U povodu obilježavanja 21. aprila, 20 godina od dana otpora agresije na Bosansku Krupu , u malim Adama u Bosanskoj Krupi, otvoreno je dječije igralište. Otvaranju su prisustvovali mališani Dječijeg vrtića, zatim veliki broj učenika srednjoškolskog centra, te sugrađani i zvaničnici koji su pomogli opremanju dječijeg igrališta. Ovo je svakako posebna radost za mališane Bosanske Krupe. Dječije igralište koje je zvanično otvoreno, potpomognuto je i napravljeno uz pomoć načelnika Općine Bosanska Krupa, Vijeća roditelja Mješovite srednje škole Safet Krupić u Bosanskoj Krupi, Unsko Sanskih šuma, te Javnog Komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Ideja za pravljenje ovakvog jednog igrališta, potekla je od načelnika Općine Armina Halitovića. Unsko Sanske šume su jedan od donatora, koji su učestvovali u pomenutom projektu i čija donacija je svakako od velikog značaja za sve mališane koji se budu igrali u sada već kompletno opremljenom igralištu. Učenici Mješovite srednje škole, drvno tehničke i stolarske struke, te učenici drugog razreda Mašinskih bravara i Instalera centralnog grijanja u okviru mašinske struke su u sklopu praktične nastave sami izrađivali predmete od drveta i na taj način direktno pomogli izgradnji dječijeg igrališta. Osim njih, učešće su uzeli i prof. Adis Bužimkić, prof. Enver Hodžić, prof. Samir Suljkanović, Senad Hasić domar, te koordinator Vijeća roditelja Hikmet Todorovac. Naime, ovo nije prvi put da učenici ove škole izrađuju drvno korisne predmete kao što su klupice, ograda, kante za smeće i slično. Iako vremenske prilike još uvijek ne dozvoljavaju da se mališani igraju vani, sudeći po meteorolozima, već naredne sedmice, bi dječije igralište moglo biti puno dječice. Enisa Bajrić
U Domu kulture u Bosanskoj Krupi ,devetnaestog aprila, promovirana je, nekoliko godina pripremana knjiga- „Tvrđava Krupa- Mali Pset 1272“ autora dr Emina Mesića i mg Fikreta Midžića koja govori o svemu onome, što je, u više od deset stoljeća svog postojanja , sa ljudima i događajima, važno za naučnu valorizaciju zanimljivog i bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Bosanske Krupe. Dugoočekivana knjiga pod nazivom „Tvrđava Krupa- Mali Pset 1272“ svečano promovirana u Bosanskoj Krupi. Uz autore dr Emina Mesića i mg Fikreta Midžića,brojne građane,promociji je prisustvovao općinski načelnik Armin Halitović sa suradnicima,te predstavnici Općinskog vijeća i Kantonalne skupštine.Skup su moderirali Mirzet Mujadžić,stručni suradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i spomeničke baštine i novinar Kasim Šertović. Knjiga „Krupska tvrđava –Mali Pset 1272“ je pripremljena na takav način da inicira i bude osnova za buduću monografiju općine Bosanska Krupa ,koja je, isto tako ,već dugo planirani projekt bosanskokrupske općine. Sabirajući i odabirući sve historijske podatke,autori knjige su potvrdili, da u kulturno-historijskom pogledu, Bosanska Krupa predstavlja jednu od najinteresantnijih urbanih cjelina u BiH,ali do sada,najmanje istraženu,nedovoljno znanstveno,kulturološki i publicističko valoriziranu gradsku destinaciju. Ova knjiga je ima za cilj da bude početak jednog drugačijeg odnosa prema naučnom istraživanju prošlosti Bosanske Krupe. Magistar Fikret Midžić,jedan od autora i direktor Arhiva Unsko-sanskog kantona je poslije svečane promocije naglasio važnost rada i izdavanja jedne ovakve studije: „Ja bih se prvo zahvalio gopodinu načelniku Arminu Halitoviću koji je bez dileme prihvatio se finasiranja štampanja ove knjige. Ovo je značajan početak izučavanja i poslagivanja historijskog puta općine Bosanska Krupa. Ona obuhvata srednjovjekovni period,osmansko,austro-ugarsko do najsavremenijeg doba. Knjigu smo posvetili borcima Armije Bih obilježava dvadeset godina postojanja. Knjiga je bogata raznim događajima,naučnim interpretacijama,sa naučnim pristupom. Posebno je akcentirala srednjovjekovni period,nastanak krupske tvrđave,mada su brojni podaci koji daju osnovna obilježja svakog perioda u historijskoj prošlosti Bosanske Krupe. Važno je reći da smo za svaki taj period izdvojili i značajne ličnosti koje su mu dale pečat u raznim oblastima djelovanja .“ Doktor Emin Mesić,drugi autor knjige je put od ideje do promocije knjige „Krupska tvrđava-Mali Pset 1272 „ označio kao početak istraživačkog rada na prezentiranju kulturno-historijskog razvoja Bosanske Krupe kada su u pitanju događaji i ljudi u njemu,kao i materijalni i nematerijalni spomenici burne prošlosti ovoga grada: „Izdavanje ove knjige upriličili smo u ove dane kada obilježavamao dvadeset godina od početka otpora bosanskokrupskih građana agresiji na rodni grad. Mi smo željeli ovom knjigom dati strukturalno-historijski i sociološki prikaz Bosanske Krupe kroz razne periode,od njenog nastanka do današnjih dana. Markirali smo događaje,značajne ličnosti,značajna materijalna dobra,najviše da bi poticajno djelovali na buduće historičare da i sami tragaju za novim podacima,koje bi ugradili u buduću monografiju Bosanske Krupe. Očekujemo da promocija Monografije Bosanske Krupe bude završena u narednih godinu i pol“ Promotor knjige,Mirzet Mujadžić,stručni suradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa unsko-sanskog kantona je pojavu ovakve studije ukoričene u prvu značajniju knjigu koja opisuje zanimljivu i vrijednu prošlost Bosanske Krupe ocijenio riječima: „Dr Mesić i magistar Midžić su se hrabro prihvatili jednog velikog poduhvata i napravili zanimljivu priču o krupskoj tvrđavi. Dali su odgovore na mnogo pitanja o značenju ove tvrđave,kakao u historijskom,sociološkom,arhitektonskom,vojnom,strateškom i svakom drugom smislu. Priča o krupskoj tvrđavi je jedna od priča u lancu tvrđava izgrađenih od mora do Beča i dalje,to je priča o značajnim događajima,ljudima i uopšte o životu u okviru krupske tvrđave kroz vijekove. Knjiga „Mali Pset 1272“ je značajan doprinos proučavanju vanserijskih vrijednosti ovoga grada i zato je njen izlazak veliki dan za početak značajnijeg rada na ovom polju“. Izdavači ove knjige su Centar za kulturu i informisanje općine Bosanska Krupa i Društvo arhivskih radnika Unsko-sanskog kantona iz Bihaća,recenziju su napravili dr Enes Kujundžić i dr Izet Šabotić,a štampana je u početnom tiražu od pet stotina primjeraka. Posebnu zahvalu za konačno štampanje ove knjige autori su uputili općinskom načelniku Arminu Halitoviću,koji je u svom obraćanju naglasio da će slične projekte,koji govore o duhovnom i kulturnom bogatstvu Bosanske Krupe kroz vijekove, sa radošću i obavezom ,uvijek podržavati. IZDVOJENO IZ KNJIGE: „Sudeći po navedenim historijskim izvorima Krupa je kao i tvrđava i kao naselje-grad,sasvim izvjesno,postojala još u 11. stoljeću. Međutim relevantne historijske činjenice o spomenu naziva Mali Pset i Krupa nalazimo 1272. Godine kada se Stjepan Babonjić proglasio banom posjeda kojima je pripadao i Mali Pset(Krupa).Sa naučno-historijskog stanovišta ta se godina može uzeti kao relevantan i argumentiran povijesni podatak o prvom pominjanju Krupe kao naseobine sa tvrđavom,iako je njeno ime,sasvim izvjesno,bilo poznato i ranije.“ Bosanska Krupa ima,dakle,svoj hiljadugodišnji povijesni kontinuitet,…sa odrednicom međusobnog povijesnog koegzistiranja ovdašnjih ljudi kroz vijekove. Njihova multietnička i multikonfesionalna upućenost jednih na druge jeste konstanta koja je održala multikulturalni kontinuitet i trajanje Krupe“ Dževada Štancl
Obilježavanje 21.aprila „Dana otpora agresiji“ na Bosansku Krupu i tadašnji bihaćki okrug ,kada su se stanovnici Bosanske Krupe odlučno suprostavili namjeri da se općina podjeli po liniji zamišljenoj u glavama velikosrpskih ideologa i kada su omogućili da pred naletom jedinica tadašnje Jugoslovenske narodne armije i srpskih dobrovoljaca civilno stanovništvo izbjegne na lijevu obalu Une i tako izbjegne sudbinu mnogih drugih gradova gdje su civili ubijani,silovani i zatvarani u logore, u Bosanskoj Krupi započelo je u četvrtak otvaranjem izložbe fotografija „Bosanska Krupa nekad i sad“ i promocojom knjige „Mali Pset –krupska tvrdjava“ a nastavljeno u petak sjećanjem na sve žrtve sa područja bosanskokrupske općine stradale tokom troipogodišnje agresije na ovaj dio Bosne i Hercegovine. Delegacija predvodjena načelnikom općine Bosanska Krupa Arminom Halitovićem u kojoj su bili predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno oslobodilačkog rata, pojedini općinski vijećnici i predstavnici političkih partija koje su aktivne u bosanskokrupskoj općini položili su cvijeće i proučili Fatihu na šehisko spomen obilježje u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci i šehidske mezarluke u Jezerskom i Pištalinama te na Turbe komandanta Mirsada Crnkića.U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu smrtno su stradala 503 pripadnika 511.slavne bbr a isto toliki broj je i onih koji su kao civili tokom perioda izbjeglištva izgubili život.Za stradanje nesrpskog stanovništva na području bosanskokrupske općine do sada je u Haškom tribunalu osudjen Radoslav Brdjanin a na sudjenju Gojku Kličkoviću po čijoj je pisanoj naredbi izvršeno etničko čišćenje Bosanske Krupe još uvijek traje i u toku je žalbeni postupak.Uskoro se očekuje otvaranje i drugih poznatih slučajeva ratnog zločina u kojim će se suditi niže rangiranim osobama koji su bili direktni izvršioci .Obilježavanje Dana otpora agresiji u Bosanskoj Krupi biće nastavljeno i na sam dan 21.aprila nizom prigodnih manifestacija koje imaju za cilj da pokažu da agresor nije uspio u svojim namjerama i da se u Bosanskoj Krupi i dalje živi i radi kako bi posegbno mladim ljudima u budućnosti bilo što bolje.Posebni gosti obilježavanja 20 godišnjice otpora agresdiji biće čelništvo,privrednici ,sportske ekipe i kulturno umjetnička društva iz hrvatskog grada Čakovca sa kojim općina Bosanska Krupa već duži period ima partnerske odnose. Asdemir Mesić/
Istekao je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgradjenih objekata koji je bio postavljen do 21 marta 2012 godine.U Bosanskoj Krupi odziv je bio jako loš i postavlja se pitanje šta sa većinom koja nije ispoštovala zakonom predvidjeni rok.Od oktobra tj novembra mjeseca prošle godine Služba za gradjenje ,prostorno uredjenje i zaštitu okoliša općine Bosanska Krupa pozivala je sve one koji nemaju neophodnu gradjevinsku dokumentaciju ili su u medjuvremenu izgradjivali ili dogradjivali svoje objekte da se jave i podnesu zahtjev,a istovremeno su i sami krenuli na teren kako bi snimili stanje po pitanju legalnosti objekata.Rok koji je dat ne samo da je bio kratak već je ušao i u zimski period kada ni službe nisu mogle intenzivno raditi na terenu.Zbog toga ,ali i lošeg odziva upućena je jedna inicijativa prema resornom kantonalnom ministarstvu i Skupštini USK,a informacije kojima raspolažemo govore da su iz istog razloga sličnu inicijativu uputile i ostale općine USK. Inače da podsjetimo sa pomenutom aktivnošću krenulo se u jesen prošle godine nakon što je zeleno svjetlo stiglo od strane Općinskog Vijeća Bosanska Krupa koje je devetog septembra 2011 godine usvojilo Odluku o legalizaciji bespravno izgradjenih objekata.Svakako i ova odluka je rezultat novog zakona koji je donešen na nivou USK tj. Zakona o prostornom uredjenju i gradjenju.Tako je ovom odlukom data šansa svim onim gradjanima koji nemaju dokumentaciju za svoje objekte da je konačno pribave ,a time bi prema procjenama za oko 80 % objekata u Općini konačno bilo riješeno pitanje nelegalne gradnje nakon čega se više ne bi tolerisala ovakva praksa.Procent od 80 % zasigurno izgleda jako puno medjutim ako se uzme u obzir sve ono što se smatra nelegalnom gradnjom stvar postaje jasnija.Kada smo aktuelizirali ovaj problem,a to je bila jesen prošle godine tada nam je kazano da je problem nelegalne gradnje posebno izražen nakon 1995 godine kada je pored ostalog Bosanska Krupa usljed ratnih dejstava izbila na neslavno treće mjesto po porušenosti i kada su ljudi iza rata gradili sebi krov nad glavom neopterećujući se time da će jednog dana biti potrebna gradjevinska dokumentacija.Takodje svaka nadogradnja ili proširenje se smatra nelegalnom gradnjom ukoliko za takvo što niste pribavili dokumentaciju.Vlasnici ovakvih objekata dakle,trebali su se javiti i podnijeti zahtjev ,sljedeće je procedura izdavanja dokumentacije koja će se morati i platiti.Iako smo tražili ,nažalost nismo uspjeli doći ni do okvirne cijene(min-max) koju bi podnosioc zahtjeva trebao izdvojiti.U službi su nam rekli da cijena ovisi od veličine objekta,kao i zone u kojoj se odredjeni objekt nalazi,jer kako su nam slikovito kazali cijena nije ista za objekt prve zone u centru Bosanske Krupe i primjerice u šestoj zoni u MZ Baštra.Ono što postoji jesu olakšice za boračku poipulaciju,tj ova kategorija bi trebala biti oslobodjena plaćanja naknade,ali svejedno su bile dužne podnijeti zahtjev. Da li će pomenute inicijative upućene od strane općina prema USK uroditi plodom odnosno da li će Skupština USK dati novi rok je nešto što se u ovom trenutku ne zna.Ono što se zna jeste da oni objekti koji su izgradjeni na terenu vodocrpilišta,vodnih pojaseva,elektro-postrojenja isl izdat će se rješenje za rušenje,a za sve one koji se u buduće ogluše o zakon i upuste se u gradnju bez prethodno pribavljene dokumentacije novčane su kazne od 500 do 15 000 KM za fizička ili pravna lica,gdje će biti kažnjen i vlasnik i izvodjač radova. Renata Sedić
Ukupan broj nezaposlenih na dan 31 mart 2012 godine je 4781 lice ili u odnosu na isti period prethodne godine (31.03.2011) broj nezaposlenih se povećao za 3,75 %.Kako sezona gradjevinskih radova počinje sa proljetnim mjesecima ,svake godine pa tako i ove dolazi do laganog pada nezaposlenosti što je vidljivo u statističkim podacima Ureda za zapošljavanje općine Bosanska Krupa.Naime gradjevinske firme prilikom otvaranja sezonskih radova imaju potrebu da angažuju odredjen broj radnika što je uočljivo i ovaj put pa tako prema raspoloživim podacima sa evidencije Ureda za zapošljavanje zaposlene su 103 osobe,od čega šestero u inostranstvu. No u globalu gledajući situacija se ništa bitnije nije promijenila na bolje jer je broj nezaposlenih u konstantnom porastu.Gledano po kvalifikacionoj strukturi najveći broj nezaposlenih na evidenciji Ureda za zapošljavanje je kod NKV osoba-1900, slijede kvalifikovane osobe kojih imamo 1305,sa SSS je 1105 lica,PKV-193,sa visokom stručnom spremom 180 osoba,VŠS-67,NSS-16 i VKV-15 lica. Najveći broj nezaposlenih,ako gledamo na zanimanja su krojač-šivač(273),tehničar finalne obrade drveta(215),maturant gimnazije(170),mašinskih tehničara(162),automehaničara(154) ili primjerice stolara(136).Na evidenciji Ureda za zapošljavanje u Općini imamo dva diplomirana inžinjera informacijskih tehnologija,tri diplomirana inžinjera mašinstva ili tri diplomirana medicinska tehničara. Pomenimo i to da od 4781 nezaposleno lice 2194 su žene, a broj lica koja koriste zdravstveno osiguranje putem Biroa je 2082 . Renata Sedić

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 611 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Mart 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda