Ustavni sud Federacije donio je odluku o  zahtjevu  federalnog premijera Nermina Nikšića za utvrđivanje ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu Općinskog vijeća  Bosanska Krupa. Ova odluka potvrdila je ispravnost donešene odluke Općinskog vijeća Bosanska Krupa pa će ubuduće kao i svi ostali kabel operateri i Elektroprivreda BiH-Elektrodistribucija Bihać morati plaćati naknadu  za nadzemne i podzemne instalacije koje idu preko područja bosanskokrupske općine.


U zahtjevu za ocjenu ustavnosti osporene odluke navodi se da je OV Bosanska Krupa propisao novu naknadu kojim se na različit način tretiraju preduzeća - vlasnici električne mreže, u konkretnom slučaju JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Bihać  u pogledu obračuna naknade za nadzemne i podzemne instalacije u odnosu na ostale subjekte .Prilikom  javne rasprave  opunomoćenici  podnositelja zahtjeva istaknuli da su spomenute naknade utvrđene bez objektivnih kriterija, jedinstveno za sve zone građevinskog zemljišta u iznosu od 0,01 KM po dužnom metru instalacija te na temelju paušalnih podataka o dužini podzemne i nadzemne mreže. Nadalje su naveli  da se osporenom odlukom dovodi u pitanje načela  jednakosti pred zakonom, odnosno pravo na imovinu, pozivajući se na određene odredbe Ustava FBiH, odnosno Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o električnoj energiji.

Načelnik  općine  Bosanska Krupa Armin Halitović braneći Odluku Općinskog vijeća Bosanska Krupa tom prilikom je rekao  da  smatra  da osporena odluka OV-a nije u neskladu s federalnim Ustavom, te da se radi o materiji koja je u isključiva nadležnost jedinica lokalne samouprave, odnosno da Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Bihać propisivanjem osporenih naknada nije dovedena u neravnopravan položaj, niti da joj je povrijeđeno pravo na imovinu. Naveo je  da je spomenuta naknada utvrđena i za druge kablovske operatere, te da je utvrđena u minimalnom iznosu koji se odnosi na 5., odnosno 6. zonu građevinskog zemljišta.

Poslije vijećanja Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je Odluku kojom se potvrdjuje ispravnost Odluke o gradjevinskom zemljištu Općinskog vijeća Bosanska Krupa i nalaže Elektroprivredi BiH-Elektrodistribuciji Bihać da postupi shodno odluci Ustavnog suda i isplati potraživanja za ovu nadoknadu.

U izjavi za Radio Bosanska Krupa općinski načelnik Armin Halitović je rekao da je odluka očekivana i da je potvrdjeno da je općina Bosanska Krupa  donosila svoje odluke u skladu sa Ustavom i iz svoje nadležnosti. Ustavni sud je jasno i nedvosmileno kazao Općina Bosanska Krupa  ima pravo da donosi odluke za porezne i neporezmne prihode koji nisu iz nadležnosti kantona i Federacije BiH i da sama uredjuje ambijent u općini . Donošenjem ove peresude općini Bosanska Krupa se omogučuje da u narednom periodu obezbjedi sigurna i kvalitetna sredstva koja će biti konstantna i to će biti način da se stvori jedan stabilan budžet .Trenutni finansiski efekat neće biti veliki  ali je ovo samo početak nekih stvari koje će se u skoroj budućnosti raditi i koje će utjecati na stabilnost budžeta .Načelnik Halitović ovom prilikom nije zaboravio zasluge svojih suradnika,općinskog pravobranioca  i općinskih vijećnika koji su podržali predložene odluke i tako još jednom dokazali da je Općina Bosanska Krupa na dobrom putu. Prema rječima načelnika Halitovića ovakva odluka Ustavnog suda Federacije BiH otvorit će mogućnost smanjenja  naknada drugim privrednim subjektima koji posluju na području općine Bosanska Krupa.

 

Ademir Mesić 

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa, Nacrt općinskog lokalnog akcionog ekološkog plana za period od 2012-2017.godine,članovi Općinskog vijeća  su uputili na javnu raspravu. Građani  preko mjesnih zajednica,organizacija,zvaničnih općinskih stranica , imaće priliku dati ocjenu onog što ovaj dokument sadrži ,ali i dopuniti sa svojim prijedlozima. Radna grupa, koja je po posebnoj proceduri  pripremala ovaj dokument, poslije javne rasprave će,sve ono što je u skladu sa općinskim razvojnim planom i nema zakonskih ograničenja,ugraditi u konačan prijedlog ovog dokumenta.

Svoj strateški razvoj općina Bosanska Krupa bazira na razvoju privrednih grana koje idu u korak sa očuvanjem čiste i zdrave okoline i prirodnih bogatstava koje ima općina. Sveukupni razvoj je zasnovan na održivom razvoju,pa je stoga Općinski plan zaštite okoliša veoma važan za lokalnu zajednicu .

LEAP predstavlja razvojno-planski dokument koji sadrži procjenu sadašnjeg stanja okoliša, identifikuje okolišne probleme, definiše ciljeve i akcije koje treba poduzimati za unapređenje, zaštitu i upravljanje okolišem na području središnje gradske općine.Za općinu Bosanska Krupa on ima nemjerljivu vrijednost.

O izradi Općinskog plana zaštite okoline razgovarali smo za koordinatoricom ovog projekta za općinu Bosanska Krupa,Esmom Hergić

 

-Gospođo Hergić-zašto smo još davno trebali imati ovakav plan?

Izrada lokalnog ekološkog plana u Bosanskoj Krupi je samo slijed događaja u posljednjih dese godina kada je u pitanju izrada raznih strateških dokumenata za našu općinu,rađeno je više razvojnih strategija,u dva-tri navrata,a prošle godine i Strateški plan razvoja općine za period od 2011-2020. godine. Taj dokument je bio osnova i olakšavajući dokument pri izradi LEAP-a. Sve podatke koje smo prikupili za opću strategiju razvoja koristili smo za pripremanje ovog plana,jer je i sam on,posebno tretirao oblast ekologije,kao najvažniju oblast razvoja bosanskokrupske općine.

Općina Bosanska Krupa  je jedna od 30 izabranih općina u Bosni i Hercegovini, koja je imala podršku MDG-F programa „Očuvanje okoliša i klimatske promjene pri izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)“.

Njime obuhvata standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, općinama, te organizacijama civilnog društva.

Odmah po donošenju Odluke o izradi LEAP-a,općinski načelnik je formirao radnu grupu koja je krenula u izradu ovog dokumenta. U radnoj grupi su bili uposlenici lokalnog organa uprave.

 

 

- Šta znači planski odnos prema ekologiji  to znamo.. to je ona rečenica da sve što činimo našoj prirodi i okolini činimo za budućnost naše djece. Kada je u pitanju općina Bosanska Krupa još uvijek imamo blago prirodno. Šta lokalni ekološki plan općine ,njegovo usvajanje, znači za realizaciju kapitalnih projekata gospođo  Esma?

 

 

LEAP je naša potreba i obaveza. Moramo biti svjesni da iz faze donatorskog načina finasiranja projekata polako prelazimo u fazu kada se projekti finasiraju kombinovano i daće uskoro doći vrijeme kada ćemo ih sami finasirati. Znači mi ne možemo očekivati sredstva,čak i kreditna, ako nemamo ovakav jedan dokument. Mi smo u ranijem periodu imali jedan dokument za Vode i okolišnu sanitaciju,kao dokument na osnovu kojeg je Švicarska razvojan agencija finasirala i sufinansirala više projekata u općini Bosanska Krupa. Tako je budući LEAP osnova za svaku aplikaciju općine Bosanska Krupa,za sve javne pozive Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija,ali i za javne pozive federalnih i državnih organizacija. Znači jednostavno-bez ovog dokumenta novaca iz drugih izvora nema.

 

 

-Dosta općina u BiH već ima ovakav plan u svojim lokalnim sredinama. Mnogo je novca trebalo za njihovu izradau i pravo je blago bilo onim općinama koje su uspjele ući u neki projekt međunarodnih organizacija, koje su, bar djelomično, finasirale njegovu izradu. Odnosno novac je u velikoj mjeri bio uzrok što i ranije nismo imali ovakav plan.Koliko je koštao ili koliko će koštati ovaj plan općinu Bosanska Krupa?

 

Mi smo u ovom poslu imali veliku sreću. Na bazi ranijih aktivnosti lokalne uprave i njenih partnera,oko izrade raznih planova,troškovi za ovaj posao su minimalni. Sve podatke smo koristili iz baze podataka koju smo formirali dok smo prošle godine radili Strategiju razvoja općine Bosanska Krupa do 2020-te godine. Uz sav naš posao pomagao nam je UNDP-i kada je bilo stručno usavršavanje onih koji su radili na izradi Plana ekološke zaštite. Posebno bih istakla i pomoć koju sam pružili članovi udruženja Conventus-Ujedinjenje. Oni su veoma kvalitetno proveli i analizirali više od 600 stotina anketnih listića o stanju okoliša,u osnovnim i srednjim školama. Podaci koje smo dobili zaista su vrijedni i na bazi njih formirali smo javno mišljenje u općini. Tako uz zaista nesebičan rad onih koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta,troškovi izrade se mogu svesti samo na sredstva koja će trebati izdvojiti za štampanje ovog dokumenta.Za vrijeme u kojem nastaje ,opterećeno ekonomskim poteškoćama,znači - zaista minimalna,čak zanemariva sredstva za izradu LEAP-a.

 

- Bilo različitih iskustava,različitih puteva gospođo Hergić,kako je tekla izrada ekološkog plana na općini Bosanska Krupa?

 

Poslije odluke o izradi LEAP-a  formirana je radna grupa sa službenicima svih sektora lokalne uprave koja je započela njegovu izradu po jedinstvenom modelu koji je koristilo svih trideset općina u sklopu projekta. Snimljeno je stanje okoliša na području bosanskokrupske općine,provedena je anketa,analizirana i na osnovu nje dobio se pregled stanja voda,okolišne sanitacije,tla,atmosfere,kulturno-historijskog naslijeđa. Odredili smo ciljeve iz svake oblasti,operativne planove kao i mjere,i za svaku od njih izvukli minimalno po jedan projekt kojeg bi trebali realizirati od 2012-2017.Bili smo oprezni i realno planirali sredstva. Formirali smo Nacrt dokumenta koji je Općinsko vijeće sad stavilo na javnu raspravu.

 

 -Koje aktivnosti dalje slijede,sad kada je Nacrt ovog dokumenta već na javnoj raspravi?

Poslije prikupljenih mišljenja sve će se složiti u Prijedlog općinskog plana,a po njegovom usvajanju formiraće se evalucioni tim sa najmanje  tri službenika iz lokalne uprave koji će nadgledati provedbu plana po godinama.

Inače Općinski plan se nalazi na zvaničnoj općinskoj stranici,svi građani se sa njim mogu upoznati u Centru za usluge ili konsultirati mene kao koordinatoricu.

Organiziraćemo javne rasprave po većim ruralnim sredinama prije završne javne rasprave o ovom dokumentu u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Naš  osnovni cilj je da ovaj dokument bude dostupan što većem broju građana,da se ostvari što bolja komunikacija lokalne uprave i građana,odnosno da on bude živ dokument,a uz to realan i ostvariv. 

 

-Šta je to na čemu će se bazirati aktivnosti zaštite okoline u periodu 2012-2017. godine na području općine Bosanaka Krupa?

- Izrada Općinskog plana zaštite okoliša je,u neku ruku, već nagrađena ?

Da,nagrađena je projektom utopljavanja Doma zdravlja u Bosanskoj Krupi. Uvjet za dobijanje sredstava je bila je izrada LEAP-a. To neće biti jedini projekt. Svi drugi koje nose u sebi crtu energetske učinkovitosti su sada top-projekti i prihvatljivi su donatorima za finasiranje ili sufinasiranje. Znači uvjet je planski pristup tom poslu u lokalnoj zajednici.

 

-Kada govorimo o ekologiji odmah nekako lokalno pomislimo na naše vode,na naše rijeke. I naravno uz Unu dođe,onako ,pa i bolno, na um, rijeka Krušnica.  Krušnica je djelomično osakaćena i pod hitno joj trebaju aktivnosti da se popravi ,što se popraviti može,jer još uvijek ljepote za divljenje ima. Da malo zavirimo u Plan,ima li Krušnice u LEAP-u gospođo Esma?

Ima,kako da ne. Bilo bi zaista čudo da nema jer već dugo godina Krušnica nam je otvorena rana,a zna se da je i ogromno blago,pa i ljubav građana općine Bosanska Krupa. Krušnicu smo obradili u oblasti biodiverziteta i naš prvi zadatak je da Izradimo studiju o stepenu zaštite rijeke Krušnice jer je ona osnova da nadležne kantonalne vlasti zakonski zaštite rijeku Krušnicu. I to je jedan od zadataka planiran za 2012-2013. godinu. Kada se to desi onda možemo i osmisliti kako uz čuvanje ovu rijeku ponuditi turistima i našim sugrađanima za osmišljeni odmor i užitak.

 

Općinski ekološki plan je  na javnoj raspravi,otvoren za mišljenja  svakog građanina,svake grupe grupa povezanih zajedničkim interesima ,mjesne zajednice,stručnjaka bosanskokrupske općine.

Na javnoj raspravi je do 21.marta.

Za devetnaesti mart je zakazana i velika javna rasprava koja će se održati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi.

Prije toga biće organizirane i javne rasprave po većim  mjesnim zajednicama. Dalji put je, da svi ti prijedlozi, dođu na stol Radnoj grupi koja će pripremiti Prijedlog ovog dokumenta,a  o kojem će konačni sud donijeti, opet ,članovi Općinskog vijeća. Procjene gospođe Hergić govore da bi, na martovskoj ili aprilskoj sjednici ,ovaj dokument imao svoju pravosnažnost,odnosno, da bi tad, i općina Bosanska Krupa, bila u krugu naprednih općina koja zvaničnim dokumentom,usaglašenim sa strateškim planom razvoja,ima i specijalizirani plan kojim će se odgovorno čuvati i održivo razvijati  bosanskokrupska lokalna zajednica na polju ekologije.

Dževada Štancl

 

Vremenska prognoza

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 628 gostiju i nema prijavljenih članova

Kalendar

« Maj 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa.

Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi.

...

FOTO GALERIJA

prirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodaprirodapriroda