Članak je filtriran: Maj 2020

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

Radom po događaju od 09.05. Bos.Otoka,Manda krivično djelo - šumska krađa od strane NN lica ili više njih.Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 13 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj pridržava naredbi vezano za naredbe institucija Corona virus u lokalnim i među - gradskim linijama.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 13 C , vlažnost zraka 98% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 36cm,u Bosanskoj Otoci 79 cm, a rijeke Krušnice 38,90 cm (NV).

Ministarstvo obrazovanja USK dalo je preporuku za sve srednje škole da mogu organizirati polaganje maturskih ispita u samim školama. Tako će se učenici četvrtih razreda nakon dva mjeseca vratiti u školske klupe...

Maturanti srednjih škola u USK već su prošle sedmice završili s nastavom. Umjesto radosnih lica i proslave zadnjeg dana škole na gradskim ulicama, svoje srednješkolsko obrazovanje okončali su online.

U školske klupe će se ipak vratiti sljedećeg mjeseca zbog polaganja maturskih ispita. Izvjesno je to zbog ublažavanja propisanih mjera i uvjeta u školama da se u učionicama osigura dovoljan razmak prilikom polaganja ispita. Sve je to moguće provesti u djelo samo zbog povoljne epidemiološke situacije i preporuke kriznog štaba, ističe ministar obrazovanja Damir Omerdić.

 

Izvor: RTV USK

Nastava USK 1

 

Federalni štab Civilne zaštite donio je odluku kojom od sutra prestaje važiti naredba ograničavanja kretanja za osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina.

Osim toga, Federalni štab CZ danas je donio odluku da se u zatvorenom prostoru, u objektima kojima je dozvoljen rad, mora osigurati prostor od 10 kvadratnih metara za svaku osobu koja se unutra nalazi, a broj osoba nije ograničen.

Također, dozvoljen je rad muzejima, kinima, umjetničkim galerijama i bibliotekama.

Novom narednom omogućen je trenažni proces sportistima, kojima je rad u prethodnom periodu bio zabranjen zbog pandemije koronavirusa.

Osim trenažnog procesa seniora, dozvoljen je rad i rekreacijskim centrima. Bazeni i kupališta neće moći raditi do daljnjeg.

Izvor: Faktor

Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:

  • da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
  • da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020. godine je 29.05.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail  adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku:   

http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

 

Izvor : Poreska uprava FBiH

Članovi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona (USK) najavili su normalizaciju rada zdravstvenih ustanova. Na zajedničkom sastanku definisane su upute za pokretanje i postupanje konsultativno - specijalističkih službi

Uputnice koje su prethodno izdane pacijentima, više ne vrijede. Građani se moraju telefonom javiti porodičnom ljekaru i s njim sve dogovarati. Dakle, sve će ići preko porodičnog ljekara, koji će shodno procjeni i strogo definisanoj proceduri upućivati na specijalističke preglede. Na ovaj način ćemo hroničnim bolesnicima omogućiti specijalističke preglede, ali moram naglasiti da će svi pacijenti i dalje prolaziti kroz trijažni šator, odnosno pridržavati se svih ustanovljenih pravila ponašanja u zdravstvenim ustanovama- kazala je kantonalna ministrica zdravstva Nermina Ćemalović.

Iz Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću naglašeno je da će pokretanje rada specijalističkih odjela biti postepeno i uz dozu opreza.

Jednostavno nećemo odmah moći u svim službama raditi prijašnjim kapacitetom. Zato molimo pacijente za razumijevanje i strpljenje. Zapravo će domovi zdravlja biti ti koji će početi procese i diktirati tempo postepenog povećanja obima poslova“ -riječi su direktora bihaćke bolnice Hajrudina Havića.

Od jučer su i privatne stomatološke ordinacije u Unsko-sanskom kantonu počele s pružanjem usluga pacijentima, uz maksimalno poštivanje procedura koje je naložio Federalni zavod za javno zdravstvo.

Izvor: RTV USK

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 10 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj pridržava naredbi vezano za naredbe institucija Corona virus u lokalnim i među - gradskim linijama.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 17 C , vlažnost zraka 70% , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 36cm, u Bosanskoj Otoci 79 cm, a rijeke Krušnice 39,70 cm(NV).

Vlada Federacije BiH usvojila je na današnjoj sjednici Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji se razlikuje od prvobitno ponuđenog dokumenta na koji su mnogi dali negativno mišljenje.

Prema novim izmjenama, radnici ne mogu biti poslani na godišnji odmor jednostranom odlukom poslodavca, a plaća tokom stanja nesreće može biti umanjena, ali ne za 75 posto kako je prvobitno bilo predloženo, već ne smije biti manja od najniže plate u FBiH.

U Članu 3. navedeno je kako se radno vrijeme može preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog kraće, ali da ne može biit duže od 72 sata sedmično, te se dodaje da se ovo odnosi na poslodavce i firme koje su od posebnog interesa za FBiH.

Kada je riječ o Članu 4, gdje se poslodavcu daje mogućnost da pošlaje sve ili dio radnika na korištenje godišnjeg odmora iz prethodne il itekuće godine tokom trajanja stanja prirodne nesreće, dodaje se da poslodovac to ne može učiniti bez prethodne konsultacije s vijećem uposlenika i sindikatom.

U Članu 5. koji se odnosi na plaćeno odsustvo, broj dana sa 20 povećan je na 40 tokom jedne kalendarske godine, a u Članu 6. koji se odnosi na neplaćeno odsustvo izmijeneno je to da više poslodavac ne može sam da ga pošalje već isključivo na zahtjev radnika u trajanju najduže 30 dana tokom jedne godine.

Prema Članu 7. poslodavac kojem je zbog zabrane rada pao prihod najmanje 20 posto (ranije bilo 35 posto) može dati prestanak obaveze rada u najdužem trajanju od 90 dana od dana donošenja odluke, a izbrisana je stavka u kojoj se navodilo da, ukoliko radnik na čekanju ne bude pozvan u radni odnos nakon ukidanja stanja prirodne ili druge nesreće, prestaje mu radni odnos uz pravo na otpremninu.

U Članu 8. navodi se kako umanjenje plate ne može biti manje od najniže plate u FBiH, za razliku od ranijeg prijedloga u kojem se navodilo da poslodavac može smanjiti platu do 75 posto tokom stanja prirodne ili druge nesreće.

Dodat je jedan član u kojem se omogućava poslodavcu kojem je zabranjen rad tokom vanrednog stanja i kojem je došlo do pada prihoda od najamnje 20 posto, a koji upošljava više od 30 radnika, može otkazati ugovore o radnu više od pet radnika, ali uz prethodne konsultacije s vijećem uposlenika i sindikatom.

Dodan je i član u kojem se navodi da će se ovaj zakon primjenjivati za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, te najdalje još 60 dana, od dana kada nadležne institucije donesu odluku o prestanku proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno vanrednog stanja u Federaciji.

Izvor: N1

Iako od danas, u skladu sa ublažavanjem mjera zabrana Federalnog štaba Civilne zaštite autoprevoznici u FBiH kreću sa radom, u USK do toga za sada neće doći.

Razlog tome su pravila koja se tiču primjene higijensko-epidemioloških mjera prilikom prevoza putnika gdje svako drugo sjedište mora biti prazno, što čini 50 % od mogućeg kapaciteta autobusa, a tome kada se doda da djeca ne idu u školu i uopće ograničenog kretanja gradjana, kako kažu autprevoznici, manji je gubitak ako nikako ne rade. Upravo zbog toga je juče održan sastanak ministra privrede USK Nijaza Kadirića sa članovima kantonalnog Udruženja autoprevoznika « BUS «  kako bi se našao način da se pomogne autoprevoznicima koji trpe ogromne štete.

« Zamolili smo ih da sve svoje zahtjeve i načine na koji mogu startati i kad, dostave na Vladu USK odnosno Ministarstvu privrede, a mi ćemo sa odlukom na Vladi te njihove zahtjeve prihvatiti » - kazao je juče u izjavi za rtvusk ministar Kadirić.

Prema dogovoru koji je postignut Ministarstvo privrede USK je spremno na subvencioniranje za autobus do 50 mjesta po 1 KM po predjenom kilometru, odnosno za minibus do 20 mjesta 0,50 KM po predjenom kilometru sa PDV-om. Takodje zahtjevom prema ministarstvu autoprevoznici traže i da se osiguraju sredstva za minimalni lični dohodak po radniku za one firme koje nisu otpustile radnike.Da li će se i ovaj zahtjev prihvatiti ministar Kadirić kaže :

« Mislim da hoćemo. Mi ćemo to znati iduće sedmice kada razmotrimo ukupan broj radnika koji na to imaju pravo. Odluku takodje ćemo donijeti na Vladi. Oni će nam ostati kao djelatnost koja će i dalje trpiti veće štete, jer ljudi su uložili u svoj vozni park, podigli kredite, a zbog zabrane ne mogu kvalitetno poslovati.

Bosanskokrupska putnička agencija « Putnik prevoz » koja trenutno zapošljava 15 radnika, prema riječima vlasnika Aziza Hadžića, nije otpustila niti jednog radnika. Isplaćena je plata za mart, aprilska je isplaćena kao minimalac i ako se ispune zahtjevi autoprevoznika makar će se malo ublažiti gubici :

« Mi se nadamo da će ispoštovati dogovoreno. Mi na ovaj način bez pomoći Kantona ne možemo. Ne voze se stari,ne voze se mladi ispod 18 godina, ograničeno kretanje gradjana…koga ćemo voziti…prazne autobuse…. « - kaže Hadžić.

Odluka bi prema najavama mogla biti poznata iduće sedmice.

Renata S.

Putnik prevoz 2

Općinski štab civilne zaštite Bosanska Krupa održao je još jednu vanrednu sjednicu na kojoj je situaciju, s obzirom da u općini više od dvije sedmice nema novozaraženih koronavirusom, ocijenio kao zadovoljavajuću i ohrabrujuću.

Štab je prihvatio odluke o plaćanju troškova nastalih provođenjem preventivnih mjera suzbijanja pandemije, ali i odluku kojom se iz preventivnih sredstava za sanaciju klizišta „Kosa“ izdvaja 20.000,00 KM. Najavljena je još jedna dezinfekcija gradskih i prigradskih ulica u Bosanskoj Krupi.

Bosanska Krupa trenutno ima jednu zaraženu osobu i jedan smrtni slučaj koji se dovodi u vezu sa koronavirusom. Četiri pacijenta su se oporavila, a broj osoba u samoizolaciji iznosi šezdeset šest. S obzirom da više od dvije sedmice nema novozaraženih, te da se većina zaraženih uspjela oporaviti, OŠCZ smatra da je epidemiološka slika zadovoljavajuća.

Smatraju da su sve donesene mjere i aktivnosti u protekla dva mjeseca, poput zabrane kretanja, dezinfekcije, podjele sredstava za ličnu zaštitu i sl., značajno doprinijele ovakvom stanju. Bez obzira na to što se mjere popuštaju, što se život postepeno normalizira u svakom smislu, preventivno djelovanje neće izostati ni u narednom periodu. Pred bajramske praznike još jednom će se, kako je rekao komandant OŠCZ Bosanska Krupa Armin Halitović, dezinfikovati sve gradske i prigradske ulice u lokalnoj zajednici.

Općinski štab na današnjoj sjednici prihvatio je nekoliko odluka o korištenju sredstava posebne naknade, oko sedam hiljada KM, utrošenih na osnovna sredstva tokom provođenja preventivnih mjera suzbijanja pandemije, dijeljenjem paketa pomoći socijalno ugroženim porodicama, pomažući stanovnicima koji imaju zabranu kretanja u nabavci životnih namirnica i lijekova, te kontrolisanjem osoba kojima je propisana samoizolacija.

Donesena je i odluka kojom se iz preventivnih sredstava za sanaciju klizišta „Kosa“ u naselju Jezerski izdvaja 20.000,00 KM. Ovo je jedno od najvećih i najkompleksnijih klizišta na području Bosanske Krupe nastalo prije nekoliko godina. Za njegovu sanaciju potrebno je oko 250 hiljada KM. Očekivanja su da će ona biti završena do kraja građevinske sezone, a za realizaciju projekta sredstva će osigurati Kantonalna uprava civilnih poslova i Općina Bosanska Krupa, kako iz svog budžeta tako i od drugih nivoa vlasti, prvenstveno iz budžeta USK.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Federalni štab donio je naredbu kojom se dozvoljava pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru odnosno isključivo u baštama i na terasama.

Neke od  preporuke za rad ugostiteljskih objekata ranije je izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH. Tako, naprimjer, stolovi moraju raspoređeni na udaljenost od 2 metra dok je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje jedan metar. Nije dozvoljeno stajanje za šankovima. Preporučuje se zabrana pušenja. Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija...

Na portalima su već objavljene informacije i slike o prvim jutarnjim kafama u baštama i na terasama u gradovima širom Bosne i Hercegovine.  Kako je to izgledalo u Bosanskoj Krupi donosimo u galeriji slika.

Izvor : Klix.ba/RadioBk

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1695 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa