Članak je filtriran: Juni 2023

Juče je održana trinaesta sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj su vijećnici u konačnom odnosno usvojenom dnevnom redu raspravljali o dvanaest tačaka. Medjutim ono što je prethodilo utvrdjivanju dnevnog reda jesu prijedlozi koji su trebali biti usvojeni na samoj sjednici i iako se činilo da je i ovaj dio gotovo formalnost, jer 13 ruku dovoljnih za usvajanje predloženog ima, ovaj put to nije bio slučaj. Trinaesta ruka se „omakla“ na prijedlogu da se u dnevni red uvrsti izvještaj i program rada JKP“10 juli“ Bosanska Krupa. Podršku da se u dnevni red uvrsti nije dobio ni Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cijene vode i odvoza smeća. Nakon što su vijećnici utvrdili dnevni red i krenuli sa radom, sam predlagač, odnosno gradonačelnik Armin Halitović je povukao Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika JKP“10 juli“. Vijećnici nisu prihvatili ni Prijedlog odluke o davanju saglasnosti. Riječ je o zahtjevu Harisa Harbaša o pretvorbi poljoprivrednog u gradjevinsko zemljište. No, sa druge strane podršku je dobio Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Grada Bosanska Krupa. Izmjena se vrši zbog milion maraka koje su stigle sa nivoa FBiH od kojih je 250 000 KM predvidjeno za Ul.511. Sbbr, dok 750 000 KM treba biti utrošeno na sporstsku dvoranu. Vijećnici su prihvatili i odluku o dopuni Odluke o utvrdjivanju značajnih datuma za Grad Bosanska Krupa kojom se u značajne datume dodaje i 30.juni odnosno Dan sjećanja na heroje Šerbule. U javnu raspravu je pušten Nacrt odluke o javnim parkiralištima na području Bosanske Krupe. Na ovoj tački je bila možda i najduža diskusija tokom koje su se mogli čuti konstruktivni prijedlozi, ali i skretanje pažnje na odredjene propuste u samom materijalu sve sa ciljem kvalitetnog i konačnog prijedloga odluke o javnim parkiralištima. Takodje skrenuta je pažnja i samim gradjanima da se odazovu na javnu raspravu koja će biti održana 12.jula od 10 sati u Domu kulture Bos.Krupa. Prihvaćen je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Bosanske Krupe. U izmjene su dodane kaznene odredbe za sve one koji budu hranili napuštene i izgubljene pse na javnim površinama. Vijećnici su, pored ostalog, prihvatili Izvještaj i Program rada Sportskog saveza te Izvještaj o realizaciji strateških i drugih projekata po sektorima za prošlu godinu. Tonski snimak XIII sjednice Gradskog vijeća Bosanska Krupa poslušajte u nedjelju, 25.juna od 12,30 sati.

Renata Stijelja

Objavljeno u POLITIKA

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu nije bilo KD, SN ni narušavanja JRiM.

Vatrogasna jedinicaizvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 46 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 9 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Danas planiranih prekida u isporuci pitke vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas 23.06. 2023.godine, ima planskih prekida u isporuci električne energije ( po 1 sat) za trafo područja:

- TS Pošta od 09.00-10.00 sati,

- TS Zanatski centar od 10.15-11.15 sati,

- TS Vodovod BTF od 11.30-12.30 sati,

- TS Kolodvorska od 13.00-14.00 sati i

- TS BolnicaPijaca od 14.30-15.30 sati, zbog izvođenja radova na trafostanicama.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja -

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 23 C , vlažnost zraka 67 % , dok je vodostaj rijeke Une 68 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

Dana, 21.06. u 14.20 sati, desilo se narušavanje JRiM u Ul. Unska Bosanska Krupa, naročito drsko ponašanje od strane 1 lica, istom uručen prekršajni nalog.

Dana, 21.06. u 16.17 sati, desilo se KD u mjestu Gornja Ljusina, nasilje u porodici, izvršene uviđajne radnje, 1lice lišeno slobode i zadržano, a 1 lice zadobilo LTP, slijedi izvještaj Kantonalnom tužilaštvu za 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 38 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

 

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Danas, 22.06. od 12.00 – 15.00 sati, u Bosanskoj Otoci u Ul.Unska prekid u isporuci pitke vode, sanacija kvara na vodovodnoj mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas 22.06. 2023.godine, ima planskih prekida u isporuci električne energije za trafo područja:

- TS Terzića od 09.00-10.00 sati,

- TS Jaruga od 10.30-13.00 sati,

- TS Bare od 13.30-14.30 sati,

- TS Robna kuća od 12.00-13.00 sati i

- TS Pijaca od 15.00-16.00 sati, zbog izvođenja radova na trafostanicama.

 

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja -

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

 

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 23 C , vlažnost zraka 85 % , dok je vodostaj rijeke Une 69 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Sutra, 22.juna održaće se trinaesta redvna sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi jedanaest tačaka. Takodje u materijalima za dopunu dnevnog reda, koji je stigao nakon održanog Kolegija, nalazi se i Izvještaj o radu i Program rada JKP“10 juli“. Inače vijećnici će na svojim klupama pored ostalih imati Prijedlog odluke o dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Grada Bosanska Krupa. Ovo je ujedno i zaključak sa , za javnost zatvorene vanredne sjednice koju su gradski vijećnici održali prije nepuna dva mjeseca, a nakon pritiska javnosti usljed nemilih scena napada pasa lutalica na gradjane posebno naše najmladje. U skladu s tim odluka se dopunjuje članom kojim se zabranjuje hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama gdje su takodje utvrdjene i kaznene odredbe. U materijalima za ovu sjednicu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu koji se odnosi na proceduru transfera novca za odredjene manifestacije koje se organizuju u Bosanskoj Krupi iz oblasti kulture kao i novogodišnjih manifestacija. Ukoliko dobije podršku Gradsko vijeće bi trebalo dati saglasnost Harisu Harbašu za pretvorbu poljoprivrednog u gradjevinsko zemljište s obzirom na planirane privredne aktivnosti. U javnu raspravu bi trebao biti pušten i Nacrt odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bosanska Krupa. Ovo je inače jedan od većih problema sa kojim se suočava Bosanska Krupa kada je u pitanju regulacija saobraćaja. S obzirom da je riječ tek o nacrtu odluke gradjani će se moći uključiti svojim prijedlozima i sugestijama. Na dnevnom redu ove sjednice pored ostalog su i izvještaji i plan rada Sportskog saveza Grada Bosanska Krupa.

Renata S.

Objavljeno u POLITIKA

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu nije bilo KD, SN ni narušavanja JRiM.

Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 28 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Danas, 21.06. od 08.00 – 14.00 sati, na Ustikolni lokacija Zahum, nastavak sanacije kvar na vodovodnoj mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas ima planskih prekida u isporuci električne energije za trafo područja:

- TS Rasklopište od 09.00-10.00 sati,

- TS 4 Juli od 10.30-11.30 sati,

- TS Krčavine od 11.00-13.00 sati,

- TS Lamele od 13.30-14.30 sati i

- TS Mahića brdo od 15.00-16.00 sati, zbog izvođenja radova na trafostanicama.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja -

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 21 C , vlažnost zraka 77 % , dok je vodostaj rijeke Une 70 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Grad Bosanska Krupa, ŠPD “Unsko-sanske šume“ i JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ i ove godine organizuju bosanskokrupsku Čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju.

Dvanaesta Čorbarijada održat će se u subotu, 24. 6. 2023. godine, kod Šumarske kuće u Šujnovcu.

Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na Čorbarijadi traje od 10 do 13 sati kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebna priznanja dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa.

Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade mogu se prijaviti sve do 23. juna kod Refika Selimagića – Keksa putem telefona 060 313 58 18. Izvlačenje brojeva za mjesto je 23. juna u 18:00 sati kod Šumarske kuće u Šujnovcu.

Ekipe za Čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Ekipa pobjednika sa prethodne Čorbarijade može učestvovati samo izvan konkurencije.

Rezervacije mjesta za prodaju osvježavajućih pića vrši se na isti način. Broj mjesta je ograničen pa će prednost imati oni koji se prvi prijave.

Za sve posjetioce obezbijeđena je gulaš čorba, te prostor za osvježenje i odmor, kao i zabavni program do večernjih sati.

12. bosanskokrupska Čorbarijada, 24. juna 2023. godine od 8.00 sati. Dobro došli!

 

 

 

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

Dana, 19.06. u 09.55 sati, desila se SN na putu M 14 Bosanska Krupa- Bihać, na lokaciji kanjon r.Une od strane 1 vozača putničkog vozila, materijalna šteta, izvršene uviđajne radnje, uručen prekršajni nalog.

Dana, 19.06. u 16.30 sati, desila se SN na putu M 14 Bosanska Krupa- Bosanska Otoka, lokacija Ćevanuše od strane 2 učesnika 1 teretno vozilo i 1 putničko vozilo, 1 lice zadobilo TTP, izvršene uviđajne radnje, materijalna šteta, SN ima obilježje teškog KD protiv sigurnosti javnog prometa, slijedi izvještaj Kantonalnom tužilaštvu.

Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 35 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Danas, 20.06. od 08.00 – 12.00 sati, na Ustikolni lokacija Zahum, sanacija kvar na vodovodnoj mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 21 C , vlažnost zraka 77 % , dok je vodostaj rijeke Une 73 cm (NV).

 

 

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježeno slijedeće:

Dana, 17.06. u 12.10 sati, desilo se KD u Bosanskoj Krupi u Ul. 101.Muslimanske brigade od strane 1 lica, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, lice lišeno slobode i nakon kriminalističke obrade pušteno na slobodu, slijedi izvještaj Kantonalnom tužilaštvu.

Dana, 17.06. u 17.35 sati, desila se SN na lokalnom putu u naselju Pištaline od strane 1 lica, slijetanje sa mopedom , 1 lice zadobilo LTP, izvršene uviđajne radnje, prekršajni nalog na 1 lice.

Dana, 18.06. u 15.40 sati, desilo se KD u mjestu Gudavac, provaljena kuća od strane NN lica, izvršene uviđajne radnje, obavješteno Kantonalno tužilaštvo.

Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 110 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 13 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Dana, 19.06. u 02.30 desio se kvar na vodovodnoj mreži Tećija, otklanjanje kvara vršeno do 05.00 sati, nastavak sanacije kvara od 07.00-13.30 sati.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 18 C , vlažnost zraka 74 % , dok je vodostaj rijeke Une 76 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Jučer je u Kabinetu gradonačelnika Bosanske Krupe između gradonačelnika Armina Halitovića i predsjednika Udruženja sportskih ribolovaca „Krušnica“ gospodina Admira Bajrića upriličeno potpisivanje ugovora o sponzorstvu 21. Internacionalnog takmičenja u ribolovu mladice „Potraga za kraljicom Une 2023“.

 

Kao generalni sponzor manifestacije „Potraga za kraljicom Une 2023“, Grad Bosanska Krupa podržat će organizaciju ovog tradicionalnog takmičenja koje se po 21.put organizuje sa 5.000,00 KM. Manifestacija „Potraga za kraljicom Une 2023“ održat će se ove godine od 23. do 25. juna (petak, subota, nedjelja), a ista je otvorenog tipa i mogu nastupiti svi ribolovci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Prijave su moguće do 22.juna do 12:00 sati ili do popune broja takmičara, a više informacija o samom postupku prijave i manifestaciji dostupno je na facebook stranici USR Krušnica 1936.

 

Bistro!

 

 

 

 

 

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe

Objavljeno u SPORT

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da je u proteklom periodu nije bilo KD, SN ni narušavanja JRiM.

Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nijeimala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 33 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 10 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća .

Operativni centar nije dobio informaciju o mogućim planskim prekidima u isporuci vode iz razloga (PTT kvar).

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne,uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mjestimično suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos. Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 16 C , vlažnost zraka 95 % , dok je vodostaj rijeke Une 96 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
Stranica 1 od 5

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1669 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa