Članak je filtriran: Oktobar 2021

U organizaciji JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa/Gradska galerija i u saradnji Omladinskom bankom Bosanska Krupa, sinoć je u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečano otvorena izložba dječijih radova.

Izložba dječijih radova predstavlja plod desetomjesečnog rada sa djecom s prostora općine Bosanska Krupa. Riječ je, naime, o radovima nastalim u sklopu likovnih radionica koje se, u organizaciji JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa/Gradska galerija i u saradnji sa Omladinskom bankom Bosanska Krupa, održavaju od januara ove godine. Kako za RBK ističe Ismet Erdić, cilj radionica, ali i same izložbe, jeste aktivno uključivanje djece u kulturni život Bosanske Krupe i kreiranje slobodnog kreativnog prostora u našoj općini koji omogućava ispoljavanje i razvijanje umjetničkih potencijala naših najmlađih sugrađana.

„Mjesečno smo imali po jednu radionicu, različitih karaktera – od upoznavanja sa različitim likovnim tehnikama (tempera, gvaš, akril, ilustracije, strip itd.) do izrade čestitki, razglednica, ali i nakita. Ukupno je izloženo preko 100 dječijih radova, oko 120 ukoliko računamo čestitke, razglednice i nakit. Kako Galerija nije imala više prostora, 20 ilustracija nastalih u sklopu Književnih susreta večeras nisu izložene. U projekt i realizaciju likovnih radionica uključili su se i drugi umjetnici Bosanske Krupe, pogotovo nastavnici likovne kulture koji su u projekt uključili svoje učenike što svjedoči o dobroj suradnji Centra za kulturu i Gradske galerije sa školama na prostoru naše općine što je osnovni korak kako bi se kod djece razvila ljubav prema likovnoj umjetnosti, kulturi i kulturnim ustanovama općenito“, kaže Ismet Erdić.

Projekt je podržan od strane Općine Bosanska Krupa, a u njegovu realizaciju uključila se i Omladinska Banka Bosanska Krupa sa tri projekta kojima je cilj afirmacija likovne umjetnosti na prostoru naše općine.

„Omladinska banka Bosanska Krupa u svom programu podržala je i tri projekta u saradnji sa Gradskom galerijom Bosanska Krupa. Cilj ovih projekata bila je afirmacija likovne umjetnosti na prostoru općine Bosanska Krupa, ali i da se izgradi odlična platforma mladim kreativcima za njihov razvoj. Projekti su pokazali da Bosanska Krupa ima veliki broj mladih kreativaca koji su spremni da rade i iskažu svoje umijeće. Nažalost, nerijetko im ta mogućnost u lokalnoj zajednici nije pružena te se projekti kao ovi ostvaruju kao nužno potrebni“, rekla je Melisa Ćehić, koordinator Omladinske banke Bosanska Krupa.

Izložba je otvorena narednih sedam dana, do 5. novembra, tako da svi zainteresirani mogu da dođu i pogledaju velika djela malih umjetnika.

 

Azra I.

Udruženje žena za održivi razvoj VAKAT Jezerski - Bosanska Krupa organizuje 3. sajam domaćih i ekoloških tradicionalnih proizvoda i zanata pod nazivom „Zlatne ruke žena Jezerskog“. Sajam će se održati u ponedjeljak 01.novembra. Otvor sajma uz kulturno-umjetnički program je u Domu kulture u Jezerskom. Izlagači su udruženja sa područja općine, kantona i šire sa eko prizvodima i delicijama bosanske kuhinje. Sajam je finansiran od strane općine Bosanska Krupa i SERDA-e (sarajevske regionalne razvojne agencije). Sajam će biti otvoren od 12 do 18 sati.

RADIOBK

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni kaznenih dijela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 25 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 07,30 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Prvomajska.Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas od 10,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Crkvina trafo područja Mujagići,Crkvina i Podmračaj.Radovi na dalekovodu.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 1C , vlažnost zraka 98% , dok je vodostaj rijeke Une 23 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Sindikat državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH dobija informacije i pritužbe od državnih službenika i namještenika iz kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona, da su nezadovoljni raznim pritiscima i načinom na koji se prema njima odnose neposredni rukovodioci i pojedini ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, a koji je neprofesionalan i poprima elemente mobinga, saopćeno je iz tog sindikata.

U saopćenju se navodi da se u pritužbama posebno ističe ocjenjivanje rada, koje je subjektivno i koje nije odraz stvarnog rada i kontinuiranog praćenja rada državnog službenika i namještenika u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 Na osnovu sve većih pritužbi državnih službenika i namještenika Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta, Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH  došao je do  saznanja da su pritisci najčešće političke prirode, što za cilj ima politizaciju državne službe, koja treba biti depolitizovana, a državni službenici i namještenici neovisni i profesionalni.

Kako se ovi politički pritisci od pojedinih ministara provode u kontinuitetu, Sindikat državnih službenika i namještenika će iskoristiti sva zakonska sredstva i energično se suprotstaviti i stati u zaštitu, kako svojih članova, tako i državne službe uopće, i neće dozvoliti nametanje politizacije, podložnosti i ovisnosti državnih službenika i namještenika, a protiv rukovodioca za koje se utvrdi takvo djelovanje, Sindikat će poduzeti sve mjere u skladu sa zakonom da se zaustave i sankcionišu.

(FENA)

Objavljeno u VIJESTI

U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa, danas se, u 18.00 sati, otvara izložba dječijih radova nastalih na ovogodišnjim likovnim radionicama koje se, u organizaciji JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa/Gradska galerija i u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa i Omladinskom bankom, održavaju od proljeća ove godine.

Izloženo će biti preko 100 dječijih radova u različitim tehnikama (tempera, gvaš, akril, ilustracije i sl.). Iz JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa pozivaju sve ljubitelje dječijeg likovnog izraza da dođu na otvaranje ove velike izložbe i, na taj način, daju podršku našim najmlađim umjetnicima koja će im puno i značiti.

Azra I.

Juče je održana jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa sa ukupno obradjenih 14 tačaka.Izmedju ostalog vijećnici su usvojili drugi ovogodišnji rebalans budžeta u visini od 11 250 502 KM i viši je za 850 000 KM. Medjutim, kako je juče rekao općinski načelnik Armin Halitović, u ovim budžetskim sredstvima je milion maraka koji je predvidjen za pokretanje projekta uredjenja ulice 511 Sbbr. kao i 200 000 KM za izgradnju mosta koji će spajati velike i male ade.

U izmjenama budžeta je i nešto više od 10 000 KM za JU“Dječije obdanište i dom učenika“.

Općinsko vijeće odbilo je dva zaključka Grada Cazin.Jedan zaključak je onaj kojim se od Bos.Krupe traži da poništi odluku kojom su vijećnici Općinskog vijeća Bos.Krupa dali rok od dva mjeseca nakon kojih Cazin i Bužim ne mogu odlagati smeće na lokaciji Meždre-Vlaški do.Taj rok inače ističe 06.novembra. Drugi zaključak je onaj kojim traže nastavak dosadašnjeg načina funkcionisanja na odlagalištu Meždre Vlaški do. Vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa ne samo da su odbili ove zaključke, već su donijeli juče još jedan kojim se protive aktivnostima Cazina,a kojima je u planu ,kako je rečeno , otvaranje deponije u blizini granice sa općinom Bosanska Krupa(lokacija Miostrah) i to u blizini već postojeće Meždre-Vlaški do i ponovno iznad rijeke Une,udaljene ni dva kilometra. Inače, prema onom što se juče moglo čuti,a što je definisano i pomenutim zaključkom općina Bos.Krupa ne može dati saglasnost za izgradnju i traži od Vlade USK da odbije zahtjev kojim Cazin traži od Vlade kantona da se na Miostrahu preko 57 000 kvadrata šume u vlasništvu JP „Unsko-sanskih šuma „ izuzme ,posiječe i smjesti odlagalište,tim više što je riječ o državnoj imovini. Ovaj zaključak će biti proslijedjen kako Vladi USK,ŠPD“Unsko-sanske šume“,resornom federalnom ministarstvu i inspektoratu,ali i Pravobranilaštvu BiH,jer je riječ o imovini države.

Vijećnici su juče razmatrali i prihvatili više prijedloga rješenja koja se tiču komisija poput Komisije za provodjenje javnog nadmetanja, za praćenje rada jedinstvenog općinskog organa uprave,prostorno planiranje i poslove mjesnih zajednica.Izvještaj o finansijskoj reviziji općine za prošlu godinu primljen je na znanje,dok je Pravilnik o sistematizaciji u organu uprave odbijen.Načelnik Halitović je vijećnike upoznao o aktivnostima na izgradnji vatrogasnog doma u Bosanskoj Krupi,ali i o imovinsko-pravnim preprekama za koje se trenutno traži rješenje.Snimak jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Bos.Krupa poslušajte u nedjelju, 31.oktobra od 10 sati.

Renata S.

Objavljeno u POLITIKA
četvrtak, 28 Oktobar 2021 06:28

SERVISNE INFORMACIJE za dan 28.10.2021.godine

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 19,00 sati Bos.Krupa,Mahala saobraćajna nezgoda-sudar dva putnička motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 26 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas od 09,30 do 15,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Jezerski trafo područja Dijelovi,Muzaferovići,Durakovići i Mehića ploča,od 09,30 do 10,00 i od 14,30 do 15,00 sati trafo područja Kubeti,Vučkovac,Velići i Trnovac.Radovi na dalekovodu.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija pomjestimično vlažnim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka 1C , vlažnost zraka 92% , dok je vodostaj rijeke Une 24 cm (NV).

 

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 1.099 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega 633 u Federaciji BiH, 439 u Republici Srpskoj i 27 u Brčko distriktu. Od posljedica zaraze preminulo je 27 osoba, 20 u FBiH i sedam u RS.

Separator3

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u protekla 24 sata od testirana 553 uzorka na virus korona pozitivna su 53. Na Infektivnom odjelu Kantonalne bolnice „Dr.Irfan Ljubijankić“ u Bihaću hospitalizirana su 32 pacijenta od kojih je 7 na intenzivnoj njezi.U protekla 24 sata preminule su dvije osobe.

Separator3

Prema podacima Doma zdravlja Bosanska Krupa trenutno je aktivno 11 slučajeva koronavirusa, sa 16 bliskih kontakata tako da je u izolaciji ukupno 27 osoba.

 

Izvor:bhrt/rtvusk/RadioBK

Objavljeno u KORONAVIRUS

Predstavnici Gradske uprave Bihać i Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) na jučerašnjim su sastancima s predstavnicima Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini aktuelizirali priču o eventualnoj gradnji onkološkog centra u gradu na Uni.

Radi se o projektu koji je urađen zajedno s Asocijacijom građana Francuske i BiH "Potencijal 3.0", a njegova vrijednost je oko 90 miliona eura.

-Već jednom smo prezentirali projekt pred Evropskom komisijom, a s predstavnicima Ambasade Republike Francuske smo razgovarali i tražili pomoć prilikom lobiranja i apliciranja prema evropskim fondovima. Inače, zagovornik projekta je upravo francuski državljanin Jean Eve, pa se nadamo da ćemo uz podršku tako uticajnih prijatelja uspjeti realizirati zamišljeno - jer nam je to nažalost neophodno - izjavio je ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona Muris Halkić.

Na osnovu brojnih istraživanja i podataka, utvrđeno je da veliki broj stanovnika ovog kantona obolijeva od kancerogenih bolesti, dok su najbliži referentni centri za liječenje onkoloških pacijenata u Zagrebu, Tuzli i Sarajevu.

-Sve su ovo razlozi zbog kojih će francuska država podržati i pomoći eventualnu realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju svojevrsnog onkološkog centra u Bihaću. Zainteresirani smo i za saradnju u drugim oblastima, naročito kulture i promocije francuskog jezika - riječi su savjetnika u Ambasadi Francuske Jeana Cristophea Thiabauda.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić naglasio je kako će Grad Bihać podržati ovaj projekt u skladu s vlastitim mogućnostima i ovlastima.

-Spremni smo osigurati zemljište i sve potrebne dozvole za gradnju i upotrebu objekta, što uopšte nije mala stavka. Također, maksimalno ćemo se angažirati i na osiguranju podrške svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini - kazao je bihaćki gradonačelnik Fazlić.

(FENA)

Objavljeno u VIJESTI

Dana 31.10.2021. godine (nedjelja) obilježava se 27. godišnjica bitke „Mostobran 94“.

Tim povodom Organizacioni odbor je pripremio sljedeći program obilježavanja:

 

08:00 – okupljanje ispred Centralnog šehidskog obilježja u Bosanskoj Krupi, polaganje cvijeća i polazak učesnika marša,

- obilazak mjesta prelaska rijeke Une i čas historije (Mašići, Brod vitezova)

11:00 – druženje sa stanovnicima Johovice uz kahvu i kolače

12:00 – dolazak učesnika marša na šehidsko turbe u Ostružnici

                - prigodan program i obraćanje zvanica

                - podne namaz i učenje Jasina (džamija u Ostružnici)

                - ručak

                - nastavak druženja

 

Organizatori pozivaju građane da uzmu učešće u obilježavanju, da se prisjete doprinosa bužimskih vitezova i junaka bosanskokrupske slavne brigade, kao i ratnog sastava MUP-a, Policijske stanice Bosanska Krupa, te na taj način odaju dužno poštovanje braniocima i oslobodiocima Bosne i Hercegovine.

 

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Objavljeno u VIJESTI
Stranica 2 od 13

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1374 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.