Članak je filtriran: Novembar 2019

U petak je održana 87. sjednica Vlade USK. Premijer Kantona Mustafa Ružnić kazao je da je na ovoj sjednici formirano radno tijelo za Nacrt zakona o turizmu na USK. Kako navodi, zajedničkim doprinosom i radom, smatra, da do početka nove turističke sezone mora da se donese novi, kvalitetan zakon o turizmu na području našeg kantona te da se problematika od prethodnih godina napokon riješi.

Ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Nermina Ćemalović naglasila je da je usvojeno 180 000KM, planiranih u 2019.godina, za porodilje, za treće i svako naredno dijete te da je iznos od 1000KM jednokratna pomoć. Takođe je navela da je zgrožena stanjem u Zavodu Pazarić i da se to mora najstrože kazniti i osuditi. Kazala je da je uputila akt svim centrima za socijalni rad na kantonu, kojim je uputila centre sa našeg kantona da posjete sve zavode uključujući i Pazarić i da obiđu sve štićenike koji su smješteni u te centre i da podnesu izvještaj.

Na sjednici se, između ostalog razgovaralo i o doprinosima u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a kako navode, najviše se sredstava ubire od zagađivača. U USK najveći zagađivači su vozila. Navode da se najviše tih sredstava preusmjeri na vraćanje kredita. Na sjednici su donešene odluke o isplati sredstava za jedinice lokalne samouprave onima koji su aplicirali na projekte te navode da su sredstva spremna za isplate u iznosu od 285.000KM.

 

 

Elma V.

Obilaskom Šehitluka u Jezerskom i Pištalinama kao i spomen obilježja u B.Krupi i Bos.Otoci u našoj Općini započelo je obilježavanje 25.novembra Dana državnosti BiH.Delegacije iz javnog odnosno političkog života predvodjeni načelnikom Općine Arminom Halitovićem i predsjedavajućom Općinskog vijeća Elvirom Mehić kao i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 i pojedinci došli su jutros na Centralno šehidsko spomen obilježje u Bos.Krupi gdje su položili cvijeće ,naklonili se i proučili fatihu pred duše svih pripadnika 511 Sbbr, 5 Korpusa ARBiH koji su svoje živote dali u odbrani svoje domovine od agresije.U kratkom osvrtu o trnovitom putu državnosti BiH govorio je naš historičar, profesor Edvin Alijanović koji je kazao da nas izreka “Historija je učiteljica života” ništa nije naučila, jer nam se ponavlja, a na učenje fatihe pozvao Amel ef.Duraković, imam Gradske džamije. Prema protokolu večeras od 18 sati u Domu kulture održaće se Svečana akademija na kojoj će više biti govora o jednom od najznačajnijih datuma u historiji BiH.

Dan državnosti kroz priredbe ,recitale ,pjesmu i ples obilježavaju i školarci i njihovi nastavnici u školama na području Općine koji će takodje uzeti učešće u umjetničkom dijelu programa Svečane akademije.

Renata S.

Dan državnosti 2019 2

Dan državnosti 2019 1

Dan drzavnosti 2019 4

Dan drzavnosti 2019 1

Dan drzavnosti 2019 2

Dan drzavnosti 2019 3

U Bihaću je jučer održana javna diskusija „Mapiranje ljudskih prava u medijima s fokusom na prava izbjeglica i drugih ranjivih grupa u BiH“, u organizaciji Udruženja BH novinari, na kojoj su učestvovali relevantni predstavnici ustanova, udruženja i organizacija koji su direktno uključeni u migrantsku krizu koja je pogodila našu zemlju, ali i brojni novinari, koji su razgovarali o problematici izvještavanja i prenošenja informacija o problematici migranata i izbjeglica te o govoru mržnje i ljudskim pravima.

Milica Samardžić, koordinatorica BH novinara i generalna tajnica Udruženja Borka Rudić predstavile su platformu Mapiraj.ba koja nudi sveobuhvatan pregled slučajeva i istraživanja koja se odnose na kršenje ljudskih prava u BiH te istraživanje o stanju ljudskih prava manjinskih grupa u BiH s fokusom na prava izbjeglica, raseljenih i povratnika. Rudić je naglasila da je novinarski posao veoma osjetljiv i u kriznim slučajevima, kao što su ovi, novinari moraju biti osjetljivi i obazrivi te znati kako i kada određene slučajeve izvještavati:

''Ono što je važno i što je potreba novinara i onih koji žive u USK, koji su umorni od traženja relevantnih informacija i izvještavanja o humanitarnoj krizi i novinara koji dolaze na ovaj teren jeste da se formira jedan informativni pult, da se omoguće redovni brifinzi s novinarima na kojima će sudjelovati svi akteri koji su odgovorni za pružanje informacije o ovoj humanitarnoj krizi. Dakle, da tu budu svi predstavnici lokalnih vlasti, državnih vlasti i međunarodnih organizacija koji također imaju dio odgovornosti u rješavanju ove humanitarne krize!''

Novinari s USK, ali i predstavnici određenih organizacija, su se složili da je država ta koja treba da riješi određene probleme ove migrantske krize, a da je izvještavanje o situacijama uglavnom ograničeno, kako pravilima i odredbama određenih organizacija, tako i činjenicom da su i sami pogođeni ovom krizom kao građani ali i svjedoci svega što se ovdje dešava. Diskusija se završila upravo tezom da cjelokupna situacija oko migrantske krize mora da se gleda van okvira lokalnog te da je ova problematika mnogo veća od svih nas ovdje.

Predstavnici IOM-a, UNHCR-a,OSCE-a, policije, udruženja i medijskih kuća, složili su se da izbjegavanje govora mržnje i poštivanje ljudskih prava izbjeglica i migranata je na prvom mjestu, ali takođe i ljudska prava domicilnog stanovništva, koji nosi ovu migrantsku krizu već neko vrijeme.

 

Elma V.

Seminar 1

- Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 14,30 sati Pištaline narušavanje javnog reda i mira drskim ponašanjem od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 10,10 sati Ljusina na putu R-402 saobraćajna nezgoda - uslijed neprilagođene brzine uslovima i stanja na putu slijetanje put.motornog vozila s kolovoza i udar u ugostiteljski objekat.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

U 23,05 sati Bos.Otoka ul.Čaršija saobraćajna nezgoda - NN vozač sa NN vozilom udario u parkirano motorno vozilo i udaljio se sa lica mjesta.Uviđaj izvršen.Po pronalasku NN vozača i NN vozila biće preduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

-Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervenciju i dojavu o požaru.

-Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 40 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” nije bilo upućenih lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u Ul.Prvomajska, rekonstrukcija vodovodne mreže.

-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 09,30 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Oraščani trafopodručja Hadžići,Oraščani II i Oraščani III i povremeni planski prekidi od 09,30 do 09,45 i od 15,45 do 16,00 sati na trafopodručjima Pištalina i Jezerskog.Radovi na dalekovodu..                                                                                                                          

-Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

- Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mjestimično vlažnim kolovozima.Magla i niska oblačnost smanjuje vidljivost do 100 metara.

Upozorenje na manje odrone kamena na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 3 C , vlažnost zraka 94 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 151 cm,u Bosanskoj Otoci 186 cm a rijeke Krušnice 201 cm (NV).

Danas je u Bosanskoj Krupi otpočeo značajan projekt kako za lokalnu zajednicu tako i šire, koji za cilj ima širenje svijesti i educiranje svih relevantnih organizacija u našem gradu, pa i šire, kroz radionički tip rada.

Udruženje Generacije započelo je implementiranje projekta ''Znanje je moć!'', pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, gdje kroz aktivnosti radionica i predavanja, informiše, educira, razmjenjuje informacije i iskustva te širi svijest o problematici zaštite djece i mladih.

''Program 'Znanje je moć!' neformalnim obrazovanjem hodi ka snažnijoj zajednici, predstavlja aktivnosti koje su usmjerene na osvještavanje, sticanje znanja i razvijanje vještina koje mogu preduprijediti, prepoznati i suzbiti pojave kao što su pedofilija, zlostavljanje,prosjačenje kao i osnaživanje relevantnih pojedinaca za zaštitu prava djeteta'' – kazala je Almira Šertović, organizatorica seminara i predsjednica udruženja Generacije.

Na ovom seminaru učešće su uzeli predstavnici osnovnih i srednjih škola, predstavnici Doma zdravlja Bosanska Krupa, socijalno pedagoške zajednice te Centra za socijalni rad. Umrežavanje, kako su naveli na početku ovog seminara, je jedan od ključnih ciljeva samog druženja, ali i rješenje mnogih teškoća koje se danas javljaju u našoj lokalnoj zajednici.

''Educirani i osnaženi s ovog seminara, kako mi iz obrazovanja, tako i predstavnici lokalne zajednice, sektora zdravstva, socijalnog rada ali i ostali koji su prisutni, prenijeće znanje i iskustva u svoje ustanove i institucije u kojima profesionalno djeluju i tako ustvari osnažuju svoje institucije ali i cijelu lokalnu zajednicu u kojoj djeluju'' – kazala je Daira Zjakić, direktorica JU Druga osnovna škola.

Osvještavanje i senzibilizacija cjelokupnog društva, za potrebe zaštite prava djece i mladih je od ključnog značaja za razumijevanje određenih teškoća i problema, a komunikacija i saradnja ove vrste daje nadu za bolje i efikasnije djelovanje u spektru problema djece i mladih danas.

 

Elma V.

Osnazivanje lok zajednice 1

Osnazivanje lok zajednice 2

Osnazivanje lok zajednice 4

Osnazivanje lok zajednice 6

Osnazivanje lok zajednice 7

Osnazivanje lok zajednice 9

Idemo u susret obilježavanju još jednog 25.novembra Dana državnosti BiH.Prema protokolu kojeg smo dobili iz Kabineta Općine Bos.Krupa obilježavanje Dana državnosti koji uključuje obilazak šehidskih mezarja i spomen-obilježja odvijaće se ovog petka 22.novembra.

Organizaciju obilježavanja ovog 25.novembra nose Općinsko vijeće ,Općina Bos.krupa i Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje.

Prema protokolu obilježavanje počinje tradicionalnim obilaskom spomen-obilježja i šehidskih mezarja na prostoru općine Bosanska Krupa, okupljanje je predvidjeno u 9,30 kod Centralnog šehidskog spomen-obilježja, nakon čega će se obići i spomen-obilježje u Bosanskoj Otoci, a zatim šehidska mezarja u Jezerskom i Pištalinama.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa u Domu kulture počinje u 18,00 sati. U kulturno-umjetničkom dijelu sjednice nastupit će učenici bosanskokrupskih škola.

Organizator obilježavanja Dana državnosti u općini Bos.Krupa poziva sve građane Bosanske Krupe da uzmu učešće u obilježavanju ovog izuzetno značajnog državnog praznika, svojim prisustvom programskim sadržajima odaju lično priznanje i poštovanje.

25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Naime, upravo tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine), u Mrkonjić Gradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj  Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je, dakle, obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1463. godine, kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije.

Ponedjeljak, 25.novembar neradni

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine propisano da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik. Kako su saopćili, tog dana, dakle narednoj ponedjeljka, državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade.
"Shodno tome, ponedjeljak 25. novembar/studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine se kao državni praznik obilježava jedan dan i to na dan državnog praznika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

RadioBK

JU Druga osnovna škola je implementirala projekat Književnik iz mog kraja' gdje su s učenicima devetih razreda ugostili krupljane Enesa Bešića Pivu i Emira Sedića Sedu, koji su svoje tekstove i pjesme, svima nama veoma poznate, pisali tokom rata i koji su objavljeni u ratnoj zbirci 'Feniks'.

''Ugostili smo Enesa i Emira koji su nama pričinili zadovoljstvo i čast i prisustvovali okruglom stolu s učenicima devetih razreda, gdje su govorili o tome kako su oni počeli pisati i kad se ispoljio taj talenat pisanja i djeca su bila motivirana da svoja osjećanja izraze putem pisane riječi ili fotografije ili crtanja te da kroz te vrste umjetnosti ispolje sve ono što ih brine i tišti i pošalju univerzalnu poruku ljudima oko sebe'' – navodi direktorica škole Daira Zjakić.

eTwinning projekt, na koji se prijavila ova škola, podržala je ovu aktivnost, a učenici i nastavnici su, kako navode, s oduševljenjem prihvatili ideju koordinatorica Jasminke Čirić i Esme Halilović, da ugoste Enesa i Emira te da poslušaju kako su nastala njihova djela. Osim pjesama, učenici su imali priliku da čuju i priče o hrabrim borcima 511.Slavne i generalu Mirsadu Crnkiću, ali i o drugim piscima iz zbirke Feniks, koji su ratna dešavanja prenijeli na papir i tako emocije i sjećanja ostavili zauvijek.

'' Bilo je jako poučno i zanimljivo. Djeca su bila oduševljena. Dosta su razgovarali o 'starim riječima' koje je nastavnica morala da objasni. Veoma je bitno da djeca znaju šta se dešavalo u prošlosti i da to pamte. Također, šta smo nas dvije željele jest i to da i njih dvojica znaju da nisu zaboravljeni, da ima neko ko misli na njih, da ih spominje i da se njihovi tekstovi nikad neće zaboraviti'' – ističe jedna od koordinatorica projekta, Esma Halilović.

 

Elma V.

Knjizevnik iz moga kraja 2

Knjizevnik iz moga kraja 4

Knjizevnik iz moga kraja 5

Knjizevnik iz moga kraja 6

Knjizevnik iz moga kraja 8

Osnivačkom Skupštinom prije par dana formiran Savez udruženja ratnog sastava policije MUP RBiH 1991-1995 USK.Za predsjednika je izabran Krupljanin Jasmin Hasanović,inače predsjednik Udruženja veterana ratnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Bos.Krupa(SJB).Skupština je održana u Ključu gdje je usvojen Statut Saveza, izabrana tijela za rad te rukovodna tijela. Skupštinu čini 17 delegata iz tri udruženja i to Udruženje veterana ratnog sastava policije SJB Bosanska Krupa, Udruženje veterana odreda policije „ Bosna 5“(Bihać) i Udruženje veterana odreda policije „Bosna 03“(Ključ).

U upravni odbor su imenovani: Jasmin Hasanović(predsjednik Saveza), Dilvad Havić(podpredsjednik Saveza),Samir Šabić(sekretar Saveza) te članovi Šefket Dizdarević, Denis Nukić, Mehemed Hadžić i Angijad Pajalić. Nadzorni odbor čine Jadranko Šaran, Huse Kurtović, Jasmin Nukić, Jusuf Pjanić, Husein Mihić. Potreba da se formira Savez proizišla je iz više razloga ,o čemu novoimenovani predsjednik Saveza Hasnović kaže :

Prvo zbog ostvarivanja većih prava pripadnika veterana ratnog sastava policije na našem kantonu,ali i šire.Evidentno je da organizacije koje predstavljaju borce slabo prezentuju učešće policajaca u toku agresije na BiH.I druga stvar je da se moramo fokusirati na pomoć u svim životnim problemima na koje nailaze naši pripadnici,a prvenstveno pomoći ljudima protiv kojih se iznose neistine i zbog kojih završavaju na sudovima i u procesima koji su dugi i skupi.“

Da pojasni na šta konkretno misli kada kaže da će se Savez boriti za ostvarenje većih prava on kaže da borački zakon nije izjednačio činove pripadnika policije sa činovima pripadnika ARBiH te s obzirom na ranija iskustva u procesima koji su vodjeni protiv pripadnika policije pa i sa područja općine Bos.Krupa boračke organizacije nisu adekvatno odgovorile kako bi se pomoglo tim ljudima.Neophodna je veća angažiranost,kaže Hasanović.

Podsjećamo da je općinsko Udruženje veterana ratnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti (SJB) formirano prije tri godine.U redovima 5.Korpusa iz bosanskokrupske, policije bilo je 180 policajaca, a danas ovo udruženje u svojoj evidenciji ima 103 člana. Nakon formiranja općinskih udruženja i formiranja saveza sljedeći korak bi bio udruživanje u Uniju veterana policije,a sve s ciljem kako bi se donijela kvalitetnija zakonska rješenja u ostvarivanju većih prava ovog dijela pripadnika ARBiH.

Renata S.

Novi objekt područne škole u Pištalinama zvanično je juče otvoren u prisustvu svih onih koji su dali doprinos kako bi djeca sa ovog područja konačno dobila uslove dostojne života i obrazovanja u 21.stoljeću.Iako su djeca u novi objekt krenula još sredinom oktobra ipak mala svečanost kojom su se učenici,nastavno osoblje ,ali i sami mještani htjeli zahvaliti svim donatorima upriličena je juče.

Priče oko uslova u obrazovanju djece područja koja gravitiraju školi u Pištalinama trajala su gotovo koliko i postratni period. Svaka je izgledala kao priča iz noćne more,padale su školske table sa zidova, propadale učiteljice kroz podove,svaka kiša ili vjetar odnosio je dio krova,sanitarne čvorove da i ne pominjemo...Odluka o izgradnji novog objekta krenula je 2008.godine i od te odluke do njenog završetka prošlo je 11 godina.Neki će reći mnogo,neki bolje ikad nego nikad.Bilo kako bilo ova škola danas ima uslove za odvijanje nastave prema evropskim standardima.Sa ukupno 10 učionica i pripadajućim kabinetskim prostorima ovu školu pohadja ,prema riječima Amira Velića, direktora Prve osnovne škole,u čijem je sastavu područna škola Pištaline 120 učenika kao jedna od najbrojnih područnih škola na području općine Bos.Krupa.Da bi priča oko ove škole bila i potpuno završena nedostaje još školskog mobilijara i fiskulturna sala:

Dugo se čekalo na ovaj dan,ali dočekali smo i zbog toga smo neizmjerno sretni.U školu je uloženo oko milion maraka.U prve dvije faze uloženo je 412 0000 KM,a u posljednjoj završnoj fazi 510 000 KM.Ovo je prostor koji sada našoj djeci omogućuje savremene uslove pohadjanja nastave.Nedostaje još fiskulturna sala,nešto namještaja smo dobili,fali nam još,ali to su zadaci koji su sad pred nama.“

Bosanska Krupa svojim budžetom pratila je izgradnju škole onako kako su sredstva dozvoljavala.Načelnik općine Armin Halitović kazao je da škola jeste dugo gradjena ,ali bitno da je završena i da su djeca konačno dobila svoj školski prostor :

„Napokon smo dočekali trenutak da budemo sretni što smo omogućili da djeca konačno imaju uslove da na kvalitetan način obavljaju nastavu.Općina Bos.Krupa u godinama izgradnje nije sjedila skrštenih ruku i naš doprinos u izgradnji je preko 200 000 KM i na kraju smo zahvaljujući TIKA-i ,okončali ove radove uz,naravno partnere poput Ministarstva obrazovanja i Vladu USK.“

Resorno ministarstvo i Vlada USK su partneri i jedni od finansijera izgradnje škole u koju je ukupno uloženo oko milion maraka.

Raduje me činjenica da smo u 2019. godini završili ovakav objekat i napravili iskorak u obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona, Bosanske Krupe i Mjesne zajednice Pištaline koja je dobila objekat u kojem će se gajiti najplemenitija misija i poziv, a to je obrazovanje i vaspitanje u kojem će mnogo učenika doći do znanja koje je najveće čovjekovo blago. Hvala predstavnicima TIKA-e koji su izgradili mnoge objekte na području našeg kantona i BiH, koji i dalje planiraju ulagati u našu zemlju. Na nama je da pripremimo kvalitetne projekte, posebno kada su u pitanju kultura, sport i obrazovanje. Učenicima poručujemo da budu najbolji predstavnici ove škole i da čuvaju ovaj integritet kojeg su godinama gradili zajedno sa svojim roditeljima, da sanjaju velike snove i budu najbolji u onome što rade – kazao je Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA) u našoj zemlji prisutna je od 1995.godine na projektima koji se uglavnom tiču sektora poput obrazovanja,zdravstva,poljoprivrede,kulture,ali i infrastrukturnim projektima.U te 24 godine realizirano je 900 projekata vrijednosti oko 80 miliona dolara.

Po pitanju ovih projekata na vrlo važnom mjestu se nalazi obrazovanje. Do sada smo od obdaništa pa sve do univerziteta uradili mnogo projekata po pitanju rekonstrukcije i popravaka, ali i samog obrazovanja gdje smo dali značajan doprinos. Jedan od tih projekata je i Područna škola u naselju Pištaline i jako smo sretni zbog toga” - kazao je Omer Faruk Alimci, koordinator TIKA-e za BiH.

Na ovoj skromnoj svečanosti najmladji i njihovi nastavnici su kroz program pokazali koliko su sretni što imaju lijep,ugodan i savremen prostor za svoje dnevne nastavne,ali i van nastavne aktivnosti,a za kraj kao mali znak pažnje i zahvalnosti uručene su zahvalnice koje će ostati kao trajna uspomena na jednu uspješno okončanu priču.

Renata S.

5dd4298197754rtvusk12355591

 

5dd429812c84f8.39183041 rtvusk12374826

 

PS Pistaline 1

 PS Pistaline 10

PS Pistaline 12

PS Pistaline 20

PS Pistaline 38

PS Pistaline 49

PS Pistaline 56

PS Pistaline 61

PS Pistaline 65

PS Pistaline 67

PS Pistaline 90

PS Pistaline 94

PS Pistaline 97

PS Pistaline 102

PS Pistaline 114

PS Pistaline 116

PS Pistaline 122

PS Pistaline 128

 

 

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, pod sloganom „Dajte nam mogućnost da gradimo našu budućnost“ i ove godine ponovo podiže glas i daje javnu opomenu svima nama, aktivizmom i pozitivnim primjerima srednjoškolaca koji žele kazati da se nešto mora promijeniti na bolje.

U našem gradu, nekoliko godina unazad, na Dan srednjoškolaca 17.11., mladi mirnom šetnjom, aktivnostima i radionicama, skreću pažnju na svoje probleme i traže određena rješenja i načine za bolje uslove sada, ali i u budućnosti. Svoj dan su obilježili kroz info sat, druženje, razgovor o idejama, projektima i mogućnostima, a dan kasnije zajedno sa Vijecem ucenika JU Mješovite srednje škole Safet Krupić i Opće gimnazije Bosanska Krupa te drugim srednjoškolcima, defileom po gradu, upozorili su da, ako se ništa ne promjeni, još jedna bosanskokrupska mladost, sav svoj potencijal odnijeće u neke druge zemlje, dok će Bosansku Krupu gledati na fejsbuku slikama ili ljeti na praznike.

Proteklih godina sloganima su opominjali, tišinom defilea poručivali, obraćanjima, dramskim prikazima, člancima i radionicama ukazivali da se stanje u našoj državi mora promijeniti te su većinom, sukladno sloganima i postupili – otišli su u bolje i 'svijetlije' krajeve.

Ovogodišnji slogan daje blagu nadu da će srednjoškolci razmisliti o budućnosti ovdje, no na svima nama je da nešto uradimo, da se pomaknemo s tačke ništila i pokrenemo ka nekim značajnijim promjenama na bolje. Jer srednjoškolci upravo to traže, mogućnost za bolju budućnost.

Međunarodni dan srednjoškolaca obilježava se 17.11., u znak sjećanja na studentske proteste koji su održani u Pragu 17.11.1939. godine gdje su studenti protestirali protiv nacističke okupacije te su streljani bez prethodnog suđenja.

Bosanska Krupa je jedna od 50 lokalnih zajednica ASUBiH-a i ove godine je aktivno uzela učešće u različitim aktivnostima. Mladi ljudi koji predstavljaju ovu asocijaciju vjeruju da mogu, a pokazuju da žele da grade bolje uslove i da daju svoj doprinos.

Ne dozvolimo da prođe još jedan defile upozorenja. Jer sljedeći defile je onaj maturski, kad su već sigurni gdje nastavljaju budućnost, uz veću mogućnosti i bolji život.

A onaj poslije, defile poslije maturskog, je s autobusne stanice!

 

Elma V.

Asocijacija srednjoskolaca BK 2

Asocijacija srednjoskolaca BK 6

Asocijacija srednjoskolaca BK 7

Asocijacija srednjoskolaca BK 8

Asocijacija srednjoskolaca BK 9

Asocijacija srednjoskolaca BK 10

Asocijacija srednjoskolaca BK 11

Asocijacija srednjoskolaca BK 12

Asocijacija srednjoskolaca BK 14

Asocijacija srednjoskolaca BK 15

 

Stranica 2 od 5

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 309 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa