Cum sociis natoque penatibus

U Bosanskoj Krupi u petak je  započela 20 sjednica Općinskog Vijeća .Pored rasprave o dnevnom redu i vjećničkih pitanja u prvom dijelu ove sjednice raspravljalo se  Prijedlog u Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ i o Prijedlogu mjere štednje  u općini Bosanska Krupa za 2014. godinu  predloženih zbog opšte situacije u zemlji i na  osnovu zahtjeva Plenuma gradjana Bosanske Krupe.

Poslije kraće rasprave  Prijedlog u Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ usvojen je većinom glasova  a potom je otvorena rasprava o zahtjevima Plenuma gradjana Bosanske Krupe i Prijedlogu mjere štednje  u Općini Bosanska Krupa za 2014. godinu  koje je predložio općinski načelnik.Prema prijedlogu općinskog načelnika  očigledna je tendencija pada prihoda u budžetu općine Bosanska Krupa,koja se naročito odražava u posljednjem kvartalu 2013.godine, što je posljedica finansijske situacije u federaciji i kantonu. Zbog toga je potrebno minimizirati rashodovnu stranu budžeta, a određenim aktivnostima što efikasnije povećati prihode. U prijedlogu mjera izmedju ostalog je predvidjeno da se smanje plaće općinskom načelniku,predsjedavajućem oćinskog vijeća  i općinskom pravobraniocu,visine plaća direktora javnih ustanova se limitiraju na 1,5 prosječnih plaća u F BiH a direktora Javnih preduzeća na dvije prosječne plaće u F BiH. Smanjenje ukupnih primanja uposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa će se izvršiti u narednih mjesec dana donoseći nove odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji a ukupna primanja uposlenika javnih ustanova će pratiti smanjenje primanja uJedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bosanska Krupa. Paušali općinskih vijećnika će se umanjiti za 10 % na mjesečnom nivou a za 10% biće smanjene i sve naknade u  Nadzornim i Upravnim odborima . Formirat će se  komisija od strane uposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa čiji bi zadatak bio da snimi stanje oko uvezivanja staža obespravljenih radnika i da se informacija dostavi Općinskom vijeću na razmatranje kako bi se što prije iznašla rješenja da se pomogne ovim radnicima .Sa odgovornim u JKP“10.juli“ ispitati mogućnost smanjenja naknade za održavanje mjernog mjesta  i o tome donijeti odgovarajuću odluku.Novim rebalansom koji će uskoro biti ponudjen biće predvidjena sredstva za sve boračke organizacije ali će se i dalje raditi na njihovom ujedinjenju.U narednom periodu će se iznaći adekvatna zakonska mogućnost za organizaciju rada javne kuhinje u okviru jedne od humanitarnih organizacija koje djeluju na području općine Bosanska Krupa a  do slijedeće sjednice će se proceduralno riješiti formiranje komisije općinskog vijeća koju bi činili predstavnici Plenuma,boračkih udruženja i vjećnici.Plenum gradjana prema općinskom vijeću neće ići sa novim zahtjevima već će se problemi rješavati dogovorno kroz komisiju koja treba biti formirana . Po ovom usvojenom Planu mjera štednje  troškove Jedinstvenog općinskog organa uprave, općinskog pravobranilaštva, javnih ustanova i javnih preduzeća treba svesti na minimalne okvire. Izraditće se novi  pravilnici  koji regulišu potrošnju, i smanjiti troškove telefona, goriva, električne energije i  kancelarijskog materijala  te pooštriti kontrolu upotrebe službenih vozila. Prema usvojenom prijedlogu od federalne i kantonalne Agencije za privatizaciju općina će  kompletnu dokumentaciju o privatizaciji preduzeća na području općine Bosanska Krupa a od Općinskog suda o svim sudskim izvršenjima prodaje pokretne i nepokretne imovine u sklopu državnih preduzeća na području općine Bosanska Krupa,

Općinski načelnik i kolegij Općinskog vijeća, zaduženi  se da imenuju radno tijelo u sastavu općinskih vijećnika i privrednika sa područja općine Bosanska Krupa, koja će preispitati takse na području općine i predložiti visine istih, a Općinsko vijeće će  uputiti inicijativu Parlamentu FBiH za izmjenu i dopunu Zakona o platama, s ciljem izjednačavanja javnog sektora sa privatnim,zatim uputiti inicijativu prema Parlamentu FBiH, da po hitnoj proceduri, donese izmjene zakonskih propisa koja definišu primanja parlamentaraca, Vlade F BiH, JU, JP i Direkcija čiji je osnivač F BiH u cilju uravnotežavanja istih shodno novonastaloj situaciji.Tražit će se  od Vlade i Parlamenta FBiH izmjene Zakona radi smanjenja doprinosa i drugih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede kao što su naknade za šume, vode i turizam. Hitno će se uputiti  inicijativa Vladi FBiH za provođenje reforme javne uprave boračko-invalidske i socijalne zaštite te i inicijativu Vladi FBiH za donošenje Zakona o izmjeni i dopuniZakona o stečaju.Od Vlade FBiH zatražiti donošenje pojedinačnih mjera kontrole cijenaživotnih namirnica i energenata te hitno donošenje Zakona o reviziji i kontroli privatizacije,

Općina Bosanska Krupa će na višim nivoima potaknuti i rješavanje pitanja državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljoradničkih zadruga,zatim usaglašavanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima F BiH i USK-a sa Zakonom o radu FBiH u smislu izjednačavanja statusa uposlenika. Posebno značajno je i što će se uputiti inicijativu Parlamentu FBiH da se utvrdi poseba cijena električne energije za vodovodna preduzeća čime bi se stvorili uslovi za smanjenje cijene vode. Uz pojačan rad inspekcija  posebne aktivnosti  će se voditi na naplati komunalne rente i izdavanja građevisnkih dozvola, te ubrzavanju  postupke izdavanja potrebnih saglasnosti i građevinskih dozvola.Ubrzat će se  postupci  za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, te povesti  veća  aktivnost oko naplate neplaćenih prihoda općine koji se vodi putem suda.Na kraju usvojenih Mjera štednje u 2014.godini konstatovano je i da treba  iskoristiti općinske resurse i imovinu, te ih staviti u funkciju putem iznajmljivanja, prodaje ili na drugi adekvatan način a sve  u cilju povećanjaprihoda . U raspravi o Zahtjevima Plenuma gradjana učestvovali su svi predsjednici klubova zastuplejnih u vijeću i izrazili podršku opravdanim i realnim zahtjevima  koji su rješivi na lokalnom nivou  a Plan Mjera štednje za 2014.godinu koji je ponudio općinski načelnik je usvojen samo uz jedan suzdržan glas.

Poslije usvajanja ove tačke sjednica je prekinuta a njen nastavak na kojem će se raspravljati o još 14 tačaka biće naknadno zakazan.Odmah poslije toga biće zakazana i vanredna sjednica na kojoj će trebati usvojiti cvijeli niz Odluka i Zaključaka kako bi se omogućila realizacija usvojenih Mjera štednje u 2014. Godini.Kompletan snimak prvog dijela sjednice općinskog vijeća možete pratiti u programu Radija Bosanska Krupa u subotu 22.marta od 16 sati.

Ademir Mesić

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 409 gostiju i jedan član

Kalendar

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda