.  

Mustedanagić Asja

SDP BIH

17.05

 1.  

Jusić Almas

S BIH

17.10

 1.  

Jusić Belkisa

A-SDA

17.15

 1.  

Gerzić Refik

NsRzB

17.20

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

 

19.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Bešić Mina

Naša stranka

15.30

 1.  

Hamzić Adis

SDA

15.35

 1.  

Pašić Edin

NsRzB

15.40

 1.  

Oraščanin Selma

A-SDA

15.45

 1.  

Mesić Zaharije

ES E5 -Zeleni

15.50

 1.  

Nedimović Branko

ES E5- Zeleni

15.55

 1.  

Gerzić Ibrahim

Naša stranka

16.00

 1.  

Zjakić Daira

SDP BIH

16.05

 1.  

Šarić Hašim

SBB BIH

16.10

 1.  

Štrbac Brankica

SDP BIH

16.15

 1.  

Malkoč Enesa

S BIH

16.20

 1.  

Aličević Anel

S BIH

16.25

 1.  

Gerzić Fatima

S BIH

16.30

 1.  

Mehić Tosum

S BIH

16.35

 1.  

Komić Nihad

ES E5 - Zeleni

16.40

 1.  

Hadžić Rahim

S BIH

16.45

 1.  

Mešić Edita

SDP BIH

16.50

 1.  

Bešić Alija

ES E5- Zeleni

16.55

 1.  

Hadžić Hazema

NsRzB

17.00

 1.  

Halkić Anes

ES E5- Zeleni

17.05

 1.  

Veladžić Mirzet

ES E5 -Zeleni

17.10

 1.  

Muzaferović Mirsada

S BIH

17.15

 1.  

Štrbac Zoran

SBB BIH

17.20

 

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

20.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Mujić Emir

ES E5 Zeleni

15.30

 1.  

Bešić Hatka

ES E5 Zeleni

15.35

 1.  

Jusović Šefkija

SBB BiH

15.40

 1.  

Bešić Sulejman

SDP BiH

15.45

 1.  

Demirović Hasnija

S BiH

15.50

 1.  

Redžić Jasmin

Naša stranka

15.55

 1.  

Mesić Jasmin

ES E5 Zeleni

16.00

 1.  

Šabić Ismet

ES E5 Zeleni

16.05

 1.  

Oraščanin Ekrem

SDA

16.10

 1.  

Vignjević Zdravko

SNSD

16.15

 1.  

Hadžić Asim

SBB BiH

16.20

 1.  

Mehić Almir

S BiH

16.25

 1.  

Harčević Mersiha

SBB BiH

16.30

 1.  

Hafizović Amir

NsRzB

16.35

 1.  

Gerzić Husein

SDP BiH

16.40

 1.  

Salkić Anel

S BiH

16.45

 1.  

Atajić Adis

S BiH

16.50

 1.  

Pašalić Jasminka

SBB BiH

16.55

 1.  

Crnkić Asmir

SDA

17.00

 1.  

Hodžić Safet

SBB BiH

17.05

 1.  

Mujkić Hasan

SDA

17.10

 1.  

Sedić Fatima

A SDA

17.15

 1.  

Suljić Ibro

A SDA

17.20

 

 

 

 

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKO VIJEĆE    

21.Septembar 2012.GODINE

 

Rb

Ime i  prezime kandidata

stranka

termin

 1.  

Kabiljagić Amela

SDP BIH

15.30

 1.  

Mašović Admir

A-SDA

15.35

 1.  

Bešić Irma

SDA

15.40

 1.  

Draganović Hase

NsRzB

15.45

 1.  

Džajić Amir

A-SDA

15.50

 1.  

Mesić Samir

ES E5- Zeleni

15.55

 1.  

Velić Adis

S BIH

16.00

 1.  

Kovačević Ismet

SDA

16.05

 1.  

Rekić Sadmir

A-SDA

16.10

 1.  

Zorić Dragana

SNSD

16.15

 1.  

Dizdarević Azra

SBB BIH

16.20

 1.  

Bešić Djemila

NsRzB

16.25

 1.  

Kajtezović Elvir

A-SDA

16.30

 1.  

Mušeljić Mujaga

A-SDA

16.35

 1.  

Kurtović Almir

S BIH

16.40

 1.  

Bužimkić Anel

Naša stranka

16.45

 1.  

Bratić Mirel

SBB BIH

16.50

 1.  

Bašić Hata

Naša stranka

16.55

 1.  

Mehić Elvis

SDP BIH

17.00

 1.  

Haskić Mehmed

SDP BIH

17.05

 1.  

Šahinović Almir

SDP BIH

17.10

 1.  

Dervišević Ermin

Naša stranka

17.15

 1.  

Porić Mersud

S BIH

17.20

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 1.Ljudska prava  i razvoj demokratskih odnosa

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  22.SEPTEMBAR 2012.GODINE OD 15.30 – 17.00

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

SDA kandidat na listi nacinalnih manjina

Hadžipašić Jasmin

 

 1.  

ES E5 Zeleni

 

 

 

 1.  

ES E5 Zeleni kandidat na listi nacinalnih manjina

Čolić Atif

 

 

 1.  

Naša Stranka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 1.Ljudska prava  i razvoj demokratskih odnosa

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  24.SEPTEMBAR 2012.GODINE OD 15.30 – 17.00

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

A SDA

 

 

 

 1.  

Nezavisni kandidat za listu nacionalnih manjina

Krupić Marija

 

 1.  

S BiH

 

 

 

 1.  

SNSD

 

 

 

 1.  

DNZ

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 1.Ljudska prava  i razvoj demokratskih odnosa

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  25.SEPTEMBAR 2012.GODINE OD 15.30 – 17.00

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

SBB BiH

 

 

 

 1.  

SDA

 

 

 

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina  SDP BIH

Štrbac Goran

 

 

 1.  

SDP BiH

 

 

 

 1.  

NsRzB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 2. OPĆINSKI RAZVOJNI PLANOVI I INFRASTRUKTURA

 

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  26.SEPTEMBAR 2012.GODINE

 

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

S BIH

 

 

 

 1.  

NsRzB

 

 

 

 1.  

A SDA

 

 

 

 1.  

ES E5 Zeleni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 2. OPĆINSKI RAZVOJNI PLANOVI I INFRASTRUKTURA

 

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  27.SEPTEMBAR 2012.GODINE

 

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina ES E5 Zeleni

Čolić Atif

 

 1.  

 

SBB BiH

 

 

 1.  

Nezavisni kandidat na listi nacionalnih manjina

Marija Krupić

 

 

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina SDP

Štrbac Goran

 

 

 1.  

SDP

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 2. OPĆINSKI RAZVOJNI PLANOVI I INFRASTRUKTURA

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  28.SEPTEMBAR 2012.GODINE

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

DNZ

 

 

 

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina SDA

 

Jasmin Hadžipašić

 

 1.  

SDA

 

 

 

 1.  

Naša stranka

 

 

 

 1.  

SNSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 3. OBRAZOVANJE,KULTURA,SPORT I MLADI

 

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  29.SEPTEMBAR 2012.GODINE

 

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

 

SNSD

 

 

 1.  

 

ES E5-Zeleni

 

 

 1.  

Nezavisni kandidat na listi nacionalnih manjina

 

Marija Krupić

 

 

 1.  

 

SDP BIH

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA

KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 3. OBRAZOVANJE,KULTURA,SPORT I MLADI

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  01.OKTOBAR  2012.GODINE

 

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina ,ES E5-Zeleni

 

 

Atif Čolić

 

 1.  

 

SDA

 

 

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina,SDA

 

 

Jasmin Hadžipašić

 

 

 

 

Naša stranka

 

 

 

 1.  

DNZ

 

 

 

 

 

 

DEBATE PREDSTAVNIKA POLITIČKIH SUBJEKATA KANDIDOVANIH ZA OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 3. OBRAZOVANJE,KULTURA,SPORT I MLADI

 

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  02.OKTOBAR  2012.GODINE

Rb

STRANKA

PREDSTAVNIK

termin

 1.  

 

SBB BIH

 

 

 

 1.  

Kandidat na listi nacionalnih manjina,SDP BIH

 

 

Goran Štrbac

 

 1.  

 

S BIH

 

 

 

 1.  

 

NsRzB

 

 

 

 1.  

 

A-SDA

 

 

 

DEBATE KANDIDATA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Tema 1.UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  03.OKTOBAR  2012.GODINE

Rb

KANDIDAT/KANDIDATKINJA

STRANKA

TERMIN

1            

Bratić Dubravka

SBB BIH

15.30 – 17.00

2.              

Sulejmanović Izet

SDA

15.30 - 17.00

3.              

Halitović Armin

SDP BiH

15.30 – 17.00

4.              

Halilović Hajrudin

A SDA

15.30 – 17.00

 

DEBATE KANDIDATA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 2. SPORT,KULTURA,MLADI

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  04.OKTOBAR 2012.GODINE

Rb

KANDIDAT/KANDIDATKINJA

STRANKA

TERMIN

1.  

Bratić Dubravka

SBB BiH

15.30 – 17.00

2.  

Sulejmanović Izet

SDA

15.30 - 17.00

3.  

Halilović Hajrudin

A SDA

15.30 – 17.00

4.  

Halitović Armin

SDP BiH

15.30 – 17.00

 

 

DEBATE KANDIDATA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

 

Tema 3. RAZVOJ OPĆINE I KAPITALNI PROJEKTI U INFRASTRUKTURI

 

RASPORED UČESNIKA U DEBATI  ZA  05.OKTOBAR 2012.GODINE

 

 

Rb

KANDIDAT/KANDIDATKINJA

STRANKA

TERMIN

1.

Sulejmanović Izet

SDA

15.30 – 17.00

2.

Halitović Armin

SDP BiH

15.30 - 17.00

3.

Halilović Hajrudin

A SDA

15.30 – 17.00

4.

Bratić Dubravka

SBB BiH

15.30 – 17.00

 

 

Savez za sport i rekreaciju invalida 511.bosanska krupa  po sedmi put organizuje tradicionalni  memorijalni internacionalni turnir u boćanju“Mirsad Crnkić 2012“

Turnir se organizuje na boćarskom igralištu iz Doma kulture u Bosanskoj Krupi

Otvaranje turnira će se održati u subotu 25.augusta 2012.godine u 9 sati a na takmičenju učestvuju boćarske ekipe iz Slovenije,Italije ,Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Sedmi memorijalni internacionalni turnir u boćanju“Mirsad Crnkić 2012 25. I 26. Augusta od 9.sati

 

Izvještaj za period od 22.08.2012.godod 07,00h, do 23.08.2012.goddo 07,00h. Operativni centar civilne zaštite je prikupio i obradio informacije o pojavama i događajima u Općini Bosanska Krupa.

  Policijska stanicaBos.Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježila sljedeće:

U10,00 sati, reg.put R-402, Ljusina, SN - sudar 2 put.mot.vozila. Nastala materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na jedno lice. U10,30 sati, Otoka, Ćevanuše, dojava pronalaska NUS-a, granata tzv. OSA. Deminerski tim KUCZ-e Bihać izašao na teren i uklonio pomenuti NUS.        

 

 Vatrogasna jedinica  Bos.Krupa  izvještava  da  nije  imala  intervencija  niti  dojava o požaru u proteklom periodu na području općine Bos.Krupa. Obavljane su samo redovne aktivnosti.    

 

 Hitna služba  Doma zdravlja  Bos.Krupa  saopštava  da  je  u  protekla 24 sata  pregledala  3 0 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno4 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.  

 

JKP  “10. Juli”  Bos. Krupa  saopštava  da  je  isporuka  pitke  vode  u  proteklom periodu  na području općine dobra. Za danas nema planskih prekida isporuke vode na području općine.    

 

Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je dobra. Za danas nema planskih prekida isporuke električne energije na području općine.      

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri bez zastoja,te se saobraćaj na putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na moguće sitne osipe i odrone kamena na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa, kanjon rijeke Une, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.    

 Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa, jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 14,0C, vlažnost zraka 67,0 %, dok je vodostaj rijeke Une sinoć u 00,00 sati  iznosio 15,2 cm (NV) – u blagom je opadanju, prosječna temperatura rijeke Une proteklog dana je +19,5 C.

 

                                                                                                                                 O p e r a t i v n i   c e n t a r

                                                                                                                                         c i v i l n e   z a š t i t e

 

Povodom ramazanskog Bajrama 1433 godine  Centar za kulturu Bosanska Krupa i portal Krupljani.ba i NK"Sloga" organizuju Bajramski  konecrt  u Bosanskoj Otoci na kom će se prigodnim muzičkim  sadržajima predstaviti  Ermin Redžić Bubi, Jasmin Suljkanović- Japo, Himzo Krupić,  Emir Hasić,  Jasmin Beširević   i   Senahid Makić  te   gošća iz Bihaća Nejra Karabegović.

Koncert se organizuje u Bosanskoj Otoci  na trgu ispred pošte  u petak 24.augusta od 20 sati

Sve izvodjače pratit će  BOSK bend  u kojem sviraju Haris Bajrić,  Edo Brkić,  Mersad Tahirović  i  Semir Ćehić i  Azra Halitović.  Petak,24.augost od 20 sati Bajramski koncert u Bosanskoj Otoci.

Medijski pokrovitelj  cjelog dogadjaja je Radio Bosanska Krupa

Generalni pokrovitelj bajramskog koncerta u Bosanskoj Otoci je općinski načelnik Armin Halitović

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 484 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda